?> 11.11.11. Громадянський конституційний конгрес | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
12.11.2011, рубрика "Соціальне партнерство"

11.11.11. Громадянський конституційний конгрес

За ініціативою громадських та профспілкових організацій: Громадський конституційній комітет; СОГ «Трудовий Рух «Солідарність»; ГР «Вільний простір»; економічний форум України; Конфедерація вільних профспілок Львівщіни; Конфедерація вільних профспілок Луганської області; шахтарських та підприємницьких профспілок; ветеранів бойових дій; ветеранів розвідки; Народної Ради України; Ассамблеї малого та середнього бізнесу України 11 листопада 2011 року об 11.00 в Українському домі (Хрещатик,2) був проведений Громадянський конституційний конгрес.

Метою цього заходу є створення єдиної, потужної громадської платформи для конструктивного та соціально відповідального діалогу суспільства з владою задля посилення участі та впливу громадських інститутів у формуванні й реалізації державної політики через використання механізмів прямої демократії та народовладдя.

Як відомо законодавчі та нормативні акти прийняті протягом 2011року органами законодавчої та виконавчої влади, особливо в питаннях пенсійної реформи, освіти, медицини, захисту прав трудівників, діяльності та власності громадських організацій викликають надзвичайне велике занепокоєння в суспільстві, збільшують соціальну напругу. Все це, та багато інших факторів сповільнюють процеси економічного та соціального реформування в у мовах економічної кризи, а інколи, навіть несуть в собі загрози національній безпеці та суверенітету країни.

Численні громадські організації стурбовані таким розвитком подій і не мають надії на вирішення наболілих питань народними депутатами чи політичними партіями.

Єдиним виходом може стати консолідація громадянського суспільства використовуючи європейський та світовий досвід методів прямої демократії та швидкого і ефективного впровадження дієвих реформ в умовах жорсткої світової та внутрішньополітичної кризи.

Ініціативною групою було напрацьовано ряд документів що стосуються участі громадськості в роботі Конституційної асамблеї, впровадження економічних та соціальних реформ, вирішення проблеми не легітимності влади, реституції майна та власності, впливу на владу через інструменти прямої демократії та підтвердження європейського вибору громадянського суспільства.

У відповідності до порядку денного делегатами були прийняті Звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи, Декларація про створення органу Установчої влади, Резолюція про створення громадянського страйкового комітету. Також учасники конгресу створили ряд робочих органів, комітетів та комісій, робота яких буде спрямована на реалізацію моделі справжнього народовладдя та механізмів та шляхів подолання наслідків світової кризи та внутрішніх загроз.

ПРОЕКТ

РАСЕ Ргеsident, Mevlut Qavusoglu

Parliamentari Assemly

Cjuncil of Europe

F-67075 Strasburg Gedex

Шановний, пане Президенте!

Дозвольте засвідчити Вам свою повагу і у Вашій особі всім представникам Парламентської асамблеї Ради Європи.

Сьогодні, 11 листопада 2011 року, в м. Києві, з ініціативи громадських та профспілкових організацій ( Громадський конституційний комітет; СОГ «Трудовий рух «Солідарність»; ГР «Вільний простір»;Асоціація малого та середнього бізнесу: Спілка жителів гуртожитків,; Конфедерація вільних профспілок Львівщини; Комітет виборців Донбасу; Конфедерація вільних профспілок Луганської області; шахтарські та підприємницькі профспілки; ветерани бойових дій; ветерани розвідки; Народна рада України; Асамблея малого та середнього бізнесу України, представники традиційних релігійних конфесій та національних меншин) скликано

Громадянський Конституційний Конгрес.

Його мета - формування єдиної потужної громадянської платформи та суспільно-відповідального діалогу з владою через механізми прямої демократії з урахуванням світового та європейського досвіду побудови сильних демократичних держав.

Сповідуючи євроінтеграційні принципи, передусім, у питаннях достойного рівня життя та гідної праці; питаннях розширення соціального діалогу, ми усвідомлюємо себе невід'ємною частиною європейських народів і сповнені намірів будувати Європу в Україні.

На жаль, діяльність владних інституцій в Україні не завжди відповідає задекларованим принципам, і більше 80% населення розуміє неефективність роботи державного механізму, що супроводжується порушеннями Конституції, прав людини, свободи слова, втручанням у діяльність громадських організацій, вибірковим, політично вмотивованим застосуванням кримінального законодавства, ігноруванням та нехтуванням, взятими на себе зобов'язаннями, перед європейським співтовариством.

Громадяни України практично усунені від управління державою. Без участі громадянського суспільства готується новий проект Конституції, бюджет України, виборче законодавство, укладаються міжнародні угоди (зокрема, в енергетичній сфері) що ставлять під загрозу економічну безпеку не тільки України , але й країн ЄС.

Саме тому учасники Громадянського Конституційного Конгресу, розуміючи всю складність завдань, що стоять перед державою і суспільством, вважають, що єдиним правильним шляхом на сьогоднішньому етапі є проведення Конституційних зборів, що може стати прикладом і продовженням європейських традицій конституціоналізму та метолів безпосередньої демократії.

Учасники громадянського конгресу, ухвалили Декларацію про початок процесу створення інституту установчої влади з мстою розробки і прийняття нової Конституції України, або внесення змін у нині діючу, з наступним винесенням її тексту па загальноукраїнський референдум.

Ми переконані, що такий шлях забезпечить швидке і ефективне налагодження роботи державного механізму, призведе до кардинальних і позитивних кадрових змін в керівництві країни, забезпечить транспарентну і прогнозовану міжнародну політику.

В рамках роботи конгресу створена робоча група, яка планує провести консультації з представниками Парламентської асамблеї Ради Європи (ПЛРС) та Венеціанської комісії.

Ми розраховуємо на Вашу підтримку і, у Вашій особі, на підтримку європейських політиків у підготовці та проведенні такого заходу.

11 листопада 2011 р. м. Київ

ПРОЕКТ

ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНГРЕС

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРО СТВОРЕННЯ ОРГАНУ УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ

Ми, громадяни України, представники громадських та ветеранських організацій, профспілок та релігійних громад, прагнучи миру та злагоди в суспільстві;

визнаючи загострення політичної та економічної кризи в Україні, що виникла внаслідок неефективного та безвідповідального управління;

дбаючи про необхідність сталого економічного розвитку, гідну працю та соціальний захист громадян;

вимагаючи знищення корупції у вищих ешелонах влади;

стверджуючи про втрату легітимності законодавчої та виконавчої гілок влади;

усвідомлюючи себе невід'ємною частиною європейських народів;

спираючись на світовий досвід конституціоналізму;

беручи за основу 5ст. та 69 ст. Конституції України, згідно з якими, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює волевиявлення через різні форми безпосередньої демократії (Конституційні збори, референдуми, страйки тощо);

зважаючи на рішення Конституційного Суду України від 11 червня 1997р., що стверджує про виключно одноразове уповноваження народом прийняття Конституції ВР України;

рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р., згідно з яким, народ має право приймати мову Конституцію України. А також, керуючись Указом Президента України від 21 лютого 2011 р. № 224/2011 «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї»;

зважаючи на рекомендації Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).

ПРОГОЛОШУЄМО

ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ СКЛИКАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗБОРІВ, ЯК ОРГАНУ УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, АБО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

І ДОПОВНЕНЬ ДО НИНІ ДІЮЧОЇ КОНСТИТУЦІЇ, ЩО ПОВИННО

ПРИЗВЕСТИ ДО ПРИНЦИПОВО НОВИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВОЮ, ТА, ЯК НАСЛІДОК, ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД

КЕРІВНИЦТВА НИНІШНЬОЇ ВЛАДНОЇ ВЕРХІВКИ В МИРНИЙ,

ЛЕГІТИМНИЙ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ СПОСІБ.

МИ ПЕРЕКОНАНІ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ СТАНЕ ЗАПОРУКОЮ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ , ОТРИМАЄ ВИЗНАННЯ ІЛЕПТИМНІСТЬ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ, СТВОРИТЬ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТАЛОГО

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І НАЦІЇ.

Учасники Громадянського Конституційного конгресу

11 листопада 2011 р. м. Київ

ПРОЕКТ

Резолюція

Про створення ГРОМАДЯНСЬКОГО СТРАЙКОВОГО КОМІТЕТУ

з метою підготовки і проведення загальнонаціонального страйку

Керуючись Конституцією України, а саме ст5, ст. 69, ст. 44

Ми , учасники громадянського конституційного конгресу констатуємо, що в Україні щоденно порушуються конституційні права громадян, право на працю, право па соціальний захист, право на життя. Соціальна напруга в суспільстві не викликає адекватних і цивілізованих дій влади, що погіршує ситуацію в цілому. Ми переконані, що тільки спільна і скоординована дія всіх громадян, всього суспільства змусить владу або ефективно керувати державою або піти у відставку.

З цією мстою ми ініціюємо створення

ГРОМАДЯНСЬКОГО СТРАЙКОВОГО КОМІТЕТУ

З метою підготовки і проведення

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО СТРАЙКУ

Доручити Ільченко К. сформувати персональний склад комітету. Провести переговори з профспілковим організаціями, трудовими колективами та громадським організаціями, що до участі в страйку та виробленні чітких економічних, політичних та соціальних вимог до діючої влади.

Визначити час та терміни проведення загальнонаціонального страйку. Довести до відома учасників страйку методи мирних і ненасильницьких дій під час проведення акції, поінформувати про їх громадянські права та статті Конституції, що стоять на захисті прав і свобод громадянина України.

м. Київ

11 листопада 2011 року

Виступ на Конституційному Конгресі

Гурняк Ігор, Асамблея – Вільний простір

Ми пропонуємо назвати орган, який створюємо ЗБОРИ З ВІДНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ!

В інших державах Конституційні збори, Конституційна Асамблея, Парламентська рада, Національні збори, тощо.

Зазначимо, що Конституційні збори скликаються для підготовки та внесення змін до конституції, а конституційна Асамблея – для підготовки або прийняття Конституції. Нам потрібно перш за все відновити конституційний лад, тому потрібна така назва.

Згідно із світовою практикою за умови їх створення на базі представників територіальних громад, яких в Україні поки що майже немає, вони можуть виконувати функцію:

1) Тимчасового парламенту (Індія з 1947 р.)

2) Законодавчого органу шляхом створення комітетів (Непал, 2007 р.)

3) Розробки виборчого закону та підготовки Конституції (Німеччина 1948 – 1949 рр.)

4) Створення тимчасового уряду чи нового уряду (штат Міссурі, США; Італія 1946 р. )

Лише у Північній Ірландії такий досвід виявився негативним.

Тому пропонується наступне формулювання:

ПРОГОЛОШУЄМО:

ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ СКЛИКАННЯ Зборів з відновлення Конституційного ладу, ЯК ОРГАНУ УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ, З МЕТОЮ відміни законодавчих актів України, прийнятих з порушенням чинної Конституції, приведення виборчого законодавства у відповідність з чинною Конституцією та розробки пропозицій щодо внесення змін до чинної Конституції України,

Що відповідає міжнародній практиці вирішення легітимним способом таких проблемних ситуацій як у нас.

ЧОМУ ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО СУПЕРЕЧИТЬ КОНСТИТУЦІЇ ???

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Якщо у цей спосіб не було проведено виборів, то яка легітимність ВР????

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Це дві головні маніпуляції у законі. Наголоси: територіальна громада, ТВК, … депозитарій доручень …

ЦВК формується на базі представників ТВК, а не представників фракцій у парламенті.

Територіальні громади

територіальна громада не має чітко визначеного правового статусу. Чинна Конституція України, закон «Про місцеве самоврядування в Україні», інші законодавчі акти наділяють її певними правами й покладають на неї відповідні обов’язки. Однак громада позбавлена прав юридичної особи. Володіючи майном, фінансами, установчими правами, територіальна громада в Україні – це правова фікція, яка дає змогу приховувати справжню владу територіального самоврядування та реальних розпорядників її рухомого й нерухомого майна;

її безпосередня участь у суспільно-політичному житті, контроль за органами місцевого самоврядування обмежується переважно виборчими функціями: формування виборних органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад); обрання виборних посадових осіб місцевого самоврядування (сільського, селищного, міського голови). Однак вибори не гарантують повноцінного контролю громади за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

Необхідно офіційно закріпити статус територіальних громад як публічних корпорацій, де їхні члени будуть своєрідними акціонерами. Тоді кожен громадянин точно знатиме, якою, скажімо, часткою комунальної власності він володіє. За таких умов більшість членів територіальних громад навряд чи будуть байдужими до способу управління їхньою спільною корпоративною власністю.

А коли ще кожного року, згідно із законом, за результатами аудиту влада територіальної громади повідомлятиме громадянам, як зростають чи падають у ціні їхні суспільні акції, то реакція громади буде майже автоматичною.

Доктрина передбачає надання громадам права юридичної особи, а також закріплення за ними повноважень у сфері місцевого самоврядування. Рівність громадян у розбудові кожної територіальної громади має допомогти їм сформувати місцеву еліту.

Влада стане ближчою до громадян і їй стануть довіряти: різні механізми контролю дадуть змогу зробити те, що ніяк не вдається сьогодні: обслуговувати законні запити і потреби громадян.

Перетворення територіальних громад на публічні корпорації має відбуватись унаслідок проведення широкої просвітницько-організаційної роботи з їхніми членами, щоб кожен громадянин не тільки знав, але й умів керувати справами своєї громади як акціонер цієї корпорації.

Пропоную звернутись до Народної ради України, нещодавно створеної, з пропозицією стати організатором проведення Зборів з відновлення Конституційного ладу в Україні.

http://pidpr.com/blog/igor_gurnjak_vistup_na_kongresi_11_11_11/2011-11-12-331

Запись была опубликована: glavred(ом) Суббота, 12 ноября 2011 г. в 8:19
и размещена в разделе Соціальне партнерство.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта