?> 2014 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.

Архив - 2014

27.12.2014, рубрика "Наше право"

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В УКРАИНЕ И ЕС

Сергей Поддубняк

ЛІГА.net

24.06.2014 13:07

Прожиточный минимум —

это не умереть, не получив жалованья.

Д. Аминандо


В условиях обвала гривны и на волне подорожания товаров, лекарств, продуктов питания и коммунальных услуг, украинцы вынуждены были перейти в режим жесткой экономии. И для того, чтобы разобраться, насколько выполнима эта задача для простых граждан, необходимо обратить внимание на показатели прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсии в Украине.

Стоит заметить, что в мире прожиточный минимум делится на социальный, учитывающий культурные потребности населения, и физиологический, который необходим для физического выживания населения на случай войны. Прожиточный минимум в Украине, ниже которого минимальная зарплата и пенсия быть не должны, рассчитывается по стоимости потребительской корзины, в которую входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. На сегодняшний день он составляет всего 1176,00 грн, в то время как минимальная зарплата остается на уровне 1218 грн, а минимальная пенсия -949 грн. Итак, как прожить на сумму прожиточного минимума, который объективно не учитывает реальные цены на продукты питания, одежду, бытовую технику, жилищно-коммунальные услуги, лекарства, расходы на духовные потребности и инфляцию? Как сэкономить? Представляю вашему внимаю гид по выживанию в украинских реалиях, определенный постановлением Кабинета министров № 656 от 14 апреля 2000 года, а также состав потребительской корзины, которая была упорядочена еще по методике Ленинградского института гигиены питания 1990 года.

(далее...)

25.12.2014, рубрика "Новини"

М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

18.12.2014                                                                                                      № 1057

Про організацію виконання Мінсоцполітики завдань

та заходів, передбачених Програмою діяльності

Кабінету Міністрів України та Коаліційною угодою

З метою своєчасного та належного виконання завдань та заходів, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційною угодою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Мінсоцполітики з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди (далі – План), що додається.

2. Відповідальним за виконання завдань та заходів Плану щомісяця до 05 числа інформувати Департамент стратегічного планування та аналізу про стан їх виконання.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) забезпечити розміщення на веб-сайті Міністерства цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                     П. Розенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

18.12.2014 № 1057

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=170247&cat_id=107177

ПЛАН

заходів Мінсоцполітики

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди


(далее...)

25.12.2014, рубрика "Наше право, Новини"

ЗAКOН УКРAЇНИ

Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни

ПРOEКТ (рестр. №1577)

Внoситься

Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни

A. ЯЦEНЮК

«____»  грудня 2014 рoку

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни п o с т a н o в л я є:

І. Внeсти зміни дo тaкиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни:

2. У Зaкoні Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди УРСР, 1991 р., №16, ст. 200; Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 37, ст.543; 1996 р. №35, ст. 162; 2003 р., №  10-11, ст. 87):

1) стaттю 2 виключити.

2) стaттю 19 дoпoвнити чaстинoю тaкoгo змісту:

«Прийoм грoмaдян дo вищиx нaвчaльниx зaклaдів прoвoдиться нa кoнкурсній oснoві відпoвіднo дo здібнoстeй нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті нaвчaльнoгo зaклaду тa джeрeл oплaти нaвчaння»;

3) у стaтті 20:

у чaстині пeршій:

пункти 15, 19 виключити;

у пункті 26 слoвa «пoзa кoнкурсoм» зaмінити слoвaми «нa кoнкурсній oснoві»;

дoпoвнити стaттю чaстинoю трeтьoю тaкoгo змісту:

«Устaнoвити, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктaми 1, 2, 11, 28 чaстини пeршoї тa чaстинoю другoю щoдo пільг, пeрeдбaчeниx пунктaми 1, 2, 11, нaдaються зa умoви, якщo рoзмір сeрeдньoмісячнoгo сукупнoгo дoxoду сім’ї в рoзрaxунку нa oдну oсoбу зa  пoпeрeдні  шість  місяців  нe пeрeвищує  вeличини дoxoду,  який дaє прaвo нa пoдaткoву сoціaльну пільгу у пoрядку, визнaчeнoму Кaбінeтoм Міністрів.»;

4) у стaтті 21:

у чaстині пeршій:

пункт 2, 4 тa 9 виключити;

дoпoвнити стaттю чaстинoю трeтьoю тaкoгo змісту:

«Устaнoвити, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктoм 1 чaстини пeршoї тa частиною другою щодо пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом  5 частини першої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

(далее...)

13.12.2014, рубрика "Новини"

Ліквідатори Богодухівщини святкують 28 річницю нашої Перемоги

Сумний був початок заходів приурочених до «Дня вшанування ліквідаторів на Чорнобильській АЕС» для мешканців Богодухівського району, що на Харківщині. Покладання квітів біля підніжжя пам’ятного знаку «Ліквідаторам наслідків аврії на Чорнобильській АЕС», хвилина мовчання в пам’ять про померлих ліквідаторів.

Зі словами вдячності, за гідно виконаний обсяг робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, до ліквідаторів звернулися голова РДА Сластін О.П., голова районної ради Тризна Д.К. Ліквідатори Яворський В.І., Нариков В.В. та Михайліченко М.О. з рук очільників району отримали почесні грамоти. (далее...)

РЕЗОЛЮЦІЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

КАТАСТРОФИ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

03 грудня 2014 року                                                   м. Вишгород

Ми, представники чорнобильських громадських організацій та ініціативних груп учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які переймаються соціальним захистом інвалідів-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, обговоривши стан справ із захисту потерпілих ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС, заявляємо:

1. У квітні цього року світ відмітив 28-у річницю Чорнобильської катастрофи, на подолання якої, в 1986-90 роках, більшість ліквідаторів направлялася за наказом ДЕРЖАВИ на роботу в зону відчуження під дією високого рівня іонізуючого випромінювання.

14 грудня 2014 року, виповнюється 28 років, з дня завершення будівництва саркофага над аварійним реактором Чорнобильської атомної електростанції. Всі, без виключення, ліквідатори, що приймали участь ліквідації катастрофи, несуть на собі важкі  захворювання, деякі з них, до нинішнього дня, не можуть довести  зв’язок цих хвороб із участю у ліквідації катастрофи, значна кількість ліквідаторів   пішла з життя, при цьому  їх  кількість, не піддається обрахунку.

Не  зважаючи на те, що ліквідатори захистили не лише Україну, але й увесь світ від катастрофи ПЛАНЕТАРНОГО масштабу та запобігли розповсюдженню радіації по нашій планеті,  ДЕРЖАВОЮ НЕ ЛИШЕ  НЕ ПРОВОДИТЬСЯ  НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ЛІКВІДАТОРІВ КАТАСТРОФИ, АЛЕ Й НЕ  ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВКРАЙ  НЕОБХІДНЕ МЕДИЧНЕ ЇХ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ.

ФІНАНСУВАННЯ  НА  ЦІ  ЗАХОДИ, ЩОРІЧНО ТА НЕПОРИВНЯННО З  РОСТОМ  ІНФЛЯЦІЇ, ЗМЕНШУЄТЬСЯ.

(далее...)

07.12.2014, рубрика "Новини"

Одна баба сказала…За что «купили», за то и «продаем».

(далее...)

Матеріали Конференції Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»
03 грудня 2014                             м. Вишгород

Конференція відбулася 3 грудня 2014р. в м. Вишгороді Київської обл. в будинку РДА (актова зала, 2-й поверх).

На конференції були присутні 43 уповноважених делегата. Відсутність делегацій з Луганської та Донецької областей пов’язано з подіями в зоні АТО.

Від міністерства соціальної політики присутній був заступник Чорнобильського департаменту Уяздовський В.О.

Також на конференції були присутні в якості гостей представники інших чорнобильських організацій:

1. ВГОІ «Союз Чорнобиль України: Макаренко В.І. (член ЦР СЧУ);  Лапицький В.І. (м. Київ), Саламаха О.І. (м. Одеса);

2. Всеукраїнське об’єднання  «Ветерани Чорнобиля»: Шевчук П.В.,(заст. Голови ВОВЧ);

3.  ВГОІ «Союз Чорнобильцев-ліквідаторів», Карасік Олег (Голова), Зажеріков В.В. (м. Фастів);

4. ВГО «Прип’ять», Штерн В.В. (віце-президент ВГО);

5. Го «Ветерани Чорнобиля» Київської обл., Гаган М.П. (голова), Левіщенко Г.Г. (Б. Церква), Яременко Р.Ф. (Б. Церква), Клименок А.Г. (Б. Церква);

6. Фонд інвалідів Оболонського р-ну м. Києва, Максименко В.Г.. (далее...)

 

Полный анализ сайта