?> АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
03.02.2010, рубрика "Судові справи"

Адміністративний позов щодо перерахунку розміру одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю

ЗРАЗОК

До __назва р-ну____ районного суду

м. Києва

ПОЗИВАЧ: ЖІванов Іван Іванович

01000, Київ, вул. ____         , кв.   ,

дом. тел.

ПРЕДСТАВНИК  ПОЗИВАЧА: Іванова  Іванна Іванівна,

01010, Київ,  вул.._____              ,   кв.

моб.тел.               , дом.тел.

ВІДПОВІДАЧ 1:  Управління праці та соціального захисту

населення -назва р-ну- районної держадміністрації  м. Києва ,

01010 Київ, вул.                , тел.0000000,  електронна адреса не відома

ВІДПОВІДАЧ 2: Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Головного Управління соціального                                                                                    захисту Київської міської держадміністрації,

03165 Київ, вул. Комарова,7,

тел. 408-39-74, факс-404-21-89,

електронна адреса  - s1m@kvc.com.ua

АДМIСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання дій відповідача незаконними, зобов'язання здійснити перерахунок розміру одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, зобов'язання виплатити компенсації на оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством

Я, ЖІванов Іван Іванович,  є  учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії (посвідчення Категорія А, №0000000, вкладка №0000000), інвалід 1-ої групи  наслідків аварії на ЧАЕС (довідка МСЕК, серія АААА, №001111 від   00.00.08р.).

Головними законами  України для громадян, які зазнали опромінення в зоні  радіаційного забруднення, є  Закони «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надалі - № 796-ХІІ та Закон «Про використання ядерної енергії  та радіаційну безпеку», надалі - № 39-95.

Згідно Закону №796-ХІІ (ст.13) «держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Закон  №39-95( ст.76) передбачає, що «право на подання  позову  про  відшкодування  ядерної  шкоди,

заподіяної  життю  і  здоров'ю  особи,  не   обмежується   строком давності».

Відповідно до ст. 48 Закону №796-ХІІ  «одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмірах:

інвалідам I групи - 60 мінімальних заробітних плат;

інвалідам II групи - 45 мінімальних заробітних плат;

інвалідам III групи - 30 мінімальних заробітних плат;

У разі встановлення інвалідності вищої групи інвалідам виплачується різниця у компенсаціях».

00  листопада  2008 року мені встановлена інвалідність вищої групи (замість «другої» – «перша»).

Як інваліду 1 групи по захворюванню, виниклому внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, повинна призначатися різниця у компенсаціях за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. (60-45=15).

00.00.2008 року (квитанція № 00001 по відповіді Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Головного Управління соціального захисту Київської міської держадміністрації, надалі - Центр) я отримав компенсацію у розмірі 94,90грн.

На час виплати компенсації за Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» мінімальна заробітна плата складала 605 грн.

Таким чином, розмір компенсації за шкоду, заподіяну моєму здоров'ю, має бути:

15 х  605 грн.  (15 мінімальних заробітних плат) = 9075 грн.

Відповідач нарахував мені різницю у компенсаціях за шкоду, заподіяну здоров'ю, на підставі Постанови КМУ №836 від 26.07.1996 року «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у розмірі 94,90 грн., недоплативши мені 8980,10грн.

Положення цієї постанови суперечить нормам Закону № 796-ХЇІ, який має більшу юридичну силу відносно вказаної Постанови.

Таким чином, відповідач порушує вимоги статті 48 Закону   № 796-ХІІ. Мені, як інваліду першої групи, що встановлено експертною комісією та підтверджується відповідними документами, при встановленні вищої групи інвалідності повинна виплачуватися різниця у компенсаціях у розмірі 15 мінімальних заробітних плат.

Двічі (00.00.2009 року і 00.00.2009 року)  я звертався до Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації(надалі –Управління) з заявою, про перерахунок  як шкоди, заподіяної здоров‘ю,  так і компенсації на оздоровлення відповідно до діючих законів України, оскільки відповідачем одноразова виплата за шкоду, заподіяну здоров‘ю та компенсація на оздоровлення  були нарахована не вірно, без урахування діючого законодавства.

Відповідно до ст. 48 Закону України № 796-ХІІ  мені, як інваліду 2 групи(з 00.00.1994, довідка МСЕК №1111111), а потім інваліду 1 групи (00.00.2008, довідка МСЕК № 0000011) по захворюванню, виниклому внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, повинна призначатися компенсація на оздоровлення у розмірі 5 мінімальних заробітних плат.

У перерахуванні компенсаційних виплат мені було відмовлено.

На мої звернення до Управління були отримано дві  відповіді про час та розмір отриманих компенсацій. У відповіді   значилося, що  ці виплати здійснювалися за наказом Міністерства праці та соціальної політики України №1 від 04.01.2000року(надалі -№48/4269) з моменту мого звернення до управління(00.00.02р.). Також на мою заяву про розмір виплат була отримана відповідь із Київського міського Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Зведена таблиця про розміри отриманих мною виплат на оздоровлення наступна.

Дата сплати за даними Управління Розмір сплати за даними Управління, грн. Дата сплати за даними Центру Розмір сплати за даними Центру, грн.
1 2 3 4
2002 червень 26,70 Даних не надано(відмовлено) Не відомо
2003 грудень 26,70 Даних не надано(відмовлено) Не відомо
2004 вересень 26,70 Даних не надано(відмовлено) Не відомо
2005 вересень 120 Даних не надано(відмовлено) Не відомо
2006 вересень 120 Даних не надано(відмовлено) Не відомо
2007січень 120 2007липень 120
2008 січень 120 2008 лютий 120
2009 січень 120 2009  березень 120

Таким чином, за період  2002-2004 рр. відповідач нараховував і сплачував мені компенсацію на оздоровлення  у розмірі 26,70грн. щорічно на підставі Постанови КМУ №836 від 26.07.1996 року та за порядком, встановленим у Наказі №48/4269. За період 2005-2009 рр. відповідач щорічно нараховував і сплачував мені компенсацію на оздоровлення  у розмірі 120грн. на підставі Постанови КМУ №562 від 12.07.2005 року.

Положення цих постанов суперечать нормам Закону України № 796-ХІІ,  який має більшу юридичну силу відносно Постанов КМ №562, №836, Наказу.

Сума компенсацій на оздоровлення згідно Закону № 796-ХІІ та із врахуванням мінімальної заробітної плати на момент виплат повинна складати 14 245 грн. Розрахунки надано у наступній таблиці.

Дата сплати компенсації на оздоровлення Встановлена мін. ЗП на той час, грн Обґрунтування встановленої мін.ЗП за Законом Розмір компенсації= 5*мін.ЗП,грн. Сплачено грн. не доплачено грн.
1 2 3 4 5 6
2002 червень 140 ЗАКОН   УКРАЇНИ «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати  на 2002 рік», №2896-14 700 26,7 673,3
2003 грудень 205 ЗАКОН   УКРАЇНИ «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік", №372-15 1025 26,7 998,3
2004 вересень 237 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2004 рік",  №1344-15 1185 26,7 1158,3
2005 вересень 332 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2005рік",  № 2285-IV 1660 120 1540
2006 вересень 375 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2006рік", № 3235-IV 1875 120 1755
2007 липень 440 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2007рік", №489-V 2200 120 2080
2008 лютий 515 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2008рік", №  107-VI 2575 120 2455
2009 березень 605 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2009рік",№835-VI 3025 120 2905
ВСЬОГО     14245 680,1 13564,9

Таким чином, загальна сума  боргу  відповідача по виплаті мені щорічної разової компенсації на оздоровлення за період 2002-2009 роки   становить  13564,9 грн.

Отже, дії відповідача незаконні, компенсація на оздоровлення була нарахована мені неправильно і виплачувалась не в повному обсязі, оскільки при її розрахунку відповідач спирався на  Постанови КМУ  №836 від 26.07.1996 року,  № 562 від 12. 07. 2005 р. та на наказ Міністерства праці № 48/4269.

Таким чином, відповідач порушує вимоги ст. 48 Закону України № 796-XII згідно якого мені, як інваліду першої  групи по захворюванню, виниклому внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, що встановлено експертною комісією, компенсація на оздоровлення повинна бути у розмірі 5 мінімальних заробітних плат.

Стаття 71 Закону України № 796-ХІІ передбачає, що дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону. Оскільки Закону про внесення змін до цього Закону не було прийнято і навіть не розглядалось Верховною Радою, то відповідач, згідно статті 19 Конституції України, повинен виконувати норми цього Закону у повному обсязі.

Згідно з положеннями частини четвертої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту слід застосовувати нормативний акт, який має вищу юридичну силу.

Отже, за конституційними нормами, виходячи з пріоритетності законів над підзаконними актами, при визначенні розміру одноразової компенсації за втрату здоров’я учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та виплат на  щорічне оздоровлення   застосуванню підлягають частина перша статті 48 Закону № 796-ХІІ та Закон № 39-95, а не Постанови КМУ №836,  №562 та Наказ №48/4269,  які істотно звужують обсяг встановлених законом прав.

Відповідно до частини першої статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров'я  та соціального захисту  ліквідаторів  визначені та закреплені в Законах України  № 796-ХІІ, № 39-95.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Також не варто брати до уваги посилання Відповідача на статтю 62 Закону № 796-ХІІ якою передбачено, що порядок застосування цього Закону визначається Кабінетом Міністрів України, оскільки надання законодавцем такого права Кабінету Міністрів України не означає, що останній, встановлюючи такий порядок, може допустити звуження змісту та обсягу прав позивача(інваліда-ліквідатора), встановлених цим же Законом. Тобто Кабінет Міністрів України повинен був встановити зазначений порядок, не порушуючи положень цього Закону, в том числі й інших законів, якими встановлено розміри мінімальної заробітної плати.

Отже, дії відповідача вважаю такими, що порушують мої права на отримання  одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю та отримання щорічної допомоги на оздоровлення за період 2002-2009рр. відповідно ст.48 Закону №796-ХІІ. Одноразова  компенсація   та щорічні допомоги були нараховані мені неправильно і виплачені не в повному обсязі, оскільки при  розрахунку відповідач нараховує мені компенсацію та допомоги на оздоровлення  на підставі підзаконних актів, а не вимог Конституції України та законів України, котрі наділені найвищою юридичною силою.

Таким чином відповідач порушує вимоги статті 48 Закону № 796-ХІІ від 28 лютого 1991p. Мені, як інваліду першої групи, що встановлено експертною комісією та підтверджується відповідними документами, повинна виплачується компенсація на оздоровлення у розмірі 5 мінімальних заробітних плат та разова компенсація по втраті здоров’я з другої на першу групу інвалідності у розмірі 15мінімальних заробітних плат.

Оскільки я є інвалідом першої групи, згідно п. 18 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» мене звільнено від сплати судового збору при подачі позовної заяви.

На підставі викладеного, керуючись ст.  З, 8, 16, 19, 50, 46, 113 Конституції України, ст.13, 48, 67, 70,71 Закону № 796-ХІІ, ст. 76 Закону № 39-95, Законами №2896-14,  №372-15, №1344-15, №2285-IV, № 3235-IV, №489-V, № 107-VI, №835-VI  ;ст.  6, 9, 18, 104, 105 КАС України, -

ПРОШУ:

1. Визнати дії відповідачів - Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації  м. Києва і Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню  соціальних виплат Головного Управління соціального захисту Київської міської держадміністрації, з нарахування мені  одноразової виплати за шкоду, заподіяну здоров‘ю та компенсації на оздоровлення за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 та 2009 роках,  незаконними.

2. Зобов’язати відповідача Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації  м. Києва  перерахувати мені  розмір  разової компенсація по  втраті  здоров’я (встановлення інвалідності вищої групи) та перерахувати розміри компенсацій на оздоровлення за  період 2002 - 2009 роки  відповідно до норм ст.48 Закону України №796-ХІІ, ст.76 Закону№ 39-95, а   Київський  міський центр по нарахуванню та здійсненню  соціальних виплат Головного Управління соціального захисту Київської міської держадміністрації зобов ’язати виплатити мені борг :

- за шкоду, заподіяну здоров'ю, в сумі  8980,10грн  (вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят)грн., 10коп.

- заборгованість з компенсації на оздоровлення за період 2002-2009 роки у розмірі 13564,9грн (тринадцять тисяч  п'ятсот шістдесят  чотири )грн.,  90коп.

Додатки:

-          3 копії позовної заяви;

-           3 копії посвідчення із вкладкою особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Назва: ПОСВІДЧЕННЯ учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986рр. та громадянина, захворювання яких пов»язане з наслідками чорнобильської катастрофи. Категорія 1, Серія А №0000, видане 00.00.1992р. Держадміністрацією м.Києва. Вкладка №00000 до посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, видана 00.00.1998р.;

-           3 копії ідентифікаційного коду. Назва: Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Видана Державною податковою адміністрацією у  ---назва р-ну---- районі м. Києва 00.00.1111р.;

-           3  копії довідки МСЕК про встановлення 2-ої групи інвалідності. Довідка  Сер.АААК-    , Серія 2-1111, №11111. Дата 00.000.1994р.

-          3  копії довідки  спецрадіологічної МСЕК  про встановлення 1-ої групи інвалідності. Довідка  Серія №. Дата 00.00.2008р.

-          3 копії Заяви Позивача до Управління соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації м Києва. АААА-1 від 00.00.2009р.;

-          3 копії Заяви Позивача до Управління соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації м Києва. ААААА-111  від 00.00.2009р.;

-          3 копії відповіді  з Управління соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації м. Києва. №11111  від 00.00.2009р.;

-          3 копії відповіді з Управління соціального захисту населення Печерської районної держадміністрації м. Києва. №1111111  від 00.00.2009р.;

-          3 копії відповіді з Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. №11111111  від 00.00.2009р.

«      »                2009 року.                    Представник за довіреністю І.І.Іванова

Запись была опубликована: glavred(ом) Среда, 3 февраля 2010 г. в 6:54
и размещена в разделе Судові справи.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта