?> Анатолій Ковальов. Чи потрібно зараз міняти Конституцію? Думаю, що не настав ча | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
10.11.2011, рубрика "Наше право, Трибуна"

Анатолій Ковальов. Чи потрібно зараз міняти Конституцію? Думаю, що не настав час.

Хоч і є питання до Конституції. Але слід відмітити, що в діючій Конституції України закладені чудові принципи діяльності суспільства України.

Це і ст.5, де сказано, що Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Керуючись статтями 147, 150

Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 51, 61, 63, 65,

93 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),

Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. Положення частини другої статті 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ" треба розуміти так, що в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та

органів місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення

яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи

місцевого самоврядування.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде

доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком

суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Вище наведено лише частину статей Конституції, кожна із яких захищає права

народу України, нам лише потрібно домогтися, щоб положення чинної Конституції дотримувалися владними структурами та не перекручувалися, не приймалися закони, які суперечать Конституції.

Чинна Конституція не дає можливості торгувати землею сільськогосподарського призначення та прийняти Закон про ринок землі, не дає можливості відбирати в людей житло за їх борги, не дає

можливість проводити вибори за партійними списками, не дає можливість

свавільничати судовій системі та ін. Але владні структури всі ці принципи ігнорують.

А також діюча Конституція підкреслює, що єдиним джерелом влади є народ, за

Конституцією є можливість через самоорганізацію населення, через створення територіальних громад взяти керівництво країною народними представниками і управляти безпосередньо.

Зараз пішли пропозиції від Президента України змінити Конституцію, такі ж пропозиції поступають від інших можновладців.

Цікаво, що вони хотят? ще більше народу дати прав? Самі не виконують діючої Конституції, а мабуть хочуть ще більше розширити права народу???

Ви вірите в це???

Я – не вірю. Спеціально різними способами стараються змінити Конституцію, вписати положення про продаж землі, щоб заволодіти землею, яка по чинній Конституції належить народу. Зразу закріплять своє право над нами та будуть законними узурпаторами, не дозволять самоорганізації населення та формування територіальних громад.

З цього можна зробити єдиний висновок:

1) на даному етапі розвитку суспільства заборонити проводити зміни до Конституції; 2) поставити вимогу дотримання владними структурами та

суспільством положень чинної Конституції; 3) на основі чинної Конституції створювати повсюдно територіальні громади, органи самоорганізації населення та через них керувати країною, а зараз вирішувати через територіальні громади та органи самоорганізації населення: а)жорсткий контроль за представниками влади;

б)вести Чорну книгу для подальшої фільтрації та попередження попадання в органи управління шкідників суспільства; в)через ці органи готувати людей, достойних входити в управлінські структури – віче, кандидатами в депутати, дозвіл працювати службовцями всіх рангів. Вже така методика випробувана в багатьох регіонах і має результати. Через це владні структури і стараються швидко внести зміни до Конституції.

10.11.2011р. Анатолій Ковальов.

http://pidpr.com/blog/anatolij_kovalov_chi_potribno_zaraz_minjati_konstituciju/2011-11-10-330

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 10 ноября 2011 г. в 20:08
и размещена в разделе Наше право, Трибуна.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Анатолій Ковальов. Чи потрібно зараз міняти Конституцію? Думаю, що не настав ча" Один комментарий

  1. иукикуиекро сказал(а):

    Головне – Конституцію, Закони, як мінімум в першу чергу потрібно ВИКОНУВАТИ! Я не юрист, але за останні 3 роки ходьби по судах переконався, що у нас законів більше чим потрібно. Один закон суперечить іншому! Враження таке, що хтось свідомо клонує, підміняє вже діючі закони – своїми, ФАНТІКАМИ! Висновок – у нас не відсутність законів, а повне нехтування існуючих і в першу чергу КОНСТИТУЦІЇ! Якби цього не було, – зараз не стояло б питання про зміну Конституції – бо вона б ВИКОНУВАЛАСЯ! Таке враження, що хтось роками клонуючи, дублюючи наявні Закони, прийнявся клонувати і Конституцію – замість того, щоб Виконувати її та знищити, а головне притягнути до відповідальності тих, хто видумує закони-клони такі, як №3491-4 від 14.06.2011р., а Конституційний суд іше у 2008 році сказав, що такі закони не конституційні!! Але “гарант” дійшов до “ручки” і відкрито плює і сам заказує такі закони-клони!!

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта