?> Архіви історії | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
10.07.2009, рубрика "Архіви історії"

Архіви історії

От редакции:

Уважаемые читатели! Не пройдет и трех месяцев, как политики и общественность страны вспомнят об очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Для многих из читателей память об этом событии – память каждого дня и минуты послеаварийной жизни. Но многие из личных переживаний – эта лишь частичка той большой проблемы, которой стала для Украины и мира чернобыльская катастрофа. А новая, малоизвестная широкой читательской аудитории информация о ней сосредоточена в работах ученых, занимавшихся ее изучением. Один из таких представителей науки – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Барановская Наталия Петровна. Она известна среди чернобыльцев как человек, обнародовавший множество засекреченных ранее документов различных государственных структур. Думаем, читателям будут интересны ее комментарии и рассказ об истории их поиска. Итак, слово историку.

Шановні читачі! Так склалась моя наукова доля, що з 1992 р. мені була доручена підготовка збірника документів про події, що відбулись на ЧАЕС – така практика роботи наукової установи – кожен співробітник має виконати планове завдання на три роки. Оскільки я працювала у відділі, що займався новітньою історією, планові теми нашого відділу відбивали актуальні злободенні проблеми сьогодення.
Звичайно, в умовах, коли інформація про аварію і всі дії на ній і навколо, мала гриф „таємно ” і офіційні структури намагалися не допустити історика до своїх архівів, пошук документів та їх одержання стали проблемою і дипломатії, і тактики, і психології, і особистих контактів. Але як би воно важко не було, станом на 1995 р. було зібрано майже двадцять кілограмів документів (порахувати їх кількість виявилось просто нереальним). Були вони з різних архівів, різні за рівнем значущості і тому до їх осмислення та документознавчого обробітку були залучені й інші фахівці. Пробний варіант невеликого збірнику документів Інститут, за участю Головного архівного управління Кабінету Міністрів України та Центрального державного архіву громадських об’єднань України видав у 1995 р. Це - збірник документів і матеріалів у двох книгах „Чорнобиль: проблеми здоров’я населення ”. Анатолій Федорович Колядін хоче познайомити читацький загал з ним. Я вважаю, що потрібно починати спочатку. Пропонуються увазі читача документи № 1, 2 та 3. Документи наводяться мовою оригіналу. Раджу їх уважно почитати і звернути уваги на розбіжності, що мають місце в цих документах. А якщо їх порівняти із тими, що стали відомі пізніше і опубліковані зокрема в кн. „Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали ” (Київ, вид-во Наукова думка, 1996 р., 783 стор.), або в збірнику „Чорнобильська трагедія в документах і матеріалах. Спецвипуск наукового і документального журналу СБУ „З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КДБ” (2000, № 1), то стає очевидним, що чіткої інформації про події не мала жодна із державних структур, а якщо і мала уявлення про те, що ж відбулось, то більш повна інформація викладалась для внутрішнього користування, а назовні виходила дезінформація: і щодо об’єму руйнувань, і щодо кількості постраждалих, і щодо наслідків вибуху тощо.

№ 1
Інформація Київського обкому до ЦК Компартії
України про вибух, що стався на IV енергоблоці
Чорнобильської атомної електростанції
26 квітня 1986 р.
№ 49с/5 Сов. секретно
Центральный Комитет Компартии Украины Информация

26 апреля 1986 года в 1 час 25 минут произошел взрыв на блоке № 4 мощностью 1 млн. квт Чернобыльской АЭС. Взрыв последовал через 30 секунд после остановки реактора во время испытаний, предусмотренных плановым ремонтом. Точного места и причин взрыва пока не установлено. Разрушены конструкции, перекрытия, стены верхней части реакторного отделения и части машинного зала. Возник пожар, который в настоящее время подразделениями пожарной охраны локализован.
Предположительно, что из-за разрыва контура КМПЦ часть грязной воды выброшена на территорию станции. Радиационный фон на 6 часов 50 минут по территории станции до 100 мик¬рорентген/сек., в г.Припяти — 2—4 микрорентгена. Опасности для населения города нет.
В медсанчасть станции поступило 43 человека. Один умер от ожогов, 3 находятся в тяжелом состоянии, остальные проходят обследования.
В связи с аварией остановлены 3-й и 4-й энергоблоки, 1-й и 2-й энергоблоки работают нормально.
Партийными, советскими, хозяйственными органами области принимаются меры по ликвидации последствий взрыва.
Секретарь Киевского обкома
Компартии Украины Г.Ревенко
ЦДАГО України. — Ф.1. оп.25, спр.2996, арк.2—3. Оригінал.

До документу додається довідка заст. зав. загальним відділом ЦК КПУ В, Кузнєцова такого змісту:
«1. Информация доложена т. Качуре Б. В. в 9 ч. 30 м. (по получении из обкома партии).
2. Тов. Качура Б. В. с информацией обкома партии ознакомил т. Шсрбицкого В. В
3. В 13 ч. 15 мин. четвертым сектором (т. Лапко В. Д.) отправлена телеграмма (сообщение) в ЦК КПСС за подписью т.Щербицкого ВВ.»

№ 2
Повідомлення Міністерства внутрішніх справ УРСР
до ЦК Компартії України про аварію на ЧАЕС
і перші заходи по ліквідації її наслідків
27 квітня 1986 р.
№ 287с/Гд Секретно
ЦК Компартии Украины

26 апреля в 1 час 25 минут в г. Припяти Киевской области при подготовке к плановым ремонтным работам энергоблока № 4 Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, от которого обрушились крыша и стены верхней части реак¬торного отделения, а также частично покрытие машинного зала. В зоне аварии возник пожар, который к 8 часам ликвидирован подразделениями пожарной охраны.
В момент аварии на станции находилось около 200 человек об¬служивающего персонала. 9 из них получили ожоги различной сте¬пени, один человек скончался в больнице, три находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу доставлено для обследования 108 че¬ловек, в т, ч. 20 работников пожарной охраны. В ночь на 27 апреля 26 из них спецрейсовым самолетом отправлены в г. Москву. В связи с аварийной обстановкой работа АЭС 27 апреля остановлена.
Для ликвидации последствий аварии и обеспечения охраны общественного порядка привлечены силы и средства органов МВД, КГБ, гражданской обороны, Советской Армии. В настоящее время в районе происшествия задействовано около 2,9 тыс. работников аппарата Министерства внутренних дел, учебных заведений МВД СССР, дислоцируемых в г. Киеве, органов внутренних дел Киев¬ской области, военнослужащих внутренних войск. В резерве на¬ходятся еще 500 сотрудников МВД. В ликвидации последствий аварии принимают также участие разведвзвод, химрота, санитарное подразделение, невоенизированные формирования гражданской обороны УССР в количестве около 2 тыс. человек. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты. Используются 6 военных вертолетов. На место доставляются химические вещества и другие средства дезактивации местности.
На случай эвакуации жителей города Припять (51 тыс. чел.) на месте сконцентрированы 1390 автобусов из г. Киева и Киевской области. Кроме того, создан резерв из 195 автобусов. Готовится 3 поезда и 2 речных судна.
На месте работает правительственная комиссия, возглавляемая заместителем председателя Совета Министров СССР т. Щербиной Б. Е. Вопросами подготовки к возможной эвакуации населения города занимается эвакуационная комиссия Киевского облисполкома.
В городе Припять и прилегающих к нему населенных пунктах обеспечивается надлежащий общественный порядок, контролируется движение транспорта.
Координацию действий органов МВД с органами КГБ, подразделениями ГО, местными партийными и советскими органами осуществляют на месте происшествия оперативная группа, а в МВД УССР — оперативный штаб, которые возглавляют заместители министра.
Министр И.Гладуш
Дата одержання в ЦК КПРС.

ЦДАГО. — Ф.1, оп.25, спр.2995, арк.1—2. Оригінал.

№ 3
3 оперативного зведення Міністерства внутрішніх
справ СРСР до ЦК КПРС про надзвичайні події
та роботу міліції за 21—27 квітня 1986 р."'
28 квітня 1986 р.
Секретно
ЦК КПСС
Авария

26 апреля в г. Припяти Киевской обл. Украинской ССР на Чернобыльской АЭС Минэнерго СССР в одном из 4-х энергоблоков при выводе на плановый ремонт произошел взрыв и загорание. Повреждены ядерный реактор и система водяного охлаждения, обрушилась часть конструкций. Погиб 1 чел., 130 — госпи¬тализированы (ожоги, травмы и облучение). Пожар ликвидирован. Все блоки остановлены. Под руководством правительственной комиссии осуществляется комплекс мер по ликвидации последствий аварии. В соответствии со спецпланом в Иванковский и Полесский районы области из города эвакуированы 44460 человек. Усилена охрана общественного порядка. На место командирован заместитель министра внутренних дел СССР.
Центр зберігання сучасної документації (Москва)

(ЦЗСД).—Ф.5, оп.15—05, спр. 12841, арк.1. Оригінал.

Запись была опубликована: (ом) Пятница, 10 июля 2009 г. в 13:43
и размещена в разделе Архіви історії.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта