?> Бланки заявлений от «ЛУГАНСКОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ» | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
13.02.2012, рубрика "Наше право, Судові справи"

Бланки заявлений от «ЛУГАНСКОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ»

(Заперечення, Заява в ВДВС, Заява в Вищу кваліфікаційну комісію, Заява про віддвід)

_______________________ окружному

адміністративному суду судді

__________________________________

Особа, яка подає заперечення:

Позивач:_________________________

_________________________________

Адреса:___________________________

Телефон: _________________________

Відповідач: Управління Пенсійного

фонду України в ___________________

_________________________________

Адреса: __________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

(заява про скоєння злочину суддею, прийнявшим ухвалу про відкриття провадження за нововиявленими обставинами)

На заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови ________________окружного адміністративного суду від _____________ за справою №_________________

Ознайомившись із текстом заяви про пергляд судового рішення за нововиявленими обставинами, вважаю, що провадження за цією заявою було відкрито суддею із явними порушеннями чинного законодавства. Зокрема, суддею порушено наступну норму КАС України:

«Стаття 245. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами

1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.

2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.»

Тобто, прийняття нового Закону України від 14.06.2011р. №3491-VI, яким внесені зміни до Закону України «Про державний бюджет України на 2011р.», як і визнання цього Закону таким, що відповідає Конституції України, не може бути згідно із ч. 3 ст.245 КАС України законною підставою для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Крім того, до компетенції КСУ України не відноситься вирішення питання про законність/незаконність прийнятих судами України судових рішень, з цього приводу цитую Закон України «Про Конституційний суд України»:

«Стаття 14. Межі повноважень Конституційного Суду України

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.»

Тобто, КСУ не може вирішувати чи відповідають Конституції України рішення судів, які набули чинності і підлягають виконанню.

Тому, я вважаю, що в своїй заяві про перегляд законного судового рішення відповідач незаконно маніпулює чинним законодавством, умисно спотворює норми матеріального і процесуального права, розраховуючи виключно на корупційну «домовленість» з судом, що є неприпустимим у правовій державі.

Найважливіше зауваження: згідно із ст. 19 ч.1 Конституції України суд має діяти тільки на підставі чинного законодавства і способами встановленими у законодавстві, але своїми діями суддя порушив цей принцип і перевищив свої службові повноваження, адже суддя своєю ухвалою намагається створити непередбачені у законодавстві перешкоди для виконання на користь людини рішення суду, що вже набуло законної сили, незаконним і корупційним шляхом намагається «захистити» державу від фінансових зобов’язань щодо виконання судових рішень.

Таким чином, суддя порушує право позивача на судовий захист від порушень з боку влади, порушує принцип правової впевненості та правової визначенності щодо прав позивача на виконання законного судового рішення, тобто ст. 6 ч.1 та 13 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Вважаємо, що своїми діями (відкривши провадження за нововиявленими обставинами) суддя також перевищив свої службові повноваження, адже в заяві відповідача відсутні належні обставини, що можуть визнаватися відповідними нововиявленими обставинами в сенсі ст. 245 КАС України. Якщо суддя не припинить це порушення наших прав і доведе свій злочинний намір до кінця, скасувавши законе судове рішення, щодо позивача суддею таким чином буде скоєний злочин, передбачений ст. 375 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись Конституцією України - ст.ст. ч.2 ст.3,ч.2 ст.6, 8, ч.3 ст.22, 24, ч.1, 3, 4, ст.41, ст.55, ст. 56, ст.68; Рішенням Конституційного Суду України від 27 листопада 2008 року, Рiшенням вiд 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справi про соцiальнi гарантiї громадян, Рiшенням вiд 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, та відповідно Закону України від 05.10.00р. № 2017-111 - ч.1ст.1,ч.1,2,3,ст.2, відповідно ч.2 ст.12 Закону України від 16.11.00 р. № 2109-111, та Закону України від 04.03.04 р.№ 1579-1V, а також ст.ст. 245, 253 КАС України, -

ПРОШУ:

1. Долучити до матеріалів справи мої заперечення.

2. Відмовити за необгрунтованістю Управлінню Пенсійного фонда України у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанови суду, яка була прийнята на мою користь як позивача.

3. Розглянути мої заперечення також як заяву про злочин (за ст. 375 КК України), скоєний суддею, який розглядає дану справу, в зв’язку з чим на підставі ст. 97 КПК України спрямувати копію цієї заяви для перевірки до Генеральної прокуратури України.

4. Належним чином письмово повідомити мене згідно з вимогами ст. 167 ч.3 КАС України про результати розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

«____» ___________ 2012р. ________________

_____________________________________________________________

Заява в ВДВС

Відділу примусового стягнення управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в _____________________________ області

Стягувач: ______________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________

Паспорт______________________________________________________

_____________________________________________ід.код____________

Боржник:Управління Пенсійного фону в _______________________________

________________________________________________________

Адреса:________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

З А Я В А

Я є стягувачем по виконавчому листу №2а-__________.

До 01.11.2011 боржник добровільно виконував рішення суду.Але після 01.11.2011р боржник припинив виконання рішення суду(доказ див.додаток довідка боржника про розмір сплаченої пенсії)

Згідно стаття 23 Закону України «Про виконавче провадження» :

1. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються:

1) пред'явленням виконавчого документа до виконання;

2) частковим виконанням рішення боржником;

3) наданням судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.

2. Після переривання строку пред'явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.

Таким чином внаслідок часткового виконання рішення суду боржником, строк для подачі виконавчого листа не є пропущеним і відлік часу для примусового виконання починається з 01.11.2011р.

ПРОШУ:

1.Примусово виконати рішення _______________________________________________

______________________суду від «___»__________20__р по справі №______________

про:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Надати мені копію постанови про відкриття провадження по виконавчому листу №2а-______________

3.Повідомити мене про застосування до боржника штрафних санкцій.

Додаток:

1.Виконавчий лист №________________

2.Довідка боржника про розмір сплаченої пенсії з якої підтверджується невиконання рішення суду з 01.11.2011р, тобто сплата пенсії в заниженому розмірі,що не відповідає рішенню суду.

«____» 02.2012р. ____________________

________________________________________________________________

Заява в Вищу кваліфікаційну комісію

Голові

Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України

01032, вул. Жилянська, 120 А, м. Київ

а також Генеральному Прокурору України

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

СКАРГА

на неправомірну поведінку судді ___________________окружного адміністративного суду та порушення присяги судді

Як було встановлено, «___»________2012р. суддя________________________ виніс(-ла) ухвалу про відкриття провадження за нововиявленими обставинами

Зокрема, суддею порушено наступну норму КАС України:

«Стаття 245. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами

1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.

2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.»

Тобто, прийняття нового Закону України від 14.06.2011р. №3491-VI, яким внесені зміни до Закону України «Про державний бюджет України на 2011р.», як і визнання цього Закону таким, що відповідає Конституції України, не може бути згідно із ч. 3 ст.245 КАС України законною підставою для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Крім того, до компетенції КСУ України не відноситься вирішення питання про законність/незаконність прийнятих судами України судових рішень, з цього приводу цитую Закон України «Про Конституційний суд України»:

«Стаття 14. Межі повноважень Конституційного Суду України

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.»

Тобто, КСУ не може вирішувати чи відповідають Конституції України рішення судів, які набули чинності і підлягають виконанню.

Тому, я вважаю, що в своїй заяві про перегляд законного судового рішення відповідач незаконно маніпулює чинним законодавством, умисно спотворює норми матеріального і процесуального права, розраховуючи виключно на корупційну «домовленість» з судом, що є неприпустимим у правовій державі.

Найважливіше зауваження: згідно із ст. 19 ч.1 Конституції України суд має діяти тільки на підставі чинного законодавства і способами встановленими у законодавстві, але своїми діями суддя порушив цей принцип і перевищив свої службові повноваження, адже суддя своєю ухвалою намагається створити непередбачені у законодавстві перешкоди для виконання на користь людини рішення суду, що вже набуло законної сили, незаконним і корупційним шляхом намагається «захистити» державу від фінансових зобов’язань щодо виконання судових рішень.

Таким чином, суддя порушує право позивача на судовий захист від порушень з боку влади, порушує принцип правової впевненості та правової визначенності щодо прав позивача на виконання законного судового рішення, тобто ст. 6 ч.1 та 13 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Вважаємо, що своїми діями (відкривши провадження за нововиявленими обставинами) суддя також перевищив свої службові повноваження, адже в заяві відповідача відсутні належні обставини, що можуть визнаватися відповідними нововиявленими обставинами в сенсі ст. 245 КАС України. Якщо суддя не припинить це порушення наших прав і доведе свій злочинний намір до кінця, скасувавши законе судове рішення, щодо позивача суддею таким чином буде скоєний злочин, передбачений ст. 375 КК України.

Таке ставлення та поведінка судді ____________________________ до здійснення правосуддя заявий раз говорить про те, що для цієї посадової особи не існує ані Закону, ані Прав Людини, ані присяги судді. Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підставою притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є те, що суддя _______________________ істотно порушив норми процесуального права при здійсненні правосуддя щодо порядку прийняття заяв за нововиявленими обставинами.

На підставі наведеного та керуючись ст.40 Конституції України, ст..ст. 18-20 Закону України «Про звернення громадян», ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 97 КПК України, -

ПРОСИМО:

1. Провести перевірки нашої скарги, для чого витребувати вказану адміністративну справу разом із матеріалами звукозапису судового засідання від

2. Притягнути суддю __________________окружного адміністративного суду _______________________________________ дисциплінарної відповідальності за грубе порушення чинного процесуального законодавства, прав учасників процесу та присяги судді.

3. Повідомити мене про час розгляду питання притягнення судді до відповідальності.

4. Повідомити мене у письмовій формі про результат розгляду цього звернення, як зацікавлену особу.

5. Вважати цю скаргу також заявою про злочин, скоєний суддею, та згідно із ст. 97 КПК України направити матеріали перевірки та копію нашого звернення до Генеральної прокуратури України, оскільки у діях судді може бути присутні склади злочинів, передбачені ст. 375 КК України (завідомо неправосудне рішення), ст. 366 КК України (службова підробка).

Всі відомості, подані у цій заяві є правдивими, і ми обізнані з тим, що у випадку поширення нами неправдивої інформації ми можу бути притягнуті до встановленої законом відповідальності.

Додаток:

1. Копія ухвали судді __________________________________.

2. Копія скарги до ВККСУ.

З повагою,

«____»__________2012р ________________________

__________________________________________________________________________________

Заява про віддвід

__________________ окружний адміністративний суд

Судді___________________справа №_____________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

З А Я В А

про відвід судді______________

Чинним заявляю Вам відвід , оскільки ви є зацікавленою особою та не є байдужою особою , тому що у зв’язку з порушенням Вами присяги судді мною подано скаргу в Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, а також заяву про скоєння злочину в Генеральну Прокуратуру України(доказ див.додаток).

Додаток:

1.Копія опису вкладення до скарги в Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

2.Копія опису вкладення Генеральну Прокуратуру України.

«____»_______2012 ____________

_____________________________________________________________

Запись была опубликована: glavred(ом) Понедельник, 13 февраля 2012 г. в 17:56
и размещена в разделе Наше право, Судові справи.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Бланки заявлений от «ЛУГАНСКОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ»" 2 комментария

  1. Сергей сказал(а):

    Спасибо!
    Очень грамотное Заперечення.

  2. владимир сказал(а):

    братья-чернобыльцы!на все наши законные аргументы у этой “бригады” найдется тысячу своих “судебных” решений.с этой бандитской системой можно справиться только их методами.выборы могут только привести к власти другую группировку,которая будет распределять “общак”(бюджет)между своими.янукович и азаров-только смотрящие,милиция,прокуратура,СБУ,нологовая-звенья,которые собирают дань,а смотрящие-распределяют между бандами.мы в их планы не вписываемся,поэтому они найдут споб от нас избавиться.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта