?> Це потрібно знати | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
31.01.2005, рубрика "Наше право"

Закон України від 19.10.2004 № 2089-IV

Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік

Стаття 1. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 423 гривень, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 376 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;
працездатних осіб - 453 гривень;
осіб, які втратили працездатність, - 332 гривень.

 

Стаття 2. Розміри державних соціальних гарантій на 2005 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (2285-15), а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:
- подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" (966-14) щодо збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб, встановленої
аконом;
- переглянути набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для визначення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 );
- за підсумками I півріччя 2005 року переглянути прожитковий мінімум відповідно до зростання індексу споживчих цін та внести на розгляд Верховної Ради України разом з уточненням показників Державного бюджету України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 2004 року
N 2089-IV

Закон України від 23.12.2004 № 2291-IV
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) такі зміни:

1. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини".

2. У статті 42:

- назву після слів "економіки України" доповнити словами "прожиткового мінімуму";
- після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 цього Закону.

Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. Абзац перший частини четвертої статті 45 після слів "частиною другою статті 38" доповнити словами "частиною третьою статті 42".

4. Частину третю статті 113 після слів "у зв'язку із" доповнити словами "забезпеченням виплати пенсій в розмірі, передбаченому статтею 28 цього Закону та".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що дія статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) поширюється на пенсіонерів, яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2291-IV

Закон України від 23.12.2004 № 2292-IV
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) такі зміни:

1. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків (померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків) і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), мають право на становлення до пенсії надбавки у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків від розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону".

2. У частині першій статті 8 слова "Державним Секретарем Кабінету Міністрів України" замінити словами Міністром Кабінету Міністрів України, Головою Рахункової палати".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Пункт 1 розділу I, яким вносяться зміни до частини другої статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ), набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2292-IV

Надруковано «ПЧ» №1(13) січень 2005

Запись была опубликована: (ом) Понедельник, 31 января 2005 г. в 9:59
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта