?> Чернобыльцы, внимание! | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
26.10.2010, рубрика "Наше право, Новини"

Проект змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Викладений на офіційний сайт Міністерства Праці та соціальной політики

http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=105535&cat_id=102036

1 червня 2010

                                 ПРОЕКТ

Вноситься Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

“    ”                               2010 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; № 37, ст. 543; 1993 р., № 26, ст. 277; № 29, ст. 305; 1996 р., № 35, ст. 162; 1999 р., № 19, ст. 174; 2001 р.,   № 30, ст. 140; № 44, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 87; 2005 р., № 25, ст. 338; 2006 р., № 1, ст. 18; № 49, ст. 485) такі зміни:

1) пункти 6 і 8 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:

“6) щомісячна виплата незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після     26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Розмір щомісячної виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій;”;

“8) щомісячна виплата сім’ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо зазначена дитина не перебуває на повному державному утриманні, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарсько-консультативною комісією;”;

2) пункт 1 частини першої статті 36 викласти в такій редакції:

“1) виплата одноразової допомоги на кожного члена сім’ї у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій;”;

3) статті 37, 39, 48, 50 і 51 викласти в такій редакції:

“Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначена допомога виплачується щомісяця уповноваженим органом за місцем реєстрації громадян.

Виплата такої допомоги за два і більше місяців забороняється.”;

“Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють (навчаються)
на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Доплата до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на зазначених територіях, і підвищення стипендій студентам, які там навчаються, встановлюється у розмірах, визначених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, розмір додаткової оплати праці встановлюється Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.”;

“Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і батькам померлого проводиться у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується інвалідам І, ІІ та
ІІІ групи; дітям-інвалідам; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорій 2 і 3; кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків; евакуйованим із зони відчуження у 1986 році у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам уповноваженим органом за місцем їх реєстрації. У разі виникнення права на отримання щорічної допомоги з різних підстав, передбачених частиною другою цієї статті, допомога надається з однієї підстави за вибором особи.

Виплати, зазначені у частині першій цієї статті, провадяться протягом одного місяця з дня подання заяви та відповідних документів у розмірах, які діяли на момент встановлення інвалідності чи смерті.”;

“Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4

Особам, віднесеним до категорії 2, 3, 4, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.”;

4) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:

“Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.”;

5) частину четверту статті 54 викласти в такій редакції:

“У всіх випадках пенсії для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими за розміри, встановлені Кабінетом Міністрів України із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова

Верховної Ради України

1

2

3

4

5

6

7

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
(щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено на виконання пункту п’ятого протокольного рішення наради, яка відбулася у Кабінеті Міністрів України 27 квітня 2009 року. Оскільки на сьогодні склалася складна ситуація з виплатою компенсацій, доплат, допомог і пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за судовими рішеннями у розмірах, значно вищих за встановлені Кабінетом Міністрів України гарантій у межах бюджетних призначень, до стабілізації соціально-економічної ситуації в країні нагальним завданням є внесення відповідних змін до чинного Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог у частині врегулювання розмірів цих виплат.

2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонований законопроект покликаний удосконалити систему заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у частині розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог, припинити практику прийняття судових рішень на користь окремих громадян за рахунок обмеження гарантованих державою прав на отримання чорнобильських соціальних виплат інших постраждалих громадян.

Виконання вказаних рішень судів призводить до примусового стягнення коштів з рахунків місцевих органів праці та соціального захисту у суттєво збільшених розмірах порівняно з передбаченими держбюджетом і, як наслідок, до миттєвого спустошення фінансових рахунків, що унеможливлює здійснення виплат усім іншим постраждалим громадянам в обсязі, визначеному чинним законодавством.

Прийняття запропонованих змін дозволить здійснювати пенсійні, компенсаційні виплати, доплати, допомоги, передбачені Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у межах бюджетних призначень без зниження досягнутого рівня соціальних гарантій.

3. Правові аспекти

Суспільні відносини у сфері, на яку впливатиме даний проект акта, регулюються:

1) Конституцією України;

2) законами України: про Державний бюджет України на відповідні роки, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки”, „Про пенсійне забезпечення”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

3) постановами Кабінету Міністрів України: вiд 26.07.96 № 836 ”Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, вiд 30.05.97  № 523 „Про затвердження нового Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 12.07.05 № 562 „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 20.09.05 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 20.04.07 № 649 „Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 28.05.08 № 530 „ Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”, від 16.07.08 № 654 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення”, від 10.09.08 № 831 „Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованих змін не потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України та сприятиме здійсненню фінансування у межах бюджетних призначень із збереженням досягнутого рівня соціальних гарантій.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до рішення Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики Кабінету Міністрів України від 07.12.09 та у зв’язку із змінами, що відбулися у складі Кабінету Міністрів України, законопроект пройшов процедуру перепогодження у Пенсійному фонді, Міністерстві фінансів, Міністерстві економіки, Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Проект акта погоджено без зауважень Мінфіном, МНС; із зауваженнями, які враховано частково, - Мінекономіки та Пенсійним фоном.

Міністерством економіки законопроект погоджено із зауваженням стосовно того, що розміри доплат, компенсаційних і пенсійних виплат мають встановлюватися виключно законами України. Зауваження не враховано, оскільки на цей час розміри пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог, передбачених у законопроекті, врегульовано постановами Кабінету Міністрів України.

Не враховано також пропозицію Пенсійного фонду до пункту 2 статті 56 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, оскільки запропонована норма не є предметом правового регулювання даним законопроектом.

6. Регіональний аспект

Запропоновані зміни не стосуються питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Незважаючи на проведену значну роботу з опрацювання змін, що вносяться до чинного Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, існує вірогідність несприйняття законопроекту громадськими „чорнобильськими” організаціями, які виступають проти надання права Кабінетові Міністрів України встановлювати розміри окремих видів компенсаційних виплат, доплат і допомог.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та пройшов процедуру перепогодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Федерацією роботодавців України, Всеукраїнською асоціацією роботодавців, Спілкою орендарів і підприємців України, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України законопроект погоджено без зауважень.

Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні законопроект не погоджено як такий, що суперечить статті 22 Конституції України та вимогам статей 16, 17, 18 Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. Зазначені зауваження Мінпраці не враховано, оскільки прийняття запропонованого законопроекту не призведе до звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод постраждалих громадян.

10. Прогноз результатів

Запровадження запропонованих змін до чинного Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” дозволить до стабілізації соціально-економічної ситуації в країні привести у відповідність розміри пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог до встановлених Кабінетом Міністрів України гарантій у межах видатків, передбачених держбюджетом на відповідний рік, та припинити існуючу практику прийняття судових рішень на користь окремих громадян за рахунок інших, що є прямим порушенням Конституції України.

Міністр праці та

соціальної політики України Василь Надрага

“_____” _____________ 2010 р.

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 26 октября 2010 г. в 21:06
и размещена в разделе Наше право, Новини.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта