?> ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
04.04.2010

ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

1. Членство в Спілці передбачається індивідуальним та колективним (при умові складання Угоди про співпрацю іншої юридичної особи із Спілкою).
2. Членство в Спілці є фіксованим.
3. Членами Спілки можуть бути інваліди-ліквідатори, які працювали на ліквідації аварії на ЧАЕС та її локалізації у 1986-87 роках в зоні відчуження, і мали (або мають) до захворювання категорію 2-А, також учасники ліквідації ядерних аварій на атомних підводних човнах, на об’єктах ВПК міністерства оборони СРСР та учасники випробувань ядерної зброї, які мають категорію 1-А, котрі визнають Статут Спілки, її завдання та мету, беруть активну участь у діяльності Спілки, перебувають у складі місцевого осередку та сплачують членські внески.

Членами Спілки також можуть бути інваліди, які були евакуйовані у 1986 році із зони відчуження, вдови і діти учасників ЛНА на ЧАЕС 2-ї та 1-ї категорії.

4. Колективними членами Спілки можуть бути колективи організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності, які визнають Статут Спілки, надають йому матеріальну, організаційну та іншу допомогу.
5. Колективні члени не мають обособлених прав на окремі об’єкти, що складають власність Спілки.
6. Колективні члени через своїх представників беруть участь у заходах і зборах Спілки.
7. При умові членства в Спілці колективів іншої юридичної особи, посвідчення члена Спілки отримують лише ті, хто відповідає вимогам п. 3 даного розділу статуту.
8. Прийняття до членів Спілці здійснюється керівними органами місцевих осередків або керівними органами Спілки, на підставі поданої заяви громадянина.
9. Права членів Спілки. Член Спілки має право:
- обирати і бути обраним до керівних органів місцевого осередку і Статутних органів Спілки, згідно цього Статуту;
- брати участь в управлінні Спілки, у порядку передбаченому цим Статутом;
- вносити на розгляд зборів і керівних органів місцевого осередку, Конференції та Центральної Ради Спілки пропозиції з питань їх діяльності, брати участь в роботі зборів, конференцій, нарад вищезазначених органів;
- звертатися до керівних органів місцевого осередку, Статутних органів Спілки з питань захисту і підтримки своїх прав, інтересів, отримувати необхідну інформацію від них;
- користуватися матеріально-технічною та інформаційною базою Спілки на умовах, визначених Центральною Радою Спілки;
- вільно об’єднуватись з іншими членами Спілки в місцеві Осередки;
- вільно виходити з Осередку і Спілки шляхом подання особистої заяви.
10. Обов’язки членів Спілки. Член Спілки зобов’язаний:
- виконувати вимоги цього Статуту та статутних органів Спілки;
- брати активну участь у всіх планових і благодійних Програмах, масових та інших заходах, що здійснюються Спілкою;
- активно сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Спілкою, розвивати спільну діяльність з членами Спілки;
- надавати Спілці інформацію та пропозиції, необхідні для розробки окремих питань, що стосуються її діяльності

 

Полный анализ сайта