?> ГЕНОФОНДНА ДЕГРАДАЦІЯ ТА КРИЗА ВЛАДИ | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
21.07.2013, рубрика "Статті"

ГЕНОФОНДНА ДЕГРАДАЦІЯ ТА КРИЗА ВЛАДИ

В умовах підвищених рівнів радіонуклідного забруднення довкілля ряд зникаючих видів організмів знову переживає свій розквіт. За даними вчених у зоні відчуження ЧАЕС вже сьогодні налічується біля тридцяти видів тварин, що раніше були занесені до Червоної книги. Небачено розплодилися деякі види ссавців. Можна стверджувати, що умови підвищених рівнів радіації сприяли розквіту деяких видів організмів. А тому поряд з глобальною проблемою зникнення видів та зменшення біорізноманіття, такий сплеск життя в чорнобильській зоні яскраво свідчить про глибину дестабілізації біосфери.

Чорнобильська катастрофа абсолютно не подібна до ядерного вибуху, оскільки після ядерного вибуху практично не залишається самого ядерного палива тобто трансуранових елементів. Після вибуху на ЧАЕС довкілля було забруднено крім типових продуктів розпаду ядерного палива самим ядерним паливом, яке є потужним джерелом альфа опромінення.

Добре відомі швидкі ефекти від підвищеного іонізуючого опромінення як то: радіаційні опіки, забруднення та зміни багатовидових угрупувань у трофічних ланцюгах і зоогенне перенесення радіонуклідів видовими ланцюжками. Чорнобильська катастрофа не є чистим вибухом ядерної бомби.

Такі ураження в основному спричинені гама опроміненням. Вплив тривало діючого альфа опромінення у малих дозах досі є таємницею через відсутність можливості достовірної фіксації моменту взаємодії з досліджуваним об'єктом оскільки даний процес актуальний тільки для умов опромінення у самому організмі. Негативні наслідки альфа опромінення не поступаються наслідкам від гама опромінення. Проте віддалені наслідки в поколіннях організмів, що мешкають на забруднених територіях, до цього часу вивчені недостатньо. А що відбувається при хронічному низькодозовому опроміненні? Сьогодні такої інформації практично немає. Як свідчать одержані дані під керівництвом В.І.Глазко на моделі поколінь великої рогатої худоби, що відтворюється в умовах підвищеного іонізуючого опромінення, змушують змінити наші уявлення про генетичні наслідки антропогенного забруднення в різних видів ссавців, зокрема і в людини.

По-перше. В умовах хронічного низькодозового іонізуючого опромінення відсутня масова поява мутацій, але змінюється пристосованість окремих генотипів. Це означає, що відтворюються не всі генотипи, які б могли відтворюватись до аварії. У поколіннях змінюється структура популяції, тобто з'являються не «нові» гени, а нові комбінації «старих» генів та спостерігається зсув у бік зменшення частоти зустрічальності форм,

спеціалізованих до попередніх умов відтворення(до катастрофи).

По-друге. З'ясовано певну «відстроченість» появи мутації у поколіннях в структурних генах. Уперше виявлено мутацію в структурному гені (трансферин-білок, що транспортує залізо у ссавців), але тільки в другому поколінні у внучки корови, що безпосередньо потрапила під аварію на ЧАЕС. Виникнення мутацій в другому поколінні у людей після вибухів атомних бомб до сьогодні залишається недослідженим.

По-третє. Раніше вважали, що через радіаційне забруднення темп еволюції прискорювався у зв'язку з появою нових мутацій. За нашими даними, вона навпаки вповільнюється по відношенню до частоти зустрічальності спеціалізованих форм і, крім цього, супроводжується тим, що в умовах екологічної катастрофи народжуються не всі, хто міг би народитися до неї.

По-четверте. Одержані дані свідчать про те, що екологічні катастрофи не сприяють появі нових характеристик генофондів живих організмів, а індукують їх зсув у бік більш примітивних, менш спеціалізованих форм - спостерігається повна «генофондна деградація», реверсія генофонду до вже пройдених етапів еволюції.

Мутація не проблема однієї людини, зміни генофонду - проблема людини як виду.

В дітей, які народилися після перших ядерних вибухів, як і після Чорнобильської катастрофи (роботи дослідників Данії), виявлено зниження здатності до абстрактного мислення. Тобто, зниження інтелектуальної діяльності - один з прямих ефектів низькодозового хронічного опромінення.

Якщо виходити з факту, що еволюція людини направлена в сторону інтелектуальної та творчої діяльності, то перспектива втрати спеціалізації означатиме невтішний вирок людству. Виходячи з теорії Шмальгаузена, зміни приведуть до внутрішньовидового відбору в сторону примітивних форм і в цьому, напевно, є самий сумний досвід Чорнобиля.

Без розвитку фундаментальної науки як невід'ємного елементу культури неможливо сподіватися на розвиток держави. Без державної підтримки людей, що постраждали від аварії на ЧАЕС, і в першу чергу ліквідаторів, держава не зможе захистити себе від інших техногенних аварій у майбутньому.

Ще в XVIII сторіччі було відмічено, що чим нижчий рівень цивілізованості в державі, тим пишніші святкування і демонстрація заможності.

Зараз можновладці вибрали, як вони думають, ефективний засіб знищення власного      населення позбавити фінансової підтримки постраждалих, дочекатися їх смерті і таким чином привласнити їхні кошти. Виконавчою владою планується переглянути статус забруднених територій, що є злочином перед нащадками.

Руйнація судової системи позбавила нас надії на захист основних прав людини і громадянина, а Мінюст активно сприяє фальсифікації виконання судових рішень.

Власне збагачення за рахунок знедоленого народу є недалекоглядна політика, яка притаманна примітивним формам людських особин і в наших силах усунути їх від влади.

Заради майбутнього наших дітей та онуків ми повинні зробити з цього адекватні висновки і якщо ми цього не зробимо -   у нас немає майбутнього.

В'ячеслав КОВТОНЮК

Запись была опубликована: glavred(ом) Воскресенье, 21 июля 2013 г. в 20:53
и размещена в разделе Статті.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта