?> Геопозиційна соціальна мережа | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
23.03.2013, рубрика "Соціальне партнерство"

Геопозиційна соціальна мережа – наступний крок в розвитку мережевих технологій

Автор проекту: Валерій Явтушенко

Праведність люд підіймає, а беззаконня - сором народів.

Книга приповістей Соломонових 14:34

Від автора.

Щасливий з того, що Бог дав можливість побачити цілісну картину світових процесів та сформувати Бачення їх подальшого розвитку.

Прийміть вибачення за форму подачі інформації в текстовому вигляді, оскільки образи, котрі наразі малює уява та попередній досвід мусять бути передані та поширені в найшвидший спосіб.

Передбачення майбутніх подій змушує надати до розгляду основні положення та тези майбутньої системи – решта буде доопрацьована в режимі семінарів та додаткових матеріалів, котрі будуть розроблені спільнотою.

Україна є центром Європи, ми маємо шанс реалізувати найбільш передове Бачення ідеї співпраці Громадян.

Особисте дослідження, проведене автором цього допису, дає підстави для ствердження того, що описане далі є наступним кроком у розвитку соціальних мереж (докази через введення в пошук слів: SoLoMo, crowdsourcing, crowd funding, social geolocation) . Кроком, котрий може запровадити Україна для подолання фазового переходу до нової якості суспільних відносин.

Більше того, обставини складаються таким чином, що ми стоїмо перед вибором: бунт з невідомим кінцем чи революція, керована «лідерами». Що перше, що друге не дає відповідь на питання: як ефективно та якісно провести зміну системи суспільних відносин і перевести ці відноси на новий рівень?

«Інтуїція - стрибок розуму, не обтяженого кайданами суворого міркування. Вона характеризується раптовим осяянням, здогадкою, пов'язана зі здатністю індивіда до екстраполяції, переносу знань у нові ситуації, з пластичністю його інтелекту.»

http://ekomedtd.com.ua/zagalna-ta-soczalna/item/tvorche.html - це відповідь на питання, хто такий автор і чи має право надавати своє бачення процесів на такому рівні.

Більше того, головним завданням цього допису буде опис мережевого соціального Інструменту для пробудження Громадян, котрі будуть думати і діяти на такому ж світ оглядовому рівні.

Почнемо.

Що допоможе у відповіді на питання про перехід до іншої системи керування ресурсами? Відповідь у самому питанні – взаємодопомога, піднесена до рангу національної ідеї!

Вихідні дані для роздумів (проблематика):

І. Суспільство та Громадяни (Світ):

1. Низький рівень довіри в суспільства

2. Низький рівень моралі в суспільстві

3. Низький рівень мотивації та готовності до зміни реальності на краще у Громадян

4. Низький рівень самооцінки Громадян

5. Страх за наслідки від суспільної дії

6. Відсутність відчуття причетності до творення спільного Майбутнього

7. Відсторонення Громадян від можливості впливу на розвиток глобальних процесів

8. Відсутність якісного опису принципово Нової Реальності (Візії) та шляхів її досягнення

9. Відсутність бачення та інструменту реалізації Нового Суспільного Договору

10. Відсутність розробленого ненасильницького методу зміни реальності в теперішніх умовах

11. Фактична відсутність сенсу життя на рівнях розуміння Реальності вищих, ніж особистий рівень

12. Низький рівень використання життєвого досвіду Громадянином та суспільством

13. Відсутність системи підтримки та використання Творчого стану свідомості Громадянином

14. Низький рівень взаємодопомоги та співпраці (фактично відсутні, як явище)

ІІ Планета (країна):

1. Низька ефективність використання усіх типів ресурсів

2. Відсутність принципів швидкої передачі інформації в середині суспільстві на базі спільних територіальних проблем.

3. Відсутність дієвого механізму протидії узурпації ресурсів

4. Третина населення землі, котра знаходяться з різних причин на межі вимирання

ІІІ Держава:

Держава не виконує всього комплексу покладених на неї завдань і фактично не існує. Лишилися анклави з функціями примусу, котрі тимчасово утримують ситуацію під контролем. Рятування держави – не є ціллю цього Бачення. На полі, котре створить запровадженні Інструменту, можлива участь державних органів. Успіх цієї участі буде залежати від здатності до співпраці з Громадянами та модернізації державного апарату.

Стовпи (принципи), на котрих стоїть система (принципи Ініціативи Першого грудня) з додаванням 2 пункту:

1. Справедливість

2. Натхнення

3. Особиста свобода

4. Взаємодопомога

Опис системи та механізм застосування.

Поштовхом для пошуків альтернативних варіантів проведення змін в країні стало те, що почастішали заклики до деструктивних дій з метою зміни системи суспільних відносин.

Питання постало таким чином: в разі проведення змін в такому вигляді, чи отримає Громадянин якісні умови для розвитку особистості, а через цей процес – чи зробить Україна якісний крок вперед?

Відповідь очевидна: Ні.

Запитайте в себе – чи стане агресія та деструктив в допомозі при будівництві суспільних відносин, нової країни? Чи готові ми за наявністю інформаційних технологій вчинити зміни по-старому? Чи маємо на це право?

Відповіддю на ці питання є низька підтримка так званих «лідерів», котрі користуючись технологіями кожного дня, відносяться до Громадян так, ніби цих технологій не існує. Отже старі методи для зміни системи влади не підходять! Більше того – направлення енергії Громадян в такому напрямку – злочин проти них і приведе лише до випускання пару. Можливо є інший шлях?

Так.

Національна (світова) геопозиційна соціальна мережа, як основний механізм взаємодії в суспільстві та інструмент для найбільш ефективного використання всіх типів ресурсів.

Що відрізняє Інструмент, котрий буде запропоновано на розгляд, від наявних спроб реалізації геосоціальних мереж?

Цілісне Бачення можливостей використання, наслідків та завдань котрі, будуть вирішені завдяки національній (світовій) геопозиційній соціальній мережі в котрій учасник має можливість повідомити інформацію про подію чи об’єкт в Реальності, безпосередньо вказавши його координати на карті та виказати своє ставлення до нього.

Геопозиційна соціальна мережа – наступний крок в розвитку мережевих технологій. Країна, котра на цій базі першою створить ефективний інструмент взаємодії Громадян з прив’язкою до місцевості для вирішення спільних проблем і зробить це завдання найбільш приорітетним – отримає світове лідерство. Чому?

Кожного дня ми вирішуємо багато питань, не отримуючи достатньої кількості інформації, чи отримуємо цю інформацію в викривленому світлі. Відповідь, здавалося б проста – зайти до Інтернету, ввести пошуковий запит і отримати певну інформацію. Так, це може допомогти в тому випадку, коли є ідеальний об’єкт і знаходиться він в ідеальному ж таки середовищі. Громадянинові ж постійно приходиться діяти в умовах невизначеності: купуючи товар, отримуючи послугу, знаходячись в бурхливому інформаційному потоці – помилкові рішення чи рішення не достатньо ефективні приводять до зменшення ефективності суспільства в цілому. Наявні соціальні мережі надають можливість проявити Громадянину свою позицію, отримати позитивний чи негативний відгук на певні його дії в мережі. Але, як отримати однодумців та учасників в найкоротший термін по питанням, котрі потрібно вирішити безпосередньо за дверима оселі? Ефективність відповіді, котру надають сучасні соціальні мережі є незадовільною. Більше того, наразі Громадянин витрачає творчу енергію на обговорення питань, котрі знаходяться на віддаленні і є безпечними, адже в Громадянина є розуміння того, що діяти на місцевому рівні він не зможе, оскільки не має однодумців поруч. Для виявлення однодумців можна створити спільноту, сайт і т.д. – але вона не зможе конкурувати по якості наповнення з існуючими соціальними мережами. Крім того над таким ресурсом постійно висітимете меч недовіри і питання – хто заплатив за реалізацію проекту? Недостатня прозорість проектів стає на заваді їх розвитку. Інколи незначні розбіжності в баченні авторів проекту та можливими учасниками приводять до ти самих наслідків – проект не досягає мети, оскільки не отримує належної підтримки. Складність взаємодії через інструменти, котрі наразі надаються для учасників, як таких проектів, так і соціальних мереж теж є одним з негативних моментів для залучення широкого кола Громадян до роботи над вирішенням проблем, котрі находяться поруч.

Яким чином позбавитись негативів теперішніх соціальних мереж і перейти на новий рівень співпраці, тим самим виключити можливість деструктивного сценарію розвитку подій і зробити Фазовий перехід до нової якості суспільних відносин?

Надати Громадянину цілісну інформаційну картину оточуючої його Реальності через застосування мереж наступного рівня. Використання геопозиційної мережі та надання учаснику такої мережі можливості на вираз його відношення до об’єкту в Реальності через миттєве повідомлення (маяк), котре буде відображатись на глобальній карті світу. Маючи доступ до глобальної карти через мобільний пристрій чи стаціонарний ПК, Громадяни бачитимуть повний спектр необхідної для них інформації в найбільш прийнятному для оброки вигляді (графічна карта). Інформаційні маяки будуть нести різнопланову інформацію – від комерційних пропозицій до соціальних проблем. Карта матиме багатошарову структуру. Через особисте бажання Громадянина на використання певного шару для отримання інформації чи прикладення зусиль буде відбуватись перетворення Реальності.

Декілька моментів роботи мережі:

Обираємо розваги, роботу, благодійність, суспільну роль…

Фактично кількість шарів може бути необмеженою, більше того кожен Громадянин буде створювати власний інформаційний шар так, як ми наразі наповнюємо блоги та особисті сторінки. Частину об’єктів Громадянин може за бажанням передавати на шари вищого рівня, для отримання суспільної підтримки чи отримання учасників для певної дії в Реальності. Наприклад: неправильно (на думку Громадянина) встановлений дорожній знак буде позначений через виставлення маячку з координатами та повідомленням про відношення Громадянина до цього об’єкту реальності на особистому шарі та перенесений на шар Дорожнього Стану. Звісно, уявлення про «правильність» може бути хибним і не отримати підтримку в Громадян. Та й саме виставлення маяку не буде говорити про миттєве вирішення проблеми – маяк лише сигналізує іншим Громадянам про певне відношення до Реальності. Проблема може залишатися невирішеною довгий час, але її існування задокументоване і рано чи пізно, оскільки будь-яка проблема має природу до збільшення, учасник, котрий понесе найбільшу шкоду (в даному випадку через несправедливий штраф) чи матиме найбільшу активність стане ініціатором обговорення шляхів вирішення цієї проблеми. Шляхами вирішення можуть бути, як колективне звернення чи виставлення винагороди за вирішення, так і інші методи, на котрі погодяться учасники мікрогрупи, котра буде створена навколо маяка. У випадку високої активності Громадянин візьметься за вирішення питання самотужки, отримавши суспільний кредит довіри на виконання зміни Реальності (це буде видно по коментах до маяку).

Наразі оцього суспільного кредиту на дію не вистачає Громадянам, як для пробудження так і для змін в Реальності. Тобто, всі ми розуміємо несправедливість певних моментів Реальності, але розпорошеність та фактично інформаційна «сліпота» при зіткненні з ними безпосередньо в повсякденному житті не дає нам розкрити потенціал для отримання справедливого результату. Ми можемо скільки завгодно постити у ФБ (чи іншу соціальну мережу) про несправедливість в Реальності, але необхідний відклик ми не отримаємо. Лише співчуття. Геопозиційна мережа надасть можливість отримати побратима для вирішення проблеми, оскільки він теж постраждав від неї! Тобто, позначення проблеми на мапі дає нам можливість отримати брата по нещастю, котрий знаходиться поруч!

Етапи вирішення проблеми (оптимізації реальності)

Етапи відрізнятимуться від таких (на перших порах) від етапів Бойда і будуть наступними:

1. Спостереження

2. Фіксація

3. Оповіщення

4. Набір критичної маси ресурсів (учасників)

5. Прийняття спільного рішення (чи пропозиція, підтримана учасниками)

6. Дія по оптимізації Реальності.

п.1 Особисте (чи з достовірних джерел) отримання інформації про існуючу проблему.

п.2 Фіксація у будь-який зручний спосіб

п.3 Передача інформації спільноті (в мережу) для отримання інформаційної підтримки середовища по проблемі.

п.4 Оскільки проблема залишається невирішеною, то вона прогресує і отримує нових невдоволених, котрі потрапляють у інформаційне середовище проблеми (створюється мікрогрупа). Споглядаючи збільшення кількості «братів по нещастю» рано чи пізно ініціатор (чи хтось з учасників) запропонує або її вирішення, або спільне обговорення для вирішення.

п.5 Прийняття рішення – в будь-який придатний для мікрогрупи спосіб.

п.6 Виконання прийнятого мікрогрупою рішення.

Затримка можлива між 3 та 4 етапами. Вона залежить від ступеню зацікавленості (чи нагальності) проблеми, котра була зафіксована.

Тобто – побачив проблему (чи постраждав від неї) – поставив маячок на певний шар глобальної карти – отримав критичну масу постраждалих – прийняв особисту участь у обговоренні вирішення (за бажанням, оскільки маячок буде жити власним життям) – прийняли рішення – вирішили проблему – оцінили наслідки (за бажанням).

Маяк в такій мережі – складна форма представлення інформації на геопозиційній мапі. Його складність буде визначатися метою його застосування. Тобто, це може бути лише голосування про дію, чи цілий портал для вирішення певних соціальних проблем і т.д.

Маяк + геопозиційна мапа + прив’язка до існуючих соціальних мереж + активний Громадянин + суспільна мораль = само організована спільнота (мережа).

Таким чином ми переносимо якість взаємодії всередині віртуального простору до Реальності. Від соціальної мережі – до суспільної роботи над Реальністю.

Економічне підґрунтя системи (часткове)

Одним з наслідків введення в дію мережі нової якості стане над швидкий обмін інформацією всередині спільноти Громадян. Зараз для отримання від Громадянина інформації по певному питанню (наприклад, його досвіду користування певним видом послуг) нам фактично потрібно пройти певний шлях, котрий уповільнює обмін інформацією (познайомитись, потоваришувати і т.д.) і після цих кроків отримана інформація буде ще й випадковою (оскільки ми не знаємо, який досвід є у Громадянина). Щоб стати ефективним в сучасному суспільстві потрібно мати якомога більше друзів (і в соціальній мережі теж), щоб мати можливість користуватись їх досвідом. Комунікабельність – одна з головних рис успішної людини. Таким чином наразі найбільш продуктивними є прошарок людей з розвиненими комунікативними здібностями. Очевидно, що зміна процесів обміну інформації (спрощення доступу до досвіду) надасть можливість значно розширити цей продуктивний прошарок. Приклад: для початку власного невеликого бізнесу Громадянинові необхідно спів ставити багато факторів, котрі не лежать на поверхні: вивчити попит на певну продукцію чи послугу, провести сегментування, визначити ризики після введення проекту в дію, провести персональну взаємодію з іншими учасниками спільноти,Ю отримати кошти на реалізацію проекту (витративши на це час та енергію) і т.д..

З введенням системи в дію йдучи по вулиці, за допомогою мапи він може наочно глянути на залишені іншими Громадянами побажання та відгуки по іншим діючим проектам. Тобто, для початку власного бізнесу є інформація, доступу до котрої раніше просто не існувало! Комусь з Громадян необхідна перукарня, комусь авто мийка, стоянка, працівник, просто швидке виконання певного виду робіт і т.д. – все в реальному часі. Тобто: користуйся й будь максимально корисним суспільству. Таким чином, наглядна картина на мапі дасть можливість найбільш ефективно визначити ризики по введенню проекту в дію і надефективно пройти всі етапи по його впровадженню. Більше того, Громадянин може попередньо виставити маячок з описом майбутнього проекту для проведення опитування та визначення громадської думки, отримати ресурси для його реалізації і т.д. Тобто, інформація про досвід і бажання Громадян зараз лежить під ногами, але наразі немає інструменту для миттєвого її отримання по відношенні до об’єкту в реальності.

Цим інструментом стане геопозиційна соціальна мережа.

Нам надають технології – ми надамо приклад ефективного їх використання для потреб людства!

Які переваги надасть застосування геопозиційної соціальної мережі в Україні в першу чергу?

1. Ми отримаємо інструмент для переведення енергії суспільства в креативне русло.

2. Визначимо чітке знаходження найбільш болючих для суспільства проблем.

3. Створимо світовий прецедент надефективного самоорганізованого суспільства, котре спиратиметься на творчий потенціал Громадянина при вирішенні всього спектру проблем.

4. Отримаємо надзвичайний рівень довіри всередині суспільства

5. Отримаємо надзвичайний рівень свободи особистості в суспільстві

6. Отримаємо повагу та належне місце в світовій спільноті

7. Отримаємо чітке розуміння процесів, котрі будуть відбуватися при переході від однієї системи суспільних відносин до іншої, як всередині так і ззовні України.

8. Отримаємо вкрай швидкий процес пробудження Громадянської свідомості через поширення прозорого позитивного прикладу. Основний посил: хочеш бути успішним – будь корисним суспільству – отримай справедливу винагороду!

9. Отримаємо ланцюгову реакцію у всьому світі через споглядання наших успіхів – фактично задамо тренд розвитку людства.

10. Причетність до такої справи надихне кожного Громадянина, надасть сенс життя нашому та наступним поколінням.

11. Вперше людство може допомогти там, те дійсно потрібна допомога.

Головним же, при теперішньому стані справ, можна вважати можливість отримання інструменту громадянського тиску на всі гілки влади, а через цей тиск зміну рішень в потрібному для суспільства напрямку. Інструмент можливо використати для подолання корупції через висвітлення корупційних дій. Вирішення цих питань позбавляє прихильників деструктивного сценарію розвитку ситуації основних посилів до суспільства та надає можливості для ефективного Фазового переходу на інший ступінь розвитку країни. Навіть при отриманні деструктивного сценарію, Інструмент (геопозиційна соціальна мережа) надасть можливість значно зменшити руйнівні наслідки від деструктивних дій через можливість отримання Громадянами картини подій в реальному часі на мапі України і особистою участю підтримати позитивні процеси і унеможливити негативні.

Далі вмикайте фантазію – все можливо для суспільства, котре володіє таким інструментом. Більше того, такий інструмент дасть можливість отримати метаМережу – суспільний інтелект, ефективність передбачення в котрому буде значно перевищувати інтелектуальні можливості дописувачу цього тексту.

Для Світу застосування геопозиційної мережі надасть можливість надефективного розподілу ресурсів в світовому масштабі через механізми заохочення, котрі будуть напрацьовані в самій мережі.

Фактично, застосування цього інструменту надасть можливість для виживання мільйонам людей.

Приклад:

Є необхідність у воді в певному районі Африки? Громадянин в цьому районі ставить маячок, котрий приводить до низки дій:

- території, котрі знаходяться поруч, надсилають надлишок води по вказаним координатам

- розробляється спільний для декількох районів план по отриманню питної води

- благодійні організації роблять якісну адресну допомогу і меценат, котрий вклав в них кошти фактично в реальному часі отримує інформацію про використання своїх коштів

- активні Громадяни з інших країн починають діяти за власним альтруїстичним бажанням для допомоги не абстрактній ситуації, а реальній проблемі.

Низку дій можна розширити настільки хватить творчого потенціалу у бажаючих допомогти чи отримати певні дивіденди від допомоги, оскільки система триматиметься не тільки на альтруїзмі. А й на справедливій винагороді за допомогу чи суспільно корисну дію.

Це лише короткий (оглядовий) опис системи. Автор має надглибоке Бачення переваг, недоліків та наслідків від впровадження Інструменту, якщо буде зацікавленість суспільства – це бачення буде надано, як в формі тексту так і на постійно діючих семінарах.

Тепер практичні питання:

Що забезпечить успіх впровадження геопозиційної соціальної мережі?

В першу чергу - активна участь Спільноти у розробці та впровадженні, оскільки запропонована система – відкрита для доповнення новими елементами та наукових досліджень по кожному з них. Це поле для спільної наукової роботи.

- над швидкі методи впровадження. Ми вже маємо діючі платформи, можемо їх використати, як приклад для початковому етапі впровадження:

Ushahidi

http://www.ushahidi.com/products/ushahidi-platform

Універсальна платформа, яку можна використовувати для створення різних краудсорсінгових проектів. Вона проста в управлінні і абсолютно безкоштовна, завдяки чому стала незамінним інструментом для організацій по всьому світу.

Історична батьківщина «Ushahidi» - Кенія. Саме тут вона була вперше використана для збору даних про вогнища насильства, що охопили країну після виборів президента в 2008 році. Її назва перекладається з місцевої мови Суахілі як «доказ».

Згодом платформа набула популярності серед сотень організацій по всьому світу, які використовували її для створення різних краудсорсінгових проектів. Вона була незамінною під час землетрусів у Гаїті та Чилі в 2010, повеней в Австралії і США, при спостереженні за виборами в Індії, Мексиці, Афганістані і Лівані. На базі «Ushahidi» був побудований проект «Карта Допомоги постраждалим від пожеж», одним із творців якого є Олексій Сидоренко, керівник «Теплиці соціальних технологій».

«Ushahidi» - відкритий і безкоштовний ресурс. Все, що потрібно для її використання - це невелике приміщення, кілька комп'ютерів та група з 5-6 чоловік. Платформа забезпечує збір великих обсягів інформації, що надходить з різних джерел. Головний акцент робиться на SMS повідомлення, оскільки саме вони спочатку служили головним джерелом інформації в країні, де мала площа покриття мережі Інтернет компенсується феноменальною популярністю мобільних технологій.

Крім звітів, в яких користувачі вказують статистичні дані, наводять різні факти, що характеризують ту чи іншу подію, сервіс збирає фото-та відеоматеріал, який прикріплюється до відповідної точці на карті. «Ushahidi» підтримує різні опції, які можуть бути корисні для моніторингу ситуації. До них, наприклад, відноситься навігація по часу, завдяки якій можна аналізувати лише ті події, які відбулися в зазначений період.

Головні переваги «Ushahidi», які й пояснюють її світовий успіх - це простота використання та універсальність, завдяки яким, її з вправністю можна підлаштувати під потреби конкретного проекту.

https://sturm.crowdmap.com

https://sturm.crowdmap.com/

Особисто розроблений проект на платформ Ushahidi, як приклад можливого використання.

foursquare.com

Foursquare - це соціальна мережа, заснована на географічному позиціонуванні її учасників. Це соціальне додаток призначений в основному для мобільних пристроїв з GPS-навігацією, але може використовуватися як в смартфонах, так і на стаціонарних комп'ютерах.

По суті Foursquare є грою, в якій користувачі відзначаються, чекаються (від англ. Check-in), в різних місцях, де вони побували: бари, ресторани, парки, супермаркети, будівлі, установи і так далі. Check-in вони можуть робити за допомогою завантаженої з сайту мобільної версії Foursquare, SMS-повідомлень або додатків, спеціальної розроблених під конкретну операційну систему смартфона. Користувач, приходячи в якийсь заклад, робить check-in, і накопичує бали, а також бачить, хто вже був тут, які відгуки залишали. Якщо відзначитися тут багато разів, можна стати "мером" цього місця, отримати спеціальний "значок" або навіть знижку, якщо це заклад теж бере участь у грі.

StreetJournal.org (Росія)

http://www.streetjournal.org

Основний посил: Відкритий інтернет-майданчик "Моя територія" - це ефективний інструмент взаємодії жителів міст з представниками органів влади, організаціями та службами, відповідальними за забезпечення порядку на певній території, в місті, в районі.

Продовжимо:

- терміни, котрими користуємось, є зрозумілими для користувачів сучасних соціальних мереж

- поле, котре ми створюємо, цікаве своєю новизною для креативного класу

- залучення світового інтелектуального ресурсу до введення системи в дію, реалізація такого Інструменту є цікавою для найяскравіших умів сучасності. Отже вони – на нашій стороні.

- наявність передумов, для реалізації геопозиційної соціальної мережі, як варіанту виходу зі штопору по всім ключовим напрямкам розвитку суспільства.

- всі дії в рамках геопозиційної мережі будуть зрозумілі та відкриті світовій спільноті, отже отримані наслідки отримають легітимізацію світової спільноти

- наявність енергетичного запасу в суспільстві для світоглядового переходу, цікавий та передовий варіант його реалізації вивільнить цю енергію

- наявність у активних Громадян розуміння невідворотності змін. Геопозиційна соціальна мережа надає відповідь на питання, якими ці зміни будуть і в який спосіб будуть проведені.

- простота, наочність та ефективність інструменту (геопозиційної багатошарової карти з встановленими Громадянами маяками) більш зрозуміла, ніж теперішня система організації інтерфейсу користувача.

Можливі кроки для успішної реалізації геопозиційної соціальної мережі (потрібне доповнення спільнотою):

- створення та поширення інформації про альтернативний варіант розвитку подій.

Реалізація: через існуючі інструменти (соціальні мережі, мас-медіа, особисту роботу з Громадянами, застосування всіх можливих способів просування).

- заснування курсів для активістів та Громадян по користуванню існуючими інструментами

Реалізація: постійно діючі он-лайн майданчики (існуючі чи нові) з відео уроками та прикладами роботи.

- розробка нових інструментів на базі опенсурс проектів

Реалізація: автор особисто створив для прикладу сервіс, котрий виконує функції ознайомлення з процесом нових користувачів. Розширення кола учасників проекту, як неминучий процес, надасть нових спеціалістів для створення більш досконалого Інструменту на базі опенсурс модулів.

- залучення людей, котрі приймали участь у впровадженні інструментів в нашій та інших країнах для використання їх досвіду

Реалізація: особисте повідомлення про запуск проекту, в разі підтримки запропонованої системи суспільством, як інтелектуалів Силіконової Долини так і осіб, причетних до розробки наявних інструментів. З досвіду попередніх подій (Єгипет, Кенія) ми отримаємо позитивний відгук. Чому? Надзавдання завжди цікаве для інтелектуалів.

- розробка багаторівневих (для різних світоглядових рівнів) навчальних матеріалів

Реалізація: розробка матеріалів в наукових колах з використанням апарату Спіральної Динаміки. Тобто це колективна робота, якщо система отримає підтримку наукової думки.

- хмаринкова структура серверів чи технічне забезпечення індивідуальних серверів для базування Інструменту

Реалізація: через залучення існуючих розробників на волонтерських засадах, в разі знаходження консенсусу в науковому середовищі для масштабної реалізації системи.

(приклад: торренти)

Недоліки геопозиційної соціальної мережі:

- доступ до даних про місцезнаходження особи (варіант вирішення – анонімні повідомлення до маяків)

- можливість використання для об’єднання з метою деструкції (деструктивні елементи будуть нейтралізовані в рамках системи активними Громадянами з метою самозахисту від причин та наслідків деструкторів)

- узурпація інструменту політичними партіями на свою користь. Буде нівельована альтернативною Громадянською мережею, кількість, якість і мотивація учасників якої значно вища.

- вразливість до вірусів та зовнішнього втручання. Нівелюється через хмаринкову структуру мережі.

- шуми від неправдивих маяків та неправдивої інформації. Мотивація учасників геопозиційної мережі на отримання справедливої інформації буде фільтром таких повідомлень. Можливе введення модераторів, як чисто технічного обслуговуючого персоналу. Крім того, ніщо не заважатиме створенню альтернативної геопозиційної мережі для паралельного відслідковування суспільних процесів.

Чи маємо ми право не скористатися нагодою стати прикладом для Світу у впровадженні такої системи взаємодії?

З повагою, Валерій Явтушенко

http://biggggidea.com/project/178/

Запись была опубликована: glavred(ом) Суббота, 23 марта 2013 г. в 8:54
и размещена в разделе Соціальне партнерство.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта