?> Інтернет – конференція «Чорнобиль: сьогодні і завтра» | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
20.04.2010, рубрика "Дайджест"

Відповіді на запитання, отримані у ході проведення інформаційної Інтернет – конференції «Чорнобиль: сьогодні і завтра», приуроченої 24-й річниці Чорнобильської катастрофи

Сайт МНС України: http://www.mns.gov.ua/content/chornvidpovidi2010.html

1.На сьогоднішній день якими є найбільші ризики для людей, які проживають на територіях поблизу з 30-км зоною ЧАЕС?  

м.Іванків, Київської обл., центр «Довір’я»

Найближче розташовані до 30-км зони (нині її офіційна назва - зона відчуження) місцевості відносяться до зони безумовного (обов'язкового) відселення. Відповідно до ст. 2 закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"  цією зоною є територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, із щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 (555 кБк/м2) та вище, або стронцію від 3,0 Кі/км2  (11 кБк/м2) та вище, або плутонію від 0,1 Кі/км2 (3,7 кБк/2) та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.

Вказана доза опромінення є у 5 і більше разів вищою від встановленої чинним законодавством безпечної річної межі дози опромінення (1 мЗв за рік) й за перерахованих умов опромінення можливий ризик захворюваності населення, яке мешкає у цій зоні. Джерелами ризику цій зоні є підвищений рівень вмісту радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища (повітрі, ґрунтах, поверхневих й підземних водах) та продуктах харчування місцевого виробництва, можливість зовнішнього та внутрішнього опромінення  в дозах  вище 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік.

За статтею 3 вказаного вище Закону, землі цієї зони відносяться до радіаційно небезпечних, а саме таких, на яких неможливе подальше проживання населення, одержання сільськогосподарської та іншої продукції, продуктів харчування, що відповідають національним та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за екологічними умовами. Статтею 12 цього ж Закону встановлено заборонені у цій зоні види діяльності, а її землі повинні бути виведені з господарського обороту, відмежовані від суміжних територій і переведені до категорії радіаційно небезпечних земель. Перелік заборон та обов’язкових заходів, які встановлено й мають здійснюватися в цій зоні, в Законі викладено на більше, ніж одній сторінці книжкового тексту, тому за браком місця ми їх не наводимо.  Але ж головними з них є заборона постійного проживання населення; здійснення діяльності з метою одержання товарної продукції; перебування осіб, які не мають на це спеціального дозволу, а також залучення до роботи осіб без їх згоди; заготівля й вивезення рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для наукових цілей; ведення сільськогосподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності, а також будівництво без спеціального дозволу МНС України; будь-яка інша діяльність, яка не забезпечує режим радіаційної безпеки; перебування осіб, які мають медичні протипоказання для роботи в контакті з джерелами іонізуючого випромінювання або щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постільки вони є професійно хворими.

Для захисту людей від дії радіації та зниження ризику захворюваності ще затвердженою 1989 р. Верховною Радою колишнього СРСР "Союзно-республіканською програмою невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на 1990-1992 роки" в Україні у 1990-1992 рр. передбачалося відселити з цієї зони в чисті місцевості 43964 осіб. Проте, до цього часу з населених пунктів цієї зони ще не відселено більше 4 тис. людей.  Так, за інформацією Житомирської ОДА, станом на 01.03.2009 р. на території області в ній продовжувало проживати 567 сімей, які не використали права, гарантованого державою, щодо організованого переселення із зазначеної радіоактивно забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи території та забезпечення житлом по переселенню.

До цієї зони з 1991 р. відносилося 86 населених пунктів, із них 63 -  розташованих у Коростенському, Лугинському, Малинському, Народицькому, Овруцькому, Олевському районах Житомирської області, 20 у Поліському районі Київської області, інші - у Дубровицькому районі Рівненської області, Ріпкинському й Чернігівському районах Чернігівської області. За минулі майже 24 роки після вибуху реактора радіологічна ситуація в радіоактивно забруднених внаслідок катастрофи територіях України в цілому  та в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема, суттєво поліпшилася. Проте, за результатами дозиметричної паспортизації 2003-2006 рр. станом на 1 січня 2007 р. з цієї зони можна виключити лише 41 населений пункт. 

Тобто, на сьогодні ще 45 населених пунктів у цій зоні є ще небезпечними для людей.

За результатами виконаних у 2008 р. лабораторією медичної демографії ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України" досліджень визначено, що у вказаній зоні: упродовж 1991-2005 рр. чисельність населення через примусове переселення в чисті місцевості й перевищення смертності над народжуваністю зменшилася на 88,5 %;  на відміну від загальнодержавних, обласних і районних тенденцій до зниження, народжуваність зростала й на теперішній час вона становить 11,1 % і перебільшує рівні на інших досліджуваних територіях; темпи росту смертності  складали +0,78 %  у рік у той час як в Україні вони були +0,19 % й рівень смертності був достовірно вищим. Зростання смертності обумовлювалося  передусім зміною вікової структури населення; на 3,3 роки зменшився середній вік смерті (переважно за рахунок осіб чоловічої статі); показник життєвості населення складав 0,38 у той час як в Україні в цілому 0,55, в Житомирській обл. - 0,52, в Київській обл. - 0,51.

За сукупністю досліджених демографічних показників, здоров’я жителів цієї зони визнано гіршим, ніж населення, яке мешкає в радіоактивно не забруднених місцевостях.

   Для вирішення питань щодо поліпшення захисту людей від дії радіації було підготовлено низку наукових рекомендацій, останніми з яких є "Аналітична довідка за результатами дослідження стану виконання у 2005-2009 роках заходів протирадіаційного, медичного та соціального захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України" та «Пропозиції щодо вдосконалення заходів медичного, соціального  та протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України" (методичні рекомендації).

З метою зменшення ризиків для людей від впливу факторів, спричинених Чорнобильською катастрофою, МНС України співпрацює з провідними інститутами, науковими організаціями, НАН України, Академією медичних наук України, Академією аграрних наук України.

Доктор медичних наук, професор,  

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

пров. наук. співроб. Лабораторії медичної демографії ДУ

"Науковий центр радіаційної медицини АМН України"

М. І.Омельянець.

 

2. Питання до медиків: чи доцільно оздоровлювати дітей у регіонах, що межують із територіями, постраждалими від Чорнобильської катастрофи?

Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації  

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи      

Діти потребують оздоровлення незалежно від регіону проживання. На жаль, більшість дітей України мають незадовільний загальний рівень здоров’я і фізичної витривалості. І за місцем проживання на територіях, прилеглих до постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітям, насамперед, потрібно забезпечувати здорове харчування та належний режим рухової активності.

 Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А. 

3. Уважаемые господа!!! Старшим научным сотрудником Российского центра "Курчатовский институт" было сделано заявление о том, что во время аварии на ЧАЭС, было выброшено не 50 млн. кюри, а 9 миллиардов кюри!!!! То есть не 4%, как заявило официальное следствие и органы управление, а 96% топлива выброшено в атмосферу. Возникает вопрос: почему не проведено дополнительное расследование по этому факту?? Украина пугает Чернобылем весь МИР?? И попросту выкачивает деньги?? Очень важный вопрос, и мы просим ответить на него!!!

С уважением,

Гладких Богдан, журналист информационного портала г.Харькова

 

Оценка количества топлива и радиоактивности выброшенных во время аварии из реактора 4-го блока и  оставшихся внутри "Укрытия".

(по «Отчету о состоянии безопасности объекта «Укрытие», 2002 год)

26 апреля 1986 года в 1 час 23 мин. 49 сек. по московскому времени на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая за историю атомной энергетики авария, в результате которой была полностью разрушена активная зона реактора и повреждено большинство несущих конструкций реакторной части энергоблока.

Наиболее тяжкие последствия аварии связаны с выбросом из разрушенного реактора миллионов кюри радиоактивных веществ, загрязнением огромных территорий и, как следствие, изъятием их из хозяйственного оборота, необходимостью отселения людей или осуществленияжесткого контроля безопасности их проживания.

Оценка общего количества ядерного топлива в объекте "Укрытие" была сделана на основании исследований по выпадениям радиоактивности на территории СССР и зарубежных стран. Было установлено, что выброс радионуклидов из поврежденного реактора имел две компоненты. Одну, содержащую летучие радиоактивные вещества, которые выносились аэрозолями (летучая фракция). И другую, в которой радионуклиды с относительно высокой температурой кипения вылетали также в виде аэрозолей, но не независимо, а в составе урановой матрицы (топливные частицы). К первой относились такие биологически опасные радионуклиды, как йод, цезий-137, цезий-134 и др. Ко второй - стронций-90, изотопы плутония и др.

К осени 1986г. измерения, проведенные "Курчатовским институтом", рядом НИИ, службами Госкомгидромета и военными организациями позволили оценить выброс топливной компоненты. Он оказался равным (3 ± 1.5)% от всего топлива, находившегося в активной зоне перед аварией [USSR State Committee on the Utilization of Atomic Energy "The Accident at the Chernobyl NPP and its Consequences" IAEA Post Accident Review Meeting, Vienna, 25-29 August 1986.]. На рисунке 1.1 приведена таблица,  иллюстрирующая распределение топливной компоненты, полученное в результате этих первоначальных оценок.

 Карта копия

Рис.1.1. Первоначальные оценки распределения  топлива после аварии 4-го блока. На карте - распространение радиоактивного облака с 27 апреля по 2 мая 1986г.

В 1987-1989гг. в результате работ по анализу значительного количества проб было подтверждено, что выброс топливных частиц мал (< 4%) [Borovoi А.А., "Fission product and  transuranic  release during Chernobyl accident." materials of International Conference "The fission  of nuclei - 50 years", Leningrad 1989.].

Оценки величины загрязнений в Зоне  приводятся в обзоре [Казаков С.В., Берчий В.И., "Экологическое состояние зоны отчуждения", доклад на заседании НТС при Администрации зоны отчуждения, Чернобыль, 1994г.].

Они составляют:

-       4.8´1015 Бк цезия-137 (1.7% от накопленного перед аварией);

-          3.7´1015 Бк стронция-90 (1.6%);

-          3.3´1013 Бк плутония 239 и плутония 240  или (1.4%)

Однако, последние очень тщательные исследования, проведенные группой В.А. Кашпарова, показали, что использовавшиеся ~ 10 лет данные содержания стронция в Зоне завышены [Кашпаров В.А., «Загрязнение 90Sr территории зоны отчуждения», «Бюллетень экологического состояния зоны отчуждения…»,Чернобыль, Интеринформ, август 1998г., №12, с. 41-43.]: «Общий запас 90Sr, полученный при детальном интегрировании карты загрязнения, на поверхности почвы 30-км зоны Украины составил около 1000 ТБк (1015 Бк) на 1997 год, что соответствует 0.4-0.5% от его наработки в четвертом блоке Чернобыльской АЭС. Общепринятый же до этого запас радиостронция оценивался в 3000 ТБк. Таким образом, до получения детальной карты загрязнения территории радиостронцием его запас в ближней зоне завышался в среднем в 3 раза и, как следствие этого, завышалась величина выброса радионуклидов топливной компоненты радиоактивных выпадений (включая трансурановые элементы) во время самой аварии».

Таким образом, оценки количества выброшенного из 4-го блока и оставшегося в «Укрытии» топлива пересматриваются в пользу последнего.

В настоящее время можно считать установленным, что с вероятностью 0.63, внутри объекта “Укрытие”, закрывшего 4-ый блок, осталось более 95% ядерного топлива  от начальной загрузки.

Опасность выброшенного топлива максимальна на территории вокруг разрушенного реактора. Именно здесь высокая плотность загрязнений. Она уменьшается с расстоянием и за границами 30-ти километровой зоны уже не представляет опасности для населения.

Как говорилось выше, цезий выносился из реактора сорбируясь на легких аэрозолях, поднимающихся на значительную высоту с потоком теплого воздуха. “Радиоактивные облака” удалялись на большое расстояние от Чернобыля и там, с выпадением дождя или из-за сложного характера воздушных течений, загрязняли территорию.

Такие загрязнения обусловили огромные масштабы аварии и явились причиной трагедии для  многих сотен тысяч людей на Украине, Белоруссии и России.

Пока продолжалась активная стадия аварии, и картина выпадений еще не сложилась, трудно было установить характер цезиевых загрязнений. Но уже в начале мая 1986г. стали поступать сообщения о том, что эти загрязнения  имеют пятнистый характер.

Скоро стало ясно, что площади радиоактивного загрязнения 137Сs - огромны. Это можно видеть из таблицы 1.1. (площади приведены в км2 , данные 1990г.). Сейчас общая площадь загрязнений с плотностью от 1 до 5 Ки/кмоценивается в ~ 150000 км2 . Значительная активность была выброшена и за границы страны.

Что касается полного выброса радионуклидов цезия, то в докладе советской делегации в Вене [USSR State Committee on the Utilization of Atomic Energy "The Accident at the Chernobyl NPP and its Consequences" IAEA Post Accident Review Meeting, Vienna, 25-29 August 1986.] приводились следующие цифры:

- 137Cs  - (13 ± 7)% от накопленного количества;

- 134Сs - (10 ± 5)%.

 

Таблица 1.1. Данные по загрязнениям цезием-137 для трех республик СССР.

Республика

> 40 Ки/км2

(15 - 40) Ки/км2

(5 - 15) Ки/ км2

Россия

310

2130

5450

Беларусь

2150

4210

10170

Украина

640

820

1990

Всего

3100

7160

17610

Эта оценка была сделана тогда, когда данных аэро-гамма - съемок и других видов исследований было еще не достаточно.

Впоследствии первоначальные цифры подверглись сильному изменению.

Существует значительное количество работ, в которых обсуждается вопрос о выбросе цезия и других летучих компонент.

В 1995г. на конференции "Радиоэкологические, медицинские и социально-экономические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, реабилитация территорий и населения" [Израэль Ю.А. (совместно со Стукиным Е.Д., Назаровым И.М., Фридманом А.Д.), "Радиационное загрязнение природных сред после Чернобыльской аварии. Основные этапы исследований". "Радиоэкологические, медицинские и социально-экономические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Реабилитация территорий и населения." 21-25 мая 1995г., Тезисы докладов, Москва, 1995г., стр. 15-17.] в докладе, сделанным Ю.А. Израэлем, были подведены итоги многолетних исследований. В нем говорилось: "Общее количество цезия -137, выявленного на ближнем следе, составило 0.28 МКи на европейской территории СССР, за пределами ближнего следа - 0.9 МКи, на территории всей Европы, включая СССР, - 2.4МКи."

Для работы [«Состояние безопасности объекта “Укрытие” Чернобыльской АЭС», Подпроект №3, “Ядерное топливо и радиоактивные отходы”, по специальному соглашению IPSN и GRS с РНЦ «Курчатовский институт» от 23 апреля 1998г., «Рабочий  отчет за 1-й шести месячный период», отв. исполнитель Боровой А.А., Москва, 1998г., 26с.] с помощью интегрирования данных по имеющимся картам загрязненных районов для выпадений 137Cs было получено значение -  (2.5 ± 0.7) МКи.

Оценки, сделанные по поручению МАГАТЭ группой экспертов в 1996г. дали следующие цифры по выбросу [Devel l., Guntay S., Powers D.A., “The Chernobyl reactor accident source term”, OCDE/GD (96)12, 1996, Paris, 29p.]: для 137Cs и 134Сs выброс за пределы пространства позже ограниченного объектом “Укрытие” составил (33 ± 10)% от накопленного в активной зоне перед аварией количества. Для 137Cs это - (2.3 ± 07) МКи.

Это же значение приводится в обзоре 2001г. ([А.А. Боровой, А.Ю. Гагаринский,  "Выброс радионуклидов из разрушенного блока Чернобыльской АЭС", "Атомная энергия" т90, вып.2, 2001г., с.137-145.]). Оценка выброса йода имеет крайне плохую точность, рекомендуемое значение - (50-60)% ([там же]).

Таблица 1.2. Полная активность и тепловыделение топлива 4-го блока  ЧАЭС внутри объекта "Укрытие" в зависимости от времени, прошедшего после аварии. (C учетом выброса во время активной стадии)

 Время после аварии, годы

Тепловыделение кВт/т

Активность,

Бк

4

0.610

1.65´1018

5

0.483

1.29´1018

7

0.372

1.10´1018

10

0.328

0.868´1018

14

0.296

0.757´1018

18

 0.272

0.660´1018

24

0.238

0.564´1018

30

0.213

0.466´1018

40

0.176

0.373´1018

50

0.147

0.293´1018

70

0.107

0.184´1018

100

0.071

 0.093´1018

 

Начальник информационного отдела ГСП «Чернобыльская АЭС»

Руденко М.Ф.

4. Несколько лет назад на Чернобыльской АЭС в соответствии с условиями нового договора добровольного медицинского страхования работников ГСП ЧАЭС несколько страховых компаний обеспечивали организацию и оплату медицинской помощи работникам ГСП ЧАЭС. К сожалению, в настоящее время, в связи с необеспеченностью финансирования, медицинское страхование работников ГСП ЧАЭС отсутствует. Заболеваемость на предприятии в последнее время возросла. Персонал, работающий в особо вредных условиях труда (ОВУТ) при выявлении таких серьезных заболеваний как: сердечно-сосудистые заболевания, онкология и т.д., вынужден брать кредиты или влезать в долги, чтобы обеспечить свое лечение. 

Вопрос:. Будет ли запланировано финансирование медицинского страхования работников ГСП ЧАЭС в 2010 году?  

С уважением, работники ЧАЭС Михаил Лукьяненко,        Александр Радионов 

Срок договора добровольного медицинского страхования работников ЧАЭС истек в сентябре 2008 года. В связи с ограничением собственных финансовых средств у ГСП ЧАЭС договор продлен не был. Финансирование на эти цели из Госбюджета, несмотря на ежегодные бюджетные запросы ЧАЭС, также не выделялось.

Разделом 5 «Социальное обеспечение» Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему» предусмотрено выделение средств из Госбюджета на медицинское  страхование  работников ЧАЭС.

Будут ли выделены денежные средства на медицинское страхование работников ГСП ЧАЭС в 2010 году неизвестно, так как Госбюджет  на текущий год еще не принят.

Начальник информационного отдела ГСП «Чернобыльская АЭС»

Руденко М.Ф.

 

5. Чи існує в Україні або в Російській Федерації загальний реєстр ліквідаторів техногенної аварії на ЧАЕС?

Посольство України в Узбекистані

Відповідно до статті 16 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою найбільш ефективного вирішення завдань медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створюється Державний реєстр України.

                Головним завданням Державного реєстру є здійснення контролю за станом здоров’я, вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

                Відповідно до пункту 3 Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571, метою створення та діяльності Державного реєстру є ефективне розв’язання завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

                Дані, зібрані в Державному реєстрі, повинні сприяти розробленню та впровадженню профілактичних заходів, спрямованих на зниження негативних наслідків Чорнобильської катастрофи.

                Формування інформаційних банків даних у Державному реєстрі здійснюється шляхом збору та реєстрації паспортних даних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, даних їх диспансеризації та медичної допомоги, результатів виміряних та реконструйованих доз опромінення, соціологічних даних, а також результатів їх оброблення та аналізу.

                Державний Реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – багатофункціональна система, що забезпечує облік та можливість оцінки результатів проведеної диспансеризації. 

Узагальнений склад Державного Реєстру України станом на 1 січня 2010 року в розрізі областей та відомчих реєстрів включає дані на 2339532 особи.

Заступник директора Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник відділу координації та контролю виконання програм з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи  МНС України Сова С.І.

6. Яка проводиться робота МНС України на двосторонньому та багатосторонньому рівні в рамках СНД щодо соціальної, медичної, правової підтримки ліквідаторів ЧАЕС в цих державах?

Посольство України в Узбекистані

 Відповідно до статті 16 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою найбільш ефективного вирішення завдань медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створюється Державний реєстр України.

                Головним завданням Державного реєстру є здійснення контролю за станом здоров’я, вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

                Відповідно до пункту 3 Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571, метою створення та діяльності Державного реєстру є ефективне розв’язання завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

                Дані, зібрані в Державному реєстрі, повинні сприяти розробленню та впровадженню профілактичних заходів, спрямованих на зниження негативних наслідків Чорнобильської катастрофи.

                Формування інформаційних банків даних у Державному реєстрі здійснюється шляхом збору та реєстрації паспортних даних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, даних їх диспансеризації та медичної допомоги, результатів виміряних та реконструйованих доз опромінення, соціологічних даних, а також результатів їх оброблення та аналізу.

                Державний Реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – багатофункціональна система, що забезпечує облік та можливість оцінки результатів проведеної диспансеризації. 

Узагальнений склад Державного Реєстру України станом на 1 січня 2010 року в розрізі областей та відомчих реєстрів включає дані на 2339532 особи.

Заступник директора Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник відділу координації та контролю виконання програм з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи  МНС України Сова С.І.

7. Які заходи передбачено на рівні держави для покращення інвестиційного клімату на територіях, що межують з зоною відчуження, які сприяли б відродженню територій?

 

 

8. Які програми розроблені для відродження «депресивних» регіонів і скільки коштів на це виділено?

м.Іванків, Київської обл., центр    «Довір’я»     

Згідно з чинним Чорнобильським законодавством на Україні визначено чотири категорії зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: зона відчуження; зона безумовного (обов'язкового) відселення; зона гарантованого добровільного відселення; зона посиленого радіологічного контролю.

Кожна із зон має свій правовий статус, яким введено певні обмеження на здійснення господарської діяльності,  будівництва і т.п.

Для створення правового механізму стимулювання сталого розвитку таких територій, активізації виробничої діяльності та підвищення їх інвестиційної привабливості необхідно  переглянути межі зон радіоактивного забруднення, що у свою чергу дасть можливість зняти обмеження на здійснення господарської діяльності на радіоактивно забруднених територіях.

Також одним з механізмів активізації виробничої діяльності на таких територіях може бути створення індустріальних (промислових) парків. На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 447-р "Про схвалення Концепції створення індустріальних (промислових) парків та відповідних доручень Кабінету Міністрів України Міністерством економіки України розробляється законопроект "Про індустріальні (промислові) парки".

Разом з тим необхідно зазначити, що чинне Чорнобильське законодавство  не передбачає будь-якої державної підтримки бізнесовим структурам, які здійснюють свою діяльність на територіях радіоактивного забруднення.

Головний спеціаліст відділу радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій Департаменту у справа захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України В.М. Вознюк

9. Наступного року буде відзначатися  25-та річниця аварії на ЧАЕС. Можливо,  вже зараз заплановані якісь акції чи особливо урочисті заходи до цієї дати. Хотілося б про них дізнатися.

Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації  

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи      

На виконання постанови Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1368 – VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» МНС розпочало підготовку організації державних заходів до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, зокрема:

проведення в Україні Міжнародної науково-практичної конференції «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього»;

підготовку Національної доповіді до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи;

видання атласу радіоактивного забруднення території України та екологічного атласу зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;

проведення пам’ятних заходів з нагоди 25-х роковин Чорнобильської катастрофи.

З метою  підготовки та проведення заходів, пов’язаних із 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи, буде створено Організаційний комітет, до складу якого увійдуть представники громадських організацій та керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Начальник відділу  соціально-економічного розвитку територій та місць компактного переселення Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   МНС України ГлушкоІ.Б. 

10. Наша сім'я в 2000 році  оформила документи на переселення  з радіаційно забрудненої  території   в чисту зону. Пройшло уже майже 10 років, проте черга на отримання житла рухається дуже повільно, в нашій сім'ї  два  інваліди   по ЧАЕС,  з них одна дитина, якій 10 років -  діагноз страшний, дитина не ходить,   добре не бачить. Хочемо знати, як будуть надалі  забезпечуватись  інваліди по Чорнобилю, в тому числі  діти-  інваліди квартирами по переселенню.

Волинська обл.

смт.Маневич

Гумінська Лідія М. 

На сьогодні склалася вкрай напружена ситуація із забезпеченням житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Через недостатні обсяги фінансування з державного бюджету програми “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” станом на 01.01.2010 відповідно до загально(обласних)міських реєстрів громадян, які перебувають на квартирному обліку, в Україні вирішення житлового питання потребують 39426 сімей. Із них: 10312 сімей інвалідів-чорнобильців (2574 сім’ї, які проживають у гуртожитках, комунальних квартирах, 935 осіб з хронічними захворюваннями, 372 сім’ї, у складі яких є діти-інваліди, що потребують особливого догляду), які відповідно до пункту 10 статті 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” повинні забезпечуватися житлом протягом року з дня подання заяви (на квартирному обліку на пільгових умовах перебувають з 1993-1997 років), 14729 сімей, які самостійно за направленнями облдержадміністрацій переселяються (переселилися) з радіоактивно забруднених територій (перші у реєстрі сім’ї, які чекають житло по переселенню з 1990 року).

Проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (реєстр. № 5000 від 15.09.2009) видатків на бюджетну програму “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” не передбачено.

Загальнодержавною програмою подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки, затвердженою Законом України від 14 березня 2006 р. № 3522-IV, визначено основні групи громадян, які потребують пріоритетності у соціальному захисті, у тому числі і забезпеченні житлом, а саме: учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 (інваліди-чорнобильці), сім’ї з дітьми інвалідами, захворювання яких пов’язане з наслідками Чорнобильської катастрофи, населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, насамперед у зоні безумовного (обов’язкового) відселення, та евакуйовані особи або громадяни, відселені із зазначеної території.

Тому, у разі відновлення фінансування вищевказаної бюджетної програми, пріоритет у забезпеченні житлом буде надаватися вищезазначеним категоріям постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Головний спеціаліст відділу реалізації  Чорнобильських програм Департаменту капітального будівництва, забезпечення

житлом та реалізації будівельних Чорнобильських програм МНС України   Знайда В.В.

         11. Чи передбачається фінансування з Державного бюджету програми  «Забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» на 2010 рік, в тому числі за самостійно придбане (збудоване) житло?   

Відшкодування вартості витрат громадянам, які переселилися з радіоактивно забруднених територій за направленнями облдержадміністрацій, за самостійно придбане (збудоване, добудоване) житло за місцем переселення здійснюється розпорядниками бюджетних коштів за рахунок програми “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Проектом Закону України “Про Державний бюджет України на                2010 рік” (реєстр. № 5000 від 15.09.2009) видатки на вищевказану бюджетну програму не передбачено.

МНС листом від 24.03.2010 № 01-3207/203 звернулося до Першого віце-прем’єр-міністра України Клюєва А.П. з проханням доручити Міністерству фінансів при доопрацюванні проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” передбачити МНС видатки за бюджетною програмою “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

У разі відновлення фінансування вищезазначеної бюджетної програми Міністерством при підготовці проекту  постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок використання коштів у 2010 році, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" буде передбачено механізм відшкодування вартості витрат громадянам за самостійно придбане (збудоване, добудоване) житло.

Головний спеціаліст відділу реалізації  Чорнобильських програм Департаменту капітального будівництва, забезпечення

житлом та реалізації будівельних Чорнобильських програм МНС України   Знайда В.В.

12.Чи були у 2009-10 році внесені якісь зміни до Чорнобильського законодавства?

Києво-Святошинський центр  соціально-психологічної реабілітації  

населення та його інформування з    питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи  

 З метою реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Постановою Верховної Ради України було доручено Міністерству праці та соціальної політики прискорити внесення на розгляд Уряду проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, не допустивши зниження досягнутого рівня соціального захисту.

Однак, слід зауважити, що врахування усіх наданих до законопроекту пропозицій призведе до розширення кола пільговиків і, як наслідок, до значного додаткового навантаження на видаткову частину державного бюджету.

Мінпраці стало заручником ситуації, коли соціально-економічні умови не дають можливості для збільшення видаткової частини держбюджету. При цьому, Міністерство юстиції виступає категорично проти будь-якого звуження соціальних гарантій.

З іншого боку - не сприйняття громадськими „чорнобильськими” організаціями самої ідеї будь-якого редагування або ревізії чинного Закону  України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон), оскільки на їх думку, в умовах кризи, саме Закон у чинній редакції є запорукою гарантованого державою рівня соціального захисту. 

З огляду на викладене та з урахуванням нестабільної соціально-економічної ситуації в країні, коли Урядом здійснюються заходи щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, на черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з опрацювання проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок ядерних аварій, випробувань ядерної зброї і військових навчань із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, яке відбулося 25.12.2009, було прийнято рішення про доцільність поетапного внесення змін до чинного Закону.

Наразі Міністерством опрацьовуються 3 окремих законопроекти:

1. Законопроект, метою якого є уніфікація положень Закону до норм чинного законодавства з питань соціального захисту постраждалих громадян.

                2. Законопроект, метою якого є посилення соціального захисту безпосередніх учасників ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань та військових навчань із застосуванням ядерної зброї шляхом усунення розбіжностей між чинними законодавчими актами та чіткого встановлення порядку надання пільг та компенсацій, що сприятиме уникненню соціальної напруги серед зазначеної категорії громадян.

                3. Законопроект щодо вдосконалення пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині збільшення розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 54 Закону.

                На цей час у зв’язку із змінами, що відбулися у складі Уряду, вказані законопроекти проходять процедуру перепогодження у причетних центральних органах виконавчої влади та зі сторонами соціального партнерства.

Головний спеціаліст  відділу оплати праці та пенсійного забезпечення Міністерства  праці та соціальної політики  України                                                  

Уяздовський В. О.

13.  2,10 грн. на чисті продукти: це допомога держави чи насмішка, про яку ходять анекдоти?

м.Іванків, Київської обл., центр «Довір’я»   

 Статтею 37 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення,  передбачено виплату щомісячної грошової допомоги  у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства.

           На щомісячну виплату зазначеної допомоги мають право всі громадяни, які проживають на територіях радіоактивного забруднення у населених пунктах, перелік яких визначений згідно додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. № 106.  У цьому переліку значиться 1587 населених пунктів жителям яких виплачується допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства.

Виходячи з існуючих фінансових можливостей держбюджету виплати проводяться у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 836 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якою передбачено щомісячну виплату грошової допомоги громадянам, які проживають на територіях  радіоактивного забруднення, у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистого підсобного господарства: у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 1 грн. 60 коп., у зоні гарантованого добровільного відселення - 2 грн. 10 коп.

                  За розрахунками, при збільшенні розміру грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва хоча б у 5 разів, додатково потрібно десятки млн. гривень.

                У Мінпраці опрацьовується питання щодо можливості збільшення розміру допомоги громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. У разі збільшення фінансування при прийнятті Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", буде розроблено відповідний проект Урядового рішення.

Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат

Міністерства  праці та соціальної політики  України

Васько В.Т.

14. На якій підставі діти після 18 років втрачають статус постраждалих? Що планується зробити для вирішення цього питання?

м.Іванків, Київської обл., центр «Довір’я»

 Питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

                Після досягнення повноліття, визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених статтею 11 вказаного Закону.

                Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 15 Закону, є довідка про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення, яка  видана органами місцевого самоврядування.

                Проте слід зазначити, що особи, які досягли повноліття, з числа зазначених в статті 27 Закону, та яким у дитячому віці було встановлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження ними переогляду у спеціалізованій медико-соціальній комісії, відносяться до потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

                На виконання постанови Верховної Ради України Мінпраці було розроблено та спільно з центральними органами виконавчої влади, науковцями і громадськими „чорнобильськими” організаціями опрацьовано проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

                Законопроектом передбачено, що дітям, народженим після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та має відповідне посвідчення, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та має відповідне посвідчення, після досягнення ними повноліття законопроектом передбачено пільгу із щорічного обстеження в медичних закладах.

Головний спеціаліст  відділу оплати праці та пенсійного

забезпечення Міністерства  праці та соціальної політики  України

Уяздовський В. О.

15. Where can I find official ukrainian reports in English about the Chernobyl disaster ? 

Marc MOLITOR

Де я можу знайти офіційні доповіді України англійською мовою про Чорнобильську катастрофу?

 

16. What is the total cost of the Chernobyl disaster? Direct costs,  indirect costs. Different categories of costs?  Which part of the costs had and has each country to support ?

Marc MOLITOR

Яка загальна «вартість» Чорнобильської катастрофи? Прямі витрати/непрямі втрати. Різні категорії витрат/втрат. Яку частину витрат понесла кожна з країн?

Офіційні матеріали  про Чорнобильську катастрофу, її наслідки та шляхи подолання  можна знайти на офіційному сайті МНС України за електронною адресою:

http://www.mns.gov.ua/news/682.html

під назвою

Повний текст Національної доповіді в форматі PDF (9 мБ)

Начальник відділу  соціально-економічного розвитку

територій  та місць компактного переселення

Департаменту у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи   МНС України

ГлушкоІ.Б.

 Answer.

You can find Official materials  about the Chernobyl accident, its consequences and ways of its overcoming  on  the Ministries official Web-server:

http://www.mns.gov.ua/news/682.html

 which is named

 National Report of Ukraine "20 years after Chornobyl Catastrophe FUTURE OUTLOOK" PDF (7,4 mB)     appendix (15 mB)

Chief of section of the social-economic development of territories and places of compact migration of Department of Affairs for population protection from the consequences  of Chernobyl Catastrophe of MINISTRY of Emergency Glushko I.B.

  17. Ukraine keeps a register of persons affected by the disaster. The register includes several categories of people. Can you give me. Definitions needed to understand and different categories of  recorded data?

All the figures of this register, and their evolution from year to  year?

Marc MOLITOR

Україна має реєстр осіб, які постраждали від аварії. Реєстр включає декілька категорій людей. Могли б ви надати мені?

Визначення, необхідні для розуміння відмінностей між категоріями потерпілих в даних реєстру?

Всі дані цього реєстру та їх динаміку по роках?

Офіційні матеріали  про Чорнобильську катастрофу, її наслідки та шляхи подолання  можна знайти на офіційному сайті МНС України за електронною адресою:

http://www.mns.gov.ua/news/682.html

під назвою

Повний текст Національної доповіді в форматі PDF (9 мБ)

Начальник відділу  соціально-економічного

 розвитку територій та місць компактного

переселення Департаменту у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи   МНС України

 ГлушкоІ.Б.

 Answer.

You can find Official materials  about the Chernobyl accident, its consequences and ways of its overcoming  on  the Ministries official Web-server:

http://www.mns.gov.ua/news/682.html

 which is named

National Report of Ukraine "20 years after Chornobyl Catastrophe FUTURE OUTLOOK" PDF (7,4 mB)     appendix (15 mB)

Chief of section of the social-economic development of territories and places of compact migration of Department of Affairs for population protection from the consequences  of Chernobyl Catastrophe of MINISTRY of Emergency

 Glushko I.B.

 18. How should we understand "people affected" by the disaster? Are they  necessarily sick, truly disabled? Or are they recorded - even if they  are healthy -, in this register only because living (or having lived in the past ) in areas most affected by the fallout from the disaster? 

Marc MOLITOR

Як слід  розуміти визначення "особи, що постраждали від аварії"? Вони дійсно хворі, по-справжньому інваліди? Або вони записані,  навіть якщо здорові, в цьому реєстрі тільки тому, що живуть (або жили  у минулому ) в областях найбільшого впливу аварії? 

Офіційні матеріали  про Чорнобильську катастрофу, її наслідки та шляхи подолання  можна знайти на офіційному сайті МНС України за електронною адресою:

http://www.mns.gov.ua/news/682.html

під назвою

Повний текст Національної доповіді в форматі PDF (9 мБ)

Начальник відділу  соціально-економічного

 розвитку територій та місць компактного переселення

 Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   МНС України

ГлушкоІ.Б.

Answer.

You can find Official materials  about the Chernobyl accident, its consequences and ways of its overcoming  on  the Ministries official Web-server:

http://www.mns.gov.ua/news/682.html

which is named

 National Report of Ukraine "20 years after Chornobyl Catastrophe FUTURE OUTLOOK" PDF (7,4 mB)     appendix (15 mB)

Chief of section of the social-economic development of territories and places of compact migration of Department of Affairs for population protection from the consequences  of Chernobyl Catastrophe of MINISTRY of Emergency

Glushko I.B.

 19. How much liquidators we coming from Ukraine? How many have been  recorded and followed, checked? How many are healthy, how many are sick, how many have died? Do we know the average age of their death?

 Is it different from the average age of death for non-Liquidators? 

Marc MOLITOR

Скільки ліквідаторів налічується  в Україні? Скільки було внесено до реєстру і в подальшому обстежено? Скільки з них здорові, скільки хворих, скільки померло? Чи  відомий середній вік їх смерті?

Чи відрізняється він від середнього віку смерті людей – неліквідаторів?

Станом на 01.01.2010 в Україні налічується 2 254 471 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, у тому числі:

260 807 осіб - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

    1 993 664 особи - потерпілих від аварії на ЧАЕС, з них: 498 409 осіб - дітей, віднесених до потерпілих.

Результати проведених Науковим центром радіаційної медицини АМН України епідеміологічних досліджень свідчать, що в період 1988-2007 років частка здорових серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (далі – УЛНА) 1986-1987 років зменшилась із 67,6% до 4,08%, а частка хворих на хронічні хвороби збільшилась із 12,8% (1988) до 81,4% (2007). З 1988 по 2007 роки рівень непухлинної захворюваності збільшився з 147,6 ‰ до 605,9‰. За цей же період рівень поширеності хвороб зріс з 424,5‰ до 4201,9‰.

Серед УЛНА 1986-1987 років відзначається високий рівень і швидке зростання інвалідності: з 9,6% до 89,6% протягом 1988-2007 років.

Заступник директора Департаменту

 у справах захисту населення від наслідків

 Чорнобильської катастрофи – начальник відділу

 координації та контролю виконання програм з подолання наслідків

Чорнобильської катастрофи  МНС України

Сова С.І.

 Answer.

 As of January 1, 2010 in Ukraine there are 2 254 471 victims of the Chernobyl disaster, including:

                260 807 persons - participants of the accident consequences elimination of the Chernobyl (hereinafter - liquidators);

1 993 664 persons - victims of the Chernobyl accident, including: 498 409 people - children, referred to victims.

Results of epidemiological studies conducted by the Scientific Centre of Radiation Medicine of the Academy of medical Sciences of Ukraine show that during the period of 1988-2007 years the share of healthy people among the liquidators of 1986-1987 years decreased from 67.6% to 4.08%, and the share of patients with chronic diseases increased from 12.8% (1988) to 81,4% (2007). From 1988 to 2007 the level of non-tumor diseases increased from 147.6‰ to 605.9‰. During the same period, level of prevalence of diseases increased from 424.5‰ to 4201.9‰.

Among the liquidators of 1986-1987 years marked the high level of disability and its rapid growth: from 9.6% to 89.6% during 1988-2007 years.

A deputy of director of Department of Affairs for population protection from the consequences  of Chernobyl Catastrophe of MINISTRY of Emergency Sova S.I.

 

20. Чи продовжують траплятися випадки вроджених аномалій у дітей, батьки яких є постраждалими та проживають на радіоактивно забруднених територіях? Які тенденції відслідковуються?

м.Іванків, Київської обл., центр «Довір’я»

На даний час немає даних про зростання випадків вроджених аномалій у дітей, які проживають саме на забруднених територіях. Однак, вроджені аномалії діагностуються на усіх територіях України. За останні декади рівень пренатальної діагностики значно зростає, існує можливість провести пренатальну диспансеризацію плодів з метою визначення де, як та в який термін проводити розродження жінки, у плода якої діагностовано ваду розвитку, та надати відповідне хірургічне лікування вади. Також впроваджено біохімічний скринінг спадкової патології, інвазивні методи дослідження, що дає можливість вчасно діагностувати хромосомну патологію та вирішити питання про переривання вагітності за медичними показниками.

Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної

патології вагітних та постнатальної реабілітації 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник 

Давидова Ю.В.

 21. Які теми є найбільш важливими в інформуванні постраждалого населення на даному етапі? На чому ви зосередили б увагу людей, що проживають на постраждалих територіях? 

м.Іванків, Київської обл., центр «Довір’я»

Населення насамперед турбують такі питання:

 1. Пов’язані з власним здоров’ям.
 2. Пов’язані зі здоров’ям дітей.
 3. Питання безпеки проживання на РЗТ.
 4. Питання щодо повноцінного харчування.

У зв’язку з цим актуальними темами для інформування є ті, які дозволяють:

 1. Зберегти, зміцнити здоров’я, насамперед здоров’я дітей.
 2. Провадити господарювання на присадибних ділянках, дотримуючись рекомендацій спеціалістів (наприклад, не використовувати попіл від спалення бадилля, трави як добриво).
 3. Повноцінно харчуватися, дотримуючись правил гігієни, а також рекомендацій  щодо обробки продуктів перед тим, як вживати їх.
 4. Дотримуватися рекомендацій стосовно лісових грибів та ягід – уникати вживання їх, а якщо це неможливо – ретельно їх мити; уникати вживання дичини;
 5. Для Іванківського району, розташованого неподалік від Зони відчуження, важливими є застороги щодо самовільного її відвідування, а ще важливіше – ні в якому разі не вживати лісової продукції з Зони відчуження.

Науковий співробітник Інституту соціології НАН України,

кандидат соціологічних наук

Н.В.Ходорівська.

22. На даний час розроблені нові стратегії щодо ліквідації наслідків аварії? Якщо так, то які основні пункти цієї стратегії?

м.Іванків, Київської обл.,    центр «Довір’я»

Основні стратегічні напрямки ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи передбачають:

                проведення невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров‘я, своєчасне та повноцінне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

                забезпечення радіаційного захисту населення та екологічного оздоровлення територій, що зазнали радіоактивного забруднення;

                організація безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях;

                поліпшення житлових умов осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

                здійснення економічної реабілітації та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та місць компактного переселення постраждалих громадян;

                підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

 Ці напрямки покладені в основу нової «Загальнодержавної цільової програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки» (далі Програма), яка зараз розробляється та до листопада 2010 р. буде подана до Верховної Ради України. Виконання Програми передбачається здійснити протягом п‘яти років, з 2011 року по 2015 рік включно.

                 Відповідно до основних напрямів подолання наслідків Чорнобильської катастрофи для збереження здоров‘я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається:

                здійснення комплексного медико-санітарного забезпечення постраждалих;

                проведення оздоровлення постраждалих з метою зниження їх захворюваності, інвалідності та смертності;

                проведення соціально-психологічної реабілітації громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях;

                забезпечення функціонування Державного реєстру постраждалих осіб.

                 Для радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, передбачається:

                проведення радіаційного моніторингу на таких територіях;

                запровадження контрзаходів, спрямованих на екологічне оздоровлення зазначених територій;

                підтримання екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов‘язкового) відселення;

                посилення бар‘єрних функцій зони відчуження з метою обмеження поширення радіонуклідів за її межі;

                запровадження контрзаходів спрямованих на виробництво продуктів харчування з дотриманням державних санітарних нормативів вмісту радіонуклідів;

                недопущення на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, виникнення лісових пожеж, як джерел локального радіоактивного забруднення інших територій.

 

                Для ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених територіях передбачається:

                здійснення комплексу заходів щодо сталого ведення і розвитку рослинництва та тваринництва;

                створення потужностей для переробки радіоактивно забрудненої сільськогосподарської сировини;

                відновлення і розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва;

                відродження традиційних для Полісся України галузей рослинництва і тваринництва;

                інформування громадськості з організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях.

Начальник відділу моніторингу техногенно-забруднених

територій Науково-дослідного інституту цивільного

захисту населення та територій від надзвичайних подій

техногенного та природного характеру

Калиненко Л.В.

 23. Яка господарча діяльність проводиться в зоні відчуження на даний час, чи є перспективи в цьому напрямку?

Юрій Акименко, м. Славутич

Згідно з законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» господарча діяльність у зоні відчуження пов’язана в основному з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Це розвиток інфраструктури, пов’язаної з поводженням з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом: сховища для захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи (ПЗРВ «Буряківка» і комплекс «Вектор»), централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Зрозуміло, продовжиться розвиток потужного виробничого  комплексу, пов’язаного з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему – спорудження нового безпечного конфайнменту (НБК).

Державний  департамент – Адміністрація

 зони відчуження і зони безумовного

(обов’язкового) відселення МНС України

 24. З яких напрямків проводяться наукові дослідження в зоні відчуження?

Алла Боровик, м. Славутич

Зона відчуження є відкритим площинним розподіленим джерелом радіоактивного забруднення навколишніх територій. Виходячи з цього основна увага дослідників приділена дослідженню процесів переносу радіонуклідів та їх депонування. А також пошуку шляхів те методів прогнозування та керування цими процесами.

                В зоні відчуження є технологічні та інженерні об’єкти, котрі мають значний запас радіоактивних речовин. Це проммайданчик ЧАЕС, об’єкт «Укриття», два пункти захоронення радіоактивних відходів та численні тимчасові пункти захоронення радіоактивних відходів. Відповідно до цього другим пріоритетом є проведення оцінки безпеки цих об’єктів.

                Зона відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення займає площу 2 600 км2 (це дорівнює площі невеличкої європейської держави Герцогство Люксембург). Активна діяльність людини проходить лише на 10% цієї території. На іншій частині проходять процеси спонтанного відтворення природного середовища. Таким чином третій пріоритет - це дослідження екосистем та біологічних об’єктів в природних умовах зони відчуження. Ці дослідження складаються з двох напрямів: оцінка впливу іонізуючого випромінювання на живі організми в природних умовах та оцінка біорізноманіття природних комплексів зони відчуження. Результати дослідження біорізноманіття використовують для обґрунтування створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на зазначеній території.

Державний  департамент – Адміністрація

 зони відчуження і зони безумовного

(обов’язкового) відселення МНС України

 25. Чи планується розміщення виробничих потужностей в зоні відчуження та на проммайданчику ЧАЕС?  

Людмила Нелюбова

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС будуються і, можливо, плануватимуться до розміщення лише ті об’єкти інфраструктури, які забезпечуватимуть зняття блоків з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему. Зокрема, завершується будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, виконуються заходи по введенню в експлуатацію промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами, розпочинаються будівельні роботи з монтажу нового безпечного конфайнменту об’єкта “Укриття”. Будівництво виробничих потужностей, не пов’язаних з означеними задачами, на сьогодні не планується.

Державний  департамент – Адміністрація

 зони відчуження і зони безумовного

(обов’язкового) відселення МНС України

26. Яка подальша доля м. Прип’яті і оточуючих сіл?

м.Славутич, Київської обл.

Місто Прип’ять і оточуючі села знаходяться на території, що зазнала найбільшого радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Перебування людей на цих територіях обмежене правилами радіаційної безпеки і такі вимоги будуть тривати ще довгий час. Будь яка  діяльність, окрім заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на цих територіях найближчим не планується.

Будівлі м. Прип’ять втратили свої експлуатаційні якості. За час, що пройшов після аварії на ЧАЕС конструкції багатоповерхівок знаходяться  в аварійному стані і знаходження людей навіть поблизу будівель небезпечне, тому доступ до м. Прип’ять, останнім часом, значно обмежений.

Державний  департамент – Адміністрація

зони відчуження і зони безумовного

 (обов’язкового) відселення МНС України

 

27. Чи будуть зняті обмеження для проїзду громадян через зону відчуження? В який термін?

Людмила Нелюбова

 Відповіді немає.

  28.  Добрый день, я хотела бы задать вопрос экперту Давыдовой Ю.В.

Как сегодня обстоит ситуация с йодным дефицитом в нашей стране? Будьте любезны, посоветуйте, как этот фактор необходимо учитывать женщинам при планировании беременности. Заранее признательна за ответ.  

Людмила Терешкова, Киев

Уважаемая госпожа Терешкова!

К сожалению, на сегодняшний день вопрос профилактики йодного дефицита стоит достаточно остро.  Есть предложенная схема  профилактики йодированной солью, есть схемы  профилактики йодного дефицита для беременных и детей.

Основной рекомендацией женщинам, планирующим беременность есть прием калия йодида (к, примеру, препарат «Йодомарин» 100 мг/сут до наступления беременности и 200 мг/сут –после наступления беременности) или йодсодержащие витаминные комплексы для беременных (к примеру, -«Витрум Пренатал Форте»  1 таб. сут. -150 мг йода в суточной дозе).

Кроме того, при планировании беременности женщинам, проживающим в йоддефицитных регионах, рекомендуется обследовать структуру и функцию щитовидной железы: ультразвуковое исследование и определение уровня тиреотропного гормона, свободного тироксина в крови. Это позволяет на ранних стадиях выявить наличие узловых образований, нарушения функции щитовидной железы, которые связаны с влиянием йодного дефицита, и предупредить значительные осложнения беременности и врожденный гипотиреоз у плода и новорожденного.

Кроме этого, обязателен отказ от курения (никотин затрудняет всасывание йода), диета с включением морской капусты, рыбы и морепродуктов.

Заведующая акушерским отделением

экстагенитальной патологии беременных

и постнатальной реабилитации 

ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украини»;

доктор медицинских наук, старший научный сотрудник 

Давыдова Ю.В.

29. Вже багато років говорять про скасування зон та різного роду пільг, з ними пов’язаних. Навряд чи це буде здійснено одномоментно. Чи не існує вже розробленого плану поетапного скасування пільг?

м.Боярка, Київської обл. 

Законом України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” встановлено критерії для визначення зон радіоактивного забруднення та процедуру їх перегляду.

Рішення щодо змін статусу населеного пункту (виведення за межі зон радіоактивного забруднення, переведення із однієї зони до іншої) приймаються тільки за поданням обласних рад на підставі експертних висновків ряду міністерств та наукових установ, визначених законодавством. Затверджуються ці зміни Верховною Радою України.

Не зважаючи на те, що радіаційна ситуація на територіях суттєво змінилась за 24 роки з дня аварії на Чорнобильській АЕС, близько 500 населених пунктів не відповідають жодному із критеріїв віднесення до зон радіоактивного забруднення і з цих територій можуть бути зняті будь-які обмеження у веденні господарства, жодна обласна рада не робила подання про виведення населених пунктів за межі зон радіоактивного забруднення.

Зміна статусу населеного пункту не впливає на виплату пільг громадянам. Пільги пов’язані із статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. При зміні статусу населеного пункту можуть змінитись компенсації, які пов’язані із статусом території.

Головний спеціаліст відділу радіологічного захисту

населення та екологічного оздоровлення

забруднених територій Департаменту у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України

Г.Є. Сотнікова

 30. Чи діють Центри соціально-психологічно  реабілітації   та  інформування постраждалого населення? Які   їх завдання? Де вони знаходяться?

Наташа Бєлан 

Центри соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – Центри) були створеними впродовж 1994 –2000 рр. МНС за підтримки Програми ЮНЕСКО-Чорнобиль та Чорнобильської Програми ООН (в Київській області – у мм. Бородянка, Боярка, Іванків, Славутич; Житомирська область –    м. Коростень).

Діяльність таких Центрів спрямовано на роботу серед найбільш уразливих верств постраждалого населення : інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, безробітних, дітей та підлітків.

Основними завданнями цих інституцій є:

надання соціально-психологічної підтримки населенню постраждалих регіонів;

активізація людей на конструктивне вирішення проблем;

розвиток соціальної відповідальності та здатності кожної окремої людини взяти відповідальність за своє життя, не покладаючись в усьому на владу;

інформаційно-просвітницька діяльність;

розбудова соціальних зв`язків та розвиток громад.

 Ці установи стали невід’ємними частинами соціальної інфраструктури міст і районів, спрямованої на встановлення партнерських зв’язків між державними закладами, соціальними інституціями та громадськими організаціями з метою активізації населення, визначення пріоритетів розвитку як в соціальній, економічній, так і в екологічній сферах життя.

Щорічно до Центрів звертається понад 70,0 тис. осіб, (зокрема протягом 2009 року фахівцями надано допомогу 75 533 особам, проведено індивідуальну роботу з 4776 особами та індивідуальні консультації з 3298 особами, 6890 групових занять, прочитано 206 лекцій, а також проведені семінари-тренінги, інформаційні зустрічі, масові заходи та інш.).

 Більш детальну інформацію про роботу Центрів можна дізнатися на сайті МНС: http://www.mns.gov.ua/content/chornobyl_cspr.html та власних сайтах Центрів: www.cspr.info , www.ivankiv.cspr.info), (www.Borodyanka.cspr.info).

Головний спеціаліст відділу комплексного

 медико-санітарного  забезпечення постраждалих

громадян  Департаменту у справах захисту

 населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи МНС України

О.О.Михальченко

31. Чи багато дітей народжується з вадами саме через вплив Чорнобиля на довкілля?

Учениця 10-ого класу Вишнівської школи №4 Кадет Даша

На сьогоднішній день народження дітей з вродженими вадами відбувається внаслідок багатьох причин: старший вік при народженні, вплив шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, наркоманія), наявність хромосомної  патології   в родині, вплив деяких медикаментів, відсутність належного відвідування лікарів, відсутність зваженого підходу до планування вагітності, а вплив віддалених наслідків від аварії   на ЧАЕС на народження дітей з вродженими вадами не  є  документованим.

Завідуюча акушерським відділенням

екстагенітальної патології вагітних

та постнатальної реабілітації 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології

АМН України»;доктор медичних наук,

старший науковий співробітник  

Давидова Ю.В.

 32. Так як ми живемо не так далеко від місця аварії, мене цікавить: чи будуть відчутними наслідки аварії на наступному поколінні?

Учениця 10 класу Вишнівської школи №4 Києво-Святошинський р-н Бондарєва Ольга

Наслідки аварії   на ЧАЕС документовані  в підвищенні  частоти раку щитовидної  залози у людей, які  знаходились на момент аварії   у віці  0-18 років. На сьогоднішній день внаслідок удосконалення діагностики, лікування та нагляду за такими хворими вдалось досягти покращення  їх якості  життя, навіть жінкам з папіллярною карциномою при наявності  певних умов можна народжувати дітей. Наступному поколінню слід враховувати, що необхідним  є обов’язкове проведення профілактики йодного дефіциту - зокрема тим, хто мешкає  в регіонах, близьких до зони аварії, окрім того - застосування вітамінних-мінеральних комплексів, дотримання здорового способу життя - тоді  можливо значно уникнути багатьох проблем, пов’язаних з віддаленою дією радіоактивного впливу. 

Завідуюча акушерським відділенням

екстагенітальної патології вагітних

 та постнатальної реабілітації 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник 

Давидова Ю.В.

 33. Іноді можна почути думку про те, що скасування зони піде на краще певному регіону. Хотілося б знати,  які саме вигоди  отримає окремий населений пункт від  скасування зони?  Чи є в цьому плані різниця між містом і селом? Чи відчують ці покращення окремі жителі?

Законом України „ Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначено критерії віднесення територій до зон радіоактивного забруднення. Розпорядчими документами Уряду України до зон радіоактивного забруднення віднесено 2293 населених пункти.

                На сьогодні близько 500 населених пунктів не відповідають жодному із критеріїв віднесення до зон радіоактивного забруднення.

                Але відповідно до положень законодавства перегляд меж зон радіоактивного забруднення може здійснюватись тільки за поданням обласних рад.

                За 19 років, що минули з дня віднесення цих населених пунктів до зон радіоактивного забруднення, тільки Волинська та Рівненська області ради подавали пропозиції щодо змін статусу 6 населених пунктів, віднесених до зони безумовного (обов’язкового) відселення.

               

Що втрачають території, які за радіологічними показниками можуть бути виведені за межі зон радіоактивного забруднення, але не виводяться?

                Відповідно до чинного законодавства на територіях радіоактивного забруднення існують ряд обмежень у веденні господарської діяльності.

Покращання радіологічної ситуації дозволяє сьогодні розглядати питання про зміни режиму ведення господарчої діяльності на цих територіях і про повне зняття будь-яких обмежень. Це, у свою чергу, дозволить розгорнути на територіях, виведених за межі зони радіоактивного забруднення, інвестиційні програми з відновлення соціально-економічної інфраструктури, повернення земель до використання за призначенням.

Для прикладу: у зоні посиленого радіоекологічного контролю заборонено будівництво санаторіїв, дитячих таборів, баз відпочинку тощо.

У 1991 році до цієї зони потрапили території санаторно-курортних зон - Ірпінь, Ворзель, Буча. На цих територіях до аварії на Чорнобильській АЕС було безліч оздоровчих дитячих закладів, санаторіїв. На сьогодні радіологічний ситуація дозволяє зняти усі обмеження у веденні господарської діяльності в цих населених пунктах. Неприйняття рішення про зміну статусу цих територій позбавляє їх розвивати цю сферу діяльності, запроваджувати інвестиційні програми, а тим самим створювати нові робочі місця, поповнювати місцеві бюджети тощо.

Неприйняття рішення про переведення населених пунктів із зони безумовного (обов’язкового) відселення, в яких ще залишились проживати люди, позбавляє цих людей перспектив про будь-яке відновлення інфраструктури населених пунктів, будівництво доріг, газифікацію тощо, оскільки законодавством заборонено спрямовувати кошти на капітальне будівництво у цій зоні.

Головний спеціаліст відділу радіологічного

 захисту населення та екологічного оздоровлення

 забруднених територій Департаменту у справах

 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МНС України    

Г.Є. Сотнікова

 * Думка експертів, за яку МНС України відповідальності не несет

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 20 апреля 2010 г. в 10:00
и размещена в разделе Дайджест.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Інтернет – конференція «Чорнобиль: сьогодні і завтра»" Один комментарий

 1. Ткачева сказал(а):

  Спасибо за пост.Много интересных материалов.Важных и значимых.
  Для меня 26 апреля тоже особенный день.
  Тамара Ткачева,
  http://tvtkachova.livejournal.com/
  Всем желаю здоровья!

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта