?> Краматорський міський суд Донецької області: «В задоволені позовних вимог…- відмовити». | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
31.05.2012, рубрика "Судові справи"

Краматорський міський суд Донецької області: «В задоволені позовних вимог…- відмовити»

№2а-528/81/12

ПОСТАНОВА   ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2012 року                                                         м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі

головуючого судді Літовки В.В.,

при секретарі Каун Т.В.,

за участю позивача Кузнєцова Д.М., представника позивача Чернишова Ю.О., представника відповідача Волкової К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Кузнєцова Дмитра Михайловича до Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області про скасування розпорядження, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2012 року Кузнєцов Д.М. звернувся в суд з позовом до відповідача про визнання неправомірними розпоряджень про перерахунок пенсії, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що він має статус громадянина, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 категорії, є інвалідом 2 групи. Згідно з вимогами ст.ст. 50,54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» його пенсія повинна складати не нижче 8 прожиткових мінімумів для громадян, які втратили працездатність та додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, віднесеним до 1 категорії, призначається у розмірі: інвалідам2 групи - 75 % мінімальної пенсії за віком. Тривалий час відповідач проводив йому виплату пенсій саме за вищезазначеними нормами. Однак, на підставі розпорядження від 12.11.2011 року відповідач провів перерахунок його пенсії у зв'язку з чим вона стала значно нижчою, ніж передбачено Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що є порушенням Конституції України та ст.ст. 50, 54 ч.4, 71 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Просить .суд визнати неправомірними розпорядження УПФУ у м. краматорську від 12.11.2011 року про перерахунок його пенсії в частині їх невідповідності ст.ст. 50, 54 ч.4 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

У судовому засіданні позивач та його представник позовні вимоги підтримали та просили задовольнити їх у повному обсязі.

Представник відповідача у.судовому засіданні позов не визнала та суду показала, що фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією ст.ст. 39, 50-54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» здійснюється за рахунок Державного бюджету України. 19.06.2011 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» яким передбачено, що у 2011 році положення ст.ст. 39, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи із наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік. Розміри виплат за вищенаведеними законами передбачені постановою КМУ №745 від 06.07.2011 року «Про встановлення деяких виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету». Крім того, у 2012 році відповідно до пункту З «Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» норми і положення статей 20,21; 22, 23, ЗО, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік. 01.01.2012 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Даною постановою затверджено Порядок обчислення пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначено механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за роботу в зоні відчуження відповідно до статей 54, 57 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вказаним Порядком встановлено мінімальний розмір пенсій для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також змінено відсоток щомісячної додаткової пенси за шкоду, заподіяну здоров'ю. Вищевказані нормативні акти неконституційними не визнані у зв'язку з чим підлягають обов'язковому виконанню, на підставі чого Управлінням пенсійного фонду України у м. Краматорську було зроблено перерахунок пенсії позивача відповідно до змін у законодавстві. Зазначені позивачем розпорядження є внутрішнім документом Пенсійного фонду та не впливають на проведення перерахунку пенсії особі, а лише фіксують ці дії на паперовому носії. На підставі зазначеного, дії УПФУ у м.Краматорську вважає законними та в позові просить відмовити.

Вислухавши думку сторін, проаналізувавши зібрані в справі докази, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Позивач Кузнєцов Д.М. має статус громадянина, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 категорії, є інвалідом 2 групи і має право на пільги, встановлені законодавством України.

Як встановлено у судовому засіданні позивач Кузнєцов Д.М. знаходиться на обліку у управлінні Пенсійного фонду України у м. Краматорську та отримує пенсію по інвалідності 2 групи профзахворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків по ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС.

Відповідно до ч.І ст.50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорії 1, які є інвалідами 2 групи, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здорові, у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком.

Згідно з ч_4 ст-54 вказаного Закону в усіх випадках розмір пенсії для інвалідів, щодо яких встановлений зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим по 2 ірупі інвалідності В мінімальних пенсій за віком.

14 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 3491-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", який набрав чинності 19 червня 2011 року. Пунктом 7 частини ї зазначеного Закону Прикінцеві положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" доповнено пунктом 4, яким встановлено, що у 2011 році норми і положення статей 39,50,51,52,54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік.

Відповідно до п.З Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30,31, 37, 39,48, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік.

Із аналізу наведених норм випливає, що визначення порядку та розмірів виплат зазначеним категоріям громадян делеговано Кабінету Міністрів України.

На виконання вищевказаних вимог закону постановою КМУ >6745 від 06.07.2011 року та постановою КМУ №1210 від 23.11.2011 року були визначені розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Під час вирішення питання, яка з однопредметних законодавчих норм рівної ієрархії, що не визнані неконституційними в установленому порядку, підлягає застосуванню для розв'язання спорів зазначеної категорії, перевагу слід надавати тій з них, що прийнята пізніше.

Отже, у зв'язку з наведеним Управлінням Пенсійного фонду України у м. Краматорську при перерахунку пенсії позивача обґрунтовано були застосовані пізніше прийняті норми Закону України від 14 червня 2011 року № 3491- VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та Закону України від 22.32.2011 року №4282~У1 «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Визнання неконституційними Законів України є виключною компетенцією Конституційного Суду України.

Рішенням Конституційного Суду України від 26.12.2011 року норми пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» визнані такими, що відповідають Констшуції України, тобто є конституційними.

Рішенням Конституційного Суду України від 25.01.2012 року визначено, що в аспекті конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов'язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

Згідно з ч.5 ст.54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенси зв'язку з втратою годувальника, внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську діяло на законних підставах при проведенні перерахунку пенсійного забезпечення позивача відповідно до постанови КМУ Ж745 від 06.07.2011 року та постанови КМУ №1210 від 23.11.2011 року, у зв'язку з чим позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Згідно зі ст.94 КАС України судові витрати віднести за рахунок держави.

Керуючись ст.ст. 4-15,159-163, 185-186 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені позовних вимог Кузнєцова Дмитра Михайловича до Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецької області про скасування розпорядження - відмовити.

Апеляційна скарга на постанову суду може бути подана до Донецького апеляційного адміністративного суду через Краматорський міський суд протягом десяти днів з дня її проголошення, у разі оголошення вступної та резолютивної частини постанови, апеляційна скарга на постанову суду може бути подана до Донецького апеляційного адміністративного суду через Краматорський міський суд протягом десяти днів з дня її отримання.

Судця: /підпис/

З оригіналом згідно.

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 31 мая 2012 г. в 8:21
и размещена в разделе Судові справи.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта