?> МЕМОРАНДУМ про взаємодію і співробітництво на сайті ВГОІ «Союз Чорнобиль України» | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
04.10.2011, рубрика "Дайджест, Наше право"

МЕМОРАНДУМ про взаємодію і співробітництво на сайті ВГОІ «Союз Чорнобиль України»

МЕМОРАНДУМ

про взаємодію і співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів "Союз Чорнобиль України"

м. Київ 30 вересня 2011 року

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та Всеукраїнська громадська організація інвалідів "Союз Чорнобиль України", з іншого боку (далі — Сторони), з метою збереження злагоди в суспільстві, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створення належних умов для їх життєдіяльності та шанобливого ставлення до них, усвідомлюючи необхідність посилення їх соціального захисту, домовилися про нижченаведене:

І. Кабінет Міністрів України бере на себе такі зобов'язання:

1. Підтримати пропозицію щодо виключення розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (реєстраційний номер 9127).

2. Забезпечити виплату пенсій, заробітної плати та інших соціальних виплат, надання пільг, гарантій та компенсацій у розмірах, не менше ніж ті, що фактично виплачуються (надаються) на дату підписання Меморандуму.

3. Вжити у встановленому порядку заходів щодо збільшення у 2012 році:

прожиткового мінімуму для осіб, що належать до основних соціальних і демографічних груп населення, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком шляхом проведення індексації не менш як на показник інфляції 2012 року;

основного розміру пенсій інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986—1990 роках не менш, як на 25 відсотків порівняно з 2011 роком;

обсягу видатків на комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних і серцево-судинних захворювань, протезування суглобів та встановлення кардіостимуляторів та стентів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосуванням високовартісних медичних технологій не менш як на 85 відсотків порівняно з 2011 роком;

обсягу видатків на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не менш як на 13,6 відсотка порівняно з 2011 роком;

обсягу видатків на забезпечення інвалідів України технічними та іншими засобами реабілітації, не менш як на 155,5 млн. гривень, або на 43 відсотки порівняно з 2011 роком.

4. Забезпечити поетапне осучаснення показника заробітної плати, яка була нарахована за роботу в зоні відчуження особам, що стали інвалідами, з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986—1990 роках, під час перерахування пенсій.

5. З метою забезпечення подальшої взаємодії щодо вирішення протягом п'яти років питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, опрацювання пропозицій стосовно удосконалення законодавства з урахуванням збільшення розмірів соціальних виплат, які передбачено здійснити у 2012 році, розгляду питань щодо визначення джерел додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів та бюджету Пенсійного фонду утворити Консультативну раду з представників центральних органів виконавчої влади та всеукраїнських і регіональних громадських організацій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — Консультативна рада).

Затвердити протягом трьох тижнів Положення про Консультативну раду за погодженням з громадськими організаціями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

II. Всеукраїнська громадська організація інвалідів "Союз Чорнобиль України" бере на себе зобов'язання:

1. Брати участь у роботі Консультативної ради.

2. З метою зниження рівня соціальної напруги серед громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провести відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед зазначеної категорії громадян щодо положень Меморандуму.

3. Проводити моніторинг пропозицій, що подаються громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та своєчасно вносити їх на розгляд Консультативної ради для підготовки проектів відповідних рішень.

III. Строк дії Меморандуму та внесення змін до нього:

1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє протягом п'яти років.

2. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити до Меморандуму зміни, які оформляються окремими протоколами і становлять невід'ємну частину Меморандуму.

3. Сторона може припинити виконання умов Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за шість місяців до передбачуваної дати припинення дії Меморандуму.

4. Припинення дії Меморандуму не впливає на стан і строки здійснення заходів, які не завершені на момент припинення його дії.

5. У разі коли жодна із Сторін не повідомить іншій Стороні про намір припинити дію Меморандуму, його дія продовжується на один рік.

6. Узгодження окремих положень Меморандуму здійснюється шляхом проведення переговорів та консультацій між сторонами.

На підтвердження викладеного Меморандум підписали

Від Кабінету Міністрів України М. Азаров

Від Всеукраїнської громадської організаціі інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» Ю. Андреєв

Вих. № 809

від03.10.2011р.

Коментар ВГОІ «Союзу Чорнобиль України» до Меморандуму про взаємодію і співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України» від 30 вересня 2011 року

В основі соціального конфлікту, який виник по відношенню до чорнобильців, афганців та інших категорій були обмеження соціального захисту, що вводились законопроектом № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання рішень судів», розділом ІІ прикінцеві положення. Як результат чорнобильці та афганці об’єднались в боротьбі за свої права проти дій Уряду, 20 вересня 2011 року у вимогах нашої спільної акції – пікетуванні Верховної Ради України був лише один пункт, цитую дослівно: «Учасники акції вимагають, при прийнятті у другому читанні законопроекту № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання рішень судів» виключити з проекту Закону «Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення».

Пункт перший Меморандуму виключає можливість прийняття розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень судів» (реєстраційний номер 9127) на період дії Меморандуму, тобто п׳ять років.

Крім того, розміри соціальних виплат та компенсацій (компенсація на продукти харчування за медичними та фізіологічними нормами), розміри яких з 2008 року будуть збільшені в 2012 році на показник інфляції. Порівняно з показниками Держбюджету- 2011р. значно підвищиться медичне та житлове забезпечення інвалідів, та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вперше з 2005 року будуть підвищуватися пенсії по інвалідності на 25% учасникам ЛНА на ЧАЕС 1986-1990р.р. , а також планується внесення змін до порядку нарахування пенсій за інвалідністю учасникам ЛНА на ЧАЕС в залежності від щорічного росту середньої заробітної плати.

Підписання Меморандуму узгоджується солідарними діями з Українською Спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), які також 30 вересня 2011 року підписали близький за текстом Меморандум.

Кінцевий варіант Меморандуму між Урядом і «Союзом Чорнобиль України» узгодили всі, без винятку, члени робочої групи, тому спроби окремих членів робочої групи представити себе над вже узгодженим і підписаним текстом Меморандуму виглядають незграбними та лицемірними, також протягом обговорення проекту Меморандуму вносились завідомо не реалістичні пропозиції, наприклад:

- «Уряду негайно виконати всі положення статті Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», хоча на це потрібно більше 70 млрд. грн.;

- «Доручити судам терміново розглядати позови чорнобильців», хоча Уряд не має прав давати вказівки судовим інстанціям;

- «В цілому виключити з розгляду законопроект № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання рішень судів (І та ІІ розділ)», хоча це не відповідає спільним вимогам чорнобильців та афганців 20 вересня 2011року на пікетуванні Верховної Ради і виводило нас за межі спільних дій з Українською Спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Такі необдумані пропозиції, з боку окремих представників «Союзу Чорнобиль України» могло призвести до виходу з конструктивного діалогу з Урядом без всілякої користі для тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, наприклад у афганців подібних спроб не відбувалось.

Президент ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Андреєв Ю.Б.


Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 4 октября 2011 г. в 20:40
и размещена в разделе Дайджест, Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта