?> Наказ МОЗ України №324 від 16.11.98 р. | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
22.02.2007, рубрика "Здоров'я, Наше право"
Затверджено наказом МОЗ України від 16.11.98 р. N 324

Інструкція

по застосуванню Переліків хвороб, при яких може бути встановлений зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

 1. Загальні положення

1.1. Переліки хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Переліки), розроблені відповідно статті 12 Закону України (796-12) "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи" провідними науковцями Міністерства охорони здоров'я та академії медичних наук на підставі багаторічних досліджень і спостережень, що були підтверджені практикою.

1.2. Переліки є основними документами при визначенні причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС (далі-причинний зв'язок хвороб).

1.3. До Переліків внесені хвороби, затверджені Міжнародною класифікацією хвороб ІХ перегляду, які викликані виключно дією іонізуючого випромінення, а також ряд захворювань, у розвиток яких встановлено додатковий  вплив  шкідливих чинників, пов'язаних з наслідками аварії на ЧАЕС.

1.4. Переліки застосовуються уповноваженими експертними комісіями, які мають відповідний статус, створеними на базах спеціалізованих медичних закладів при експертизі медичної документації та під час катастрофи, для встановлення причинного зв'язку згідно з визначеними в Переліках групами хвороб.

1.5. Переліки не є завершеними і при одержанні нових наукових даних можуть бути переглянутими у майбутньому.

2.Критерії підтвердження діагнозів

2.1. Питання про причинний зв'язок хвороб 1 групи, розвиток яких пов'язаний безпосередньо дією іонізуючого випромінення, вирішується за умови наявності аналізів крові в динаміці на протязі трьох місяців після опромінення та фактичної або ретроспективно обчисленої дози опромінення.

2.2. Питання про причинний зв'язок хвороб 2 групи, розвиток яких може бути пов'язаний з дією іонізуючого випромінення, у віддалений період, вирішується на підставі висновків профільних спеціалізованих медичних закладів  та установ при підтвердженні діагнозів цитологічними, гістологічними, інструментальними та клінічними дослідженнями.

2.2.1. Для  підтвердження діагнозу хвороби щитовидної залози необхідно визначити в крові вміст гормонів Т-4, Т-3 та ТТГ, а також врахувати ускладнення хвороби (тиреотоксичне серце) та післяопераційні ускладнення (гіпотиреоз, гіпопаратизіоз).

 2.2.2. Діагноз хвороби крові та кровотворних органів формується гематологом після остаточної оцінки загального аналізу крові, результату дослідження пунктату кісткового мозку, пункції лімфатичних вузлів, трепанобіопсії кісткового мозку, в окремих випадках - результатів цитохімічних та імуноцитологічних методів верифікації різних варіантів лейкозу.

2.3. До третьої групи хвороб, які виникли, ускладнились і призвели до інвалідності або смерті, належать хвороби, які можуть бути пов'язані з дією не тільки іонізуючого випроміненя, а й інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС.

2.3.1. Діагноз цукрового діабету встановлюється ендокринологом при оцінці результатів аналізів крові на вміст цукру. При ухваленні причинного зв'язку даної хвороби з дією шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС в кожному  окремому випадку необхідно враховувати ступінь тяжкості та викникнення ускладнень (діабетична ангіопатія, нейропатія, гепатопатія).

2.3.2. При ухваленні рішення по хворобах крові та кровотворних  органів до уваги беруться ті хвороби, які відіграли вирішальну роль у формуванні мієлодиспластичних станів кровотворення, в тому числі мієлодиспластичного синдрому.

2.3.3. Діагноз психічних розладів, хвороб нервової системи та органів чуття, цереброваскулярних хвороб встановлюється психіатром, невропатологом та кардіологом після ретельної оцінки стану здоров'я, результатів ЕЕГ, РЕГ, ЕхоЕГ, термографії комп'ютерної томографії, рентгенографії, консультації офтальмолога, психолога, висновку психіатричної ЛКК. Для підтвердження діагнозу необхідно сформулювати функціональний діагноз.

При встановленні діагнозу дисциркуляторної енце-фалопатії потрібно врахувати не тільки ураження мозкових  судин, а й наявність патології внутрішніх органів (печінки, підшлункової залози, нирок), бронхолегеневої, імунної та ендокринної системи, а також ступінь тяжкості хвороби (друга і вище).

2.3.4. Треба визнати, що попередньо встановлений діагноз вегетосудинної дистанії (ВСД) (на протязі перших 5 років) при ухваленні рішення про причинний зв'язок хвороб повинен завжди враховуватись у разі розвитку в подальшому соматичних захворювань, де вегетосудинна дистонія відіграла вирішальну роль.

2.3.5. Діагноз хвороб системи кровообігу в кожному окремому випадку формується кардіологом з урахуванням результатів двогодинної тонометрії, ЕКГ в 12 відведеннях, ЕхоКГ (для підтвердження чи виключення гіпертрофії лівого шлуночка), ВЕМ (реакція на напруження), огляду офтальмолога, біохімічного дослідження крові (рівень холостерину), загального аналізу сечі та консультацій ендокринолога для вилучення супутніх захворювань. При посиланні на  кризовий перебіг необхідно отримати інформацію від органів охорони здоров'я про частоту, тривалість і тяжкість кризів.

Обов'язково до уваги береться стадія гіпертонічної хвороби (друга, третя), функціональний клас ішемічної хвороби (третій, четвертий) та ступінь серцевої недостатності (друга і вище).

Рубрики за МКХ - ІХ 426.0; 426.2; 427.3 - 427.6;  428.1 використовуються для хвороб, що класифікуються у рубриках 402 - 404 (гіпертонічна  хвороба) та 410 - 413 (ішемічна хвороба серця), а рубрики 430; 431; 433.0 - 433.3; 434.0;  435.0; 437.0; 437.2; 440.2 - із згадуванням про гіпертонічну хворобу,  якщо їх розвиток пов'язаний з дією суми  шкідливих  чинників  внаслідок  аварії  на Чорнобильській АЕС.

2.3.6. Для підтвердження діагнозів неспецифічних захворювань легень необхідно виконати наступні дослідження: загальний аналіз крові з розгорнутою формулою або кількістю тромбоцитів, біохімічне дослідження крові з розгорнутою   формулою або кількістю тромбоцитів, біохімічне дослідження крові (протеїнограми, СРБ, сіалова проба, серомукоїд, гаптоглобін), ЕКГ, дослідження вентиляційної можливості легень (показники петлі "об'єм-потік", ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФФ-1, К-Тіфно, ПОС, МОС-25, МОС-50, МОС-75), бронхофіброскопія. Обов'язково до уваги беруться ускладнення (пневмосклероз, емфізема), ступінь дихальної недостатності (друга і вище) та часті загострення (два на рік) або безперервний перебіг. Після проведення інструментальних та лабораторних досліджень необхідна консультація лікаря - пульмонолога.

2.3.7. Для підтвердження діагнозу виразкової хвороби необхідно провести ендоскопічне, рентгенологічне дослідження. При встановленні причинного зв'язку виразкової хвороби з дією шкідливих чинників внаслідок аварії на  ЧАЕС необхідно врахувати частоту загострень (2 рази на рік та більше) та ускладнення (кровотеча, перфорація, пенетрація, груба рубцева деформація).

2.3.8. Для підтвердження діагнозу гепатиту необхідно виконати ультразвукове дослідження, гепатограму, сканограму печінки, біохімічні дослідження крові. При встановленні причинного зв'язку гепатиту з дією шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС необхідно враховувати частоту загострень (2 рази на рік та більше) та порушення функції (ферментативної, видільної, дезінтоксикаційної), а також виключити вірусну та алкогольну етіологію.

2.4. Експертиза смерті:

2.4.1. В разі смерті причинний зв'язок може бути встановлений в тому випадку, якщо діагноз підтверджений результатами паталогоанатомічного чи судово-медичного досліждення або клінічно при стаціонарному обмеженні.

2.4.2. Безпосередня, відома причина смерті може бути пов'язана з впливом негативних чинників внаслідок аварії без паталого-анатомічного чи судово-медичного дослідження, якщо вона є наслідком хвороби, яка входить до Переліку і по якій було встановленно причинний зв'язок за життя хворого.

2.4.3. При смерті за наявності в крові померлих 3.0 проміле та більше алкоголю безпосередньо причиною смерті вважається гостра алкогольна інтоксикація, незалежно від ступеня інших змін в організмі. За наявності в крові померлих  менше 3.0 проміле алкоголю рішення приймається з урахуванням всіх патологічних змін та ступеня їх тяжкості, індивідуально в кожному окремому випадку.

2.5. Критерії підтвердження діагнозів у дітей такі ж самі.

3. Критерії віднесення хвороб до таких, що пов'язані з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих  чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

3.1. Питання про встановлення причинного зв'язку по 1 групі хвороб розглядається тільки Центральною  міжвідомчою  експертною комісією.

3.2. Питання про причинний зв'язок по 2 групі хвороб розглядається на засіданні експертних та спеціалізованих лікарських консультативних комісій. Він може бути встановлений незалежно від часу їх розвитку і дозового навантаження.

Разом з тим повинен враховуватись фактор і термін впливу на щитовидну залозу радіоактивного йоду.

3.3. При ухваленні рішення по 3 групі хвороб обов'язково беруться до уваги терміни виникнення цих хвороб.

3.3.1. Причинний зв'язок хвороби може бути встановлений:

1) в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2), або прирівняних до  них  учасників  ліквідації інших ядерних аварій, випробувачів ядерної зброї, якщо хвороба виникла, і це підтверджено  стаціонарним  лікуванням  або  листами непрацездатності, під час  роботи в зоні відчуження та протягом 1 року після закінчення робіт  по ліквідації чи закінчення самої ліквідації (31 грудня 1990 року) для постійних працівників зони;

2) в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3), якщо хвороба виникла, і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності, під час роботи в зоні відчуження та протягом 1 року після закінчення робіт по ліквідації чи закінчення самої ліквідації (31 грудня 1990 року) для постійних працівників зони;

3) у громадян, евакуйованих у 1986 році із зони  відчуження, та громадян, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту прийняття рішення про відселення (категорія 2), якщо хвороба виникла під час проживання на протязі 5 років після евакуації та відселення і це підтверджено стаціонарним лікуванням або листами непрацездатності;

4) у громадян, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), причинний зв'язок встановлюється тільки по раку щитовидної залози (193.0 -  193.9) набутому гіпотирезу (244.2), хронічному лімфоцитарному (245.2) тафіброзному (245.3) тиреоїдитах та онкогематологічній патології (201; 203.0; 203.1; 204.0; 205.0; 205.1; 206.0; 206.1; 207.0 - 207.2; 208.0; 208.1);

5) у громадян, які постійно проживають, або працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю (категорія 4), у громадян, які тимчасово працювали на території зони безумовного відселення у 1986-1989 роках (так звана категорія Г), якщо хвороба виникла в період проживання, роботи та тільки по раку щитовидної залози  (193.0 - 193.9) набутому гіпотиреозу (244.2), хронічному лімфоцитарному (245.2) та фіброзному (245.3) тиреоїдитах, але при наявності дозового навантаження на щитовидну залозу відповідно до тиреодозиметричної паспортизації.

3.3.2. Винятком при встановленні причинного зв'язку по третій групі хвороб є цукровий діабет та хвороби легень:

1) причинний зв'язок цукрового діабету може бути встановлений, якщо він виник під час роботи у зоні відчуження або протягом одного років після закінчення робіт по ліквідації, евакуації; а для населення, що проживає в зонах безумовного відселення - протягом першого післяаварійного року;

2) причинний зв'язок по хворобах органів дихання встановлюється учасниками ліквідації, які за умовами своєї роботи могли зазнати інгаляційцного впливу радіонуклідів у 1986-1987рр.;

3.4. Питання про причинний зв'язок хвороб у дітей вирішується за наступними критеріями:

1) причинний зв'язок хвороб за класами ІІ - Х МКХ - ІХ може бути встановлений евакуйованим дітям, якщо хвороба виникла протягом 5 років з часу евакуації, а також тим, які проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, якщо хвороба виникла в період проживання або 5-ти років з часу відселення;

2) причинний зв'язок хвороб встановлюється дітям, які проживали в зоні гарантованого добровільного відселення тільки по раку щитовидної залози (193.0 - 193.9), набутому гіпотирезу (244.2), хронічному лімфоцитарному (245.2) та фіброзному (245.3) тиреоїдитах та онкогематологічній патології (201; 203.0; 203.1; 204.0; 205.0; 205.1; 206.0; 206.1; 207.0 - 207.2; 208.0; 208.1) якщо хвороба виникла в період проживання та протягом одного року з часу відселення;

3) дітям, які проживають в зоні радіоекологічного  контролю, може бути встановлений причинний зв'язок тільки по раку щитовидної залози (193.0 - 193.9), набутому гіпотиреозу (244.2), хронічному лімфоцитарному (245.2) та фіброзному (245.3) тиреоїдитах,  але при наявності дозового навантаження на щитовидну залозу відповідно  до тиреодозиметричної паспортизації.

4) у дітей, які народились від постраждалих, причинний зв'язок встановлюється тільки при вроджених аномаліях розвитку, онкологічних та онкогематологічних хворобах;

5) дітям, які зазнали опромінення щитовидної залози, причинний зв'язок встановлюється виключно по хворобах щитовидної залози, визначених Переліком, при наявності дозового навантаження на щитовидну залоз відповідно до тиреодозиметричної паспортизації.

3.5. У потерпілих дітей після досягнення ними 18 років проводиться повторна експертиза відповідними спеціалізованими ЛКК для дорослих та експертними комісіями відповідно до затвердженого Переліку хвороб.

Винятком, при якому причинний зв'язок залишається без змін, є вроджені аномалії розвитку, якщо до 18 років не відбулося корекції патологічних станів.

 

Надруковано «ПЧ» № 4 (52) лютий 2007

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 22 февраля 2007 г. в 22:06
и размещена в разделе Здоров'я, Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта