?> НОВЕ УКРИТТЯ НАД “САРКОФАГОМ” | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
26.04.2004, рубрика "Чорнобиль і світ"

НОВЕ УКРИТТЯ НАД "САРКОФАГОМ": ПОРЯТУНОК ЧИ ДЕКОРАЦІЯ?

Стан чорнобильського "саркофагу" давно викликає занепокоєння фахівців.

Передусім - через загрозу обвалення нестабільних конструкцій, які в 1986 році, в перші місяці після Чорнобильської катастрофи, не вдалося закріпити, як кажуть, на віка. Бо радіаційна обстановка на будівництві "саркофага" заважала цьому.

Тепер обвалення саркофага або його конструкцій загрожує тим, що в повітря здійметься хмара радіоактивного пилу. Не можна також виключати, що обвал може спричинити до скупчення решток ядерного палива і, як наслідок, до ядерного інциденту. Це – теоретично. А практично – треба щось робити.

Україна на державному рівні визнала, що для убезпечення "саркофага" обов’язково треба вилучити з нього найнебезпечніше "сміття" - залишки ядерного палива. Поки невідомо, як і коли це робитиметься, бо невідомо достеменно, де знаходиться все те паливо, як його взяти і що з ним потім робити. А ще на сьогодні не дуже зрозуміло, чим під час такої роботи виявиться теперішній "саркофаг" – допомогою чи перешкодою. Бо ніхто не може гарантувати, що його міцності вистачить на весь той час, який потрібен для того, щоб остаточно впоратися з ядерним паливом. Коли так, постає завдання – впоратися перш за все з самою спорудою "саркофага".

В рамках міжнародного плану заходів щодо чорнобильського "Укриття" визнано за доцільно звести над "саркофагом" нове укриття, або новий безпечний конфайнмент (НБК). Концептуальний проект такого конфайнменту розроблено на замовлення Чорнобильської АЕС за кошти Міжнародного Чорнобильського фонду "Укриття". Цей проект є першим етапом проектування і має обґрунтувати необхідність такої споруди, можливості реалізації запропонованих технічних рішень, оцінює екологічну ефективність нового укриття, терміни будівництва і фінансові потреби.

За мету будівництва нового укриття визнано забезпечення захисту персоналу, населення і навколишнього середовища; створення умов для перетворення теперішнього об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, у тому числі для вилучення залишків ядерного палива, поводження з радіоактивними відходами, демонтажу або зміцнення нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття". Проектний термін експлуатації НБК складатиме 100 років.

Варіант аркового укриття схвалено українським урядом. Але серед громадськості і фахівців існує неабияка опозиція цьому проекту. В березні в Україні відбулась низка заходів, на яких фахівці і громадськість обговорювали проект. В основному, дебати передували громадським слуханням, які є обов’язковими за українським законодавством.

Арка: "за" і "проти"

Під час обговорення проекту, яке почалося задовго до проведення громадських слухань, його прихильники наполягають на тому, що більше не можна втрачати час, треба зрештою розпочинати конкретні роботи, а проблеми у будь-якому випадку виникатимуть, тим більше, що доводиться мати справу з унікальним і непізнаним об’єктом, яким є і ще довго залишатиметься "саркофаг".

Противники арки або ангару, як вони його називають, вказують на численні концептуальні і інженерні недоліки проекту і наполягали на тому, що його зведення аж ніяк не вирішує проблем "саркофага", або є навіть шкідливим. Вони звертають увагу на те, що навіть Європейський банк реконструкції і розвитку, експерти якого схиляються саме до проекту у вигляді арки, не відкидають можливість розгляду альтернативних, досконаліших проектів нового укриття. Про можливість альтернативного підходу зазначено в умовах тендеру на спорудження нового укриття, який банк оголосив 12 березня, зауважують опоненти. Щоправда, вони зазначають, що оголошення тендеру до позитивного висновку державної експертизи і громадських слухань є неповагою до українських законів.

Відповідаючи на зауваження опонентів, прихильники проекту зазначають, що робота над проблемними питаннями поки що триває, але це аж ніяк не свідчить про те, що ці питання проігноровано, тим більше, що попереду ще детальне проектування.

Аргументи прихильників

Екологічний ризик, пов’язаний з аваріями під час спорудження та експлуатації НБК, значно нижчий, ніж ризик, пов’язаний з обваленням будівельних конструкцій теперішнього об'єкта "Укриття" за відсутності НБК. Таким є основний висновок екологічної експертизи концептуального проекту

Чорнобильська АЕС з цього приводу поширила заяву, в який запевнила, що під час порівняння негативних впливів на навколишнє середовище від аварій в разі спорудження НБК та за його відсутності аналізувались всі компоненти навколишнього середовища.

Оцінки показали, що зведення НБК практично не призведе до помітного впливу на геологічне середовище і мікроклімат. Вплив на рослинний і тваринний світ, а також на заповідні об'єкти прогнозується настільки малим, що буде непомітним на фоні існуючого радіаційного забруднення.

Об’єктами, які можуть зазнати певного впливу, були визначені: водне і повітряне середовище; ґрунт; соціальне середовище. Для всіх цих компонентів негативні наслідки варіанту обвалення "Укриття" під НБК є у 50-500 разів менші, ніж наслідки обвалення за відсутності НБК або наслідки обвалення об'єкта "Укриття" під час насування на нього нового конфайнменту, який планується збирати в безпосередній близькості від "саркофага".

За оцінками, основні негативні впливи матимуть місце під час демонтажу нестабільних конструкцій теперішнього "Укриття". Заходи з радіаційного захисту забезпечуватимуть безпеку персоналу, населення і навколишнього середовища. Очікується, що реалізація заздалегідь розроблених заходів може знизити опромінення працівників приблизно в 4 рази.

Чорнобильська АЕС також заявила, що гарантує достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище, яка наведена в концептуальному проекті НБК

В заяві також сказано, що Чорнобильська АЕС, виконуючи функції експлуатуючої організації, зобов'язуються реалізувати технічні, організаційні, та інші рішення, передбачені концептуальним проектом нового безпечного конфайнменту; протягом всього терміну експлуатації об’єкту "Укриття" дотримуватись технологічного регламенту, нести сировинні і матеріальні витрати по забезпеченню безпечної експлуатації і, тим самим, гарантувати виконання екологічних вимог з охорони навколишнього середовища.

Отже, фахівці Чорнобильської АЕС переконані в доцільності і необхідності будівництва нового укриття. І вони підтвердили це під час “круглих столів”, які передували громадським слуханням в Славутичі.

На їхнє переконання, нове укриття зменшить вплив радіації на персонал ЧАЕС, населення і навколишнє середовище, обмежить розповсюдження радіоактивних речовин через повітря принаймні на 100 років, значно зменшиться небезпека від можливого обвалення конструкцій теперішнього "саркофага", який не проектувався на тривалий строк, під новим безпечним конфайнментом можна буде розібрати або зміцнити ненадійні конструкції.

Крім того, новий конфайнмент захистить грунтові води від потрапляння в них радіонуклідів, захистить колишній енергоблок від опадів і потрапляння в нього води, що значно зменшить небезпеку виникнення самопідтримуваної ланцюгової реакції в решках ядерного палива.

За висновками фахівців ЧАЕС, концептуальний проект нового конфайнменту дає змогу принципово вирішити проблеми технологічного забезпечення експлуатації і переведення об’єкта "Укриття" в безпечний стан.

Аргументи опонентів

Будівництво нового укриття над чорнобильським "саркофагом" є безглуздим і навіть шкідливим, вважають опоненти проекту. Один з українських експертів сказав в інтерв’ю нашій газеті, що "будівництво нового "Укриття" є грандіозним окозамилюванням, яким хочуть прикрити бездарне і безглузде витрачання грошей, зібраних з усього світу, а саме нове укриття – то не більше, ніж голлівудська фанера, яка нічого не додасть до безпеки, а лише створить вкрай потрібну комусь видимість того, що начебто вдалося впоратися з наслідками ядерної катастрофи. Натомість за 100 років, на які розраховують нове укриття, Україна має витратити на його утримання близько 1 млрд. дол., зазначив експерт.

Доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник ДСП "Центр переробки та захоронення техногенних відходів “Техноцентр” Володимир ТОКАРЕВСЬКИЙ, який тривалий час займається проблемами об’єкту "Укриття", звертає увагу на те, що спорудження НБК призведе до опромінення людей, яке буде в 700 разів більше за опромінення, спричинене обваленням теперішнього "саркофага". Тому, на його думку, заплановане будівництво навряд чи можна вважати обґрунтованим і доцільним.

В.ТОКАРЕВСЬКИЙ, який фактично очолює групу експертів, що виступають проти будівництва нового укриття, вважає, що такий підхід порушує Закон України "Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки", в якому зазначено, що "не може бути дозволена жодна діяльність, пов'язана з іонізуючим випромінюванням, якщо кінцева вигода від такої діяльності не перевищує заподіяної нею шкоди". За початковими оцінками розробників концептуального проекту, колективна доза працівників, залучених до його зведення, становитиме 458 Зіверт, в той час як опромінення людей внаслідок обвалення існуючого "саркофага" оцінюється в 0,65 Зіверта, сказав В.ТОКАРЕВСЬКИЙ в інтерв’ю нашій газеті.

Під час будівництва і проведення робіт всередині конфайнмента не передбачається використання робототехнічних засобів, що призведе до невиправданого опромінення людей. Передбачається широке застосування ручної праці, оскільки пропоновані технології поводження з радіоактивними матеріалами не є передовими, зазначив В.ТОКАРЕВСЬКИЙ.

За його словами, концептуальний проект, який має передовсім довести необхідність нового укриття, не містить переконливих обґрунтувань щодо його зведення. В документі також містяться порушення нормативних документів, а його висновки не підтверджені проведеним аналізом, який аж ніяк не є повним і достатнім, вважає В.ТОКАРЕВСЬКИЙ.

Зокрема, оцінка впливу на навколишнє середовище, зроблена в цьому проекті, не містить оцінки впливу на довкілля діяльності, яку буде розгорнуто після спорудження НБК, передусім, робіт з вилучення решток ядерного палива з "саркофага" та поводження з радіоактивними відходами. Вилучення ядерних паливних матеріалів з "саркофага" в проекті взагалі не розглядається. Замість цього аналізуються тільки наслідки викиду радіоактивного пилу після обвалення теперішнього "саркофага".

Разом з тим, не порівнюються умови і можливості ліквідації наслідків обвалення теперішнього "саркофага" вже під новим укриттям та без нього. У разі обвалення "саркофагу" під новим укриттям, там буде настільки високе радіаційне забруднення, що ліквідувати наслідки обвалення буде практично неможливо, вважає В.ТОКАРЕВСЬКИЙ. Однак ця проблема в проекті також не проаналізована.

В проекті не обговорюється також захист від радіонуклідів ґрунтових вод навколо конфайнмента, не передбачаються особливі вимоги до вентиляції і опалення всередині цієї споруди, що може призвести до повторення небезпечної ситуації 1993-1994 років, коли інтенсивна конденсація вологи спричинила до втрати електроживлення і виходу з ладу більшості систем контролю в "саркофазі", сказав В.ТОКАРЕВСЬКИЙ.

Крім того, всупереч вимогам Основних санітарних правил України, конфайнмент, проектований для роботи з відкритими джерелами радіації, не є герметичним, а повітря, що викидається з нього, не очищується. В проекті не обґрунтовується проголошений столітній термін служби конструкцій конфайнмента, взагалі не розглядаються наслідки обвалення нового укриття під час його експлуатації.

На переконання В.ТОКАРЕВСЬКОГО, реалізація запропонованого концептуального проекту не відповідає національним інтересам України, оскільки створить ілюзію завершення перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і відкладе завершення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на невизначений термін. Крім того, проект вимагатиме значних і тривалих витрат з держбюджету на протирадіаційний захист і обслуговування конфайнменту, а наслідки опромінення великої кількості залучених працівників важко прогнозувати.

В.ТОКАРЕВСЬКИЙ зазначив, що концептуальний проект нового безпечного конфайнменту має чимало інших недоліків і розбіжностей з нормативними документами. На його думку, слід скористатися можливістю щодо альтернативного підходу до розв’язання проблеми, який би більше відповідав урядовій постанові від 31 березня 2003 р., в якій визначено вимоги до нового укриття.

Член громадської ради міста Славутича, колишній керівник Об’єкту "Укриття" Валентин КУПНИЙ, який виступає категорично проти нового укриття, вважає, що в проекті порушено вимоги законодавства щодо призначення нового безпечного конфайнменту, серед яких одним з головних має бути вилучення ядерних матеріалів. На його думку, в проекті не визначено статус нового укриття, що заважає застосовувати до нього певні нормативні вимоги. Крім того, йдеться про реалізацію проекту, який, згідно із законодавством, має бути затверджений Верховною Радою, однак цього поки що не зроблено. В.КУПНИЙ також вказує на невирішеність питань вибухової та пожежної небезпеки нового укриття, та інші інженерні питання, які також потребують вирішення.

В.КУПНИЙ зауважує, що невдала робота керівництва ЧАЕС з західними партнерами вже є чимало прикрих прикладів, а що стосується нового укриття, то показовим є те, що в місці, де укриття після збирання має пересуватися по рейках до зруйнованого блока, зводиться будівля караульної служби вартістю кілька мільйонів євро. Але, якщо збитки від помилок в перших двох проектах оцінюються в кілька десятків мільйонів доларів, то збитки від нового укриття становитимуть кілька сотень мільйонів доларів, вважає В.КУПНИЙ.

За його словами, найстриманніші оцінки показали, що щорічні витрати на експлуатацію нового укриття становитимуть близько 3 млн. дол., за іншими оцінками – 10 млн. дол., і ці кошти Україна повинна буде виділяти зі свого бюджету.

Володимир ЩЕРБИНА, член громадської ради Славутича, який також раніше входив до керівництва Об’єкту "Укриття", під час “круглого столу” в Києві зазначив, що спорудження нового укриття у вигляді арки планується в угоду ЕБРР, який дбає перш за все про економічність проекту, а не про інтереси України, тому банку "вигідніше будувати міст вздовж річки, а не впоперек". На його думку, виконавці проекту нового укриття фактично виконують замовлення ЄБРР. В.ЩЕРБИНА запропонував звернутися до "великої сімки", яка разом з Україною є керівником робіт за міжнародним планом щодо "саркофагу", аби разом вплинути на позицію ЄБРР.

Громадськість утрималася

Асамблея

20 березня в Славутичі відбулися громадські слухання концептуального проекту спорудження НБК у вигляді арки. Результати громадських слухань, хоча їх проведення і є вимогою ядерного законодавства, мають лише рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання. Разом з тим, як сказав під час слухань голова Держатомрегулювання України Вадим ГРИЩЕНКО, вони є важливим шляхом вивчення громадської думки щодо ядерних проектів, і вимоги громадськості можуть бути включені в умови державних ліцензій, які видаватимуться виконавцям проекту.

За результатами тривалих дебатів опонентів і прихильників нового аркового укриття в Славутичі було прийнято резолюцію, яка не схвалює і не відкидає цей проект і тим самим не виключає альтернативний підхід до цього питання.

У схваленій резолюції, зокрема, зазначено, що об’єкт "Укриття" є загрозою людству і довкіллю, і головною метою будівництва нового укриття має бути підвищення безпеки життя не тільки в Україні і Європі, але й в усьому світі. Разом з тим, спорудження конфайнменту не є завершенням робіт на зруйнованому блоці, кінцевою метою цього будівництва має стати затверджений комплекс заходів щодо вилучення із "саркофага" і захоронення решток ядерного палива.

Учасники слухань звернулися з рекомендаціями і пропозиціями до Президента, Верховної Ради, уряду України, керівництва країн "великої сімки" і світової спільноти. Вони звертають увагу на величезну відповідальність за прийняття управлінських рішень щодо створення конфайнменту на всіх рівнях влади. Для збереження генофонду української нації пропонується створити безумовну безпеку, передусім, радіаційну, для людей, які залучатимуться до реалізації проекту, та населення прилеглих територій. Учасники слухань наполягають на виконанні чітких розрахунків потрібних трудових ресурсів для спорудження і експлуатації нового укриття, на основі світового досвіду пропонується створити систему соціальних гарантій для працівників через страхування від непередбачених випадків, зокрема й страхування робочих місць. Заходи щодо вирішення соціальних проблем мають бути закріплені в урядових постановах, зазначено в резолюції.

Пропонується також створити незалежну систему інформування про хід реалізації проекту, для забезпечення подальшого громадського контролю за виконанням проекту пропонується щороку проводити громадські слухання з цього питання.

Учасники громадських слухань рекомендували уряду України узагальнити пропозиції, висловлені під час громадських обговорень проекту, та взяти на себе функцію затвердження остаточного проекту будівництва нового безпечного конфайнменту.

Схвалено також звернення до країн "великої сімки" і всієї світової громадськості, в якому учасники слухань закликають об’єднати зусилля, матеріально-технічні і фінансові ресурси не тільки для будівництва нового укриття, але й для подальшої експлуатації цього об’єкту та розв’язання проблеми залишків ядерного палива в "саркофазі".

Попередньо в рамках міжнародного плану заходів щодо "саркофагу" для нового укриття заплановано виділити понад 250 млн. дол., однак остаточно фінансові потреби для цього проекту будуть визначені після проведення тендеру на визначення підрядника. Але вже зрозуміло, що теперішній кошторис міжнародного плану щодо "саркофагу", який складає 768 млн. дол., не є достатнім для вирішення проблем цього об’єкту. У зв’язку з цим Мінпаливенерго має намір ініціювати звернення України до західних країн з проханням збільшити наповнення Чорнобильського фонду "Укриття" на 250 – 350 млн. дол..

Що стосується проекту арки, то поки що не можна вважати, що в Україні його сприйняли беззастережно позитивно. Офіційна позиція України в цьому питанні, мабуть, приблизно така: скоріше "за", ніж "проти". Однак, очікується, що подальша доля проекту НБК у вигляді арки залежатиме від позиції ЄБРР під час обговорення цього питання на черговій Асамблеї донорів Чорнобильського Фонду "Укриття".

Олексій БРЕУС,

надруковано «ПЧ» №4/ 2004

Запись была опубликована: (ом) Понедельник, 26 апреля 2004 г. в 11:31
и размещена в разделе Чорнобиль і світ.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта