?> Підрахуємо пенсії самі | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
20.03.2004, рубрика "Наше право"

Як нараховуються пенсії?

Як визначити коефіцієнт заробітку та коефіцієнт стажу? Про це пишуть і говорять багато засобів масової інформації.
Говорять й про те, що будуть зміни. Слідкуйте за цим питанням.
Але порядок розрахунку пенсій залишиться. Щоби допомогти нашим читачам самим розібратись в цьому питанні, ми подаємо постанову Кабміну №1783 і спрощену методику розрахунку пенсії.

По-перше, необхідні дані про зарплату. Багато тих пенсіонерів, які зберігають комсомольські, партійні, профспілкові квитки, можуть скористатися даними, що є в них, і самостійно підрахувати різні варіанти. Але записи в таких документах Пенсійним фондом до уваги не беруться, заробітна плата має бути підтверджена довідками.

Для тих пенсіонерів, які на 01.01.2004 року вже були на пенсії, формула для обчислення нової пенсії така: П = Зп х Кс,
де: П — розмір пенсії в гривнях із 1 січня 2004 року;
Зп — осучаснений розмір вашого заробітку;
Кс — коефіцієнт трудового стажу.

1. Для перерахунку слід взяти: документи про зарплату за рік, два чи п’ять та дані про стаж роботи — кількість років, місяців, днів.
Наприклад, для підрахунку середньої зарплати ви взяли 1981, 1982 роки. А середньомісячна ваша зарплата (додати всі зарплати за рік і поділити на 12) за ці періоди відповідно — 220 крб. і 260 крб. Стаж роботи — 36 років 5 місяців 12 днів.
2. Порівнюємо свою зарплату із середньою по країні.
У таблиці знаходимо 1981 рік. Середня зарплата по країні становила — 157,89 крб. Ділимо вашу зарплату за 1981 рік на середню по країні: 220:157,89 = 1,39338 (записуємо, закругляючи до п’ятої цифри після коми). Це річний коефіцієнт.
Відповідно за 1982 рік річний коефіцієнт становитиме — 260:163,08 = 1,59431.
3. Визначаємо середній коефіцієнт зарплати.
Додаємо всі коефіцієнти зарплати і визначаємо з них середнє арифметичне. У наведеному прикладі додаємо коефіцієнти за 1981 та 1982 роки і ділимо їх на 2 (кількість років, з яких проводили перерахунок): (1,39338 + 1,59431):2 = 1,49385.
Починаючи із 1992 року треба обраховувати розмір зарплати і коефіцієнт помісячно. Потім додаємо коефіцієнти за кожен місяць і ділимо на ту кількість місяців, яку ви брали під час розрахунку (12, 24 чи 60).
4. Визначаємо осучаснений заробіток.
У законі сказано: щоб вивести осучаснений заробіток для перерахунку пенсій, береться за основу середня зарплата по народному господарству за 2002 рік. Нині (за постановою Кабміну № 1783) її розмір — 306,45 грн.
Щоб визначити Зп, слід помножити середній коефіцієнт вашої зарплати на 306,45 грн. За нашим прикладом: 1,49385 х 306,45 грн. = 457,79033 грн.
5. Визначаємо коефіцієнт трудового стажу.
Робиться це так: стаж роботи переводимо у місяці і ділимо на 12. А потім ділимо ще й на 100.
У нашому прикладі, коли стаж становить 36 років 5 місяців 12 днів, буде: (36 років х 12) + 5 + (12 днів: 30) = 437,4 місяця.
Коефіцієнт стажу відповідно: 437,4 : 12 = 36,45: 100 = 0,3645.
6. Визначаємо розмір пенсії за формулою П = Зп х Кс, яка наведена на початку нашої консультації. Підставляємо наші дані і отримуємо розмір нової пенсії: 410,19252 гривні х 0,3645 = 166 гривень і 86 копійок.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 листопада 2003 р. № 1783  Київ

Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Пенсійному фонду під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) застосовувати для визначення середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначені Державним комітетом статистики показники за період з 1958 по 2002 рік згідно з додатками 1 і 2.

2. Погодитися з пропозицією Державного комітету статистики та Пенсійного фонду щодо застосування під час перерахунку пенсій відповідно до статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) показника середньої заробітної плати за 2002 рік на рівні 306,45 гривні .

3. Державному комітетові статистики, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції , Пенсійному фонду розробити до 1 січня 2004 р. і затвердити методику визначення показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15).

4. Збільшити на 4,2 відсотка розмір трудових пенсій (з урахуванням цільової грошової допомоги), призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) (крім пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника з цих же причин), особам, як не одержали право на підвищення розміру пенсій після їх перерахунку відповідно до статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державну пенсійне страхування" (1058-15).

Особам, які одержали право на підвищення розміру пенсій після їх перерахунку відповідно до статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15), зазначене підвищення здійснюється не менш як на 4,2 відсотка.

5. Підвищення розміру трудових пенсій згідно з цією постановою проводиться без урахування передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації та не застосовується для визначення розмірів соціальних пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсій.

6. Установити, що оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій на суму їх підвищення відповідно до цієї постанови, не провадиться.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України
      В.ЯНУКОВИЧ
 

ПОКАЗНИКИ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

робітників та службовців, зайнятих у галузях національної  економіки, за 1958-1991 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )

20.07

ПОКАЗНИКИ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

працівників, зайнятих у галузях національної  економіки, за 1992-2002 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )

20_2.07 

Розрахунок пенсії у відповідності до нового Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

По-перше, необхідно додержуватись пунктів 2, 13 Прикінцевих положень цього Закону.
По-друге, стаття 43 вищеназваного Закону стверджує, що достатньо документів тих, які є в пенсійної справі.
Для чорнобильців, які працювали в зоні відчуження на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС більше року необхідно скористатися довідкою про зарплату на протязі року, коли коефіцієнт заробітної плати кожного місяця на той час перевищував 5,6 (Ст..41, п.2).

Виходячи з ст..24, п.4 “нового Закону” та ст.. 56, п.1 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначається стаж роботи, що зарахуватиметься до розрахункового страхового стажу.

Зразок розрахунку трудового стажу

20_3.07

Після аварії на ЧАЕС

20_4.07

Загальна сума трудового стажу = 21р.0м.25дн. +17р.8м.24дн. = 38р.9м.19дн.

Загальна сума стажу за списком №1 = 5р.4м.0дн. + 17р.8м.24дн. = 23р.0м.24дн.

Розрахунковий стаж роботи = 38р.9м.19дн + 23р.0м.24дн. = 61р.10м.13дн.

Таким чином розрахунковий коефіцієнт стажу дорівнюватиме:

Кс = 61р.10м.13дн. = __742,4м.__ = 0,61867.

100% * 12м. 100% * 12м.

Отже, маючи коефіцієнт заробітної плати (Кз=5,6), коефіцієнт страхового стажу (Кс = 0,61867) і враховуючи середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік (відповідно до постанови КМ №1783 від 20.11.03р 306 грн. 45 коп.) розрахункова пенсія становитиме з 1 січня 2004 року (ст..27)

П = 5,6 Х 306грн. 45коп. Х 0,61867 = 1061 грн.!

До речі, до постанови КМ №1783 від 20.11.03 р. середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік становила 376грн.38 коп.. В цьому випадку розрахункова пенсія становитиме

П = 5,6 Х 376грн 38коп. Х 0,61867 = 1303 грн.!!!

Шановні читачі, рахуйте самі свої пенсії!
У кожного будуть різні варіанти загального стажу роботи, стажу за Списком №1, але наявно будуть у виграшу ліквідатори, які не мають інвалідності, або зв’язку інвалідності з ЧАЕС, але маючи великий стаж за Спіском №1.

Оригінал документу доступний за адресою Підрахуємо пенсії самі.doc

Надруковано
ПЧ № 3 2004

Запись была опубликована: (ом) Суббота, 20 марта 2004 г. в 9:37
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта