?> Підсумки парламентських слухань | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
29.08.2004, рубрика "Статті"

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань "18 річниця Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "18 річниця Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє" (додаються).
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2005 року поінформувати Верховну Раду України про хід виконання Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 червня 2004 року
№ 1756-IV

Схвалено

Постановою Верховної Ради України
від 4 червня 2004 року № 1756-IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань "18 річниця Чорнобильської
катастрофи. Погляд у майбутнє"

Породжені Чорнобильською катастрофою проблеми 18 років поспіль важким тягарем лягають на економіку України. Державні програми з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, розроблені на діючій законодавчій базі, повною мірою не виконані. Не зважаючи на зростання внутрішнього валового продукту та стабілізацію економіки, відзначається стійка тенденція до зменшення обсягів видатків на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо загальних обсягів видатків Державного бюджету України. Не ліквідовано заборгованість перед постраждалим населенням, не виконана програма переселення людей із забруднених територій.

Не виконуються вимоги статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) щодо підвищення розмірів доплат, пенсій і компенсацій відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати. Ряд нормативних актів Кабінету Міністрів України не відповідає вимогам Закону ( 796-12 ), внаслідок чого розміри одержуваних постраждалими пільг і компенсацій значно менші від встановлених законодавчими актами. Необґрунтовано скорочуються програми забезпечення постраждалих ліками, санаторно-курортними путівками та житлом. Незадовільно забезпечується оздоровлення постраждалих, насамперед дітей.

Учасники парламентських слухань звертають увагу Кабінету Міністрів України на невиконання в повному обсязі Рекомендацій парламентських слухань "17 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання" ( 783-15 ) в частині розробки нормативно-правових актів, погашення заборгованості минулих років, комплексного медико-санітарного забезпечення, добудови і введення в експлуатацію медичних закладів у сільській місцевості, науково-методичного супроводу робіт, організації та ведення Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо. На неналежному рівні здійснюється інформування громадськості та населення щодо реальних радіаційних ризиків, послаблюється увага до проблем збереження духовної спадщини територій зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення.

Аналіз ситуації, що склалася на сьогодні, свідчить про необхідність пошуку нових шляхів подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і захисту постраждалого населення.

Учасники парламентських слухань наголошують на необхідності переходу до нової фази подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - фази відновлення та розвитку.

В основу подальших дій має лягти комплексний підхід, який би враховував потреби та інтереси постраждалих людей, територій та суспільства в цілому. Необхідно підтримувати прагнення людей та регіонів самостійно будувати своє майбутнє, сприяти забезпеченню сталих та довгострокових змін у майбутньому.

Головною умовою переходу до фази відновлення та розвитку є повне погашення заборгованості по пільгах та компенсаціях, виконання зобов'язань держави щодо забезпечення житлом, переселення з радіоактивно забруднених територій, виконання будівельних програм тощо. Зволікати з вирішенням проблеми погашення усіх видів заборгованості перед чорнобильцями далі неможливо.

Перехід до нової фази має супроводжуватися переглядом статусу територій, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії, відповідно до державної програми реабілітації радіоактивно забруднених територій.

Учасники парламентських слухань наголошують на тому, що зміна статусу населених пунктів ні в якому разі не повинна супроводжуватися зміною статусу і рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За висновками науковців, виходячи з існуючої та прогнозної ситуацій, пріоритетною метою мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи повинно стати поліпшення здоров'я постраждалих. Для досягнення цієї мети перевагу треба надавати заходам щодо профілактики, соціального та медичного захисту.

В основу подальшої стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи треба покласти підтримку і розширення наукових програм національного і міжнародного рівнів, спрямованих у найближчому десятиріччі на вирішення проблем наслідків катастрофи, підвищення ролі комплексних наукових досліджень та їх практичної користі.

До цього часу Кабінет Міністрів України не виконав рекомендації парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС від 14 грудня 2000 року ( 2147-14 ) щодо внесення на затвердження Верховної Ради України Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Програми соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича. Не внесені на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо створення та функціонування фонду для зняття з експлуатації ядерних установок, про формування фонду поводження з радіоактивними відходами.

З метою вирішення невідкладних питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи учасники парламентських слухань рекомендують Кабінету Міністрів України:

- терміново подати до Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), у якому передбачити виділення коштів на повне погашення заборгованості минулих років та поточні виплати компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поновлення видатків на фінансування бюджетних програм з наукового забезпечення робіт, інформування громадськості, утримання музейно-архівного фонду, здійснення окремих заходів громадськими організаціями, додаткові видатки на оздоровлення, медичне обслуговування, забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення розміру пенсій постраждалим 1 категорії відповідно до статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

- запровадити персональний облік громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провести суцільну інвентаризацію заборгованості за програмами із соціального захисту постраждалих;

- підготувати пропозицію щодо створення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань Чорнобильської катастрофи та подати в установленому порядку проекти указів Президента України;

- розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми комплексної соціально-економічної реабілітації радіоактивно забруднених територій;

- при розробці проекту Державного бюджету України на 2005 рік передбачити:

· виділення коштів на повне погашення заборгованості минулих років з виплати компенсацій та надання пільг постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також недопущення виникнення такої заборгованості в майбутньому;

· виділення коштів на забезпечення діяльності Державного науково-виробничого підприємства "Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій";

· у видатках Міністерства охорони навколишнього природного середовища України передбачити видатки за окремим кодом бюджетної класифікації на здійснення Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоекології та поводження з радіоактивними відходами експертно-аналітичного супроводження та моніторингу наукових проектів з ядерної безпеки, радіоекології та поводження з радіоактивними відходами;

- привести нормативні акти центральних органів виконавчої влади у відповідність із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

- до 2006 року провести скринінгове обстеження осіб групи ризику щодо наявності раку щитовидної залози, в першу чергу вікової групи до 14 років на час аварії на ЧАЕС;

- подати на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і проект Програми соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича;

- вжити заходів щодо забезпечення життєдіяльності м. Славутича та соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС та м. Славутича у зв'язку із закриттям станції, а саме:

- виділити з державного бюджету додаткові кошти для забезпечення утримання соціальної інфраструктури м. Славутича відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" ( 1064-15 );

- забезпечити фінансування заходів Програми створення додаткових робочих місць для працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються після закриття станції, та жителів м. Славутича, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1411 ( 1411-2001-п ).

З метою розв'язання стратегічних проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи учасники парламентських слухань рекомендують Кабінету Міністрів України забезпечити:

- підготовку пропозицій Верховній Раді України щодо приведення меж зон радіоактивного забруднення у відповідність із результатами дозиметричної паспортизації та вимогами законодавства;

- розробку загальної концепції радіаційного захисту населення України, яка б визначала загальний ліміт дози опромінення від усіх джерел радіоактивного випромінювання різного походження;

- дослідження балансу ядерного палива, у тому числі того, що було викинуте в навколишнє природне середовище в результаті аварії, і достовірної оцінки його кількості, що міститься в об'єкті "Укриття";

- поглиблення міжнародної і національної координації наукових досліджень;

- реконструкцію та відновлення доз опромінення груп населення підвищеного радіаційного ризику;

- узагальнення даних про причини і наслідки Чорнобильської катастрофи до 20-ї річниці;

- дозиметричний моніторинг населених пунктів, розташованих в зонах радіоактивного забруднення;

- контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції, лікарських рослин тощо та оснащення радіологічних служб приладами радіаційного контролю, їх післягарантійне та сервісне обслуговування;

- реабілітацію забрудненої території - комплекс протирадіаційних заходів на сільськогосподарських угіддях та у лісових масивах;

- підтримку фізичного захисту об'єктів поводження з аварійними радіоактивними відходами та своєчасне введення пускового комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці та захороненню радіоактивних відходів з територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, "Вектор" відповідно до законодавства;

- наукове обґрунтування і розроблення:

· методичної основи радіаційно-гігієнічного моніторингу на радіоактивно забруднених територіях;

· способів і засобів профілактики внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій;

· гігієнічних основ трудової діяльності на територіях з підвищеним радіаційним ризиком для здоров'я; гігієнічних основ повернення населення на радіоактивно забруднені території;

· організаційних і методичних основ скринінгового проведення диспансеризації населення та ведення Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Опубликовано «ПЧ» №8/ 2004

Запись была опубликована: (ом) Воскресенье, 29 августа 2004 г. в 10:59
и размещена в разделе Статті.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта