?> Постанова КМУ від 23 листопада №1210 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
01.12.2011, рубрика "Наше право"

Постанова КМУ від 23 листопада №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2011 р. №  1210

Київ

Про підвищення рівня соціального

захисту громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. Пенсійному фонду України забезпечити здійснення перерахунку пенсій, призначених особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до набрання чинності цією постановою, за матеріалами пенсійних справ.

3. Міністерству охорони здоров’я та Міністерству надзвичайних ситуацій забезпечити оптимізацію системи проведення експертизи щодо встановлення причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом ліквідації обласних (міських) спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій і скорочення кількості міжвідомчих експертних комісій до трьох і дитячих спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій до двох та затвердити порядок участі Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України” під час розгляду питання щодо встановлення причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем’єр-міністр України                         М. АЗАРОВ

Інд.26


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2011 р. № 1210

ПОРЯДОК

обчислення пенсій особам, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі — пенсії). Пенсії за бажанням осіб можуть призначатися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986—1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків.

2. Заробітна плата для обчислення пенсій враховується за

будь-які 12 місяців підряд такої роботи.

3. У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження:

1) з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;

2) на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш

як 12 місяців у період з 26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р., за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за

будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилася із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС;

3) менш як 12 місяців підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження;

4) менше календарного місяця у 1986—1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Якщо дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітної плати проводиться у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і святкові дні, нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати;

5) менше місяця та захворіла на променеву хворобу, пенсія обчислюється згідно із статтею 57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

4. Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менш як 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

5. У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному місяці роботи більш як 25,4, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час.

6. В усіх випадках премія, передбачена підпунктом 3 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради від 10 червня 1986 р.

№ 207-7 (не більш як 400 карбованців на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь у роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища, після проведеного розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

7. Пенсії призваних на військові збори військовозобов’язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в 1986—1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення розрахунку оплати праці за умови, якщо такий розрахунок проведено на підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні — 5, II — 4, I — 3). При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період.

8. В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986—1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

9. Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за формулою

де П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою


де Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження у 1986—1990 роках;

К — кількість місяців, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати.

Коефіцієнт заробітної плати (Кз1, Кз2, Кз3, …, Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження, який враховується під час обчислення пенсії, визначається за формулою

де Кз — коефіцієнт заробітної плати;

Зв — сума заробітної плати за роботу в зоні відчуження за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, за період

1986—1990 років;

Зсм — показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2431), за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, за період 1986—1990 років.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається:

для пенсій по інвалідності — як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи;

для пенсій по втраті годувальника — як співвідношення кількості непрацездатних членів сім’ї до кількості таких членів сім’ї з урахуванням потерпілого (у відсотках)

де Ку — кількість непрацездатних членів сім’ї.

Під час визначення коефіцієнта заробітної плати у випадках, передбачених цим пунктом, середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною платою робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, відповідного року.

10. Призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

11. Мінімальний розмір пенсії становить:

1) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I групи інвалідності — 180 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II групи інвалідності — 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

III групи інвалідності — 145 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

2) для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

I групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;

II групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 125 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;

III групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 110 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;

3) для дітей-інвалідів — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

4) для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

12. У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи —

285 відсотків, II групи — 255 відсотків, ІІІ групи — 225 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.

13. Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” виплачується у таких розмірах до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

1) особам, що належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

інвалідам I групи — 50 відсотків;

інвалідам II групи — 40 відсотків;

інвалідам III групи — 30 відсотків;

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

з 1 січня 2012 р.:

інвалідам I групи — 30 відсотків;

інвалідам II групи — 20 відсотків;

інвалідам III групи — 15 відсотків;

з 1 липня 2012 р.:

інвалідам I групи — 36 відсотків;

інвалідам II групи — 24 відсотки;

інвалідам III групи — 18 відсотків;

2) особам, що належать до категорій 2—4:

з 1 січня 2012 р.:

особам, що належать до категорії 2, — 15 відсотків;

особам, що належать до категорії 3, — 10 відсотків;

особам, що належать до категорії 4, — 5 відсотків;

з 1 липня 2012 р.:

особам, що належать до категорії 2, — 18 відсотків;

особам, що належать до категорії 3, — 12 відсотків;

особам, що належать до категорії 4, — 6 відсотків;

3) дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 18 відсотків.

14. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі 12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

15. Підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, передбачене статтею 39 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, здійснюється в таких розмірах:

тим, що проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення, — 13,2 гривні;

тим, що проживають у зоні гарантованого добровільного відселення, — 10,5 гривні;

тим, що проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, — 5,2 гривні.

16. Під час призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” не застосовуються коефіцієнти підвищення пенсій, передбачені пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. № 296 “Про перерахунок державних пенсій” (ЗП України, 1992 р., № 6, ст. 139), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1992 р. № 677 “Про перерахунок державних пенсій” (ЗП України, 1992 р., № 12, ст. 293), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993 р. № 16 “Про порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 листопада 1992 року” (ЗП України,

1993 р., № 3, ст. 56), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993 р. № 17 “Про перерахунок державних пенсій, призначених до 1 січня 1993 року” (ЗП України, 1993 р., № 3, ст. 57), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р. № 397 “Про перерахунок пенсій, призначених до 1 червня 1993 року”, пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1993 р. № 673 “Про перерахування пенсій, призначених до 1 вересня 1993 року”, пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 р. № 983 “Про перерахунок пенсій, призначених до 1 грудня 1993 року”, абзацом другим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. № 721 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 жовтня 1994 р. та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 жовтня 1994 року” (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 13), постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1994 р. № 869 “Про підвищення розмірів пенсій” (ЗП України, 1995 р., № 3,

ст. 57), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня

1995 р. № 41 “Про підвищення розмірів пенсій” (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 83), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня

1995 р. № 776 “Про підвищення розмірів пенсій та збільшення компенсаційних виплат деяким категоріям пенсіонерів” (ЗП України,

1996 р., № 2, ст. 51), пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України

від 10 січня 1996 р. № 32 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 січня 1996 р., та порядок обчислення пенсій, що призначаються після

1 січня 1996 року” (ЗП України, 1996 р., № 5, ст. 158), підпунктом “а” пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1996 р.

№ 342 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 березня 1996 р., та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 березня

1996 року” (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 264).

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2011 р. № 1210

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Пункти 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 836 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1996 р., № 15,

ст. 411).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 523 “Про затвердження нового Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 80).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2001 р. № 861 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1392).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 374 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, а також пенсій, призначених відповідно до інших законів України, які раніше не підвищувались” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 13, ст. 659).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 666 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 523” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1038).

6. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 598).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 894 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1875).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р.

№ 1240 “Про внесення зміни до пункту 1 Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2497).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. № 1293 “Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3328).

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 1 декабря 2011 г. в 7:20
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Постанова КМУ від 23 листопада №1210" 27 комментариев

 1. Татьяна Ивановна сказал(а):

  Азаров, твоя постанова – це підзаконний акт, який не може замінити ЗАКОН “Про чорнобильців…”. Це і дураку відомо. Перегляньте краще доходи свої з Тигіпко. Там можна СПРАВУ завести, що рано чи пізно буде зроблено…

 2. СЕРЖ сказал(а):

  ЩЕ РАЗ ПЕРЕКОНУЄШСЯ,ЩО ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЗАКІНЧИЛАСЯ.КАБМІН ПІШОВ ПО”БЕЗПРЕДЄЛУ”, А ГАРАНТ ЙОМУ ПОТУРАЄ.ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ “ПРО СТАТУС…МОЖЕ ВНОСИТИ ТІЛЬКИ ВЕРХОВНА РАДА, А НЕ КАБМІН.ГАРАНТУ І ЙОГО ПРИХЛЄБАЯМ ТРЕБА ПОЧИНАТИ З СЕБЕ.ВОНИ ПРОРАХУВАЛИ СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ ЛЮДИНА, ЯКА НА ТОЙ МОМЕНТ НЕ ПРАЦЮВАЛА І БУЛА ПРИЗВАНА НА ВІЙСЬКОВІ ЗБОРИ.ВОЄНКОМАТ ВИПЛАТИВ ПО СТО РУБЛІВ, І ДУМАЮ ЩО ДОКУМЕНТІВ НІЯКИХ НЕ ЗБЕРЕГЛОСЬ.А ЧОМУ БАЗА 2006 РІК ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЇ.НА ДВОРІ ВЖЕ 2011 ЗАКІНЧУЄТЬСЯ.АНДРЕЄВ МОЖЕ СПАТИ СПОКІЙНО.ВІН СВОЄ ДІЛО ВЖЕ ЗРОБИВ.

 3. 4uyu сказал(а):

  Власть далека от насущих проблем инвалидов. Представляете, говорят, что – эти инвалиды купили суды??? Сколько нужно денег, для таких как ты суддей и т.д. – нищему инвалиду? А ты знаеш сколько лет нужно судитьса с “правовым” государством этому инвалиду, по вопросу которое не стоит выеденого яйца?! Вдумайся какой вопрос тысячу раз россматривали сотни суддей всех рангов Украины: – “Имеет ли право инвалид Чорноболя по законну который обязывает власть иметь ему свою законную минимальную пенсию!” Для этого не надо суда, а надо иметь желание прочитать этот Закон и Конституцию! Но у нас инвалиды на отмену некоторым “проффессионалам” законопослушные и потратили своё время, здоровье, некоторые жизнь для искуственных судовых тяжб (много не дожило) и лишний раз доказали “проффессионалам” своё право иметь законную минимальную пенсию. И тут приходит ДЯДЯ и говорит, что ваш закон, суды, Конституция, это херня!? Теперь буду “Я” решать кто и сколько будет получать пенсию, более того возьму и узаконю своё беззаконие!?! Это для тебя 1000$ копейки, они их в жизни не видели, а такой факт, как многие из них живут одним днём и кроме цепей им терять нечего. Интересно где ты был в 1986 г.? Наверное с такими же иудами жевал сопли и драпал с Киева как некоторые в 1941 году от фашистов?! Надо было поехать и задницей закрывать реактор Чернобыля и имел сейчас с инвалидами чернобыля тоже «счастье» 2012 года которое нам рисуют эти фантасты-гаранты законов и Конституции Украины! Я готов отдать тебе свой законный статус бумажного льготника, “большую пенсию”, а ты отдаш мне одно, – своё здоровье!

 4. 4uyu сказал(а):

  В этой ситуации стране не просто не готова к новой волне кризиса, она входит в нее, словно корабль с открытыми иллюминаторами, плохо работающим двигателем, пьяной командой и мечущимися в панике пассажирами.

 5. 4uyu сказал(а):

  Власть в наглую прекратила выплату инвалидам чорнобыля ихние законные минимальные пенсии поту, что с нужно было с 1 декабря 2012г.им подымать пенсии, а власть грубо попирая законы, Конституцию взяла и кинула инвалидов, как минимум в 2008 год, а цены им оставила 2012 года, для этого не надо быть профессионалом, любой малограмотный бандит сделал тоже(!) – то-ли ещё будет?! Нынешнему правительству не хватает не только опыта, и желания решать государственные вопросы. «Главным образом, Тигипко не хватает мужества признать свою несостоятельность и уйти в отставку. Это было бы достойнее и честнее перед гражданами страны и перед собой», – сказал Килинкаров.

 6. 4uyu сказал(а):

  Сегодня в народных массах зреет очень серьезный социальный протест против действий властей. «Политические и экономические репрессии усиливаются с каждым днем. В этом контексте украинское общество все лучше понимает, что настало время решительных действий, ждать не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня с акциями протеста выходят люди разных социальных слоев – предприниматели, пенсионеры, афганцы, чернобыльцы. Скоро к массовым акциям протеста присоединятся врачи, учителя и многие другие, кому власть уже успела «насолить» со всех сторон», – заявила Н.Королевская.

 7. dgh сказал(а):

  Нынешнему правительству не хватает не только опыта, и желания решать государственные вопросы. «Главным образом, Тигипко не хватает мужества признать свою несостоятельность и уйти в отставку. Это было бы достойнее и честнее перед гражданами страны и перед собой», – сказал Килинкаров.

 8. tj сказал(а):

  Помолимся, может Господь и вразумит раба Божьего Виктора, сына Федорова, что из роду белорусского Януков. ДА и соизволит он, грешный раб Божий Виктор, исполнить обещание свое да накажет опричникам своим платить из казны положенное в объеме полном…

 9. tj сказал(а):

  С 01.12.2012г. повысился прожиточный минимум. Вот по-этому в наглую прекоратили выплачивать пенсии инвалидам черноболя (ИЧ), потому, что ихняя законная минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму. Это подтвердили суды всех рангов Украины – Именем Украины! И надо было так совпасть, что в это время “проффессиональная” власть проворовавшись к концу года села в плное дерьмо! И ненашла ничего нового, как грубо на глазах всей страны наплевать на Законы, суды и Консттуцию – невыплатила законные минимальные пенсии инвалидам черноболя которые тисячи судов по всей Украине лишний раз подтвердили их ЗАКОННОСТЬ! Естественно это возмутило всех Чернобольцев. Теперь власть в лице, Азарова, Тигибкого которые через своего халуя мнимого голову “Союза Черноболя”(маршала без войска), Андреева развернули массовую клеветническую информационную войну по дискридитации законных требованний чернобольцев, ЧТО по СЕБЕ уже АМОРАЛЬНО! Своё не грамотноу руководство страной прячут за искусственные политические ярлыки которые сами же и вешают! Заметте, что излагаемым Азаровым, Андреевым про якобы известным фактам нарушений виплат законных пенсий чернобольцам, небыло названо ни одного конкретного факта, фамилии, а тем более наказания конкретного чиновника (фамилии) который допустил нарушение по выплате пенсий чернобольцу! После того, как населению страны повесили определённое количество “лапши” и некоторые её проглотили, выпустили Постанолении КМУ № 1210 от 23.11.2012г. которая яко-бы повышает пенсии ИЧ, а на самом деле ПОНИЗИЛА-УНИЗИЛА их в среднем 5-7 раз! Жаль, что некоторое население не зная предмета спора, берутса судить, а если кому по-ночам “жаба” давит от , яко-бы “больших” пенсий ИЧ – подойдите к любому ИЧ он Вам судовольствием отдаст свою “большую пенсию, а вы ему подарите свё здоровье!

 10. 7n сказал(а):

  Изыскивать резервы можно вечно и в этом подвох этих циничных лицимеров, Азарова и гаранта! С ноября 2011 года ПФ г.Тернополя прекратил выплату пенсий инвалидам Чернобыля по постановлениям судов. Пока КМУ будет месяцами заседать и делать вид, что что-то решают, уже некому будет выплачивать пенсии – по-умирают! Только на Тернопольщине, когда узнали, что им в ноябре не выплатили пенсии по постановлениям судов, умерло около трёх человек! Если кто получает больше 10 тис. пенсии, с них эти пенсии и снимайте, – или боитесь их? Надо было Азарову с Тигибко не врать на всю страну, а сказать, что мы будем всё делать для затягивания выплат пенсий по постановлениям судов, так-как теперь на Украине мы(!?) суды, закон и Конституция!? Их уже не волнует, что могут оказатьса вместе с Тимошенко по ст.ст. 14, 255, 256 КАСУ; ст.ст. 175, 365, 382 ККУ та ст.ст. 8, 19, 22, 46, 48, 55, 58, 60, 68, 124 Конституції України. Когда же закончится беззаконие – может уже сегодня или на том свете? Чтоб не говорили, это реальный ГЕНОЦИД против инвалидов Чорноболя!!! Очём можно говорить когда в стране планомерно углубляетса законодательный безпридел – цинично игнорируетса Конституция, Законы страны, контролирующие органы (прокуратура, СБУ и…) подмяты под сапог одного диктата! Присмотритесь какой призрак бродит и власть сама себе его готовит на свою погибель! Наконец к нам начинает доходить, что Конституции, Законов, Судов на Украине с Ноября 2011 года – НЕТ !! У нас теперь “гарант”, Азаров и Тигибко, это “боги” и теперь они решают, что кому и сколько… Но забыли о Божем суде… Но как знать может “гарант” замахньотса и на эту должность? ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ – ПОЛИТИКА ЗАИНТЕРЕСУЕТСА ВАМИ…! Это теория, а теперь это-же мы имеем на практике!!! У нас ничего не выходит потому, что они с нами о политике, а мы с ними о законе. А это разные вещи – политика всегда велась вне закона, ЧТО МЫ СЕЙЧАС И НАБЛЮДАЕМ! Мы розговариваем на разных языках. Если они не хотят на нашем языке, тоесть законно, тогда надо с ними розговаривать на ихнем языке, тогда они нас услышат! Теперь у власти один вопрос – как узаконить своё беззаконие?!

 11. Анатолий сказал(а):

  Таке творять тільки окупанти !!! Не бояться ні суду Божого ні народного.Та своїми
  протизаконними діями вони все таки обєднують Схід та Захід неньки України на свою
  погибель!!!А їхні перерахунки пенсій з підвищенням це велика брехня і черговий злочин ,за які прийдеться ВІДПОВІСТИ.

 12. Владимир сказал(а):

  Тебя тоже убъют.

  За кого ты не важно, за ПР или БЮТ,
  Не сегодня, так завтра тебя тоже убьют!!!
  Не едой так лекарством и не в шутку, всерьез,
  Им нет дела до наших болей, горя и слез!

  Могут выстрелить в спину, или в тюрмах сгноить,
  Главный принцип их власти – нашу волю сломить!
  И как не юли ты, а хоть круть, а хоть верть –
  Над тобою витают – унижения… смерть!

  И бежать не пытайся, не пытайся уйти –
  Власть имущие прочно перекрыли пути!
  Тебя грубо пиная, гонят в стойло как скот,
  Ты идешь проливая с кровью смешаный пот!

  И петлею аркана давят, душат долги…!
  Против них слово молвить, ты не смей, не моги!!!
  Так не спи же народ! Что ж ты низко так пал?!
  Что убийцам своим ты правление дал!

  Не пора ли тебе человеком вновь стать,
  В руки \”косы и вилы\” как в древности взять,
  И судить всех тиранов, за убитых людей,
  За страдания близких и за слезы детей!!!

  На себя лишь надейся и не верь чудесам –
  Сам себе ты поможешь и спасешься лишь сам!!!
  Ты народ есть не малый, сильный, смелый народ,
  Так восстань чтоб не правил тобой лживый урод!

  Этот монстр многоглавый, править вечно готов,
  Ведь для них счастье деньги, в радость им наша кровь!!!
  Чтобы быдлом ты не был, человеком,чтоб быть
  Депутатов заставим свой народ полюбить!!!

  Ну давай же мы к счастью, дружно вместе пойдем
  Или в горе и бедах, как скотина помрем???!!!
  И так, что же ты медлишь, проснись и решай –
  Всем нам ад навсегда – или счастье и РАЙ?!

  *** *** *** *** ***

  Украина в предсмертьи – но есть выход один:
  Ты страну спасти сможешь – ее ДОЧЬ! ее СЫН!

 13. Василь сказал(а):

  А де в цій постанові підвищення Пенсій? В постановах які були раніше було зазначено, що мінімальна пенсія інваліда-Чорнобильця ІІІгр. учасника ліквідації має бути не менше 180%, а зараз 145!!!!!!! То де підвищення???????????

 14. Владимир Н.Л. сказал(а):

  Петро, а ты знаешь, почему правительство в Украине считает, что чернобыльцы похожи на Чебурашку?
  Нет, а почему?
  Потому что Азарову и Тигипко так удобнее вешать им лапшу на уши.

 15. Likvidator сказал(а):

  Откликнитесь кто на ликвидации проработал 1 месяц и больше и заработал от 1300 руб.до 3000 руб. Очевидно кроме персонала ЧАЕС /который и “породил” эту аварию/ никто не получал. Те кто работал на промплощадке, получал дозу больше 25 Бер сразу выводился из зоны, а в 1986-1987 г., такую дозу можно было получить и за час и за день. Месяц, а тем более год проработать после аварии мог только Андреев на 1-ом, 2-ом или 3-ем блоке начальником смены, а так же советско-партийная номенклатура, которая сейчас сидит в Верховном совете. Сделали формулу и Постанову под себя

 16. алекс. сказал(а):

  А как быть с солдатами срочной службы?я их прекрасно помню в с.Копачи-май 1986г.

 17. Ігор сказал(а):

  Повний беспредел я в 86 році був на чаес ну я не добився групи і що мене ліквідатора 2 категорії прирівняв несчасний Молдован до четвертої категорії це вже повна маячня де закон люди схаменіться вас потрібно за такі речі в тюрьму садити і не гайно виконуйте закон але кара впаде їм на голову така як Каддафі. @ СЕРЖ:

 18. Віктор сказал(а):

  @ Татьяна Ивановна:
  Новий костюм – старий вертеп.
  І був совдеп, і є совдеп.
  Хоч прапори здіймай до хмари,
  Під саму шию шаровари,
  На лобі тризуб намалюй –
  І був холуй і є холуй.
  Чи двохголового орла
  У центрі кожного села
  Постав на радість «гасподіну»,
  І доклюєте Україну.

  А ми ж так вірили наївні,
  Що заспівали треті півні,
  Що зникла давня чортівня,
  Діждали пресвятого дня,
  Відродження і різні штучки,
  Стояли, взявшися за ручки:
  Це ж від Луганська і до Львова
  Держава! Воля! Слава! Мова!
  Хотіли вилізти з ярма.
  А де ж та правда? А нема.

  Бо ті, що розпинали Стуса,
  Козацькі запустили вуса,
  Навчились українських слів
  І записались до хохлів.
  А ті, що проклинали Бога,
  Сьогодні підпилявши роги,
  Ідуть, ховаючи хвости,
  До церкви слинити хрести.
  Народу злидні та дірки,
  А їм фортуни та зірки,
  Із награбованих грошей
  Дають на храм і на музей…
  Як і тоді, щодня, щодня –
  Брехня, брехня, брехня, брехня…
  Хотіли вилізти з ярма.
  А де ж та правда? А нема.

  Ю.Сегеда

 19. Борька сказал(а):

  Доброго дня!Чорнобильський Закон це ракова пухлина для тих хто потерпів і хто накупив Довідок потім заплатив Сечову,і одержує відсуджені пенсії по 6200,де це таке було щоб шахтар який скидав радіоавктивні обломки і евакуювані з хацапетовки одержували одинакові статуси,54 стаття об”єднала лікідаторів,військових,яким потрібно булоб заплатитти по 1000доларів за кожний одержаний Бер,та держава пішла по другому ну ці тупі типа Андрєєва зробили Закон,який ніколи не виконувався,а перед кожними виборами підписував меморандум з Януковичем,де відкат до 3 мільйона на організацію,,липові довідки про зарплату, а липові інвалідності де 80% нетрудоспособності іа бігають як коні.Ліквідаторам шахтарам які рили тунель військовим,пам”ятники поставити,а цю шушару евакуювану не знати звідки,подивитись які це інвалічди,та в Державі гроші є ,хай кожному настоящому Чорнобильцю заплотять компенсацію,і ВСЕ КІНЕЦЬ Ніяких пільг.

 20. Владимир Гудов сказал(а):

  Мы были на ЧАЭС от райвоенкомата в 1986 г. Работали на 3 и 4 реакторах. К 2009 г. от 731 батальона в живых нас осталось всего около 25%. Справки по зарплате уничтожены госслужащими. И теперь госслужащие нам дают ни пенсию, а подачку. И пенсии наши не от заработка, как будто мы виноваты, что они уничтожили эти справки. В такой же ситуации и солдаты срочной службы. Вывод такой: Кто был на передовой – Вы еще живы? Тогда – пошли вон.

 21. Анастасія сказал(а):

  @ Likvidator:
  Справжніх Чорнобильців залишилось дуже мало, але якщо переглянути по пенсіонерах, то відчуваєшь, що їх більше ніж дітей війни. Добре знаю двох інвалідів 2 групи – один постійний клієнт лікарні, його щомісяця ледве довозить швидка, а другий, ну як Ален Делон – стрункий, дебелий, як з обкладинки і на момент ліквідації на ЧАЕС був одним з керівників підприємтва. І ось виграли суди першому інваліду по суду 7 тис на ліки, а найбільшому “ліквідованому” 50 тис. грн. А ви кажете про постанови, про закон. Закон потрібно було розробляти ще у 1992 році коли всі хто хотіли стати чорнобильцями і солдати, яких гнали, і яких зараз майже неміє в живих,і керівників, які навіть не знають де ті Копачі, Прип”ять і які по довідках перебували з 26.04.86 по 31.08.86 без вихідних. Необхідно чітко визначити хто є хто, а потім вже підвищувати пенсії тім хто на це заслуговує.

 22. пенсионер сказал(а):

  Стаж 36 років, дали пенсію 1400гр., захворів, прооперували ,повязане з Чорнобильською бідою, дали третю групу інвалідності. Відсудив у держави пенсію шість прожиткових мінімувів, не отримав ні разу. Тепер буду отримувати пенсію 953гр. і 15% ще додатково, а це всього 1100гр. То про яке підвищення пенсій постраждалим від Чорнобильськоі катастрофи іде мова в цій постанові? Це обман людей, причому свідомий, а мета обману не на користь існуючій владі та Януковичу. На виборах до парламенту 2012р. опозиція візьме верх, але вона не відмінить ціеі постанови, бо це вигідно любій владі – не платити а обдирати народ, довести до повного зубожіння і запланованого вимирання до 25 млн. До кращого не доживемо.

 23. Марина сказал(а):

  Жители Припяти бывшие и пожарники на момент взрыва получили такую дозу облучения что хватит на всех ликвидаторов -а они все кричат -что нас ставят в один ряд с пострадавшими а людей вывазили с родных мест это ихня вина от тоски и боли они поумирали а дети зоны отчуждения как вы думаете взрыв для них это пыль если ликвидатор побыл 1или2 дня он герой а жители припяти их дети это пустое место по вашему-. многие из вас вернулись домой а мы никогда невернемся это не каждому дано понять .

 24. XE сказал(а):

  Знову обдурили народ!!

 25. Ломака Микола сказал(а):

  Всім добрий вечір.
  Велике прохання як, що хтось володіє інформацією відносно нарахування пенсії для лікідаторів аварії на ЧАЕС які служили строкову службу та мають інвалідність та звязок з Чорнобильською катастрофою.
  Я володію інформацією, що нам пенсія нараховується не так як партизанам які отримували з/п, і буде з 01 01 2012р. в рази менше обіцяної.

 26. західняк сказал(а):

  азаров перейшов не тільки законну, моральну межу, але і людську. совісті в ньоно , напевно, ніколи не було. але над ним є янукович. яякому микола служить . як песик.а ми.чорнобильці, поділилися на групи. дозволивши цьому відщепенцеві андреєву ввійти в зговір з владою і зробити те. щоб ми помирали голодною смертю.на жаль, світ дивиться на це беззаконня і мовчить. він краще відстоює інтереси юлі, яка теж нас обділювала. я не бачу між нею і януковичем різниці.як людину. шкода її, але не більше.хотів би вірити , що щось можна ще зробити, але з історії знаємо, як українців постійно зраджували.

 27. пётр сказал(а):

  Наболело, слабо сказано, хочется взять в руки уже оружие, может тогда они что то поймут а терять то уже и не чего.Здоровья нет, денег что бы поправить это здоровье нет, со стороны власти один обман и словесный понос, Доверия к власти нет. Одна пустота. Обложили как волка, что хотят то и делают, ни к кому не прислушиваються. Андреев – сволочь и предатель, отстаивает только себя, как ещё живет со всем этим богажом.
  Все суды подчёркиваю ВСЕ, зависимы от власти а не от закона, пенсионные фонды зависят от КМ и творят что им прикажут. КМ вопреки всем законам и здравому смыслу руководит всем и вся. На все пичсьма с конкретними вопросами – одни отписки.Ни кого не волнует твоё состаяние. Оружие пролетариавта- это ……. думайте.<pre lang="php" line

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта