?> ПРАВА СПІЛКИ | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
04.04.2010

ПРАВА СПІЛКИ

1.Для здійснення цілей і завдань, визначених у Статуті, Спілка користується всіма правами, наданими законами України, в тому числі:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), може вступати у виборчої коаліції;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, партії, які визнають завдання та мету Спілки, надавати допомогу в їх створенні;
- підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні договори та угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним договорам України;
- отримувати кошти, гуманітарну допомогу, пожертвування та інше майно, що надходять з України і з-за кордону, для виконання Статутних завдань, проектів та програм Спілки, в порядку, визначеному законодавством України;
- надавати допомогу членам Спілки у відповідності до статутної діяльності.
- здійснювати ділові контакти та іншу діяльність спільно з українськими та зарубіжними установами, а також з їх представниками, з українськими та іноземними громадянами з питань, що входять до компетенції Спілки;
- вносити до місцевих органів влади і управління пропозиції з питань соціальних, економічних, екологічних, творчих, культурних, духовних та інших законних інтересів громадян;
- одержувати від органів влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- засновувати засоби масової інформації;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- користується іншими правами, передбаченими законами України.
2. Спілка має право створювати благодійні фонди, госпрозрахункові установи і організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей в порядку, встановленому законодавством.
3. Спілка має право брати участь у реалізації або виконувати самостійно спільні соціальні програми або запропоновані державними та недержавними установами, згідно відповідних угод.

 

Полный анализ сайта