?> Президенту України Януковичу В.Ф. | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.

Президенту України

Януковичу В.Ф.

Заява

про зняття з реєстрації проекту Закону № 7562 від 14.01.2011 року

Шановний Вікторе Федоровичу!

14.01.2011 року Верховною Радою України, зареєстровано проект закону №7562, поданий Прем’єр-Міністром України Азаровим М. Я.

Проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (реєстр. № 7562) створено під прикриттям забезпечення гарантій держави, фактично скасовує дію статей 3, 8, 16, 19, 22, 50, 60, 64, 68, 113 (ч. 2, п. 1), 152 Конституції  України (254к/96-ВР), положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція, яку в 1950 році підписали Уряди держав - членів Ради Європи, а 17.07.1997 р. ратифікувала Верховна Рада України), положення Конвенції про права інвалідів (яку прийняла Генеральна Асамблея ООН, а 16.12.2009 р. ратифікувала Верховна Рада України), п.п. k п. 1 ст. І Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року (надалі Конвенція), до якої Україна приєдналася 12 липня 1996 року (ОСОБА_2 України «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» № 334/96-ВР від 12 липня 1996 року), відміняє цілий ряд  статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ (796-12) від 28.02.1991 р. (надалі Закон 796-12), статей Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII (3551-12) від 22.10.1993 р. (надалі Закон 3551-12), та численних рішень Конституційного Суду України (які є остаточними та не можуть бути скасовані), що визнавали неконституційними обмеження діючих статей зазначених законів (Законів 796-12 та 3551-12) через положення статей інших законів. Ухвалення Закону № 7562 надає Прем'єр-міністру України можливість управляти фінансовими процесами держави в ручному режимі, нівелювати ряд соціальних норм, гарантованих Конституцією України, обмежуючи та мінімізуючи повноваження Верховної Ради України та Президента України.

Крім наведеного вище,  внесення змін через інші закони забороняє статті 71 Закону 796-12, яка передбачає: «Дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін і доповнень до цього Закону» (зазначена стаття 71 Закону 796-12 разом із статтею  22 Конституції, та рішенням Конституційного Суду України гарантує чорнобильській закон від порушень), але «Прикінцеві та перехідні положення» проекту закону № 7562, ігнорують Конституцію і Закони України, та рішення Конституційного Суду України.

Розгляд та прийняття зазначеного законопроекту можливий тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану, бо згідно статті 64 Конституції України (254к/96-ВР) передбачено: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції», а законопроект повністю позбавляє саму незахищену категорію громадян: інвалідів війни та інвалідів-ліквідаторів відстоювати свої права надані Конституцією, Кодексами та Законами України в судових органах (що рівноцінно геноциду потерпілих від ядерної катастрофи планетарного масштабу).

Державних службовців (авторів проекту закону № 7562) не зупиняє стаття 152 Конституції України (254к/96-ВР), яка передбачає: «Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.  Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність», а стаття 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» № 422/96-ВР від 16.10.1996 р. (надалі Закон 422/96-ВР) передбачає: «…Невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно з законом».

Зареєстрований законопроект можна розцінювати як намагання змінити теперішній баланс сил в органах влади країни з ухилом до вкрай небезпечного посилення позицій уряду.

Зазначений проект не лише  підтверджує слова  Міністра юстиції України Лавриновича О. В., опублікований 22.12.2010 р. в газеті «Український пенсіонер»,  де сказано, - « …знайдено підхід на грані права. Сподіваюся, він буде підтриманий в парламенті»,  але   автори  законопроекту  пішли  далеко далі  всякої   грані  права,  без  подачі  жодних фінансових та  конституційних  обґрунтувань, в першу  чергу  позбавивши права  на  найнеобхідніше інвалідів-ліквідаторів та інвалідів  війни,  на належні їм пенсійні виплати та життєво необхідне лікування,  при  цьому  не залишаючи їм жодного шансу    як  на  оскарження  цих  рішень  в судовому порядку,  так  і  на  подальше  прожиття, спеціально створюючи  нелюдські  умови проживання та  фактично обрікаючи їх на  якнайшвидше вимирання. Над  нами  злочинно поглумилися цілком конкретні чиновники, чиї конкретні посади та прізвища прямо зазначаються в матеріалах  проекту вказаного Закону.

Статистика свідчить, що і до сьогодні через суди могли себе захистити, в більшій частині, відносно здоровіші та фінансово більш забезпечені  потерпілі, ніж важкохворі інваліди-ліквідатори, адже  захист своїх прав в суді потребує висококваліфікованої та відповідно  високо оплаченої  послуги, саме тому, найбільш хворі ліквідатори-інваліди Чорнобиля, так і  залишились найменш захищеними у нашому суспільстві!

Народними депутатами України та державними службовцями жодним чином не прораховано ні можливості подальшого подолання наслідків чорнобильської катастрофи, ні важелі по забезпеченню ліквідації нових можливих катаклізмів чи катастроф із  надійним правовим захистом учасників їх ліквідації, ні наслідки своїх протиправних, а вірніше - злочинних дій, які беззаперечно потягнуть за собою  фактичне  винищення  інвалідів-ліквідаторів та інвалідів війни, адже  встановлення «диктатури уряду» може призвести до відповідного реагування міжнародних інституцій – урядових, фінансових, комерційних.

Ви, Вікторе Федоровичу, як Президент України, заявили в День Соборності  України 22 січня 2011 року: «…час збирати каміння». Нам лише залишається додати, що час не лише збирати каміння, а перестати псувати освячену атомним  катаклізмом кров інвалідам Чорнобиля, тому, в негайному порядку, просимо Вас надати доручення Кабінету Міністрів України зняти з реєстрації та повернути  проект  закону  №7562 від 14.01.2011 року в Кабінет Міністрів України для виключення неконституційних обмежень, що стосуються інвалідів-ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС та інвалідів війни.

Для відновлення законності, вимушені подати увесь пакет документів проекту закону № 7562 від 14.01.2011 р., підготовлений Міністерством юстиції України, на розгляд (та осудження) Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії), та Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Додаємо пояснювальну записку.

З повагою, від імені інвалідів Чорнобиля 86 року

А.Ф.КОЛЯДІН,

голова  Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»,

редактор всеукраїнського часопису для інвалідів Чорнобиля та ліквідаторів

„ПОСТ ЧОРНОБИЛЬ” /„POST CHERNOBYL”,

інвалід-ліквідатор 1986 року ДРУГОЇ групи;


А. Ф. ЗЕНЧЕНКО,

голова правління - президент Всеукраїнської спілки громадських об’єднань «Координаційна Рада

громадських об’єднань інвалідів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи»,

інвалід-ліквідатор 1986 року ДРУГОЇ групи, інвалід війни ДРУГОЇ групи;


Л. М. КАРПЕНКО,

голова Громадського об’єднання «Фонд Інвалідів Чорнобиля» м. Києва та Київської обл.,

Голова Комітету контролю у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення громадян України ВГО  «Громадський контроль»,

інвалід-ліквідатор 1986 року ДРУГОЇ групи, інвалід війни ДРУГОЇ групи.

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 18 января 2011 г. в 5:37
и размещена в разделе Новини Спілки "Чорнобиль-86", Трибуна.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Президенту України Януковичу В.Ф." 4 комментария

 1. Валерій сказал(а):

  Комусь цей текст дуже заважає, тому його перевернули та пережавали. Мабуть влада понакупляла собі ще й

 2. Валерій сказал(а):

  Комусь дуже не подобається текст заяви. Чи не тому він перевернутий та пережований, та не відповідає вчорашній редакції?
  Мабуть влада за наші кровно зароблені кошти понакупляла собій

 3. Валерій сказал(а):

  Мені не дали висловитись до кінця. Поверніть оригінал заяви на місце, не прровокуйте подальше невдоволення потерпілих інвалідів Чорнобиля та інвалідів війни.

 4. Григорій сказал(а):

  Цікавий текст. Янукович, знедолених українців образив Кабмін!
  Допоможи нам!
  Захисти знедолених!
  Ну ладно – не ВСІХ знедолених, а чорнобильців!
  Ну ладно – не ВСІХ чорнобильців (додаткова шкода здоровью), а інвалідів!
  Лишилось додати тільки одне – не всіх інвалідів, а лише 1-ої групи. Як найбільш знедолених…
  Ох, хлопці-хлопці…

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта