?> Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації ЧАЕС | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
19.01.2007, рубрика "Наше право"

Закон УкраЇни

 (Проект)

Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, що додається.

2. Внести до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему” (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 4, ст. 33; 2001 p., № 27, ст. 133) такі зміни:

1) частину третю статті 5 викласти у такій редакції:

“Роботи із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему можуть бути розпочаті лише за наявності затвердженої в установленому порядку Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”;

2) частину третю статті 6 виключити;

3) статтю 7 викласти у такій редакції:

“Стаття 7. Фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і жителів міста Славутича здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, експлуатуючої організації, а також міжнародної технічної допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб.

Законом про Державний бюджет України на відповідний рік передбачається окремим рядком виділення коштів на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і жителів міста Славутича”;

4) статтю 8 виключити.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від                200  року №

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

Загальні положення

Ця Програма визначає основні напрями робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, орієнтовні обсяги їх фінансування, організаційні та технічні завдання.

До розташованих на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та ядерним паливом, що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать:

перший, другий та третій енергоблоки (головні корпуси);

перше сховище відпрацьованого ядерного палива на основі технології “мокрого” зберігання;

тимчасові сховища рідких і твердих радіоактивних відходів.

Зняттю з експлуатації підлягають також інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач.

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС знаходиться четвертий зруйнований енергоблок (об’єкт “Укриття”), який за статусом є ядерно небезпечним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих радіоактивних відходів. Заходи, що здійснюються на об’єкті “Укриття”, кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему.

Завершення діяльності із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему потребує періоду часу близько 100 років, тому Програма містить першочергові заходи, які необхідно здійснити протягом
2005—2010 років на етапі припинення експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Мета, основні завдання і напрями виконання Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики щодо:

підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання;

забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутича.

Основними завданнями Програми є:

припинення експлуатації, підготовка до зняття та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС;

перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, що накопичені за період експлуатації та утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

науково-технічна та інформаційна підтримка робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для суспільства рішень стосовно забезпечення безпеки діяльності, передбаченої Програмою;

соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутича у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Для досягнення мети Програми в умовах відсутності досвіду зняття з експлуатації енергоблоків з реакторами типу РВПК-1000 необхідно:

удосконалювати нормативно-правову базу з питань зняття з експлуатації ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

забезпечити будівництво об’єктів для захоронення радіоактивних відходів, які утворюватимуться у процесі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

створити на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС комплекс інженерно-технічних систем та споруд, у тому числі інтегровану систему поводження з радіоактивними відходами, для забезпечення виконання робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

організувати спеціалізовану службу медичної допомоги та медичного моніторингу виконавців робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС передбачається здійснювати за такими етапами:

1) припинення експлуатації — етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива і переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання;

2) проведення консервації реакторних установок;

3) витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня;

4) здійснення демонтажу реакторних установок.

Техніко-економічне обґрунтування зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинне готуватися у рамках проекту зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.

 Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:

організація утримування у безпечному стані першого, другого та третього енергоблоків;

створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;

завершення будівництва та введення в експлуатацію:

- другого сховища відпрацьованого ядерного палива;

- заводу з переробки рідких радіоактивних відходів;

- промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами;

підготовка до звільнення енергоблоків від ядерного палива;

розроблення та затвердження проектів:

- зняття з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків;

- консервації першого та другого енергоблоків (перша черга);

- консервації третього енергоблоку (друга черга);

- виведення з експлуатації ставка-охолоджувача;

- модернізації  об’єктів  інфраструктури  (електромережа,  водо-, теплопостачання, пожежогасіння, телекомунікації тощо);

-  що передбачають зниження  обсягу  фінансових витрат, необхідних для зняття з експлуатації енергоблоків;

остаточне припинення роботи окремих систем і елементів енергоблоків;

здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть надалі, та забезпечення контролю за безпекою;

звільнення від ядерного палива енергоблоків та першого сховища відпрацьованого ядерного палива.

На етапі консервації реакторних установок здійснюються такі основні заходи:

демонтаж зовнішніх стосовно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;

укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у довкілля;

надійна консервація частин установок, що не демонтуються;

створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;

збирання та кондиціювання радіоактивних відходів, що утворюються під час проведення зазначених робіт, передача цих відходів спеціалізованим підприємствам.

На етапі витримки реакторних установок здійснюються такі основні заходи:

експлуатація систем та елементів, що забезпечують безпечне зберігання радіоактивних речовин, які містяться в законсервованих установках;

періодичне обстеження стану законсервованої установки.

 На етапі демонтажу реакторних установок основними завданнями є демонтаж і вилучення систем та елементів, що підлягають контролю як джерела іонізуючого випромінювання, та розміщення їх на території установок у сховищах радіоактивних відходів.

Перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему передбачає:

зменшення ризиків впливу іонізуючого випромінювання;

створення додаткових захисних бар’єрів, зокрема таких, що забезпечуватимуть належні умови для виконання робіт на наступному етапі;

вилучення з об’єкта “Укриття” паливовмісних матеріалів і високоактивних довгоіснуючих радіоактивних відходів, переведення їх у безпечний стан, проміжне контрольоване зберігання та захоронення у глибинних сховищах (стабільних геологічних формаціях) у разі, якщо до початку їх вилучення (орієнтовно 30—50 років) не запропоновано альтернативного шляху забезпечення безпеки зберігання матеріалів у об’єкті “Укриття”.

Інженерно-технологічні критерії проектування і будівництва конфайнмента повинні визначатися в установленому порядку на етапі розроблення та затвердження передпроектної та проектної документації.

Заходи щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему здійснюватимуться за умови недопущення забруднення довкілля понад визначені фонові рівні.

Завдання щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему повинне розв’язуватися шляхом послідовного розроблення та здійснення таких заходів:

утримування об’єкта в безпечному стані;

розроблення і затвердження нормативної та проектної документації щодо перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему;

створення необхідної інфраструктури для провадження діяльності щодо стабілізації цього об’єкта та будівництва нового конфайнмента;

стабілізація, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій і систем, що забезпечують здійснення контролю за показниками безпеки;

створення додаткових захисних бар’єрів, у першу чергу конфайнмента, що забезпечують умови, необхідні для виконання технічних робіт на етапі перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему, а також безпеку персоналу, населення та довкілля;

демонтаж нестабільних конструкцій;

розроблення технологій вилучення  паливовмісних матеріалів;

створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами;

створення сховищ для захоронення (зокрема у геологічних формаціях) паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих радіоактивних відходів;

вилучення з об’єкта (або переведення в контрольований стан) паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих радіоактивних відходів, їх кондиціювання з подальшим зберіганням і захороненням у відповідних сховищах;

 демонтаж конструкцій об’єкта та елементів конфайнмента.

Послідовність здійснення заходів та обсяги робіт повинні коригуватися з урахуванням результатів реалізації проекту міжнародної технічної допомоги — Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”.

Завдання щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему розв’язуватиметься шляхом послідовного розроблення та виконання окремих планів, проектів або програм, спрямованих на здійснення зазначених заходів. Заходи кожного наступного етапу повинні детально плануватися наприкінці попереднього та базуватися на його результатах з урахуванням досягнутого рівня розвитку техніки і технологій поводження з радіоактивними відходами та паливовмісними матеріалами.

Основними заходами щодо створення системи поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС є:

будівництво та експлуатація об’єктів  поводження з радіоактивними відходами;

звільнення від радіоактивних відходів і зняття з експлуатації об’єктів поводження з радіоактивними відходами після вичерпання їх ресурсу;

розроблення і затвердження нормативної та проектної документації щодо поводження з радіоактивними відходами;

створення інтегрованої системи поводження з радіоактивними відходами, які утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Основними заходами щодо організації науково-технічної та інформаційної підтримки робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для громадськості, прийняття рішень стосовно забезпечення безпеки цієї діяльності є розроблення і виконання таких програм:

науково-технічного супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

інформаційного забезпечення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

інформаційного забезпечення з метою висвітлення для громадськості питань, пов’язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Завдання щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутича у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації розв’язується шляхом:

створення умов для збереження кваліфікованого персоналу Чорнобильської АЕС;

створення робочих місць в місті Славутичі для працевлаштування персоналу, що вивільняється;

забезпечення соціальних виплат і гарантій персоналу, що вивільняється, і жителям міста Славутича;

збереження та розвитку соціальної інфраструктури міста Славутича.

Для забезпечення виконання Програми необхідно здійснити першочергові заходи згідно з додатком.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги, позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг бюджетного фінансування буде уточнюватися у процесі реалізації заходів Програми залежно від конкретної ситуації, що склалася на проммайданчику Чорнобильської АЕС, та фінансових можливостей бюджету.

Управління і контроль за виконанням Програми

Управління і контроль за виконанням Програми здійснює Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечує здійснення заходів Програми, а також в установленому порядку подає пропозиції щодо їх виконання.

Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання Програми у період до 2010 року передбачається:

припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС;

створити систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;

завершити будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента над об’єктом “Укриття”;

удосконалити систему соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС та жителям міста Славутича;

забезпечити прозорість висвітлення питань, пов’язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС  перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему” розроблено Міністерством палива та енергетики України за дорученням Кабінету Міністрів України від 12.03.2004 № 12059. За поданням Мінпаливенерго проект Закону України надано Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України листом від 26.08.2004 № 5683/0/2-04. Документ повернуто Верховною Радою України (per. № 6057) Кабінету Міністрів України серед інших, як внесений Урядом України, який склав повноваження перед новообраним Президентом України. Проект Закону України був повторно наданий на розгляд до Верховної Ради України. Однак через брак часу він не розглядався на пленарному засіданні Верховної Ради України.

На цей час проект не втратив актуальності і є важливим. Прийняття проекту Закону України обумовлене вимогами Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”, постанов Верховної Ради України від 21 червня 2005 року № 2683- IV та від 20 грудня 2005 року № 3239- IV.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття Закону України дозволить затвердити єдиний документ щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності.

Енергоблоки ЧАЕС і об’єкт “Укриття” розташовані на одному промисловому майданчику, мають спільну інфраструктуру, будівельні конструкції, системи електропостачання, водопостачання, теплопостачання, вентиляції, каналізації та інші системи. Експлуатація обох об’єктів здійснюється персоналом одного підприємства — державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”. Для виконання робіт зі зняття ЧАЕС з експлуатації і перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему розроблено низку єдиних регламентуючих документів.

Діяльність зі зняття ЧАЕС з експлуатації та діяльність з перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему міцно пов’язані, оскільки передбачають використання єдиної інфраструктури, транспортної системи, системи поводження з радіоактивними відходами і таке інше. Тому, розмежування робіт зі зняття з експлуатації та з перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему є практично неможливим.

З метою оптимізації процесу зняття ЧАЕС з експлуатації і перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, економії бюджетних коштів необхідно розглядати зазначені роботи комплексно і, отже, розробляти єдину Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Запропонованим проектом Закону затверджується Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему і вносяться відповідні зміни до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”. Зокрема через те, що критерії проектування і будівництва конфайнменту визначені у рамках його техніко-економічного обґрунтування (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 443-р), а інженерно-технологічні аспекти будівництва конфайнменту визначаються на стадії розроблення проектної документації, пропонується вилучити частину третю статті 6 з тексту цього Закону України.

В цілях скорочення термінів етапу припинення експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та більш раннього розпочату робіт зі зняття з експлуатації, у даній редакції Програми відкориговані обсяги на терміни виконання окремих робіт таким чином, щоб не виходячи за межі раніш узгодженої загальної суми коштів, що передбачалися виділити з Держбюджету України на цю Програму, досягти скорочення термінів припинення експлуатації.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Розроблення Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему регламентується такими законодавчими і нормативними актами України:

Конституцією України;

Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

Законом України “Про поводження з радіоактивними відходами”;

Законом України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”;

Законом України “Про внесення змін у деякі закони України у зв’язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції”;

Законом України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1996 № 480 “Про Державну програму поводження з радіоактивними відходами”;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1747 “Про остаточне зупинення Чорнобильської АЕС”;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 № 598 “Про дострокове припинення експлуатації енергоблоку № 3 та остаточне закриття Чорнобильської АЕС”;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1748 “Про Програму соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС і жителів м. Славутича у зв’язку із закриттям станції”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного Закону передбачає виділення з Держбюджету України коштів на реалізацію окремих завдань Загальнодержавної програми, у терміни, передбачені цією програмою, та у обсягах, які визначатимуться після розроблення цих завдань. Також фінансування Загальнодержавної програми можливе за рахунок таких джерел: міжнародна допомога, позабюджетні фонди, гранти, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Після розроблення (перегляду) відповідних планів, програм та проектів щорічна потреба в коштах підлягає уточненню.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

1. Затвердження Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему є виконанням положень статті 5 Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”.

2. Загальнодержавна програма має розглядатися як законодавче визначене підґрунтя для подальшого розроблення та реалізації комплексу заходів зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Надруковано «ПЧ» № 2 (50) січень 2007

Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 19 января 2007 г. в 19:23
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта