?> Проект №7211 від 05.10.2010 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
05.11.2010, рубрика "Наше право"

Проект  №7211 від 05.10.2010

Вручено для ознайомлення (19.10.2010)

вноситься народними депутатами України

Сенченком А.В. (посв. №239)

Веліжанським С.К.

 ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 1999 р., № 19, ст. 174; 2001 р., № 44, ст. 230; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9, 10-11, ст. 96, № 49, ст. 485; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:

1. У статті 48:

1) назву та абзац другий частини першої цієї статті викласти в такій редакції:

„Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, виплачується в таких розмірах:”;

2) абзаци четвертий, п’ятий та шостий частини четвертої після слів "Чорнобильській АЕС" доповнити словами "інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї".

2. У статті 54:

1) абзац перший частини третьої цієї статті викласти в такій редакції:

"У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, не можуть бути нижчими:”;

2) абзац десятий частини третьої цієї статті викласти у такій редакції:

"для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими  навчаннями із застосуванням   ядерної зброї:".

3. У статті 59:

1) назву статті викласти у такій редакції:

„Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї”;

2) абзац четвертий цієї статті викласти у такій редакції:

„Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження або на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Голова Верховної Ради України

ПОДАННЯ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї).

Доповідати зазначений проект Закону України на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Сенченко Андрій Віленович.

Додатки:

  1. проект Закону України  на  2 арк.;
  2. пояснювальна записка на  3 арк.;
  3. порівняльна таблиця на  7 арк.;
  4. проект постанови Верховної Ради України на  1 арк.;
  5. електронні копії зазначених документів.

А.В. Сенченко

С.К. Веліжанський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

1.Обгрунтування необхідності прийняття акта

Чинний Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не в повній мірі захищає права та інтереси осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї. Тільки в АР Крим зареєстровано 480 громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а в цілому в Україні таких громадян близько 6 тисяч. Під дію цього законопроекту підпадає близько 1,5 тисяч осіб. Ця категорія громадян була прирівняна до учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС 1, 2, та 3 категорій, але окремі пільги та компенсації, передбачені законодавством для громадян – учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС, діючим законодавством на них не розповсюджуються. Внаслідок чого, вищезазначений Закон України потребує внесення змін та доповнень.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї) надасть можливість реалізувати право на пільги та компенсації цієї категорії громадян та у повному обсязі і у відповідності до реалій сьогодення, буде захищати значну соціальну групу громадян України, які постраждали, виконуючи свій громадянський або військовий обов'язок.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття проекту Закону дозволить підвищити рівень соціального захисту осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Прийняття проекту Закону усуне протиріччя при наданні пільг та компенсацій громадянам, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та які мають однакову категорію.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Пропонується:

викласти назву та абзац другий частини першої статті 48 у новій редакції;

внести зміни до четвертого, п’ятого, та шостого абзаців частини четвертої   статті 48;

викласти абзаци перший та десятий частини третьої статті 54 у новій редакції;

викласти назву та абзац четвертий статті 59 у новій редакції.

Ці зміни передбачають доповнення категорій одержувачів компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами, громадянам, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї  та розповсюдження на них пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Стан   нормативно-правової  бази   у   даній   сфері   правового регулювання

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р.
№ 796-ХП, із змінами та доповненнями.

Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до діючого законодавства України.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження положень законопроекту буде здійснюватись в межах коштів передбачених державним бюджетом на 2012 рік. Реалізація запропонованих змін до законопроекту потребуватиме виділення з державного бюджету близько 115 мільйонів гривень.

Необхідні видатки можуть бути покриті шляхом збільшення надходжень від приватизації та оптимізації і збільшення ефективності використання бюджетних коштів.

5.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить забезпечити належний рівень соціального захисту осіб, що брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та усуне диспропорції, що виникли останнім часом у пенсійному забезпеченні цієї соціальної групи та громадян, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Народні депутати України:   А.В. Сенченко, С.К. ВеліжанськийПорівняльна-таблиця-1с

Порівняльна-таблиця-2с

Порівняльна-таблиця-3с

Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 5 ноября 2010 г. в 7:39
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта