?> Проект Закону 10613 від 14.06.2012 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
19.07.2012, рубрика "Наше право"

Проект Закону 10613 від 14.06.2012

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Номер, дата реєстрації: 10613 від 14.06.2012

Сесія реєстрації: 10 сесія VI скликання

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту: Шершун М.Х. VI скликання

Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Інші комітети: Комітет з питань бюджету

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

Комітет з питань європейської інтеграції

Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 14.06.2012

Подання 14.06.2012

Пояснювальна записка 14.06.2012

Порівняльна таблиця 14.06.2012

Документи, пов'язані із роботою над законопроектом:

Висновок Головного науково-експертного управління 02.07.2012

Останній етап проходження: Надано для ознайомлення (18.06.2012)

Проект

вноситься народним

депутатом України

Шершуном М. Х.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

(щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. У Законі України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):

1.  Частину першу статті 11 доповнити пунктом 7) такого змісту:

"7) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, та не набули статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи відповідно до пунктів 1-6 частини першої статті 11."

2.  Частину першу статті   14 доповнити пунктом 5) такого змісту:

"5) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, та не набули статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи відповідно до пунктів 1-6 частини першої статті 11 – категорія 5."

3.Пункт 19 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:

"19) безплатний проїзд один раз на рік  до  будь-якого  пункту України і назад автомобільним  або  повітряним,  або  залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків з врахуванням необхідної кількості пересадок  до кінцевого пункту призначення; ".
4.У частині першій статті 21:
1)пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, або залізничним, або водним транспортом з врахуванням необхідної кількості пересадок  до кінцевого пункту призначення;";
2)пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) забезпечення   продуктами  харчування  за   фізіологічними нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних  магазинів  за місцем проживання. Зазначеним особам  компенсується  50  процентів вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами,
встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України;".

5.  Доповнити новою статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231 Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 5

Особам, віднесеним до категорії 5 (пункт 5 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1)щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

2) пільгове придбання ліків за рецептами лікарів. Порядок пільгового придбання ліків визначається Кабінетом Міністрів України."

6.Розділ X "Заключні положення" доповнити новою статтею 621 такого змісту:

"Стаття 621. Норми користування житлово-комунальними послугами громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Встановити, що громадянам, які відповідно до цього Закону мають пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг, зазначені пільги надаються в межах таких норм:

а) споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби:

у сільських і міських населених пунктах (крім будинків, які обладнано електричними плитами і електроопалювальними установками) - у розмірі 75 кВт. год на кожного члена сім'ї на місяць, а також осіб, які не належать до членів сім'ї пільговика, але зареєстровані і проживають у зазначеному житловому приміщенні (будинку) і мають право на знижку плати, але не більш як 300 кВт. год на місяць;

у сільських і міських населених пунктах у будинках, які обладнано стаціонарними електричними плитами, - у розмірі 100 кВт. год на кожного члена сім'ї на місяць, а також осіб, які не належать до членів сім'ї пільговика, але зареєстровані і проживають у зазначеному житловому приміщенні (будинку) і мають право на знижку плати, але не більш як 500 кВт. год на місяць;

у сільських і міських населених пунктах у будинках, обладнаних електроопалювальними установками, - 28 кВт. год на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, а для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 42 кв. метри опалювальної площі на кожну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім'ю, але не більше загального розміру опалюваної площі;

б) споживання природного газу для побутових потреб:

у разі використання на опалення житла:

у розмірі 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім'ю - 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період;

для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 42 кв. метри опалювальної площі на кожну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім'ю - 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період;

у разі користування газовою плитою за наявності централізованого гарячого водопостачання - 9,8 куб. метра на одну особу на місяць, а для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 18,3 куб. метра на одну особу на місяць;

у разі користування газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 18,3 куб. метра на одну особу на місяць, а для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 23,6 куб. метра на одну особу на місяць;

у разі користування газовою плитою та водонагрівачем - 23,6 куб. метра на одну особу на місяць, а для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 29,9 куб. метра на одну особу на місяць;

в) плати за користування житлом - 21 кв. метр загальної площі на одну особу і додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю, а для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 42 кв. метри загальної площі на одну особу і додатково 21 кв. метр на сім'ю;

г) плати за користування тепловою енергією для опалення житла - 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу і додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю, а для сімей, у складі яких є непрацездатні особи, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу і додатково 21 кв. метр на сім'ю."

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності  з 1 січня 2013 року.

Голова Верховної Ради України                                    В. ЛИТВИН

Подання 14.06.2012

ПОДАННЯ

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої  ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект               Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Доповідати проект Закону у Верховній Раді України буду особисто.

Додаток:

1. Текст законопроекту на 4 арк.

2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на 3 арк.

4. Порівняльна таблиця на 7 арк.

5. Текст матеріалів в електронній формі.

Народний депутат України                                                    М. ШЕРШУН

Пояснювальна записка 14.06.2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України
“Про статус і соціальний захист громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

(щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1.Обгрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України про внесення змін до Закону України
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) розроблено з метою посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У законопроекті пропонується  віднести до категорії 5 осіб, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон), та не набули статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи відповідно до пунктів 1-6 частини першої статті 11,  та  встановити для зазначеної категорії компенсації та пільги, вдосконалити процедуру надання пільги з проїзду один раз на рік  до  будь-якого  пункту України, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і належать до категорії 2, компенсувати 50  процентів вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України; законодавчо закріпити норми користування житлово-комунальними послугами громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Стаття 27 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначає умови віднесення дітей до числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Після досягнення повноліття значна частина цих дітей втрачає право на отримання статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи.  Але вони продовжують проживати на радіоактивно забруднених територіях або  народились  після 26 квітня 1986 року від батька, який на час  настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1,  2  або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені  матір'ю,  яка  на  час  настання вагітності або під час вагітності  мала  підстави  належати  до  категорії  1,  2  або  3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Така категорія громадян, яка зазнала впливу несприятливих чинників Чорнобильської катастрофи, потребує постійного контролю за станом здоров’я.
Чинним Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і віднесені до категорії 1 надано право на безплатний проїзд один раз на рік  до  будь-якого  пункту України і назад автомобільним  або  повітряним,  або  залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків, постраждалим, які належать до категорії 2, надається 50-процентна знижка вартості такого проїзду. Такою пільгою громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в основному користуються при проїзді для лікування та реабілітації до закладів санаторно-курортного лікування. Однак, під час поїздки змушені робити пересадки, бо прямі рейси відсутні, компенсація ж виплачується без врахування пересадок.

Статтею 19 Закону передбачено, що компенсації  та  пільги  стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  відповідно до встановлених категорій. Однак на практиці ця норма не виконується, підзаконними актами встановлюються обмеження для членів сімей, хоча вони теж є постраждалими і мають право на передбачені законом пільги. Пункт 11 статті 20 Закону передбачає, що пільги на житлово-комунальні послуги встановлюються у межах норм, передбачених законом. Тому пропонується законом закріпити норми користування житлово-комунальними послугами громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Окрім того громадянам, віднесеним до   категорії 1,  які потребують поліпшення  житлових  умов,  надається  додаткова   жила площа у вигляді окремої кімнати. Цю додаткову жилу площу пропонується врахувати у нормах користування житлово-комунальними послугами.

2. Мета і шляхи її досягнення

У законопроекті пропонується  віднести до категорії 5 осіб, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та не набули статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи відповідно до пунктів 1-6 частини першої статті 11,  та  встановити для зазначеної категорії компенсації та пільги; законодавчо забезпечити дійсно безплатний проїзд для категорії 1 та 50-процентну знижку для  категорії 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до кінцевого пункту призначення з врахуванням необхідної кількості пересадок; постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи   категорії 2 компенсувати 50  процентів вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України; законом закріпити норми користування житлово-комунальними послугами громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Правові аспекти

Питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, регулюються Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, регулюються наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2012 року № 44 “Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,на 2012 рік”.

Не потребує внесення змін до інших Законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів, оскільки фінансування буде здійснюватись у межах видатків, передбачених відповідною профільною бюджетною програмою (у 2012 році це - КПКВК 2501200 “Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття   зазначеного   законопроекту   дозволить   забезпечити соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також належну організацію та комплексне вирішення їх нагальних проблем.

Народний депутат України                                         М. ШЕРШУН

Порівняльна таблиця 14.06.2012

Порівняльна таблиця

до проекту Закону Українипро внесення змін до Закону України

"Про статус і соціальний захист громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

(щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Народний депутат України                                      М. ШЕРШУН

Висновок Головного науково-експертного управління 02.07.2012

В И С Н О В О К

на проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо вдосконалення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

(№ 10613 від 14.06.2012 р.)

У законопроекті пропонується встановити 5 категорію постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднести до неї осіб, які в дитячому віці мали статус постраждалих від аварії на ЧАЕС дітей, але по досягненні повноліття не набули статусу потерпілих осіб, віднесених до 1-4 категорії. На сьогодні статус постраждалих із числа осіб, які мали статус постраждалих від аварії на ЧАЕС дітей і які досягли повноліття, надається тільки тим, яким у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії. Передбачається також встановити, що постраждалі 1 та 2 категорії мають право пільгового проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або  повітряним, або залізничним, або водним транспортом, при цьому має бути враховано необхідну кількість пересадок  до кінцевого пункту призначення. Постраждалим 2 категорії пропонується компенсувати 50 (а не 25) процентів вартості продуктів харчування, якими законом передбачено забезпечувати таких осіб відповідно до фізіологічних норм з обов‘язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Крім того, пропонується визначити на рівні норм закону норми користування житлово-комунальними послугами для громадян, що постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, які є граничними для нарахування пільг з їх оплати.

Головне науково-експертне управління не заперечує необхідності посилення соціальних гарантій для осіб, які в дитячому віці мали статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та  уточнення окремих норм щодо інших категорій постраждалих осіб.

Разом з тим звертаємо увагу на те, що реалізація запропонованих змін потребуватиме бюджетних видатків, тому законопроект має містити належне фінансово-економічне обґрунтування. Крім того, щодо пропозицій проекту слід отримати відповідний експертний висновок Кабінету Міністрів України, який згідно з вимогами  частини 2 статті 27 Бюджетного кодексу України має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов'язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду. Пропозиції законопроекту стосовно визначення граничних норм користування житлово-комунальними послугами для нарахування пільг з їх оплати громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, доцільно узгодити з відповідним центральним органом виконавчої влади.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловленого зауваження.

Керівник Головного управління                                  В.БОРДЕНЮК

Вик.: І.Лаврінчук, Т.Макійчук

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 19 июля 2012 г. в 17:22
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Проект Закону 10613 від 14.06.2012" Один комментарий

 1. Альбина сказал(а):

  ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ ПРОЧИТАЙИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ К ЭТОМУ ЗАКОНУ. 5 категория ЭТО НАШИ ДЕТИ. Перед выборами очередной пиар. Льготы есть , а дополнительного финансирования к Закону нет:

  4. Фінансово-економічне обґрунтування

  Прийняття акта не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів, оскільки фінансування буде здійснюватись у межах видатків, передбачених відповідною профільною бюджетною програмою (у 2012 році це – КПКВК 2501200 “Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

  5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта.
  Прийняття зазначеного законопроекту дозволить забезпечити соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також належну організацію та комплексне вирішення їх нагальних проблем.

  Народний депутат України М. ШЕРШУН

  В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ?

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта