?> Пропозиції, які надсилають чорнобильці до Мінсоцполітики | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
27.03.2013, рубрика "Наше право"

Пропозиції по запровадженню механізму обчислення та відшкодування фактичних збитків постраждалим в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС

ПРОЕКТ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Кабінетові Міністрів України

______Запровадження механізму обчислення та відшкодування фактичних збитків___________

____________постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС______________________

(назва: опис предмета записки)

___________________

(дата)

_______________Міністерство праці та соціальної політики України_____________

(повна назва міністерства)

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТРА

Суть питання

Як реалізувати норму, встановлену пунктом 8 статті 21 та частиною першою статті 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», стосовно відшкодування втраченого заробітку та обчислення фактичних збитків постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи?

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для того, щоб реалізувати норму, встановлену пунктом 8 статті 21 та частиною першою статті 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», стосовно відшкодування втраченого заробітку та обчислення фактичних збитків постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи р е к о м е н д у є т ь с я:

1. Внести з 1 січня 2012 року зміни до підпункту 15 пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 (додаються)

2. Прийняти окрему постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних збитків, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додається)

Обґрунтування

1. Ушкодження здоров’я, яке призводить до втрати працездатності, постраждалі отримують внаслідок аварії на ЧАЕС, яка є ядерним інцидентом в тлумаченні п.п. k п. 1 ст. І Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року (надалі Конвенція), до якої Україна приєдналася 12 липня 1996 року (Закон України «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» № 334/96-ВР від 12 липня 1996 року),

Згідно п. 1 статті ІV Конвенції відповідальність за ядерну шкоду є абсолютною.

Стаття V (B) Конвенції зобов’язує кожну країну, яка підписала конвенцію, забезпечити можливість особам, яким завдана ядерна шкода, реалізувати свої права на відшкодування ядерної шкоди.

Всі питання пов’язані з застосуванням Конвенції передбачено вирішувати на підставі закону країни, яка цю Конвенцію ратифікувала. Таким законом є прийнятий 3 грудня 1997 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Віденської конвенції» № 684/97-ВР, який вніс зміни до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» № 39/95-ВР від 8.02.1995 р.

Згідно ст. 72 цього Закону відповідальність за ядерну шкоду є абсолютною і настає незалежно від встановлення вини оператора (установи, що експлуатує ядерну установку).

А стаття 73 цього Закону відсилає до відповідного законодавства України, до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (надалі – Закон), який з 06 червня 1996 року містить повне визнання державою відповідальності за шкоду здоров’ю, втрату працездатності, завдану особам постраждалим від Чорнобильської катастрофи та зобов’язання держави відшкодувати цю шкоду в повному обсязі (стаття 13 закону).

Відповідно до чинного законодавства, право на відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю людини поширюється на всіх, хто постраждав від несчасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Реалізація цього права здійснюється в повному обсязі відносно всіх громадян України, окрім учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Пунктом 8 статті 21 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», передбачено відшкодування втраченого заробітку постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2, при встановленні стійкої втрати працездатності (без встановлення інвалідності), але жодним нормативним документом не встановлено механізму реалізації цієї норми.

Здебільшого, керуються на місцях спільним Листом Міністерства праці України та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4 грудня 1996 року № 09-4082. За своїм правовим статусом, Листи не є нормативним документом і не повинні містити правових норм.

2. Статтею 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», передбачено постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, можливість встановлення пенсії по інвалідності у розмірі відшкодування фактичних збитків, але жодним нормативним документом теж не встановлено механізму обчислення цих збитків для цієї категорії громадян.

Відсутність нормативної бази призводить до конфліктних ситуацій, соціальної напруги серед постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи збільшення випадків встановлення стійкої втрати працездатності (без встановлення інвалідності) та підвищення активності «чорнобильських» громадських організацій, стосовно запровадження механізму обчислення та відшкодування фактичних збитків, вважаємо за доцільне прийняття окремої постанови Кабінету Міністрів України.

Проблеми та стратегія розв’язання

Проблема 1.

При наявності механізму обчислення та відшкодування фактичних збитків, у тому числі і втраченого заробітку, збільшиться кількість звернень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи до структурних підрозділів Міністерства праці та соціальної політики (не будуть викидати висновки МСЕК прямо в приміщенні МСЕК) та Пенсійного фонду, що призведе до збільшення витрат із Державного бюджету

Стратегія

Передбачити в Бюджеті України на 2013 рік видатки на покриття витрат в

сумі ___________ тис.грн.

Проблема 2.

Відсутність механізму обчислення та відшкодування фактичних збитків постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС призводе до збільшення соціальної напруги серед цієї категорії громадян (норма є, але не виконується) та до непотрібного протистояння між громадсткістю та органами влади.

Стратегія

1. Внести зміни до підпункту 15 пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 (додаток 4).

2. Прийняти окрему постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних збитків, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додаток 5).

3. Висвітлити позицію Уряду в засобах масової інформації, стосовно послідовного збільшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Консультації

__________________________________________________________________________________

Погодження

__________________________________________________________________________________

Позиція заінтересованих органів

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________

Взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади

__________________________________________________________________________________

Фінансова інформація

__________________________________________________________________________________

Міністр __________________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Суть питання

Запровадження механізму обчислення та відшкодування фактичних збитків

постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Пунктами 1, 2 статті 13 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановлено що держава взяла на себе обов΄язок відшкодувати збитки, завдані ушкодженням здоров΄я громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пунктом 10 постанови Ради Міністрів Української РСР від 8 травня 1986 року № 168-5 «Про умови оплати праці і матеріального забезпечення робітників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції» було встановлено що, пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС встановлюються у розмірі відшкодування фактичних збитків, який обчислюється згідно з Правилами, затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 3 липня 1984 року № 690, але не менше розмірів, передбачених Законом про державні пенсії.

Одні Правила змінились іншими Правилами, які, із прийняттям Закону України «Про загальнообов΄язкове державне соціальне страхування від несчасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», також втратили чинність

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 06.06.1996 р. та приєднанням України до Віденської конвенції» від 12 .07 1996 р. ЗУ№ 684/97-ВР пункт 32 статті 20 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», стосовно відшкодування втраченого заробітку, втратив чинність. Замість нього в статті 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», встановлена була вже узагальнююча норма «в розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно чинного законодавства». Але механізм реалізації цієї норми до цих пір відсутній. Лише методичні листи та роз΄яснення різних центральних виконавчих органів. (Мінчорнобиля, Мінпраці, Мінфіну (лист N 495/Зк, N 09-1125 від 14.04.92 р. і N 13-412/136 від 17.04.92р. відповідно) лист Держнаглядохоронпраці від 01.09.93 р. N 03-04/1749, МОЗ, Держнаглядохоронпраці, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, лист № 06-660 від 27.02.95 р., лист Мінпраці N 09-4082 від 04.12.96р. лист Мінпраці N 03-3/5135-018-15 від 11.08.2003р.)

В одних Листах роз΄яснювалось, що норми Закону України «Про охорону праці» на постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС не поширюються. В інших вже роз΄яснювалось зовсім інше, до того ж Листами була встановлена правова норма, стосовно розрахунку втраченого заробітку, що вже суперечить чинному законодавству.

В підпункті 15 пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 передбачено, що управління праці провадять виплату втраченого заробітку, передбаченого пунктом 8 статті 21 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», але механізм розрахунку заробітку також відсутній, хоча для всіх інших громадян України механізм розрахунку середнього заробітку, у тому числі і для розрахунку втраченого заробітку, встановлено в постанові Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов΄язковим державним соціальним страхуванням».

Законодавчо врегульовано лише питання стосовно того хто платить і кому, а стосовно того скільки платити — не врегульване.

Варіант вирішення питання

Варіант передбачає прийняти безпосередньо постанову Кабінету Міністрів України, стосовно встановлення Порядку відшкодування шкоди завданої ушкодженням здоров΄я громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Опис варіанта. Одномоментно буде врегулювано питання в повному обсязі із

нарахування та виплати шкоди завданої ушкодженням здоров΄я

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у

тому числі і втраченого заробітку, та приведення цієї норми у

відповідність до статті 24 Конституції України.

Фінансові деталі. Необхідно передбачити у Бюджеті України на 2012 рік додаткові кошти у

сумі ___________ тис. грн.

Переваги Одразу буде врегульовано питання стосовно порядку відшкодування

шкоди завданої ушкодженням здоров΄я громадянам, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Недоліки. Відсутні

Додаток 1. Рекомендоване рішення

1. Погодитись із пропозицією Міністерства праці та соціальної політики України, щодо необхідності законодавчого врегулювання питання стосовно порядку відшкодування шкоди завданої ушкодженням здоров΄я громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі і втраченого заробітку, та приведення цієї норми у відповідність до статті 24 Конституції України.

2. Зобов'язати Міністерство праці та соціальної політики України підготувати до 1 січня 2013 року проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок відшкодування шкоди завданої ушкодженням здоров΄я громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Додаток 2. Критерії оцінки та моніторинг

Критерії оцінки

Поліпшення соціального захисту громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи буде враховуватись по кількості звернень громадян, із даного питання, до виконавчих та судових органів влади.

Підвищення довіри до Уряду України буде враховуватись по кількості протестних акцій громадських організацій, в статутній діяльності яких передбачено захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та від інших ядерних аварій.

Моніторинг

Для узгодження цілеспрямованої політики підвищення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та від інших ядерних аварій, відновити при Міністерстві праці та соціальної політики України роботу Координаційної ради Всеукраїнських громадських організацій в статутній діяльності яких передбачено захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та від інших ядерних аварій.

Під час щомісячних засідань Координаційної ради буде проводитись аналіз результативності запровадження механізму відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров΄я громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, результати якого будуть враховуватись при коригуванні стратегії соціального захисту для відповідної категорії громадян.

Додаток 3. Інформаційний план

1. Цілі інформаційного плану

Довести до відома громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, послідовну, цілеспрямовану позицію Уряду України стосовно поліпшення їх соціального захисту.

2. Ключові повідомлення

· Уряд України розпочав підвищення добробуту населення із однієї із соціально незахищених категорій громадян — постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

· Для узгодження цілеспрямованої політики підвищення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та від інших ядерних аварій, при Міністерстві праці та соціальної політики України створено Координаційну раду Всеукраїнських громадських організацій, в статутній діяльності яких передбачено захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та від інших ядерних аварій.

3. Форми та методи інформування

· Повідомлення в засобах масової інформації;

· Круглі столи за участю представників громадських організацій;

· Поїздки по регіонах України з роз’ясненнями;

· Видання брошур, буклетів з коментарями.

4. Бюджет

Повідомлення в засобах масової інформації ___________ тис. грн.

Круглі столи за участю представників громадських організацій ___________ тис. грн.

Поїздки по регіонах України з роз’ясненнями ___________ тис. грн.

Видання брошур, буклетів з коментарями ___________ тис. грн.

Всього ___________ тис. грн.

Додаток 4. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної професійним захворюванням, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пов’язаними з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики ________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від «____» ___________ 2013 р. N ____

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної професійним захворюванням, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пов’язаними з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

На виконання пунктів 1, 2 статті 13 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок відшкодування шкоди, заподіяної професійним захворюванням, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пов’язаними з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
  2. Міністерству охорони здоров’я надати Міністерству праці та соціальної політики України список осіб, яким повязано захворювання з участю у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з виконанням обовязків військової служби при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з впливом аварії на Чорнобильській АЕС.
  3. Міністерству праці та соціальної політики України привести, починаючи з 1 січня 2013 року, розміри втраченого заробітку, передбаченого пунктом 8 статті 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у відповідність з розмірами, що визначаються згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, і забезпечити перерахунок розміру втраченого заробітку протягом одного місяця з дня прийняття даної постанови, за матеріалами пенсійних справ тих осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України. А тим особам, яким встановлено відсоток втрати працездатності внаслідок аварії на Чорнобильсій АЕС та які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України протягом одного місяця з моменту звернення до органів праці та соціального захисту населення.
  4. Пенсійному фонду України привести, починаючи з 1 січня 2013 року, розміри всіх пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених у розмірі відшкодування фактичних збитків, відповідно до частини першої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у відповідність з розмірами, що визначаються згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, але не меншому ніж встановлено частиною четвертою статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та забезпечити перерахунок цих пенсій протягом одного місяця з дня прийняття даної постанови.
  5. Надати право Міністерству праці та соціальної політики давати роз’яснення щодо нарахування заробітної плати за роботу у зоні відчуження та Порядку відшкодування шкоди, заподіяної професійним захворюванням, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пов’язаними з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Прем'єр - міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «____» ________ 2013 р. N ____

ПОРЯДОК

відшкодування шкоди, заподіяної професійним захворюванням, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пов’язаними з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

1. Цей Порядок поширюється на всіх осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Порядок визначає:

· виплати, які відшкодовуються у разі заподіяння шкоди, професійним захворюванням, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пов’язаними з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

· правила обчислення та коригування середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку шкоди;

· механізм обчислення втраченого заробітку.

2. Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов’язаним з роботою (службою) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС складається з:

1. виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

2. виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого);

3. компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу (посилене харчування, протезування, сторонній догляд тощо);

4. допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

Виплати, передбачені підпунктами 2, 3, 4 частини 2 призначаються відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3. Ступінь стійкої втрати працездатності визначається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) у відсотках до професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності постраждалого, причину, час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка її втрата (встановлення групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, а також встановлення лише ступеня втрати професійної працездатності без встановлення групи інвалідності), визначена МСЕК на обумовлений Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” термін або безстроково.

4. Середньомісячний заробіток (грошове утримання) для обчислення розміру відшкодування потерпілому втраченого заробітку (або відповідної його частини) визначається за будь-які 6 місяців підряд роботи (служби) у зоні відчуження в 1986 — 1990 роках, що передували каліцтву, або професійному захворюванні (стійкій втраті професійної працездатності), навіть якщо професійне захворювання встановлено через тривалий час після закінчення роботи (служби) у зоні відчуження.

Середньомісячний заробіток визначається, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення розрахунку оплати праці за умови, якщо цей розрахунок проведено на підставі первинних документів (або архівних) про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні — 5, II — 4, у I зоні — 3).

У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження менше ніж 6 місяців підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення його загальної суми за повні календарні місяці роботи на кількість цих місяців.

Якщо особа в 1986 році працювала у 3-й зоні небезпеки зони відчуження, відшкодування втраченого заробітку за її бажанням може обчислюватись із заробітку за будь-який повний календарний місяць роботи у зоні відчуження в цьому році.

Якщо робота провадилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і середньомісячного заробітку для обчислення шкоди здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше ніж 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

Якщо особа пропрацювала у 1986 — 1990 роках у зоні відчуження менше календарного місяця, втрачений заробіток обчислюється за її бажанням із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітку за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробіток за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Коли дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітку за 25,4 робочих дня здійснюється у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і святкові дні нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності, додається до суми обчисленого заробітку.

У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному місяці роботи більше від 25,4, втрачений заробіток обчислюється із заробітку за фактично відпрацьований час.

У всіх випадках премія, передбачена підпунктом 3 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради від 10 червня 1986 р. N 207-7 (не більше за 400 крб. на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь в роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганням забрудненню навколишнього середовища, після цього розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

Середньомісячний заробіток осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які працювали за межами зони відчуження, обчислюється згідно із статтею 57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

До середньомісячного заробітку, залежно від терміну за який він нарахований, може бути включена відповідна частина квартальної, піврічної, річної премій, щорічної винагороди за вислугу років, винагороди за результати роботи за рік, встановлених у колективному договорі.

Особам, які брали участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році на добровільній безплатній основі, а також особам, які брали участь у в евакуації населення на добровільній безплатній основі, що підтверджено відповідними документами, а також особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби, середня заробітна плата для розрахунку втраченого заробітку встановлюється у розмірі п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на момент участі у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи враховуються всі виплати грошового забезпечення (оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та додаткові види грошового забезпечення), що виплачувались щомісячно на момент участі у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

При цьому в усіх випадках заробітна плата (грошове забезпечення) для розрахунку шкоди не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період та не може перевищувати 3 тис. карбованців.

У разі неможливості отримати довідку про заробіток за роботу у зоні відчуження у зв΄язку із ліквідацією підприємства та відсутності правонаступника, середньомісячний заробіток встановлюється регіональними комісіями з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках або за рішенням суду, на підставі первинних (архівних) документів з обліку відпрацьованого часу у зоні відчуження.

5. Заробітна плата за період роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підлягає коригуванню на момент звернення за відшкодуванням втраченого заробітку за формулою:

З = З (н) × С : М,

де З — середньомісячна заробітна плата для обчислення втраченого заробітку, у гривнях;

З (н) — середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих у економіці України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням втраченого заробітку, у гривнях;

С — сума коефіціентів заробітної плати за кожен місяць розрахункового періоду (К1+К2+К3+К4+К5+К6);

М — кількість календарних місяців у розрахунковому періоді

Коефіцієнт заробітної плати за кожен місяць розрахункового періоду визначається за формулою:

К = З (в) : З (с),

де З (в) — заробітна плата за конкретний місяць розрахункового періоду, у гривнях;

З (с) — заробітна плата найманих працівників, зайнятих у економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, у гривнях. При цьому середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року :

Рік участі

1986

1987

1988

1989

1990

З(с)

174,19

180,61

194,99

212,76

244,30

6. Розмір відшкодування втраченого заробітку обчислюється у відсотках до середньомісячного скоригованого заробітку, відповідно до ступеня втрати професійної працездатності. Нарахований розмір відшкодування коригуванню у бік зменшення не підлягає.

Перерахунок розміру відшкодування здійснюється у разі:

· встановлення МСЕК іншого ступеня втрати професійної працездатності;

· надання потерпілим нових даних про заробіток в зоні відчуження;

· зростання розміру мінімальної заробітної плати відповідно до цього зростання;

· зростання індексу споживчих цін на товари та тарифів на послуги відповідно до цього зростання.

7. Розмір втраченого заробітку виплачується в повному обсязі, незалежно від призначеної пенсії по інвалідності, на яку потерпілий також має право.

Для осіб, які отримують пенсію відповідно частини 1 статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, відшкодування шкоди призначається на підставі документів, наявних у пенсійній справі і виплачуються органами Пенсійного фонду України, в яких вони перебувають на обліку.

8. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті протягом десяти місяців.

Шкода відшкодовується щомісячно:

дитині – до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років);

чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли пенсійного віку, встановленого законом, – довічно;

інвалідам – на термін інвалідності;

одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому членові сім’ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони втратили джерело засобів до існування, або здійснюють догляд за:

дітьми, братами, сестрами, онуками померлого, – до досягнення ними чотирнадцяти років;

іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого.

Шкода відшкодовується у розмірі середньомісячного, скоригованого на момент звернення, заробітку потерпілого за роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка спричинила смерть, за винятком частки, яка припадала на нього самого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди.

Особам, які втратили годувальника, розмір втраченого заробітку відшкодовується в повному обсязі без урахування пенсії, призначеної їм внаслідок втрати годувальника та інших доходів.

Розмір відшкодування, обчислений для кожного з осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, підлягає перерахунку на підставах передбачених цим Порядком, а також у випадках:

· народження дитини, зачатої за життя і народженої після смерті годувальника;

· призначення (припинення) виплати відшкодування особам, що здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, онуками померлого;

· зміни кількості утриманців.

Суми відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, не підлягають оподаткуванню.

За бажанням потерпілого, суми відшкодування шкоди перераховуються на рахунок у відділенні Ощадного або іншого банку України (іншої країни).

Якщо потерпілому, який має право на відшкодування шкоди, за цим Порядком, своєчасно не визначені або не виплачені відповідні суми, то виплати за минулий час мають бути здійснені в обов’язковому порядку без обмеження будь-яким терміном, у сумах, визначених законодавством, що діють на момент виплати відшкодування або діяли на момент виникнення права із відповідним коригуванням на момент виплати.

Компенсація втрати суми відшкодування у зв’язку з порушенням термінів її виплати провадиться відповідно до чинного законодавства.

0дноразова допомога може бути виплачена за вибором потерпілого чи сім’ї померлого у розмірі, визначеному або Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, або Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

У разі смерті потерпілого, недоотримані ним суми на відшкодування шкоди отримують особи, які мають на це право у порядку, встановленому чинним законодавством.

Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Спори щодо права на відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок роботи (служби) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначення або перерахунку його розмірів, інших умов, від яких залежить цей розмір, вирішуються у судовому порядку, встановленому для розгляду цивільних правовідносин.

Запись была опубликована: glavred(ом) Среда, 27 марта 2013 г. в 22:29
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Пропозиції, які надсилають чорнобильці до Мінсоцполітики" Один комментарий

  1. Олег Кортышков сказал(а):

    “4. Пенсійному фонду України привести, починаючи з 1 січня 2013 року, розміри всіх пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених у розмірі відшкодування фактичних збитків, відповідно до частини першої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у відповідність з розмірами, що визначаються згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, але не меншому ніж встановлено частиною четвертою статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та забезпечити перерахунок цих пенсій протягом одного місяця з дня прийняття даної постанови”. – вот самый главный и правильный пункт. только нужно оговорить что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму на момент выплаты. И НА ПОДПИСЬ!!!!!!!!!!!!

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта