?> Пропозиції, які надсилають чорнобильці до Мінсоцполітики | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
29.03.2013, рубрика "Наше право"

Пропозиції щодо розробки Положення (Інструкцію) регіональним та центральній комісії при Мінсоцполітики про визначення даних про заробітну плату(грошове забезпечення) за роботу(службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Як було зазначено на зустрічі Міністра соціальної політики України з представниками чорнобильських організацій України однією з проблем, які так і не вирішені на сьогоднішній день, це те, що незважаючи на відповідні постанови Кабміну про комісії з визначення заробітної плати за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках ці комісії виявились неспроможними надавати відповідні довідки про заробітну плату. Причиною блокування роботи комісій всіх рівнів, включаючи комісії регіональні та центральні, стало те, що в Постановах та наказах про комісії складовою їх частиною не було надано типового положення( інструкції) про те, що працівникам цих комісій при видачі довідок включати в заробітну плату ліквідаторів. Причина: працівники Мінсоцполітики, які відповідали за опрацювання даних постанов та наказів не підготували ці інструкції(типові положення) до Постанов КМУта наказів. Для виправлення цих помилок потрібно в негайному порядку Міністерству соцполітики розробити та довести до всіх регіональних та Центральних комісій типове положення (інструкцію) для членів комісій з зазначенням які складові заробітної плати та відповідно до яких законодавчих та нормативно-правових та документів СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення, потрібно керуватись. Крім того, керуючись листами Мінпраці, Мінчорнобиля та Мінфіну України від 29.10.1992 року №09-3751/1032/3к/13-412/308, Мінсоцполітики від 09.06.1995 року №224/8.13, Мінсоцполітики від 13.04.2001

N 03-3/1652-018-2 потрібно зазначити, що в разі коли військові частини ( тут військові частини та головні управління МВС в м.Києві, АР Крим, м.Севастополі та Головних управліннях МВС в областях), підприємства і організації неправильно оплатили працю в зоні відчуження або вони станом на момент звернення громадянина про видачу довідки до регіональної комісії по визначенню заробітної плати за роботу(службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках розформовані та припинили своє існування, комісія повинна зробити перерахунок заробітної плати особам, які в 1986-1987 роках брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, провести перерахунок заробітної плати та включити її до довідки. При цьому, визначена таким чином заробітна плата (грошове забезпечення) не індексується, не виплачується, а тільки враховується при наданні довідки.

Хочемо звернути увагу на те, що однією з складових роботи по ліквідації аварії на ЧАЕС є те, що ліквідатори при виконанні робіт, отримали граничну дозу опромінення 25 рентген в зв’язку з чим не були допущенні до дальшої роботи та при нарахуванні коштів однією з складових заробітної плати(грошового забезпечення) отримали три оклади за військове звання та три посадові оклади (військовослужбовці).

Три оклади по невідомим причинам не були включені військовослужбовцям до заробітних плат, хоча вони отримані за опромінення, яке особа отримала, виконуючи роботи по самій ліквідації, і є невід’ємною частиної загальної заробітної плати, про що зазначено в листі Вищого адмінсуду України на роз’яснення даного питання. Щоб було ясніше зазначаємо наступне: людина їздила в зону, працювала чи виконувала обов’язки військової служби, отримувала відповідні кошти по різним складовим та серед них грошове забезпечення в розмірі трьох посадових окладів та трьох окладів за військове звання за отримане опромінення при виконанні цих робіт.

Відповідно до листа Мінпраці, Мінчорнобиля та Мінфіну України від 29.10.1992 року №09-3751/1032/3к/13-412/308 в разі, якщо робота в зоні відчуження оплачена невірно, без врахування урядових рішень, то повинен бути здійснений перерахунок заробітної плати згідно законодавства. При цьому, визначена таким чином заробітна плата не індексується, не виплачується, а тільки враховується при нарахуванні пенсії.

Відповідно до листа Мінсоцполітики від 09.06.1995 року №224/8.13 передбачено, що підприємства і організації в разі неправильної оплати праці в зоні відчуження повинні зробити перерахунок заробітної плати особам, які в 1986-1987 роках брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Оплата праці з зоні відчуження передбачена Постановою ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 7 травня 1986р. №524-156.

Ця Постанова була розповсюджена на військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Розпорядженням Ради Міністрів СРСР №1031-рс від 23.05.1986р.

Відповідно, ці документи продубльовані Наказом Міністра ВС СРСР від 11.05.1986р. №0130(секретно 184). Розсекречено за №243 від 05.07.2004 року.

Документом №9/354 ДПС від 23.06.1986 р. Начальникам відділів МВС,фінвідділів дано відповідне роз’яснення за підписом начальника ФПО Журавля І.А.

Відповідно до директиви Командуючого Київським військовим округом від 11.05.1086 року №Д-035 було передбачено «выплачивать военнослужащим выполняющим служебные обязанности в зоне Чернобыльской АЭС должостные оклады/а лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам и оклады по воинском званиям/ в двойном размере».

Відповідно до Постанови №524-156 та до вказаних документів

«Выплачивать военнослужащим воинских частей и органов Комитета государственной безопасности СССР, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, выполняющим служебные обязанности в зоне Чернобыльской АЭС, должностные оклады и оклады по воинскому или специальному званию в двойном размере».

Відповідно до пп 1 п.1 Постанови №207-7 від 10.06.1986 р.Ради Міністрів УРСР і Українськї Республіканської Ради профсоюзів

«Распространили на   работников   предприятий,  организаций  и учреждений,  независимо от  ведомственной  подчиненности  (включая лиц,   временно   переведенных  и  командированных),  а  также  на военнослужащих и военных строителей, занятых на указанных работах, действие  пунктов  1  (на  период  проведения  этих  работ)  и  10 постановления ЦК КПСС,  Президиума Верховного Совета СССР,  Совета Министров   СССР   и   ВЦСПС   от   7   мая   1986  г.  N  524-156(  v0524400-86  )  (подпункты 1 и 10 пункта 1 постановления Совета Министров УССР от 8 мая 1986 г. N 168-5 ( 168с-86-п ) Предоставили право  руководителям министерств и ведомств и их заместителям производить  оплату  труда  работников,  занятых   на работах по  ликвидации  последствий аварии в соответствующих зонах опасности, в   размерах,   предусмотренных   распоряжением  Совета Министров СССР от 17 мая 1986 г. N 964 ( v0964400-86 ).
Установили, что оплата труда работников, занятых на работах в третьей, второй   и   первой   зонах    опасности,    производится соответственно в  четырех-,  трех-  и  двукратном размерах,  сверх среднемесячной заработной  платы,  исходя   из   тарифной   ставки (оклада), установленной по основному месту работы».
 
     Відповідно до абзацу другого  пункту  1  постанови  ЦК  КПРС,Президії Верховної  Ради  СРСР,  Ради  Міністрів  СРСР і ВЦРПС від
7  травня  1986  р.  N  524-156  ( v0524400-86 )  та  на  підставі розпорядження  Ради  Міністрів  СРСР від 3 вересня 1986 р.  N 1767
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1986 р. N 530-рс ( 530-86-р )  тарифні  ставки і  посадові оклади працівників,  які
виконували  роботи  в  районах   і   на   роботах   з   підвищеною радіоактивністю,  підвищувались до 15 %. Міністерствам, відомствам
УРСР,  облвиконкомам, Київському і Севастопольському горвиконкомам надавалось  право  встановлювати  конкретні  розміри  підвищення з
врахуванням складності і  терміновості  цих  робіт,  затверджувати переліки  робіт  з  підвищеною радіоактивністю,  які оплачуються в
такому ж порядку, було також затверджено перелік населених пунктів з  підвищеною радіоактивністю,  в яких оплата праці провадилась по
підвищених до 25 % тарифним ставкам (посадовим окладам).

Таким чином, за роботу в зоні відчуження повинні були платити наступні кошти:

1.Два оклади за військове(спеціальне) звання та два посадові оклади(посадові оклади підвищені на 15-25% залежно від складності робіт та зони де ці роботи виконувались).

2.Кратність за роботи в зоні відчуження (відповідно до кількості робочих днів та зони).

3.Відповідно до зони відчуження та складності робіт посадові оклади було

підвищено від 15% до 25%.

            4. Відповідно до абзацу другого  пункту  1  постанови  ЦК  КПРС,Президії  Верховної  Ради  СРСР,  Ради  Міністрів  СРСР і ВЦРПС від 7  
                травня  1986  р.  N   ( v0524400-86 )  (постанова  Ради Міністрів УРСР від 08.05.86 р.  N 168 ( 168с-86-п ) обслуговування літаків,  
                вертольотів,  пожежної техніки,  дезактивація техніки  і забруднених  ділянок місцевості та деякі інші роботи провадились у 
                подвійному розмірі посадових окладів,  а робітників і службовців -по підвищених на 100 % тарифних ставках.
      5. «Предоставить право руководителям предприятий и организаций
               производить оплату труда работников,  непосредственно  занятых  на
                работах по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  по
                повышенным до 100 процентов тарифным ставкам (сдельным  расценкам)
                и  должностным  окладам» - відповідно до пункту  1  постанови  ЦК     
                КПРС,Президії Верховної  Ради  СРСР,  Ради  Міністрів  СРСР і ВЦРПС від

7 травня 1986 р. N 524-156

               Відповідно до  постанови  Ради  Міністрів  СРСР  і  ВЦРПС від 5 червня 1986 р.  N 665-195 ( v0665400-86 ) "Про  оплату  праці  і матеріальне  забезпечення  працівників підприємств,  організацій і установ,  які виконували роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварії   на   Чорнобильській   АЕС   і   запобіганням  забрудненню навколишнього  середовища"  (постанова  Ради  Міністрів   УРСР   і Укрпрофради  від  10  червня 1986 р.  N 207-7 ( 207с-86-п ) оплата праці працівників підприємств,  організацій і  установ  (надалі  - підприємств),  розташованих  у  зоні ЧАЕС,  які виконували роботи, пов'язані  з  ліквідацією  наслідків  аварії  на   ЧАЕС,   повинна провадитись  з дня аварії в розмірах,  передбачених розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 травня 1986 р.  N 964 ( v0964400-86 ) -у  III,  II,  I  зонах небезпеки у 5-,  4-,  3-кратному розмірах в порівнянні з нормами, встановленими діючим законодавством.
 
Приклад: військовослужбовець(старший лейтенант, командир пожежної роти 25 бригади хімзахисту) виконував обов’язки військової служби в зоні ІІІ на протязі 13 днів в вересні 1986 року, отримана доза опромінення 25 рентген. 
По місцю постійної служби: 
1.Старший лейтенант-130 крб.
2.Посадовий оклад командир взводу-130 крб.
3.надбавка за вислугу років-13 крб.
По місцю служби в 25 бригаді хімзахисту в/ч 83279, яка брала участь в ліквідації аварії на ЧАЕС:
1.Старший лейтенант-130 крб.
2.Командир пожежної роти-110 крб.
Отримане грошове забезпечення складає:
1.Кратність 5- зона ІІІ, 13 виїздів в зону ІІІ -130+130=260 крб.: 30 днів(вересень)=8,67 крб. х 13=112,71 крб.х5=563,55крб.+13 крб.(вислуга років враховується на один оклад)=576,55 крб.
2.Перший оклад грошового забезпечення:  звання 130 крб,посадовий оклад-110 крб.=240 крб.:30 днів=8 крб.х13=104 крб.
3.Другий оклад грошового забезпечення( в ньому посадовий оклад збільшений на 25% за роботу в зоні ІІІ)-264 крб.:30 днів=8,8 крб.х13=114,4 крб.
4. Другий посадовий оклад (командир пожежної роти що обслуговував пожежну техніку - відповідно до абзацу другого  пункту  1  постанови  ЦК  КПРС,Президії  Верховної  Ради  СРСР,  Ради  Міністрів  СРСР і ВЦРПС від 7  травня  1986  р.  N   ( v0524400-86 )  (постанова  Ради Міністрів УРСР від 08.05.86 р.  N 168 ( 168с-86-п )-128 крб.:30 днів=4.27 крб.х13=55,51 крб.
5.За доза опромінення 25 рентген. три оклади грошового забезпечення-130 крб.+110 крб.=240 крб.х 3=720 крб.
Всього:720+55,51+114,4+104+576,55=1570,46 крб. за 13 віїздів в зону ІІІ.
Підстави: Довідка Центрального галузевого архіву Міноборони України.
             Довожу до Вашого відому, що всі перечисленні документи не беруться до уваги при визначенні даних про заробітну плату та при наданні довідок. Вказані листи мінсоцполітики, Постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, Накази Міністра МВС СРСР, Директиви Командуючого КВО не виконуються і не беруться до уваги.

ПРОШУ:

1.Затвердити та надати для роботи типове положення (інструкцію) регіональним комісіям та комісії при Міноборони України з визначення даних про заробітну плату(грошове забезпечення) за роботу(службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках (затверджених наказом МОУ № 596 від 06.09.2012), Головному Управлінню МВС України,Головним управлінням МВС Республіки Крим, Головним обласним управлінням МВС,Київському та Севастопольському міським управлінням МВС. При наданні довідок, якщо робота в зоні відчуження оплачена невірно, без врахування урядових рішень, здійснювати перерахунок заробітної плати згідно законодавства та відповідно до типового положення(інструкції). При цьому, визначена таким чином заробітна плата не індексується, не виплачується, а тільки враховується при наданні довідок про заробітну плату(грошове забезпечення) в зоні відчуження.

2. Затвердити та надати для роботи типове положення (інструкцію) регіональним та центральній комісії при Мінсоцполітики про визначення даних про заробітну плату(грошове забезпечення) за роботу(службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках при наданні довідок, якщо робота в зоні відчуження оплачена невірно, без врахування урядових рішень, здійснювати перерахунок заробітної плати згідно законодавства. При цьому, визначена таким чином заробітна плата не індексується, не виплачується, а тільки враховується при наданні довідок про заробітну плату(грошове забезпечення) в зоні відчуження.

Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 29 марта 2013 г. в 7:28
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Пропозиції, які надсилають чорнобильці до Мінсоцполітики" Один комментарий

  1. jaeztj сказал(а):

    Такий документ давно потрібно було ввести! Без нього неможливо вірно обрахувати реальний заробіток за роботу в зоні відчуження. Думається, що це свідомо робиться чиновниками – керівництвом мінсоцполітики, а особливо Департаментом пенсійного фонду України…! ГАНЬБА!!!

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта