?> Пропозиції, які надсилають чорнобильці до Мінсоцполітики | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
29.03.2013, рубрика "Наше право"

Пропозиції щодо внесення змін до статті 54 Закону України №796–ХІІ від 28.02.1991 р.

ПРОЕКТ

вноситься

Народним Депутатом України

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»» від 28.02.1991 року № 796 –ХІІ.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з

втратою годувальника.

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках не може перевищувати 3, 0 тис. карбованців.

Обчислення і призначення пенсій по інвалідності що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих з зони відчуження, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році, (офіційне тлумачення положення про зону відчуження див. в Рішенні Конституційного Суду України №12-рп/2000 (v012p710-00) dsl 25/10/2000) щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в 3 зоні небезпеки та евакуйованих з 3 зони небезпеки:

по 1 групі інвалідності – 10,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 8,0 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 6,0 мінімальних пенсій за віком.

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в 2 зоні небезпеки та евакуйованих з 2 зони небезпеки:

по 1 групі інвалідності – 8,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 6,4 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 4,8 мінімальних пенсій за віком.

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в 1 зоні небезпеки та евакуйованих з 1 зони небезпеки:

по 1 групі інвалідності – 6,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 4,8 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 3,6 мінімальних пенсій за віком.

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в зоні особливого контролю та евакуйованих з зони особливого контролю:

по 1 групі інвалідності – 4,0 мінімальні пенсії за віком;

по 2 групі інвалідності – 3,2 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 2,4 мінімальних пенсій за віком.

Дітям – інвалідам – 2 мінімальних пенсії за віком.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України

Народний депутат України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»»

від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ.

1. Обґрунтування необхідності прийняття змін.

Згідно статті 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Незважаючи на такі конституційні гарантії, чинна редакція частини чотири статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ містить значну кількість неузгоджених між собою норм щодо призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також пенсійного забезпечення інвалідів з числа громадян, які проживали на момент аварії в зоні відчуження і були евакуйовані у 1986 році. Більш того, непоодинокі випадки, коли при прийнятті нових законів, всупереч Конституції України, значно звужуються вже існуючі права та свободи людини та громадянина.

Недоліком чинної статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ є те, що правове регулювання соціальних відносин і досі здійснюються не єдиним законом а підзаконними нормативно-правовими актами. При цьому можна навести численні випадки, коли норми підзаконних актів прямо суперечать акту вищої юридичної сили – закону, що також негативно відображається на правах і свободах людей і громадян.

У зв’язку з цим виникла необхідність систематизувати положення статті 54 (796-ХІІ), усунути колізії між групами інвалідів, інвалідність яких настала внаслідок каліцтва чи захворювання пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, вивести на рівень закону соціальні норми, врегульовані підзаконними актами.

Оплата праці робітників, зайнятих на роботах в третій, другій, першій зонах небезпеки, здійснювалась відповідно в чотирьох, трьох та двох кратних розмірах, понад середньомісячну заробітну плату, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) за основним місцем роботи. В зоні особливого контролю підвищена оплата праці проводилась не більше однієї тарифної ставки (посадового окладу) понад середньомісячну заробітну плату за основним місцем роботи. Таким чином загальна оплата праці проводилась в 5, 4, 3 кратному розмірі в залежності від зони небезпеки та 2 кратному розмірі в зоні особливого контролю.

Пропонується застосувати механізм прив’язки призначення розміру пенсії по інвалідності, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи до заробітку, одержаного за роботу в ІІІ, ІІ і І зоні небезпеки в 1986 -1990 роках та зоні особливого контролю, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також до місця проживання в ІІІ, ІІ, І зонах небезпеки та зоні особливого контролю евакуйованих з зони відчуження у 1986 році, а саме:

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в ІІІ зоні небезпеки та евакуйованих з ІІІ зони небезпеки:

по 1 групі інвалідності – 10,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 8,0 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 6,0 мінімальних пенсій за віком.

Розрахунок прив’язки розміру пенсії по інвалідності, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи до заробітку, одержаного за роботу в ІІІ зоні небезпеки в 1986 -1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також до місця проживання в ІІІ зоні небезпеки евакуйованих з зони відчуження у 1986 році:

по 1 групі інвалідності 5 х 10Пмін.

П = ___________ = 10,0 П мін.

5

по 2 групі інвалідності 5 х 8Пмін.

П = ___________ = 8,0 П мін.

5

по 3 групі інвалідності 5 х 6Пмін.

П = ___________ = 6,0 П мін.

5

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в ІІ зоні небезпеки та евакуйованих з ІІ зони небезпеки:

по 1 групі інвалідності – 8,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 6,4 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 4,8 мінімальних пенсій за віком.

Розрахунок прив’язки розміру пенсії по інвалідності, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи до заробітку, одержаного за роботу в ІІ зоні небезпеки в 1986 -1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також до місця проживання в ІІ зоні небезпеки евакуйованих з зони відчуження у 1986 році:

по 1 групі інвалідності 4 х 10Пмін.

П = ___________ = 8,0 П мін.

5

по 2 групі інвалідності 4 х 8Пмін.

П = ___________ = 6,4 П мін.

5

по 3 групі інвалідності 4 х 6Пмін.

П = ___________ = 4,8 П мін.

5

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в І зоні небезпеки та евакуйованих з І зони небезпеки:

по 1 групі інвалідності – 6,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 4,8 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 3,6 мінімальних пенсій за віком.

Розрахунок прив’язки розміру пенсії по інвалідності, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи до заробітку, одержаного за роботу в І зоні небезпеки в 1986 -1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також до місця проживання в І зоні небезпеки евакуйованих з зони відчуження у 1986 році:

по 1 групі інвалідності 3 х 10Пмін.

П = ___________ = 6,0 П мін.

5

по 2 групі інвалідності 3 х 8Пмін.

П = ___________ = 4,8 П мін.

5

по 3 групі інвалідності 3 х 6Пмін.

П = ___________ = 3,6 П мін.

5

- для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в зоні особливого контролю та евакуйованих з зони особливого контролю:

по 1 групі інвалідності – 4,0 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності – 3,2 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності – 2,4 мінімальних пенсій за віком.

Розрахунок прив’язки розміру пенсії по інвалідності, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи до заробітку, одержаного за роботу в зоні особливого контролю в 1986 -1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також до місця проживання в зоні особливого контролю евакуйованих з зони відчуження у 1986 році:

по 1 групі інвалідності 2 х 10Пмін.

П = ___________ = 4,0 П мін.

5

по 2 групі інвалідності 2 х 8Пмін.

П = ___________ = 3,2 П мін.

5

по 3 групі інвалідності 2 х 6Пмін.

П = ___________ = 2,4 П мін.

5

Дітям – інвалідам – 2 мінімальних пенсії за віком.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України

Враховуючи викладене, на розгляд Верховної Ради України пропонується проект частини чотири статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ, в якому систематизовано та вдосконалено положення статті 54 вказаного Закону.

Запропоновані зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ, спрямовані на забезпечення справедливості пенсійного забезпечення, у розмірі відшкодування фактичних збитків учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 -1990 роках та евакуйованих з зони відчуження у 1986 році, збереження рівня змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина щодо соціального захисту, визначених Конституцією України.

З прийняттям даного проекту кожна постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи особа буде мати змогу знайти в одному акті – Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ, захист своїх прав і свобод.

Структура проекту сформована ґрунтуючись на нормативних документах Союзу РСР та УРСР, міжнародних правових нормах, визначених Європейською соціальною хартією та Європейським кодексом соціального забезпечення, законотворчій практиці європейських країн.

2. Цілі і завдання прийняття змін до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ.

Зміни насамперед спрямовані на те, щоб, з одного боку, узагальнити норми, згідно з якими здійснюється чинне правове пенсійне регулювання, і, водночас, встановити нові норми, що відповідають потребам соціально незахищених категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, усунути колізії та прогалини законодавства.

Основними принципами, які були покладені в основу розробки проекту є збереження соціальних гарантій, встановлених Конституцією України та чинним законодавством, та розширення вже існуючих.

3. Загальна характеристика змін до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ.

Даним проектом змін до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ пропонується:

1) внутрішньо узгодити єдину систему правових норм у сфері пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 -1990 роках та евакуйованих з зони відчуження у 1986 році .

2) впорядкувати та вдосконалити умови пенсійного забезпечення в особливому порядку різних категорій громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке здійснюється з державного бюджету і регулюється на даний час підзаконними нормативно-правовими актами, які не завжди узгоджені між собою;

3) нові підходи щодо справедливого, за наявними ознаками причетності окремо – взятої особи до виконання робіт або проживання в зоні відчуження, а також удосконалення комплексної системи пенсійного забезпечення громадян.

Змінами передбачено норми щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення інвалідів, що стали інвалідами внаслідок каліцтва чи захворювання, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, а також інвалідів з числа громадян, які проживали на момент аварії в зоні відчуження і були евакуйовані у 1986 році. які потребують захисту та допомоги держави.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У зв’язку з тим, що запропоновані норми не стосуються додаткових виплат, крім тих, що на сьогодні й так передбачені чинним законодавством, прийняття проекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту забезпечить здійснення суттєвих кроків щодо гармонізації законодавства України, сприятиме оновленню правових норм у сфері соціального законодавства на основі комплексного підходу, усуне диспропорції, що виникли останнім часом у пенсійному забезпеченні цієї соціальної групи.

У зв'язку з виключно важливим соціально-політичним значенням, прийняття проекту забезпечить суттєвий внесок у соціальний розвиток країни.

Народний Депутат України

Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 29 марта 2013 г. в 7:06
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Пропозиції, які надсилають чорнобильці до Мінсоцполітики" 3 комментария

  1. Петро Михайлов сказал(а):

    Бред чистой воды!

  2. Виктор сказал(а):

    Що за дурня.

  3. alex сказал(а):

    КАКОЙ ДОЛБОЕБЕНЬ-ДЕПУТАТ ПРИДУМАЛ ЭТУ ХРЕНОТЕНЬ?ЛУЧШЕ ПУСТЬ В ТАКИХ ПАРАМЕТРАХ ПЕРЕПИШУТ СВОЙ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАКОН.С ЭТИМ ВСЕ ЛЮДИ СОГЛАСЯТСЯ!

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта