?> МЕТА ТА ЗАВДАННЯ | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
04.04.2010

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1.Основною метою діяльності Спілки є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, оздоровчих, медичних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.Діяльність Спілки також спрямована на виконання власних програм, програм державних та недержавних організацій.
3.В зв’язку з цим завданням Спілки є:
- сприяння формуванню у громадян поваги до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів, історичних, культурних, національних особливостей України, законодавства;
- сприяння створенню Центру соціально-психологічної реабілітації та оздоровлення потерпілих від Чорнобильської катастрофи;
- участь у зборі, накопиченні та збереженні різноманітних історичних, краєзнавчих матеріалів, пов’язаних із Чорнобильською катастрофою;
- сприяння відродженню духовної, історико-культурної, етнографічної спадщини Чорнобильської зони Полісся;
- сприяння розвитку творчих здібностей дітей членів організації, залучення їх до участі в культурно-освітній та дослідницькій роботі;
- участь в наданні всебічної допомоги чорнобильцям, які опинилися в скрутному становищі чи критичній ситуації;
- сприяння організації висококваліфікованої медичної допомоги, реабілітаційних заходів, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку членів Спілки;
- виконання у встановленому порядку господарської, комерційної та іншої діяльності шляхом створення організацій та установ зі статусом юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством;
- участь у ярмарках, виставках, аукціонах, симпозіумах, семінарах та інших заходах з питань статутної діяльності;
- пошук спонсорів та меценатів, залучення зацікавлених юридичних та фізичних осіб у фінансуванні різноманітних проектів Спілки;
- фінансування програм (проектів), спрямованих на вирішення статутних завдань Спілки.

 

Полный анализ сайта