?> Відкрите звернення до Президента України | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.

Президенту України Януковичу В.Ф.

Наше звернення до Президента України підтримали вісім громадських організацій та було відправлене поштою 25 січня 2011 року. Такого ж листа з пояснювальною запискою було направлене на адресу голови Верховної Ради.

І на сьогодні відповіді на колективне звернення громадських організацій чорнобильців немає. Як можна назвати таке цинічне нехтування думкою чорнобильської громади?  (Анатолій КОЛЯДІН, голова Всеукраїнської спілки "Чорнобиль-86").

Пояснювальна записка до заяви про  зняття  з реєстрації проекту Закону № 7562 від 14.01.2011 року

1. Проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (реєстр. № 7562) від 14.01.2011     відміняє дію статей 3, 8, 16, 19, 22, 50, 60, 64, 68, 113 (ч. 2, п. 1), 152 Конституції  України (254к/96-ВР), положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція, яку в 1950 році підписали Уряди держав - членів Ради Європи, а 17.07.1997 р. ратифікувала Верховна Рада України), положення Конвенції про права інвалідів (яку прийняла Генеральна Асамблея ООН, а 16.12.2009 р. ратифікувала Верховна Рада України),     п.п. k п. 1 ст. І Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року (надалі Конвенція), до якої Україна приєдналася 12 липня 1996 року (ОСОБА_2 України «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» № 334/96-ВР від 12 липня 1996 року), відміняє цілий ряд  статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ (796-12) від 28.02.1991 р. (надалі Закон 796-12), статей Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII (3551-12) від 22.10.1993 р. (надалі Закон 3551-12), та численних рішень Конституційного Суду України.

1.1. Прийняття зазначеного законопроекту можливе тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану,  за поданням Президента України, та лише  на  обмежений  час  дії  надзвичайного стану.

2. Інваліди війни (які отримали поранення, контузію та невиліковні захворювання бо старанно виконували наказ ДЕРЖАВИ по захисту  національних інтересів Країни), та інваліди-ліквідатори Чорнобильської катастрофи, що по наказу ДЕРЖАВИ працювали в ЗОНІ відчуження (при цьому найбільше постраждали ліквідатори 1986 року, що працювали під дією надмірного рівня іонізуючого випромінювання до відбудови об’єкту «УКРИТТЯ» - «Саркофагу», який закрив висипання радіоактивного пилу на голови ліквідаторів,  очистки покрівлі та території коло реактору від радіоактивних уламків, та знищення згорілого під дією радіації лісу, що були захороненні до могильників). Зазначені попередньому абзаці громадяни старанно виконали наказ ДЕРЖАВИ (від якого не можливо було відмовитися без кримінального покарання), втратили здоров’я з отриманням стійкої інвалідності (втратили можливість самостійно заробляти кошти, на купівлю необхідних ліків для підтримання  втраченого здоров’я, без яких особливо ліквідатори 1986 року що втратили імунітет, тому підпадають під дію різними вірусами, та онкологічним захворюванням, на лікування яких треба коштовні ліки, але інваліди-ліквідатори отримуючи занижені чорнобильські виплати не мають необхідних коштів на закупку коштовних ліків, тому помирають в муках). ДЕРЖАВА не виконує надані законодавством гарантії по безкоштовному лікуванню (інваліди не отримують необхідних ліків що рекомендовані спеціалізованими клініками по безкоштовним рецептам лікарів, виписка яких закінчується за кілька годин першого дня місяця). «Подачка» у вигляді безпідставно обмеженої державними службовцями ДЕРЖАВНОЇ пенсії (розмір якої по закону передбачає повне відшкодування збитків за роботу під дією надмірного рівня іонізуючого випромінювання), додаткової пенсії за втрату здоров’я та компенсаційних виплат не покривають навіть витрат на проведення спеціальних аналізів крові (гормональних, онкологічних, та інших спеціальних аналізів, що в державних лікувальних закладах не провадяться, а в приватних лабораторіях коштують значно більше, від доходів, що отримують інваліди-ліквідатори та інваліди війни, а без аналізів лікарям неможливо своєчасно встановити дійсні діагнози, особливо онкологічні). А проект закону № 7562 відкриває «пряму дорогу» на кладовище, через нестерпні муки, що рівноцінно «геноциду».

2.1. Судові проблеми виникли з подачі нечистоплотних («корумпованих») державних службовців, які  затвердили протиправні постанови Кабінету Міністрів України (341-2005-п), (1293-2005-п), (374-2008-п), (530-2008-п), (654-2008-п), (Дія  яких   зупинена та частково відмінена  рішеннями  двох  адміністративних судів,  однак Кабінет Міністрів, та Пенсійний Фонд України, всупереч цим рішення злочинно, продовжують їх використовувати),  якими розповсюджено право отримувати ДЕРЖАВНУ пенсію згідно статті 54 Закону 796-12, на інвалідів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що повинні отримувати пенсію згідно положення іншого закону, що встановлено частиною 3 статті 54 Закону 796-12, яка передбачає: «Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у  зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15)». ДЕРЖАВНА пенсія згідно статті 54 Закону 796-12 передбачена виключно інвалідам-ліквідаторам (та за втрату годувальника із числа інвалідів-ліквідаторів), що по наказу ДЕРЖАВИ працювали в ЗОНІ відчуження на роботах із ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, за яку була передбачена підвищена заробітна плата (заробіток, одержаний в ЗОНІ відчуження передбачав повне відшкодування фактичних збитків за роботу під дією надмірного рівня іонізуючого випромінювання за що передбачена ДЕРЖАВНА пенсія, яка не може бути меншою розміру встановленого згідно статті 54 (ч. 4) Закону 796-12). Суди загальної юрисдикції враховують положення зазначених постанов Кабінету Міністрів України, які розповсюджують право отримувати ДЕРЖАВНУ пенсію згідно статті 54 Закону 796-12 на інвалідів із числа постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, а при судовому розгляді застосовували положення зазначених постанов, якими встановлено розмір ДЕРЖАВНОЇ пенсії інвалідам із числа постраждалих (яка фактично встановлена за рахунок заниження ДЕРЖАВНИХ пенсій інвалідів-ліквідаторів) що не відповідає розміру передбаченому статтею 54 (ч. 4) Закону 796-12, менше якого не може бути ДЕРЖАВНА пенсія установлена згідно положень статті 54 Закону 796-12 (яка повинна надаватися виключно інвалідам-ліквідаторам, та за втрату годувальника із числа інвалідів-ліквідаторів), та застосовуючи діючі на момент судового розгляду положення статей Кодексів, відміняли положення неправомірних нормативних актів виконавчих органів, які «нібито занижували» встановлені статтею 54 (ч. 4) Закону 796-12 норми, тому судовим рішенням затверджували положення нормативного акту що має вищу юридичну силу – закону, та фактично безпідставно зобов’язували регіональні органи Пенсійного фонду України нараховувати інвалідам із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи ДЕРЖАВНУ пенсію згідно положення статті 54 (ч. 4) Закону 796-12. При цьому на різному етапі (із-за постійних змін Верховною Радою України порядку підзвітності розгляду пенсійних справ) судами використовувалися:

а.) положення статті 9 (ч. 4) Кодексу адміністративного  судочинства  України (введеного в дію Законом України № 2747-IV (2747-15) від 06.07.2005 р. - надалі КАС України), передбачає:  «У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість  якого надана Верховною Радою України,або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вишу юридичну силу»;

б.) положення статті 8 (ч. 4) Цивільного процесуального Кодексу України (введеного Законом України № 1618-IV (1618-15) від 18.03.2004 р. - надалі ЦПК України), передбачає: «У разі невідповідності правового акта закону України або міжнародному договору, згода на обов'язковість  якого  надана Верховною Радою України,  суд застосовує акт  законодавства,  який має вищу юридичну силу».

2.2 Фактично діяльність державних службовців нанесла Державному бюджету України збитки через «проблемні судові рішення», яких не повинно бути.

2.3. Злочин державних службовців розпочато з безпідставного об’єднання інвалідів-ліквідаторів (що по наказу ДЕРЖАВИ працювали в ЗОНІ відчуження) та інвалідів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в єдину категорію 1, з видачею єдиних посвідчень. При цьому більша частина проблеми може бути вирішена елементарно, для чого необхідно терміново отримати офіційне тлумачення Конституційного Суду України положень статті 54 Закону 796-12, яке зазначить:

2.3.1.) з моменту затвердження закону ДЕРЖАВНА пенсія згідно статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (та особливо його частини 4) розповсюджується виключно на інвалідів-ліквідаторів, що працювали на роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в ЗОНІ відчуження під дією надмірного рівня іонізуючого випромінювання, за що ДЕРЖАВА гарантувала заробітну плату у розмірі фактичних збитків за роботу в ЗОНІ по наказу ДЕРЖАВИ, також за втрату годувальника із числа інвалідів-ліквідаторів що працювали в ЗОНІ відчуження, та дітей інвалідів народжених від інвалідів-ліквідаторів що працювали в ЗОНІ відчуження, а зміна порядку та розміру нарахування передбаченого статтею 54 (ч. 4) Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» через постанови Кабінету Міністрів України порушує статті 16, 22, 64, 68, 113 (ч. 2, п. 1) Конституції України являється неконституційним;

2.3. 2.) неконституційним являється розповсюдження права отримувати ДЕРЖАВНУ пенсію згідно статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на інвалідів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи що  отримували заробітну плату за роботу за межами ЗОНИ відчуження, які згідно положення статті 54 (ч. 3) цього закону отримувати пенсію виключно згідно положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тому частину третю статті 54 вважати частиною п’ятою, відповідно частини четверту та п’яту вважати частинами третьою та четвертою;

2.3. 3.) додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1 згідно статті 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» розповсюджується на інвалідів-ліквідаторів та інвалідів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.3. 4.) Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок  розповсюдження через протиправні постанови Кабінету Міністрів, якими розповсюджено право отримувати ДЕРЖАВНУ пенсію згідно положень статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з моменту винесення не мають юридичного значення та не повинні виконуватися.

3. Для приведення проблеми у відповідність Конституції та Законів України необхідно відновити навіть недосконалі зразки посвідчення категорії 1, що встановлені в СРСР (коли посвідчення видавалися виключно ліквідаторам Чорнобильської катастрофи), та видавалися на початку дев’яностих років двадцятого сторіччя в незалежній України, коли посвідчення категорії 1 видавалися у відповідності статей 10, 11, 14 Закону 796-12, а закон передбачає посвідчення категорії 1 двох видів (в СРСР посвідчення видавалися виключно ліквідаторам, при  цьому вони видавалися із зазначенням конкретного року участі в роботах із ліквідації Чорнобильської катастрофи, а такого поняття як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи що проживають в зонах радіоекологічного контролю, вигадка незалежної України, бо громадяни що проживають в зазначеній зоні за двадцять п’ять років, що минули після катастрофи не отримали рівня радіоактивного ураження, якій отримували ліквідатори 1986 року що працювали в ЗОНІ відчуження за годину роботи, а ліквідатори що скидали очищали покрівлю та територію навколо ЧАЕС, та зрізали радіоактивний ліс за хвилини роботи):

а.) посвідчення категорії 1, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС _____ року (в посвідченні зазначався конкретний рік участі в роботах з ліквідації наслідків аварії на АЕС в ЗОНІ відчуження, але була пропущена група інвалідності встановлена спец. МСЕК);

б.) посвідчення категорії 1, громадянина який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи (в якому також була пропущена група інвалідності встановлена спец. МСЕК).

3.1. Перереєстрація  потерпілих від катастрофи на ЧАЕС, шляхом  введення  соціальних  карток  із  повним переліком  пільг та компенсацій,  що  не потребуватиме  додаткового виділення кошторису  на перереєстрацію   потерпілих від катастрофи на ЧАЕС та  заміну  чорнобильських посвідчень.

4. Внести зміни в бюджет, та на законодавчому рівні, відмінити всі підзаконні акти, щодо обмеження пенсій, пільг і компенсацій інвалідам-ліквідаторам та інвалідам війни, які встановлені  чинним законодавством та нормами міжнародного права.

5. Переглянути бюджетні програми, щодо виділення  коштів  на  захист  держави в міжнародних судах, щодо  соціальних  пільг, та направити  їх  на  задоволення  фінансування чорнобильських програм інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля,  таким  же  чином  вирішити пере направлення  коштів  від спрощення  надання  пільг та компенсацій із запровадженням соціальних карток,  скорочення  штатної чисельності, в Міністерстві праці та соціальної  політики,  пенсійному  Фонді, вирішивши питання  про  звільнення  в першу  чергу  осіб, (з подальшим скороченням  цих штатних посад),  які  грубо  і неодноразово  порушують  умови  та  порядок  належних  виплат порушуючи чинне законодавство.

5.1. Окремо перевірити та забезпечити необхідне скорочення реєстраційних служб в міністерстві праці та соціальної політики та пенсійному Фонді, забезпечивши єдину систему реєстрації  вхідної та вихідної кореспонденції,  вивільнені кошти  направити на реалізацію чорнобильських програм, в першу чергу, -  на  виплату  за  пільговими рецептами для інвалідів чорнобиля.  (Як заявив на одній із колегій  А. Могильов, - якщо підлеглий заступник  попадається на злочині,   то і  його начальник автоматично  звільняється з посади).

6. Потребує  повної  зміни  організаційна  база  управління  подолання  наслідків  катастрофи  в  зоні Чорнобильської АЕС  та  глобальна  зміна  стратегії   вирішення  проблеми  розбори  реактора  та  захоронення  його  відходів, адже  будівництво  ще  однієї  покрівлі,  жодним  чином  не вирішує  проблем   із   нейтралізацією  та  захороненням   відходів.

6.1.  Необхідне  науково  та  фінансово обґрунтоване  вирішення  проблем  із   забезпеченням  тривалої   нейтралізації  та безпечного і надійного захоронення  всіх  видів  відпрацьованого палива та відходів   з  усіх  АЕС  України.

6.2. МНС та інші рятувальні служби України  до  нинішнього часу не мають  необхідного обладнання  та  надійних  засобів  захисту  на час ліквідації ядерних  інцидентів  та  інших  масштабних  катастроф  техногенного   характеру.

6.3. Особовий  склад МНС, МВС  та  інші рятувальні  підрозділи,  законодавчо, вкрай   недостатньо захищені  в  плані   матеріального та фінансового порядку  при необхідності  лікування, реабілітації  та подальшого матеріального забезпечення  як потерпілих, внаслідок дій опромінення чи техногенної катастрофи, так  і  членів  сімей, які  мають  їх  обслуговувати, при настанні каліцтва.

Анатолій КОЛЯДІН,

голова  Всеукраїнської спілки  ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»,

редактор газети Всеукраїнського часопису  для інвалідів

Чорнобиля та ліквідаторів ПОСТ ЧОРНОБИЛЬ /POST CHERNOBYL

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 8 марта 2011 г. в 5:39
и размещена в разделе Новини Спілки "Чорнобиль-86".
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Відкрите звернення до Президента України" 9 комментариев

 1. Michael сказал(а):

  За організацію, проведення і очолення роботи по об`єднанню “мічених атомом” – молодець Анатолій Колядін, так тримати!!!
  Вбачаю, що на даний час всім, хто має належний статус заплачений ціною життя та нагороджених численними фізичними недугами пора виходити з членства спостерігачів у досконало проявлених діячів. За нас це ніхто не зробить.
  А у кого ще будуть інші пропозиції, побажання зауваження?

 2. Валентина Юрьевна сказал(а):

  Підтримую та вважаю, що таке обґрунтоване вирішення проблем назріло давно , ми трохи затримались. Дочекалися коли «жареный петух клюнет» (№7562) Дуже правильна та змістовна пояснювальна записка. Та як можна достукатися до цих «глухих» та «сліпих» товстосумів, які не знають чим дірки позакривати (бо крадуть без докорів совісті) добралися до соціальних гарантій. А щодо пропозицій? Пропозиції є, нема відповідей. Велика подяка Анатолію Колядіну та його команді.

 3. Василий сказал(а):

  Спасибі Анатолій Федорович за чесну і мужню позицію, яку Ви зайняли. Повністю підтримую. Думаю,що підтримають всі « фронтовики» і чесні люди, але «тиловики» будуть проти…

 4. Сергей сказал(а):

  Согласен частично. Чистку липовых “чернобыльцев” надо проводить, но по этому письму выходит, что дозу радиации получали исключительно ликвидаторы. А как же население в черте зоны, а как же некоторые дети ликвидаторов, которые рождаются со страшными генетическими патологиями? Или, может быть, на них по-другому радиация действовала? Это даже не смешно…

 5. Василий сказал(а):

  Вообще то у нас все делается через одно место…На странице http://pripyat.com/ru/people_and_fates/2005/05/24/82.html

  Академик Цыб утверждает, что поданным Национального регистра ЗА пределами 30 километровой зоны работало около 70 % ВСЕХ ликвидаторов… А интересно сколько у нас инвалидов 86- 87 годов? Ну хотя бы в процентном соотношении ко всем инвалидам?

 6. Владимир Гудов сказал(а):

  Руководителям государства выгодно, чтобы Чернобыльцев было как можно больше. Для Чернобыльцев из-за рубежа получают материальную помощь в т.ч. и автомобили. Все это разворовывают. Но чиновники пока не знают, что в Германии проходит выставка по ЛПА на ЧАЭС и приглашены туда ликвидаторы 1986 года. В апреле в Берлине пройдет коференция на которой мы четко скажем, что нам помощь не нужна т.к. мы ее не получаем. Грабеж со стороны чиновников прекратится.
  Отвечаю на вопрос Василия: в живих к 2009 г. от нашего 731 батальона оставалось всего 25% (за период работы 1986 г.3и4 реакторы.)

 7. Василий сказал(а):

  Владимир Гудов написал(а) в комментах, что:

  Руководителям государства выгодно, чтобы Чернобыльцев было как можно больше.

  Отвечаю на вопрос Василия: в живих к 2009 г. от нашего 731 батальона оставалось всего 25% (за период работы 1986 г.3и4 реакторы.)

  Владимир, я сожалею и скорблю по поводу Ваших сослуживцев… Но это Ваша статистика , а не официальная государственная ,которую государство упорно не желает обнародовать. Вы же понимаете, что происходит? Если взять число потерь Вашего батальона, то 25% – это много, а вот если количество умерших Ваших сослуживцев считать в процентах ко ВСЕМ ликвидаторам ,( а их около 600 тысяч )- то процент получится очень маленький, что дает возможность чиновникам говорить о том, что роста смертей практически нет… Вот в чем цинизм ситуации!А официальных данных по всем категориям почему-то нет…Но если звезды зажигаются,-то кому то это надо..

 8. Юрченко Владимир Мих. сказал(а):

  Наши депутаты в 91 году сотворив Чернобыльский закон выпустили ДЖИНА из бутылки,а теперь хотят обратно туда же его и запихнуть.Не выйдет господа-
  хорошие,лучше уж платите пенсии-казне дешевле обойдется.

 9. Владимир Гудов сказал(а):

  Василий, Вы не внимательно прочитали и неправильно поняли. 25%осталось в живых. Потери 75%. Из 4-х заместителей командира батальона за период с 30 июля по 9 сентября (42 суток) 1986 г. в живых остался я один.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта