?> Відкрите Звернення ВЧНП «За добробут та соціальний захист народу» | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
10.02.2012, рубрика "Соціальне партнерство"

Відкрите Звернення ВЧНП «За добробут та соціальний захист народу»

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДУ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ

КОПІЇ : ПОСЛАМ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН в УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

ЗАСОБАМ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

«ПРО РОЗПУСК АНТИКОНСТИТУЦІЙНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ»

До нас масово звертаються українські громадяни з вимогою про негайний розпуск антиконституційного Конституційного суду України тому, що цей суд прийняв НЕЗАКОННІ рішення від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 та від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012, чим грубо ПОРУШИВ Конституцію України, конституційні і законні права громадян, міжнародне право, а також свої рішення, прийняті раніше.

Цими антиконституційними рішеннями Конституційний суд НЕЗАКОННО визнав повноваження Кабінету Міністрів, які НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ані Конституцією, ані Законами України, а саме:

- застосовувати норми і положення Законів з соціального захисту і пенсій в порядку та у розмірах, встановлених не цими Законами, а Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету пенсійного фонду України чи фінансових можливостей держави, що Кабінет Міністрів визначає самостійно й на свій розсуд.

Даними рішеннями Конституційний суд ПОРУШИВ конституційні права громадян і Конституцію України, а саме:

- статтю 1, якою встановлено, що Україна є соціальна і правова держава;

- статтю 3, якою встановлено, що людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, права людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав людини є головним обов’язком держави;

- статтю 6, якою встановлено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її ПОДІЛУ на ЗАКОНОДАВЧУ, виконавчу та судову, які здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до Законів України;

- статтю 8, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу; Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;

- статтю 16, якою встановлено, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – є обов’язком держави;

- статтю 19, якою встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і Законами України;

- статтю 21, якою встановлено, що права людини Є НЕВІДЧУЖУВАНИМИ та НЕПОРУШНИМИ;

- статтю 22, якою встановлено, що конституційні права ГАРАНТУЮТЬСЯ і НЕ МОЖУТЬ БУТИ СКАСОВАНІ, при прийнятті нових Законів або внесенні змін до чинних Законів НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗВУЖЕННЯ змісту та обсягу існуючих прав;

- статтю 56, якою встановлено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права щкоди;

- статтю 64, якою встановлено, що конституційні права людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав із зазначенням строку дії цих обмежень;

- статтю 68, якою встановлено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та Законів України, не посягати на права інших людей;

- статтю 75, якою встановлено, що ЄДИНИМ органом ЗАКОНОДАВЧОЇ влади в Україні є парламент – Верховна Рада України;

- статтю 92, якою встановлено, що виключно Законами України визначаються: права людини і громадянина, гарантії цих прав, основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;

- статтю 113, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі ВИКОНАВЧОЇ влади, який у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України;

- статтю 116, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України: забезпечує виконання Конституції і Законів України, вживає заходів щодо забезпечення прав людини і громадянина;

- статтю 124, якою встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Цими рішеннями Конституційний суд СУПЕРЕЧИТЬ своїм рішенням з цих питань, прийнятим раніше, зокрема: № 8-рп/99 від 06.07.1999 р., № 5-рп/2002 від 20.03.2002 р., № 7-рп/2004 від 17.03.2004 р., № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р., № 20-рп/2004 від 01.12.2004 р., № 8-рп/2005 від 11.10.2005 р., № 6-рп/2007 від 09.07.2007 р., № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р., № 26-рп/2008 від 27.11.2008 р., що створює хаос у державі.

Крім того рішення Конституційного суду № 20-рп/2011 і № 3-рп/2012 НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ міжнародному праву.

З огляду на правову позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішенні у справі «Кечко проти України», реалізація особою права, що пов’язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань, тобто посилання органами державної влади на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань, судами не повинні прийматися до уваги.

Зазначену правову позицію викладено також у практиці Європейського суду у справі Івон Ван Даін проти «Домашнього Офіса» (дело № 41/74, Van Duyn v/ Home Office, 1974), яка обумовлена принципом юридичної визначеності, який означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу пов’язана з іншим принципом ‑ відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов’язань для уникнення відповідальності.

При цьому, якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію, в цьому випадку це соціальні гарантії громадянам, держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у фізичних осіб стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки.

Це ж підтверджується пунктом 3.3 мотивувальної частини рішення Конституційного суду від 27.11.2008 р. № 26-рп/2008, де зазначено, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, що має особливий предмет регулювання (визначення доходів та видатків на загальносуспiльнi потреби), створює належні умови для реалізації законів України, інших нормативно-правових актів, ухвалених до його прийняття, які передбачають фінансові зобов’язання держави перед громадянами i територіальними громадами. Саме у виконанні цих зобов’язань утверджується сутність держави як соціальної i правової. Відповідно до статей 1, 3 Конституції України та принципів бюджетної системи держава не може довільно відмовлятися від взятих на себе фінансових зобов’язань, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно i відповідально.

Отже, цими рішеннями Конституційний суд НЕЗАКОННО дозволив Уряду посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання зобов’язань держави, які встановлено Законами України з соціального захисту і пенсій.

З вищенаведених підстав Конституційний суд НЕ ВИКОНАВ своє конституційне призначення, згідно статей 124, 147, 150 і 152 Конституції України, як єдиний орган конституційної юрисдикції щодо вирішення питань відповідності Законів Конституції України, НЕ ВИКОНАВ своє завдання, згідно статті 2 Закону України “Про Конституційний суд України”, щодо гарантування верховенства Конституції на всій території України, а судді, що прийняли антиконституційні рішення № 20-рп/2011 і № 3-рп/2012 ПОРУШИЛИ присягу судді Конституційного суду України, відповідно до статті 17 вищенаведеного Закону, і тому повинні бути НЕГАЙНО ЗВІЛЬНЕНІ, згідно пункту 5 статті 126 Конституції України.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись Конституцією України і Законом України “Про Конституційний суд України” ВИМАГАЄМО:

1.НЕГАЙНО ЗВІЛЬНИТИ, відповідно до пункту 5 статті 126 Конституції України, суддів Конституційного суду України, які прийняли антиконституційні рішення від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 та від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012, чим грубо ПОРУШИЛИ Конституцію України, конституційні і законні права громадян, міжнародне право, свої рішення, прийняті раніше, і присягу судді Конституційного суду України:

1.Головіна Анатолія Сергійовича;

2.Бауліна Юрія Васильовича;

3.Бринцева Василя Дмитровича;

4.Вдовіченка Сергія Леонідовича;

5.Винокурова Сергія Маркіяновича;

6.Гультая Михайла Мирославовича;

7.Запорожця Михайла Петровича;

8.Кампа Володимира Михайловича;

9.Колоса Володимира Івановича;

10.Лилака Дмитра Дмитровича;

11.Маркуш Марію Андріївну;

12.Овчаренка В’ячеслава Андрійовича;

13.Пасенюка Олександра Михайловича;

14.Сергейчука Олега Анатолійовича;

15.Стецюка Петра Богдановича;

16.Стрижака Андрія Андрійовича;

17.Шапталу Наталію Констянтинівну;

18.Шишкіна Віктора Івановича.

2.РОЗПУСТИТИ Конституційний суд України за вимогою народу України, що є єдиним джерелом влади та здійснює владу безпосередньо, відповідно до статті 5 Конституції України, на підставі підписних листів громадян України, зібраних на підтримку цього Звернення, що є народним волевиявленням і формою безпосередньої демократії, згідно статті 69 Конституції України;

3.СФОРМУВАТИ новий склад суддів Конституційного суду України шляхом погодженного рішення між всіма політичними партіями, всеукраїнськими громадськими організаціями і профспілками України та призначити їх, відповідно до статті 148 Конституції України;

4.ВНЕСТИ зміни до Конституції України щодо обрання суддів Конституційного суду, а також всіх інших суддів, шляхом виборів громадянами України;

5.ПРИТЯГНУТИ вищенаведених суддів Конституційного суду України до кримінальної відповідальності за перевищення влади або службових повноважень, згідно частини третьої статті 365 Кримінального Кодексу України.

Микола ИСАЄВ,

Голова Головного Секретаріату Партії Ісаєв М.В.

Підписні листи оформлювати у не менш 3-х екземплярах та направляти рекомендованими листами у такі адреси:

01220, м.Київ, вул.Банкова 11, Особисто Президенту України Януковичу В.Ф.

01008, м.Київ, вул.Грушевського 5, Особисто Голові Верховної Ради України Литвину В.М.

02232, м.Київ, вул.Бикова 8, оф.83, Голові Головного Секретаріату ВЧНП ІсаєвуМ.В.

Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 10 февраля 2012 г. в 9:04
и размещена в разделе Соціальне партнерство.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Відкрите Звернення ВЧНП «За добробут та соціальний захист народу»" 3 комментария

 1. всеволод сказал(а):

  Повністю підтримую. А ще – всім вказаним суддям КСУ законом України Про державний бюджет встановити пенсію в розмірі один прожитковий мінімум довічно, без права її збільшення , як і депутатам ВРУ, які голосували за такий бюджет 2012, так і всім членам КМУ та керівникам Мінсоцполітики і ПФУ.

 2. vlasen47 сказал(а):

  Уважаемый Николай Всисович!
  Обращение классное! Вот и организуйте сбор подписей под обращением. Заявите о себе в полной мере. Расставьте палатки по сбору подписей возле станций метро и по районам. Найдите людей, которые будут работать в этих палатках и снабдите их подписными бланками и ручками. Тогда обращение Вашей партии будет не пустым звуком, а руководством к принятию решений Президентом. Да и люди почувствуют, что есть такая партия, которая не на бумаге и на словах, а на деле беспокоится об их социальной защите.

 3. БОРИС ЧЕРКАССЫ сказал(а):

  ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ !! НАЧАЛИ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ. 23 ФЕВРАЛЯ МИТИНГ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ ЧЕРКАССЧИНЫ. СТОИМ С 11 ЯНВАРЯ НЕСМОТРЯ НА МОРОЗ.БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ ПЕРЕРЫВ В 8 ДНЕЙ. АКЦИЯ БЕЗСРОЧНАЯ. ДЕЙСТВИЯ ((андреевцев ))ОСУЖДАЕМ. ИХ ИНЦИАТИВЫ НЕЛЕПЫ И АБСУРДНЫ. СТОИМ ДО ОТМЕНЫ 1210.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта