?> З В Е Р Н Е Н Н Я | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
10.02.2015, рубрика "Наше право"

09.02.2015 № 03/02

Голові Верховної Ради України

Гройсману Володимиру Борисовичу

З В Е Р Н Е Н Н Я

Шановний, Володимире Борисовичу!

Громадська організація “Костянтинівський Союз “Інваліди Чорнобиля” звертається до Вас, як до Голови Верховної Ради України, з вимогою забезпечення дотримання народними депутатами України положення пункту 3 статті 1 Закону України "Про статус народного депутата України": “При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі”

Підставою, яка дозволяє нам звернутись до Вас з такою вимогою, є прийняття Верховною Радою України Закону “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, та  Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” № 76-VIII від 28.12.2014 р..

Ми вже тривалий час спостерігаємо як законодавча, виконавча та судова влади України порушують конституційні права громадян, але надалі не маємо бажання бути пасивними спостерігачами беззаконня! Не для того загинула на майдані “Небесна сотня”, щоб нова влада продовжувала політику правого нігілізму, яка веде прямим шляхом до руйнування суспільства.

Усвідомлюючи, що наразі Держава знаходиться у край важкому стані і фактично веде війну з зовнішнім агресором вважаємо, що в таких умовах народні депутати вибрані народом не мають  морального права користуватись доцільністю в збиток законності, ставлячи народ України у стан боротьби за виживання на два фронти - борючись з зовнішньою та внутрішньою агресією, у той час як влада України не  поспішає ліквідувати корупційні схеми, що дозволяє  і далі грабувати народ.

Хочемо нагадати Вам, як Голові Верховної Ради, а також народним депутатам України, що:

1. Верховна Рада України 24 лютого 2014 року прийняла постанову «Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.201) якою визнала, що:  “...Рішенням від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 ... Конституційний Суд України дозволив Кабінету Міністрів України "вручну" регулювати рівень соціальних виплат, притому що раніше Конституційний Суд України приймав з цього питання прямо протилежні рішення. Тим самим судді Конституційного Суду України фактично порушили право громадян на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, які передбачені статтями 46 та 48 Конституції України”.

Користуючись висновками Постанови Верховної Ради «Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді», про те що “...судді Конституційного Суду України фактично порушили право громадян на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, які передбачені статтями 46 та 48 Конституції України” ми робимо висновок, що народні депутати України так само порушили права громадян на соціальний захист коли проголосували за прийняття проекту Закону про Державний бюджет України на 2015 рік №1000 від 12.12.2014 р., фактично надавши повноваження “...Кабінету Міністрів України "вручну" регулювати рівень соціальних виплат...” в Законі “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, навіть не прийнявши до уваги висновки до вказаного законопроекту Головного науково-експертного управління від 24.12.2014 року:

- “Конституційний Суд України також у своїх рішеннях неодноразово визначав у своїх рішеннях правову позицію, за якою «Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні (стаття 75 Конституції України). Це означає, що право приймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється безпосередньо народом (статті 5, 38, 69, 72 Конституції України), належить виключно Верховній Раді України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України) і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам»; «права делегування законодавчої функції парламентом іншому органу влади (у даному випадку Кабінету Міністрів України) Конституцією України не передбачено» (Рішення від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 у справі про порядок виконання рішень Конституційного Суду України,   від 9 жовтня 2008 року № 22-рп/2008, від 23 червня 2009 року № 15-рп/2009 у справі про тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита).”

Доречі подібні висновки експертів були і раніше:

“...У своїх висновках до аналогічних пропозицій Головне управління неодноразово зазначало, що, не заперечуючи можливості визначення на підзаконному рівні окремих питань, що стосуються порядку надання відповідних соціальних виплат актами Кабінету Міністрів України, за змістом відповідних положень Конституції України вирішення питань, що стосуються права на відповідні соціальні виплати та визначення їх розмірів, належить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Такий підхід випливає зі змісту пунктів 1 та 6 частини 1 статті 92 Конституції України, за якою виключно законами України визначаються: «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; основи соціального захисту… .

2. Такі самі порушення прав громадян народні депутати України допустили коли приймали Закон України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”.  Більшістю його положень, незаконно надається право Кабінету Міністрів України встановлювати розмір соціальних виплат одночасно видаляючи розміри із Законів України всупереч ст.92 Конституції України.

Констатуємо, що народні депутати України знов проігнорували висновки Головного науково-експертного управління від 27.12.2014 року за підписом її керівника — В.Борденюка, які однозначно говорять про порушення Конституції України!

Пропонуємо лише фрагмент з висновку:

“... значної кількості громадян України пільги, компенсації і гарантії, право на надання яких передбачено чинним законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення достатнього життєвого рівня. Відповідно звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається (рішення Конституційного Суду України  від  6 липня  1999  року N 8-рп/99 , від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002  від  17 березня 2004 року N 7-рп/2004,  від 1 грудня 2004 року  N  20-рп/2004). Тому  розгляд комплексу проблем, які стосуються змін у рівні та умовах соціального забезпечення різних категорій громадян, на нашу думку, має здійснюватися з урахуванням позиції Конституційного Суду України з цих питань.”

3. Вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на те, що нормами статті 2 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначено, що: “Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, встановлені раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни. Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни, передбачені цим Законом, є недійсними.”.

Але ця норма Закону була повністю проігнорована депутатами ВРУ при голосуванні!

4. Також доводимо до Вашого відома іншу позицію  Головного науково-експертного управління про те, що:

“Можливість коригування на підзаконному рівні норм і положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що передбачають виплату відповідних доплат до пенсій, компенсацій та державних пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, заперечується змістом статті 71 цього Закону, де визначено, що дія його положень не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.”

На підставі викладеного, пропонуємо:

  1. При прийнятті законодавчих актів Верховною Радою України неухильно дотримуватись правових норм Конституції, Кодексів та Законів України.
    1. Негайно переглянути Закон “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, та виключити з нього положення які порушують Конституцію України, суперечать рішенням Конституційного Суду України.
  2. Негайно переглянути Закон України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, та виключити з нього положення які порушують Конституцію, Закони України та суперечать рішенням Конституційного Суду України.
    1. Виключити з Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” зміни які обмежують права і пільги ветеранів війни.
    2. Скасувати зміни в Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» які були внесені з порушенням норми ст.71.
  3. Звернутись до Конституційного Суду України з питанням про правомірність застосування рішення КСУ  від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 державними органами України у зв'язку з висновками Постанови ВРУ від 24 лютого 2014 року  про порушення суддями присяги та права “громадян на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, які передбачені статтями 46 та 48 Конституції України”.

Оскільки, відповідно Конституції України, Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, сподіваємось, що отримаємо аргументовану відповідь на наше звернення, та відповідне реагування щодо порушень у змінах до законодавчих актів України.


Звернення прийняте на загальний зборах

громадської організації

«Костянтинівський Союз «Інваліди Чорнобиля»

Пидписи членів організації у додатку.

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 10 февраля 2015 г. в 13:52
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта