?> Законопроект №2466 від 05.03.2013 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
14.03.2013, рубрика "Наше право"

Законопроект №2466 від 05.03.2013

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Суб'єкт законодавчої ініціативи:

Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту:

Чудновський В.О.

Головний комітет:

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Інші комітети:

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

Комітет з питань європейської інтеграції

Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 05.03.2013

Подання 05.03.2013

Пояснювальна записка 05.03.2013

Порівняльна таблиця 05.03.2013

Проект вноситься

Народним депутатом України

Чудновським В.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

щодо соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200) такі зміни:

1. У статтю 11:

1) доповнити частину першу пунктом 7 такого змісту:

«7) особи, які досягли повноліття, та які народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.»

2. У статтю 13:

1) у пункті 2 частини першої слова «якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою» замінити словами «який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

3. Доповнити статтею 14-1 наступного змісту:

1) «Стаття 14-1. Визначення поняття втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Під втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розуміється втрата годувальника, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

4. У статті 20:

1) у першому реченні частини другої слова «смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити;

2) у третьому та четвертому реченнях частини другої слова «смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити.

5. У статті 21:

1) у першому реченні частини другої слова «смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити;

2) у другому та третьому реченнях частини другої слова «смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити.

6. У статті 22:

1) у першому реченні частини другої слова «смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити;

2) у другому та третьому реченнях частини другої слова «смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити.

7. У статті 27:

1) пункт 4 частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

«4) народилися або постійно проживали чи навчалися на момент та/або після аварії у зоні посиленого радіоекологічного контролю незалежно від часу проживання.».

8. У статті 48:

1) у частині першій слова «та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» виключити.

9. У статті 54:

1) частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

«У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності - десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - восьми прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - шести прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

дітям-інвалідам - чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5.

Верховна Рада України

В порядку законодавчої ініціативи відповідно до статті 93 Конституції України вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Доповідати під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Чудновський В.О.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.;

2. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.;

3. Пояснювальна записка – на 2 арк.;

4. Порівняльна таблиця – на 8 арк.;

5. Копія зазначених матеріалів в електронному вигляді.

Народний депутат України Чудновський В.О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

1. Мета створення та обґрунтування необхідності прийняття акта

Цим законопроектом пропонується значне зниження бюрократизації процедури отримання соціальних гарантій членам сім’ї, у зв’язку із втратою годувальника, який був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Чинна на даний час редакція Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає соціальні гарантії членам сімей при втраті годувальника тільки за наявності встановлення причинного зв’язку між смертю та наслідками Чорнобильської катастрофи. Про цьому процедура встановлення такого зв’язку істотно ускладнена та потребує від членів сім’ї померлого докладання значних зусиль, зокрема організації проведення огляду МСЕК.

Наявні в чинній редакції Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначення понять категорій осіб, які відносяться до постраждалих, не в повній мірі забезпечують соціальний захист громадян, які фактично постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, однак на даний час такими не визнаються. З метою усунення нерівності прав громадян пропонується врегулювати коло осіб, які підпадають під визначення статуту постраждалого.

Встановлений на даний час мінімальний розмір пенсії для інвалідів – постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, не відповідає дійсним потребам осіб та не може забезпечити достатній рівень соціальної захищеності, тому законопроектом передбачене підвищення розміру пенсії.

2. Загальна характеристика проекту акта

Законопроектом пропонується встановлення соціальних гарантій членам сім’ї померлого годувальника, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, незалежно від причин смерті.

Передбачається встановлення категорії осіб, які належать до постраждалих від Чорнобильської катастрофи. До таких зокрема пропонується віднести осіб, які досягли повноліття, та які народилися після 26 квітня 1986 року від батька, матері, які мали підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, уточнюється категорія дітей, які належать до потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, до таких пропонується віднести осіб, які народилися або постійно проживали чи навчалися на момент та/або після аварії у зоні посиленого радіоекологічного контролю незалежно від часу проживання. Також законопроектом передбачається підвищення мінімального розміру пенсій для інвалідів, щодо яких встановлений зв'язок з Чорнобильською катастрофою.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

В цій сфері правового регулювання діють таки нормативні акти:

Конституція України;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього законопроекту істотно полегшить реалізацію прав членам сімей, які втратили годувальника, надасть можливість підвищити рівень соціальної захищеності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, значно знизить соціальну напругу та забезпечить подолання нерівності прав громадян.

Народний депутат України Чудновський В.О.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Чинна редакція

Редакція зі змінами

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:

1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку після досягнення ними повноліття), а також відселені із зон безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення;

2) особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або прожили за станом на 1 січня 1993 року на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, та відселені або самостійно переселилися з цих територій;

3) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років;

5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. Перелік видів робіт і місць, де виконувалися зазначені роботи, встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, та яким у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону.

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:

1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку після досягнення ними повноліття), а також відселені із зон безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення;

2) особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або прожили за станом на 1 січня 1993 року на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, та відселені або самостійно переселилися з цих територій;

3) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років;

5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. Перелік видів робіт і місць, де виконувалися зазначені роботи, встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, та яким у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону;

7) особи, які досягли повноліття, та які народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за:

1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за:

1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) втрату годувальника, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Відсутня

Стаття 14-1. Визначення поняття втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Під втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розуміється втрата годувальника, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Стаття 20.

Частина друга.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статті 20.

Частина друга.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21.

Частина друга.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21.

Частина друга.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22.

Частина друга.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22.

Частина друга.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:

1) евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутрішньоутробного розвитку;

2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;

4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:

1) евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутрішньоутробного розвитку;

2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;

4) народилися або постійно проживали чи навчалися на момент та/або після аварії у зоні посиленого радіоекологічного контролю незалежно від часу проживання;

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986 - 1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році:

по I групі інвалідності - 220 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 180 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 - 1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:

по I групі інвалідності - 160 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 150 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 140 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

по I групі інвалідності - 130 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 120 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 110 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

дітям-інвалідам - 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986 - 1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності - десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - восьми прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - шести прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

дітям-інвалідам - чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Народний депутат України Чудновський В.О.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=45977

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 14 марта 2013 г. в 15:46
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта