?> Законопроект №2491 від 07.03.2013 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
14.03.2013, рубрика "Наше право"

Законопроект №2491 від 07.03.2013

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

Суб'єкт законодавчої ініціативи:

Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту:

Фабрикант С.С. VII скликання

Головний комітет:

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Інші комітети:

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

Комітет з питань європейської інтеграції

Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 07.03.2013

Подання 07.03.2013

Пояснювальна записка 07.03.2013

Порівняльна таблиця 07.03.2013

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46009

Проект (2491 від 07.03.2013)

вноситься народним

депутатом України

Фабрикант С.С.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 1999 р., № 19, ст. 174; 2001 р., № 44, ст. 230; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9, 10-11, ст. 96, № 49, ст. 485; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:

1. Статтю 48 викласти в такій редакції:

«Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.».

2. Абзац десятий частини третьої статті 54 викласти у такій редакції:

«для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї:».

3. У статті 59:

1) назву статті викласти у такій редакції:

«Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї»;

2) абзац четвертий цієї статті викласти у такій редакції:

«Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження або на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Фабрикант С.С.

Додатки:

1.проект Закону України на 2 арк.;

2.пояснювальна записка на 2 арк.;

3.порівняльна таблиця на 3 арк.;

4.проект постанови Верховної Ради України на 1 арк.;

5.електронні копії зазначених документів.

Народний депутат України С.С.Фабрикант

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

1.Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Чинний Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не в повній мірі захищає права та інтереси осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї. Тільки в АР Крим зареєстровано 480 громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а в цілому в Україні таких громадян близько 6 тисяч. Під дію цього законопроекту підпадає близько 1,5 тисяч осіб.

Ця категорія громадян була прирівняна до учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС 1, 2, та 3 категорій, але окремі пільги та компенсації, передбачені законодавством для громадян – учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС, діючим законодавством на них не розповсюджуються. Внаслідок чого, вищезазначений Закон України потребує внесення змін та доповнень.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї) надасть можливість реалізувати право на пільги та компенсації цієї категорії громадян та у повному обсязі і у відповідності до реалій сьогодення, буде захищати значну соціальну групу громадян України, які постраждали, виконуючи свій громадянський або військовий обов'язок.

2.Мета і шляхи її досягнення

Законопроект дозволить підвищити рівень соціального захисту осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Прийняття проекту Закону усуне протиріччя при наданні пільг та компенсацій громадянам, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та які мають однакову категорію.

3.Правові аспекти

Основними законодавчими актами, які регулюють зазначені відносини у сфері охорони праці, є Конституція України та Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Реалізація положень законопроекту після його прийняття потребує внесення змін до деяких підзаконних нормативно-правових актів.

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту потребуватиме близько 115 мільйонів гривень видатків з державного бюджету, покриття яких здійснюватиметься за рахунок коштів, що надходять від приватизації майна.

5.Прогноз результатів

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить забезпечити належний рівень соціального захисту осіб, що брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та усуне диспропорції, що виникли останнім часом у пенсійному забезпеченні цієї соціальної групи та громадян, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Народний депутат України С.С.Фабрикант

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

Чинна редакція

Редакція із змінами, що пропонуються

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Абзац десятий частини третьої статті 54:

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

Абзац десятий частини третьої статті 54:

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї:

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження або на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Народний депутат України С.С.Фабрикант

Запись была опубликована: glavred(ом) Четверг, 14 марта 2013 г. в 15:50
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта