?> Законопроект від 25.09.2009 №4321 | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
15.03.2010, рубрика "Наше право"

Законопроект від 25.09.2009 №4321

З квітня минулого року знаходиться на розгляді у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи законопроект №4321 від 03.04.09. Ми його викладали раніше на наш блог – цей законопроект відомий як проект президента «Союзу Чорнобиль України» Юрія Андрєєва. До цього законопроекту зараз внесені поправки.

13 березня цього року цей законопроект був розглянутий постійною комісією Громадської ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при Департаменті соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Які реалії?


Ще при Уряді Тимошенко 27.04.09 відбулася нарада під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України О.Турчинова. Саме на виконання протокольного рішення цієї наради були підготовлені міністерством праці та соціальної політики законопроекти щодо змін Чорнобильського законодавства: статей 30, 36, 37, 39, 48, 50, 51,52,54. В пояснювальній записці до цих  проектів говориться: Оскільки на сьогодні склалася складна ситуація з виплатою компенсацій, доплат, допомог і пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за судовими рішеннями у розмірах, значно вищих за встановлені Кабінетом Міністрів України гарантій у межах бюджетних призначень, до стабілізації соціально-економічної ситуації в країні нагальним завданням є внесення відповідних змін до чинного  Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог) у частині врегулювання цих виплат.

Це вже навала…

Зі зміною Уряду сподівань на те, що цей каток буде зупинений, не має. З цієї позиції значення законопроекту №4321 змінюється. Він на цей час стає компромісним між бажанням Влади змінити Чорнобильський закон и бажанням чорнобильської громади зберегти параметри соціального захисту чорнобильців.

Цей законопроект стосується лише 54 статті нашого закону.

Громадська комісія прийняла рішення підтримати саме законопроект №4321, який пропонується на розгляд читачам, враховуючи, що законопроекти, які знаходяться в Мінпраці, значно зменшать параметри соціального захисту чорнобильців.

Що стосується змін статей 48, 50, 51, 52 громадська комісія не підтримала жодних пропозицій щодо їх змін. Але ми повинні пам’ятати, що влада не зупиниться на цьому. Єдиний вихід: запропонувати свої законопроекти для влади. Це треба робити негайно. Часу на роздуми не має!

Анатолій КОЛЯДІН

Проект

на заміну раніше поданого

реєстр 4321 від 03.04.09 р

вноситься народними

депутатами України

С.М.Рижуком (реєстр. № 175)

Д.О. Шенцевим (реєстр. №140)

Б.Д.Дейчем (реєстр. № 29)

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” (щодо пенсійного забезпечення)

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1993 р., № 10, ст.76, № 20, ст.217, № 26, ст. 277, ст.281, № 29, ст. 305, № 32, ст. 343; 1995 р., № 16, ст. 111; 1996 р., № 3, ст. 11, № 16, ст. 71, № 35, ст. 162; 1997 р., № 6, ст. 45, № 33, ст. 207; 1998 р., № 21, ст. 109; 1999 р., № 8, ст. 59, № 19, ст. 174; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 27, ст. 134, № 30, ст. 140, № 44, ст. 230; 2002 р., № 29, ст. 199; 2003 р., № 10 - 11, ст. 87; 2004 р., № 36, ст. 445; 2005 р., № 9, ст. 181, № 16, ст. 259, № 25, ст. 338; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9-11, ст. 96, № 22, ст. 199) такі зміни:

І. Загальні положення

1. Частину  першу  статті  54  викласти  у  наступній  редакції:

Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсія у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством. При цьому:

–   розмір пенсії визначається за формулою:

П = Зс х Кзс х Кн,  де:

П   –    розмір  пенсії,

Зс –  середня заробітна плата за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, яка застосовується відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", 

Кзс –    середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується при обчисленні пенсії,

Кн –  відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи, причому:

–  середньомісячний коефіцієнт заробітної плати (Кзс), який враховується    при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кзс = Ск : К,  де:

Ск  –  сума коефіцієнтів заробітної плати громадянина (Кз1+Кз2+Кз3+

…+Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження у 1986-1990      роках,

К  –  кількість місяців, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати;

–  коефіцієнт заробітної плати (Кз1, Кз2, Кз3, …, Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кз = Зв : Зсм ,   де:

Кз  –  коефіцієнт заробітної плати громадянина,

Зв  – сума заробітної плати громадянина за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати в межах сум визначених ст. 41 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",

Зсм  –  середня заробітна плата працівників у 1986 – 1990 роках, зайнятих у галузях національної економіки, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, в порядку, встановленому чинним законодавством;

–  у разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

–  при визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна плата за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року (кварталу);

– у разі зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з 2011 року) заробіток, з якого призначається пенсія відповідно до цієї частини статті, збільшується на коефіцієнт, який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року, в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під час призначення пенсії;

–  коли розмір пенсії, обчислений із заробітку, визначеного відповідно до цієї частини статті, менший ніж розмір пенсії до перерахунку, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі;

–  у заробітну плату включаються суми виплат, які відповідно до раніше діючого законодавства включалися в заробітну плату для обчислення пенсії даній категорії осіб.

2. У частині третій статті 59 слова “з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати” замінити словами “з десятикратного розміру мінімальної заробітної плати”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2010 року.

2. Встановити, що особи, яким до 1 липня 2010 року призначено пенсії відповідно частини першої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” або інших законів, мають право на перерахунок або призначення пенсії з урахуванням положень цього Закону, що здійснюється за матеріалами пенсійної справи та особистою заявою особи з урахуванням середньої заробітної плати, яка застосовується відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за 2009 рік.

Пенсія виплачується у розмірі 50 відсотків перерахованої пенсії з 1 липня 2010 року, а з 1 січня 2011 року – 100 відсотків.

Особам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та захворіли на променеву хворобу, а також особам, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначені пенсії перераховуються і виплачуються з 1 липня 2010 року у стовідсотковому розмірі перерахованої пенсії.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій відповідно до цього Закону.

Голова Верховної Ради України                                                             В.М. Литвин

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»(щодо пенсійного забезпечення)

 

 Нова редакція                                                                                                        Чинна редакція

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які   постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 54. Державна пенсія особам,                                      Стаття 54. Державна пенсія особам,

віднесеним до категорії 1 та у зв'язку                                   віднесеним до категорії 1 та у зв'язку

з втратою годувальника                                                                 з втратою годувальника

Пенсії по  інвалідності,  що  настала                                               Пенсії по  інвалідності,  що  настала

внаслідок  каліцтва чи захворювання,                                         внаслідок  каліцтва чи захворювання,

і пенсії у зв'язку з втратою годувальника                                  і пенсії у зв'язку з втратою годувальника

внаслідок   Чорнобильської   катастрофи                                внаслідок   Чорнобильської   катастрофи

можуть   призначатися   за  бажанням                                       можуть   призначатися   за  бажанням

громадянина із заробітку, одержаного                                    громадянина із заробітку, одержаного

за роботу в зоні відчуження                                                           за роботу в зоні відчуження

в  1986-1990  роках,  у розмірі                                                      в  1986-1990  роках,  у розмірі

відшкодування фактичних збитків,                                        відшкодування фактичних збитків,

який визначається згідно з законодавством.                    який визначається згідно з законодавством.

При цьому:

- розмір пенсії визначається за

формулою:

П = Зс х Кзс х Кн,  де:

П   –    розмір  пенсії,

Зс –  середня заробітна плата за

календарний рік, що передує року

звернення за призначенням пенсії, яка

застосовується відповідно до Закону

України „Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування",

Кзс –    середньомісячний коефіцієнт

заробітної плати, який враховується

при обчисленні пенсії,

 

Кн –  відсоток втрати працездатності,

визначений органами медико-

соціальної експертизи, причому:

 

–  середньомісячний коефіцієнт

заробітної плати (Кзс), який

враховується    при обчисленні пенсії,

визначається за формулою:

Кзс = Ск : К,  де:

Ск  –  сума коефіцієнтів заробітної

плати громадянина (Кз1+Кз2+Кз3+

+Кзn) за кожний місяць роботи в зоні

відчуження у 1986-1990      роках,

К  –  кількість місяців, за які

розраховано коефіцієнти заробітної

плати;

 

–  коефіцієнт заробітної плати (Кз1, Кз2,

Кз3, …, Кзn) за кожний місяць роботи

в зоні відчуження, який враховується

при обчисленні пенсії, визначається

за формулою:

Кз = Зв : Зсм ,   де:

Кз  –  коефіцієнт заробітної плати

громадянина,

Зв  – сума заробітної плати

громадянина за роботу в зоні

відчуження у 1986-1990 роках за

місяць, за який розраховується

коефіцієнт заробітної плати в межах

сум визначених ст. 41 Закону

України „Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування",

Зсм  –  середня заробітна плата

працівників у 1986 – 1990 роках,

зайнятих у галузях національної

економіки, за місяць, за який

розраховується коефіцієнт заробітної

плати, в порядку, встановленому

чинним законодавством;

–  у разі відсутності на момент

призначення пенсії даних про середню

заробітну плату працівників, зайнятих

у галузях економіки України, за

попередній рік для визначення

заробітної плати (доходу) враховується

наявна середня заробітна плата

працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за місяці

попереднього року з наступним

перерахунком заробітної плати (доходу)

для обчислення пенсії після отримання

даних про середню заробітну плату

працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за календарний рік,

що передує року звернення за

призначенням пенсії;

–  при визначенні коефіцієнта заробітної

 плати (доходу) середня заробітна плата

за рік (квартал) у відповідному періоді

вважається щомісячною середньою

заробітною платою працівників,

зайнятих у галузях економіки України,

відповідного року (кварталу);

 

– у разі зростання середньої заробітної

плати працівників, зайнятих у галузях

економіки, щороку з 1 березня

(починаючи з 2011 року) заробіток, з

якого призначається пенсія відповідно до

цієї частини статті, збільшується на

коефіцієнт, який визначається шляхом

ділення середньої заробітної плати

працівників, зайнятих у галузях

економіки за рік, що передує року, в

якому проводиться перерахунок, на

середню заробітну плату працівників,

зайнятих у галузях економіки, яка

враховувалася під час призначення

пенсії;

 

–  коли розмір пенсії, обчислений із

заробітку, визначеного відповідно до

цієї частини статті, менший ніж розмір

пенсії до перерахунку, пенсія

виплачується в раніше встановленому

розмірі;

 

–  у заробітну плату включаються суми

виплат, які відповідно до раніше

діючого законодавства включалися в

заробітну плату для обчислення пенсії

даній категорії осіб.

 

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям,                Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям,

які брали участь у ліквідації наслідків                       які брали участь у ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи                                              Чорнобильської катастрофи

 

Пенсії   військовослужбовцям                                                Пенсії   військовослужбовцям

призначаються  з  їх  грошового                                                призначаються  з  їх  грошового

забезпечення згідно з цим Законом та                                  забезпечення згідно з цим Законом та

іншими законодавчими актами.                                              іншими законодавчими актами.

Додаткова  пенсія  за  шкоду,  заподіяну                   Додаткова  пенсія  за  шкоду,  заподіяну

здоров'ю,  призначається відповідно до                       здоров'ю,  призначається відповідно до

статті 51 цього Закону                                                            статті 51 цього Закону.

.     Військовослужбовцям пенсії по                                  Військовослужбовцям пенсії по

інвалідності, а членам їх сімей пенсії у                           інвалідності, а членам їх сімей пенсії у

зв'язку з втратою годувальника  внаслідок                  зв'язку з втратою годувальника  внаслідок

Чорнобильської катастрофи за їх                                     Чорнобильської катастрофи за їх

бажанням  можуть  призначатися  на                               бажанням  можуть  призначатися  на

умовах  і  в порядку, визначених                                         умовах  і  в порядку, визначених

законодавством України  для  осіб,  які                           законодавством України  для  осіб,  які

стали інвалідами  внаслідок  поранення,                       стали інвалідами  внаслідок  поранення,

контузії чи каліцтва, що їх вони дістали                      контузії чи каліцтва, що їх вони дістали

при  виконанні  обов'язків  військової                              при  виконанні  обов'язків  військової

служби  (службових обов'язків) або                                служби  (службових обов'язків) або

відповідно до статті 54 цього Закону.                            відповідно до статті 54 цього Закону.

Особам,  які  брали    участь    у                                                             Особам,  які  брали    участь    у

ліквідації    наслідків Чорнобильської                          ліквідації    наслідків Чорнобильської

катастрофи під час  проходження  дійсної                 катастрофи під час  проходження  дійсної

строкової служби і внаслідок чого стали                 строкової служби і внаслідок чого стали

інвалідами, пенсія  по  інвалідності                               інвалідами, пенсія  по  інвалідності

обчислюється відповідно до цього Закону               обчислюється відповідно до цього Закону

або за бажанням цих осіб з                                                 або за бажанням цих осіб з

п'ятикратного розміру   мінімальної                    десятикратного розміру   мінімальної

заробітної  плати,  що  був встановлений               заробітної  плати,  що  був встановлений

на час їхнього перебування в зоні                                на час їхнього перебування в зоні

відчуження.                                                                            відчуження.

Народний депутат України                                                                    С.М. Рижук

Народний депутат України                                                                Д.О.  Шенцев

Народний депутат України                                                                       Б.Д. Дейч

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо пенсійного забезпечення)

1.Обгрунтування необхідності прийняття акта

Чинний Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на сьогодні не в повній мірі слугує захисту прав та інтересів осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та не враховує змін, що сталися у вітчизняному пенсійному законодавстві, й інфляційних процесів, що зменшують рівень соціального захисту таких осіб. Так, за даними Пенсійного фонду України значна кількість учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, визнаних інвалідами щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, отримують пенсію в мінімальному розмірі, оскільки розмір пенсії, обчислений із заробітної плати, визначеної за роботу в зоні відчуження, є нижчим за мінімальний. Внаслідок чого зазначений Закон України потребує внесення змін та доповнень.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", в якому безпосередньо буде зазначено про необхідність застосування відповідних положень Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", збільшено рівень соціальної захищеності осіб, які  брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та мали на цей момент статус військовослужбовців строкової служби (за даними Пенсійного фонду України на 01.01.2009 року численність таких громадян - 22195 осіб, що становить 50% від загальної чисельності учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 1-ої категорії), без сумніву послугує тому, що чинний спеціальний закон більш повно та у відповідності до реалій сьогодення буде захищати значну соціальну групу громадян України, які постраждали, виконуючи свій громадянський або військовий обов'язок.

Особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи поряд з іншими громадянами України мають право на однаковий рівень соціального захисту при їх пенсійному забезпеченні, що обумовлює потребу застосування до цих осіб відповідних положень ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо індексації розміру пенсії тощо.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття проекту Закону дозволить підвищити рівень соціального захисту осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та привести розмір їх пенсійного забезпечення до рівня, що відповідає сучасному стану розвитку вітчизняної економіки.

Прийняття проекту Закону усуне сумніви у тому, що у відносинах з пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, застосовуватимуться чинні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стосовно індексації пенсії тощо.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Пропонується:

викласти частину першу статтю 54 у новій редакції;

внести зміни до частини третьої статті 59.

4. Стан   нормативно-правової  бази   у   даній   сфері   правового регулювання

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. № 796-ХП, із змінами та доповненнями;

Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 р. № 1058-1V.

5.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить забезпечити належний рівень соціального захисту осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та усуне диспропорції, що виникли останнім часом у пенсійному забезпеченні цієї та інших соціальних груп громадян України.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

1. Середній коефіцієнт заробітної плати та середня заробітна плата для обчислення пенсії постраждалої особи за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках розраховуються згідно п. 2 ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

К3 - 834 крб. : 205,99 крб. = 4,05

де:

834 крб.         - середній заробіток за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках;

205,99 крб.    - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України за 1986-1990 роки.

К3 - коефіцієнт заробітної плати (доходу)

Зп = 1573 грн. Ч 4,05 = 6370,65 грн.

де:

1573 грн.    - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2008 рік;

Зп - заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії.

2.    Середня пенсія інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складає на 2009 рік:

для інвалідів   I групи:   6370,65 грн. Ч  100 %  =  6370,65 грн.

для інвалідів  II групи:   6370,65 грн. Ч    80 %  =  5096,52 грн.

для інвалідів III групи:   6370,65 грн. Ч    50 %  =  3185,33 грн..

3.  Всього інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 роках в Україні, які отримають пенсію, згідно статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", становить 41758 осіб, з яких:

інвалідів I  групи – 1752 осіб, II групи – 23799 осіб, III групи – 16207 особи, тобто:

Всього для виплати пенсій інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за новою формулою на 6 місяців 2010 року потрібно:

I    групи:      1752 Ч 6370,65 грн. Ч 6 міс. =     66 968 272 грн.

II   групи:    23799 Ч 5096,52 грн. Ч 6 міс. =   727 752 477 грн.

III  групи:    16207 Ч 3185,33 грн. Ч 6 міс. =   309 747 860 грн.

Всього потрібно на 6 місяців 2010 року:     1 104 468 609 грн.

Зараз витрати на пенсії інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складають приблизно 700 млн. грн. на рік.

В зв'язку з тим, що прикінцевими положеннями законопроекту передбачено набрання їм чинності з 1 липня 2010 року, та виплата 50% перерахованої пенсії, реальна потреба в коштах має бути: 350 млн. грн. + 552 млн. грн. = 902 млн. грн.

Тобто у проекті Держбюджету на 2010 рік треба передбачити збільшення витрат на виплату пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, призначених згідно вимог ч. 1 ст. 54 цього закону, у розмірі 202 млн. грн.

Народний депутат України                                                          С.М. Рижук

Народний депутат України                                                        Д.О.  Шенцев

Народний депутат України                                                          Б.Д. Дейч

 

www.rada.gov.ua

Запись была опубликована: glavred(ом) Понедельник, 15 марта 2010 г. в 7:49
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Законопроект від 25.09.2009 №4321" 26 комментариев

 1. Al_der сказал(а):

  “Чинна редакція”   и     ” Нова редакція” нужно поменять местами.

 2. glavred сказал(а):

  Спасибо!
  Заменено.

 3. вера сказал(а):

  спасибо большое что ответили и помогли ознакомиться с этим законопроэктом 4321…но честно говоря я прочитав его ничего не поняля….я ведь не бухгалтер…и приведенные формулы мне ничего не говорят …очень хотелось бы чтобы специалист ответил что ждет инвалидов Чернобыля после его принятия…и пожалуйста приведите пример расчета пенсии по этому законопроекту… допустим ликвидатор 1987 года отработал в зоне месяц…. месячная зарплата со всеми надбавками была 1230 рубля… инвалид 2 группы…. 75% нетрудоспособности…перед оформлением пенсии не работал….поетому пенсия насчитывалась с зароботка в Чернобыле.( за месяц).. хочеться знать какая может быть пенсия после принятия нового законопроекта….

 4. glavred сказал(а):

  Суть законопроекта №4321 от 25 сентября 2009 года заключается в замене Постановления Кабмина №523 на расчетную формулу по аналогии Закона “Про загально-обов’язкове пенсійне страхування”. В 523 Постановлении предусматривается порядок определения зарплаты за работы в зоне отчуждения, он таким и остается, и, самое главное, перевод советских рублей в сегодняшнюю гривну. Теперь всем понятно, что 1000 рублей 1986 года – это далеко не 1000 гривень 2010 года.
  Поэтому перевод советских рублей в гривне за формулой закона “Про загально-обов’язкове пенсійне страхування” более справедлив. Например, коснемся солдата срочной службы. У него вообще заработка не было. Предусмотрено (законопроектом) ему рассчитывать заработок из 10 минимальных зарплат (мин. зарплата тогда составляла 70 руб) 10х70= 700 рублей.
  Средняя зарплата в 1986 году составляла 189 руб.
  Отношение зарплаты солдата к средней зарплате составляет 700:189=3,70
  Таким образом коэффициент зарплаты составляет 3,70.
  Рассчитываем ему пенсию:
  Расчетная зарплата для пенсионеров с 1-го января этого года Пенсионный Фонд использует 1553 грн (хотя на декабрь 2009 г средняя зарплата составляет опять по заявлению ПФ 1889 грн, хотя по статистике средняя зарплата по Украине составляет около 2500 грн. ТАКАЯ ВОТ КАЗУИСТИКА!)
  Пенсию солдату срочной службы будет составлять 1553х3,89х(коэфф. потери трудоспособности, скажем для 3-й гр. = 60%)=3447,66 грн.
  Если бы закон вводили не с 01.07.2010, а с 01.01.2011, то пенсия солдата бы составляла 1889х3.7х0,6=4193,58.
  Но в этом-то и хитрый ход введения законопроекта на полгода раньше, с 50%, чтобы посадить всех чернобылдьцев-инвалидов, кто сидит на 523 Постанове, на расчетную зарплату 1553 грн!
  Те, кто на трудовой пенсии, пенсий МО, МВС, СБУ, Прокуратуры и т.д. могут подождать до Нового года, подсчитать выгодно или нет, тогда лишь писать заяву на перерасчет пенсии.
  Еще раз напоминаю, что законопроект касается лишь первого абзаца 54 статьи и не затрагивает остальные абзацы, в т.ч. минимального уровня в 6,8,10 минимальных пенсий.

 5. вера сказал(а):

  если будет принят этот новый законопроект 4321 ….. он вступает в силу с 1 июля 2010 года….. правильно я поняла????? у меня в суде позовна заява к ПФ по пересчету пенсии согласно ст 54 ЗАКОНУ О ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ. если решение суда будет в середине мая…. и ДАСТ БОГ!!!!! положительное мне пенсию пересчитают согласно ст 54 ====6….8…10 мин зар. плат???????????

 6. glavred сказал(а):

  Во-первых, если будет принят…
  Во-вторых, есть другие законопроекты, которые узаканивают Юлины Постановы. Решится ли Рада на их принятие, как подарок к приближающемуся юбилею, не знаю.
  Но Минтруда активно работает в этом направлении.
  Ничто не мешает судится за пенсию и за прошлые года, хотя это может растянутся на многие годы.
  И глвное, кто высудил пенсию с 6, 8, 10 мин зарплат, тот и будет их получать, даже если изменят закон. И пока эту разницу не съест инфляция, эти чернобыльцы будут в выиграше.

 7. вера сказал(а):

  КОЛЛЕКТИВУ САЙТА ROST CHERNOBYL!!!!!!!!! Спасибо за розьяснения…поддержку!!!!!!!!! СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!Удачи Вам во всем!!

 8. вера сказал(а):

  сегодня в Веховной Раде обсуждался вопрос о пенсиях инвалидов Чернобыля….какое было принято решение по этому вопросу? что нас ждет?

 9. glavred сказал(а):

  13.04.2010 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (щодо підтримки осіб, які доглядають дітей-інвалідів, що потребують постійного стороннього догляду). В Україні біля 90 тис. таких сімей.
  Ні одного разу словосполучення “Інваліди Чорнобиля” за цей пленарний день у ВРУ промови не було!
  Також прошу, в коментарях листуватись за темою статті.
  Слідкуйте за новинами на сайті.
  Для листування із главредом є “Зворотній зв’язок” або пряма ел. адреса: likvidator-86@ukr.net

 10. вера сказал(а):

  Сегодня Cайт Міністерства праці та соціальної політики України опубликовал Інформацію щодо змін в пенсійному забезпеченні у зв’язку з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” где написано что инвалиды 2 группы будут получать 20%прожиткового минимума согласно статті 50, 51,52 Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.Но ведь в этом Законе ст.50 говориться что дополнительная пенсия за потерю здоровья по 2 группе инавалидности 75% минимальной пенсии по возрасту…….это никак не 20% прожиткового минимума???? Это как понять???? повышение социальных гарантий НАОБОРОТ??????? Или я чтото не правильно поняла?????????

 11. admin сказал(а):

  to: Вера

  Вы правильно поняли  повышение социальных гарантий… Но, не забывайте, что Конституцию Украины еще никто не изменял.

 12. вера сказал(а):

  Значит начинаеться грубое нарушение Закона Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.??????? у нас ведь уже нет сил по каждому вопросу судиться!!!!!!!!! И как мы с этим будем бороться??????

 13. admin сказал(а):

  to: Вера

  Откройте эту тему здесь  http://pension-ua.flyfolder.ru/topic1192.html напишите этот-же пост на форуме “Пенсии и Законы”. Я думаю, эта тема должна развиваться не в комментах а на солидном правовом форуме для ликвидаторов.

 14. вера сказал(а):

  я в компе =чайник== у меня не получаеться зарегистрироваться на Форуме Пенсии и Законы….может Вы сможете там поднять эту тему???

 15. admin сказал(а):

  Тема поднята и уже обсуждается. Спасибо!

 16. ВЕРА сказал(а):

  Подскажите пожалуйста какими льготами пользуються дети чернобыльца который умер.Смерть связана с работой на ЧАЭС. Был служащим МВД.

 17. admin сказал(а):

  to: Вера

  Отслеживаем Ваш вопрос в теме “Какими льготами пользуються дети чернобыльца который умер”а также на нашем форуме в одноименной теме

 18. ВЕРА сказал(а):

  В чернобыльском Законе   раздел 4 стаття 20 п 20 говориться что месные власти в течении года должны выделять инваду чернобыля земельный участок под  постройку индивидуального гаража ( я понимаю что если  не в гаражном кооперативе…. а индивидуально……значит отдельно стоящем   а так как эта  стаття —-льготы для инвалидов—- значит вблизи места жительства…. ) но в Законе это условие не указано…. значит месные влсти могут дать участок в другом конце города????  В Законе об инвалидах ст .30 говориться что под гараж возле дома выделяеться участок инвалиду  с заболеванием опорно двигательного аппарата и автомобилем с ручным управлением…… У меня 2 группа инвалидности ЧАЭС…. 1 категория….ликвидатор…. есть заболевание опорно- двигательного аппарата…вот только машина без ручного управления….и менять я ее не хочу…..  Ноги болят…далеко ходить тяжело….но гараж возле  дома я  не могу  построить пока они есть.. ?????????? помогите как найти выход??????????

 19. admin сказал(а):

  2 Вера: re:  с заболеванием опорно двигательного аппарата и автомобилем с ручным управлением…

  Это главные условия предоставления места под гараж возле дома. Тут уж ничего не поделаешь. Даже взятки не помогут. Новая власть придет, сделают инвентаризацию и отберут…

  Переделайте автомобиль под ручное управление. Вам спецы расскажут как им не пользоваться. Это дешевле… ;)

 20. kuznja сказал(а):

  Президенту України
  Голові Верховної Ради України
  Премєр-міністру України
  Генеральному прокурору України
  міністру праці і соціальної політики України
  міністру юстиції України
  Голові Верховного Суду України
  Інваліди Чорнобиля Тернопільщини втомилися від непотрібної штучної круговерті судових тяганин та принижень, до якої їх систематично втягує керівництво Тернопільського Управління пенсійного фонду. Чиновники цієї шановної організації перейшли до відкритого, зухвалого нехтування правами інвалідів – мати законну пенсію в меншому розмірі. Наявність такого права є „визначальним” для вирішення вказаного „спору”, крім того, це право гарантується Конституцією України. Тому кожний інвалід Чорнобиля тим більше, який має набравше законну силу рішення суду, право на пенсію в меншому розмірі. Прикриваючись та самостійно спотворюючи думку рішень суду, які постійно не заперечують, а підтверджують право інваліда Чорнобиля мати законну пенсію в меншому розмірі, чиновники встановлюють свої критерії призначення пенсій. Вони самі вирішують, яке рішення суду їм подобається, тим самим поділили інвалідів Чорнобиля на „чорних і білих”, що приведе до дискримінації. Конституція України проголосила рівність конституційних прав і свобод та рівність всіх перед законом. В східних регіонах України давно виплачують законні пенсії інвалідам Чорнобиля, відповідно до ч.4 ст.54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Цинічне ігнорування пенсійного законодавства державним пенсійним органом, обурює інвалідів Чорнобиля і надихає їх на нові протести проти відверто бездарної, антинародної діяльності, ака принижує їхнню честь та гідность. У Тернопільському цивільному апеляційному судді, другий місяць лежать сотні заблокованих справ, які не розглядаються і не скасовуються(!?).
  Такий факт правового нигилізму став можливим тому, що прокуратура та виконавчий орган юстиції Тернопільщини не викориняють беззаконня „накаленим залізом”, а закривають очі на правові безчинства УПФУ Тернопільщини та потикають їм.
  Беззаконна діяльність УПФУ Тернопільщини привела до того, що ми не знайшовши захисту у владних структурах, до яких неодноразово звертались, тепер змушенні надіятися тільки на себе. У відповідності до ст. 39 Конституції України, як останній захід захисту наших згвалтованих прав на законну пенсію, вимушенні проводити періодичні мітинги, акції пікетуваня – приміщень винних в цьому державних установ. Так 20 жовтня 2010 року буде проведена мирна демонстрація, мітинг та пікетування Тернопільського УПФУ та обласної державної адміністрації.
  Мета акції – іще раз привернути увагу владні структури, ЗМІ, громадські організації та широкі кола населення на відкрите нехтування чинного пенсійного Законодавства України, УПФУ Тернопільщини та пасивне ставлення до цього правоохоронних органів.
  З повагою – Голова „Комітету громадської непокори” -  kuznja@ukr.net

 21. вера сказал(а):

  Инвалид 2 группы… заболевание связано с работой на ЧАЭС. Имею заболевание нижних конечностей… Машина с ручным управлением… 
  Согласно Закона Украины “О  статусе и социальной защите  лиц пострадавших от аварии на ЧАЭС”, ст20 п20; Закона Украины “О социальной  защите инвалидов”, ст30;  Конституции Украины, ст46;   Земельного кодекса Украины ст40 ….121 имею право на постройку гаража возле дома.  Но для власть имущих  в нашем городе Законы Украины не  существуют. Много раз подавала заявление о выделении мне земельного участка  под постройку  гаража, но все время получаю отказ. И мотивация каждый раз разная, не имеющая никакой логики…
  Что делать??? Нет больше сил терпеть такое отношение  от тех,  кого мы спасали оставляя свое здоровье в Зоне.

 22. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!!!!  дождались решения аппеляционного суда о компенсации на оздоровление. Правда просили перерасчет за 3 года….присудили за год. НО получить  даже эти крохи не можем—УПСЗН  отказываеться  выполнять решение суда….судоисполнитель тоже…. Подскажите как быть????каким путем пойти что -бы получить  эти деньги?????

 23. admin сказал(а):

  to: Вера
  Вам сюда “Пенсии и Законы” раздел “Про стягнення недоотриманих грошових сум на оздоровлення”

 24. Леонид сказал(а):

  Прежде чем принять какие-то изменения в Чернобылский Закон его необходимо обсудить с Чернобыльцами, а не то, что хочет Киев – он давно живет от реальной жизни на переферии.Они хотят нас добить своими судами и склоками – не дождетесь!

 25. ВЕРА сказал(а):

  Отсудила компенсацию на оздоровление за год…а получить не могу…исполнительная служба через суд оштрафовала Упсзн и вернула мне исполнительный лист….посчитав что они уже с делом справились…что теперь делать????? подскажите….на форуме==Пенсии и Закон== я все перечитав ответа на мой случай не нашла.

 26. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!! В Украину приезжает исполнительный директор Американской неправительственной организации Freedom Houze Дэвид Креймер с визитом по вопросу демократии в Украине. Вот бы Чернобыльцам встретиться с ним… и рассказать о истинной демократии ! Обратитесь в посольство Америки с просьбой о встрече с ним.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта