?> Заява про надання копії пенсійної справи пояснень та уточнень по справі | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
21.12.2010, рубрика "Судові справи"

Заява про надання копії пенсійної справи пояснень та уточнень по справі

(Зразок)

Дніпропетровський апеляційний

Адміністративний суд

49083, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети

«Правда», 29 тел. 8 (056) 3734331, 7269030,

факс/приймальня 8 (056) 372-94-68

Позивач:_________________________________

в м. Бердянськ Запорізької обл.

71100  .  тел.06153

Відповідач: Управління пенсійного Фонду України

в м. Бердянську Запорізької області

м. Бердянськ.  пл.1-ї Бердянської Ради,2. 71100

тел.8(06153)  .

Заява

про надання копії пенсійної справи

пояснень та уточнень по справі № 2а- 1889/09.

На   14.12.2010 року  призначено  розгляд  моєї   апеляційної  скарги.

Отримавши рекомендації суду, щодо надання копії моєї пенсійної справи, та отримавши її в УПФ м. Бердянська,  я вперше  зміг  ознайомитись із копіями вказаних  документів, які знаходяться  в пенсійній  справі, на час  їх копіювання для  подачі   в апеляційний суд.

1. Ознайомившись із матеріалами пенсійної справи № 164328,  я звернув увагу на:

1.1. Копія пенсійної справи прошнурована і опечатана печаткою № 3 УПФ в м. Бердянську на 115 аркушах.

1.2. Фактично нумерація справи закінчується 112-м аркушем.

1.3. Між 101 та 104 аркушами справи, нумерація двох листів відсутня, разом з цим, на першому не пронумерованому листі розпорядження від 25.08.2007 р., (який вставлено після № 1010), чітко видно вклеєну вставку в нижньому лівому куті, в якій існує сума виплати пені додаткової пенсії з посилкою на ст. 49, як інваліду Чорнобильської катастрофи, де вказано суму 9.96, в той час як на основному листі, ця ж виплата вказана як сума, що дорівнює 8.31, таким чином вказані виплати мені, як інваліду ЧАЕС проводились із  свавільного розрахунку.

1.3.1. На другому аркуші  розпорядження від 25.08.2007 р. в нижньому лівому куті теж чітко видно вклеєну вкладку).

1.3.2. Вказані  два розпорядження датуються одним днем, тобто 25.08.2007 року та завірені гербовою печаткою УПФ м. Бердянська, разом з цим  не завірені підписами  начальника УПФ А.А.Білоусова та спеціаліста Г.В.Єлізарової,  таким чином, вказані  особи, на мою думку, намагаються  уникнути особистої відповідальності за свавільне заниження моїх пенсійних виплат.

1.3.3. Відсутність у пенсійній справі двох пронумерованих листів та вставка замість них  не пронумерованих із вклеєними вставками та без підписів начальника  УПФ та спеціаліста,  явно свідчить  про підміну.

2.  Аркуші справи між пронумерованими №№ 105 до 110, знову не мають нумерації.

2.1. Зважаючи, що  таких аркушів п’ять,  при чому один із них  у  верхній частині несе сліди якоїсь нумерації, залишаються  вийнятими із справи, на мою думку не менше трьох аркушів,  моєї заяви про переведення пенсії від 25 лютого 2009 року,  (див. матеріали справи),  яка по своїй  формі відповідає вимогам чинного законодавства,  та  в роз’ясненнях мною  розширено та обґрунтовано поставлено питання про  забезпечення мені  нарахувань і виплат у повній відповідності до чинного законодавства.

2.2. Листами пенсійної справи  (без номера, - аркуш  вслід за № 104,   без номера третій аркуш за № 105 та  №№ аркушів 110, 111 та 112 , відповідно дати розпоряджень, - 01.01.2008., 01.07.1008., 01.04.2009., 01.11.09., та 01.01.2010 р.),  йде посилка на виплату пенсії інваліду 3-ї групи внаслідок  Чорнобильської катастрофи із  посилкою на ст. 49.

2.3. Відповідно до статті 49 Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи», - Пенсії  особам,  віднесеним  до  категорій  1   встановлюються у вигляді:
     а) державної пенсії;
     б)  додаткової  пенсії  за  шкоду,  заподіяну  здоров'ю,  яка призначається після виникнення права на державну пенсію.
Стаття  67 цього ж закону передбачає,  що  у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,  визначеного законом, підвищується розмір пенсії,  визначений відповідно до статті 54 цього Закону,  а також розмір додаткової пенсії за  шкоду,  заподіяну  здоров'ю,  особам,віднесеним до категорії 1 .
Перерахунок  пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового  мінімуму.

3. Виходячи з викладеного вище, я в  черговий раз впевнивсь, що УПФ в м. Бердянську,  протягом тривалого часу  систематично свавільно  зменшує  нарахування та виплату мені  Державної  та  додаткової пенсії за шкоду здоров’ю,  при цьому,  використовуючи  мій хворий стан, всіма  способами унеможливлює забезпечення мого правового захисту.

4. Відповідно до ч. 2 ст. 21 КАС України мені, як потерпілому, передбачене право, в  одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір і вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними діями суб’єкта владних повноважень.

4.1. Так як, в    моїй позовній заяві  чітко викладена неправомірність дій УПФ, таким чином вважаю, що  нарахування та сплата частини пенсії, які не були сплачені своєчасно, підлягають поверненню мені у повному обсязі із  врахуванням мінімальної пенсії, встановленої державним бюджетом, на день виплати.

4.2. Мої вимоги  базуються на прецедентах Європейського суду з прав людини (надалі ЄСЗПР), які, відповідно до ч. 2 ст. 8 КАС України, повинен враховувати суд. Починаючи з 1975 року ЄСЗПР право на отримання пенсії визнає елементом «майна» відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так у класичній справі Mailer v. Austria (№ 5849/72 3 DR 25, 1975) Євросуд з прав людини відмітив, що законодавчо визначене право на отримання пенсії прирівнюється до права приватної власності і на нього розповсюджуються загальні національні норми, які застосовуються до «майна», «грошового зобов’язання», відповідно до національного закону, в тому числі і право на індексацію.

ЄСЗПЛ у відношенні України неодноразово приймав рішення щодо відшкодування інфляційних втрат, якщо вони подані заявником в заяві (наприклад «Максиміха проти України» (Maksimikha v. Ukraine), заява № 43483/02, п. 29, рішення від 14 грудня 2006 року).

4.3. Частина друга статті 87 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачає, що суми пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

5. Згідно з п. 1 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 256 КАС України, негайно виконуються постанови суду про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів – у межах суми стягнення за один місяць.

Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до негайного виконання постанову у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті. Я вважаю, що маю право на негайне виконання постанови суду, щодо стягнення із відповідача, несвоєчасно виплачених мені сум пенсії.

6. Відповідач здійснював мені нарахування самостійно. Я не є спеціалістом в області соціального захисту, не зобов’язаний  проводити перевірку розрахунків відповідача, який є  одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, і я не проводив таку перевірку. При цьому я вважав, що відповідач діє у відповідності до вимог законодавства.

Керуючись ст.ст. 3, 8, 19, 21, 22, 56, 58, 64, 124, 152 Конституції України, рішеннями Європейського Суду з прав людини, ст.ст. 1, 4, 5, 6, 8 Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, ст.ст. 1, 13, 50, п. 4 ст. 54, ст.ст. 67, 71 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст.ст. 6-14, 71, 99, 122, п. 2 ч. 1 ст. 183-2, ст.ст. 159-163, 167, 256 КАС України, прошу:

1. Прийняти ці уточнення до позову до розгляду та провести його в порядку скороченого провадження, без  моєї  участі.

2. Визнати дії Управління Пенсійного Фонду України в м. Бердянську,  в перерахунку мені пенсії у відповідності зі ст.ст. 50, 54, 67, 71 Закону України   "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи" та  у відмові у виплаті недоплачених сум пенсії та подальшому забезпеченні  виплати державної пенсії з розрахунку шести мінімальних пенсій по віку та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю з розрахунку 50% мінімальної пенсії, установленої Державним бюджетом України, на день виплати,   починаючи з 25 лютого 2009 року,  не правочинними.

3. Зобов’язати Управління Пенсійного Фонду України в м. Бердянську провести перерахунок і  виплату моєї державної пенсії з розрахунку шести мінімальних пенсій по віку, установлених Державним бюджетом України, на день виплати,   починаючи з 25 лютого 2009 року по час  зміни обставин.

4. Зобов’язати Управління Пенсійного Фонду України в м. Бердянську провести перерахунок і  виплату моєї  додаткової пенсії за шкоду здоров’ю, із розрахунку 50% мінімальних пенсій по віку, установлених Державним бюджетом України, на день виплати,   починаючи з 25 лютого 2009 року по час  зміни обставин.

5. Зобов’язати Управління Пенсійного Фонду України в м. Бердянську провести виплату мені заборгованості  по недорахованій державній   пенсії з розрахунку шести мінімальних пенсій по віку, установлених Державним бюджетом України, на день виплати, додатковій пенсії за шкоду здоров’ю, із розрахунку 50% мінімальних пенсій по віку, установлених Державним бюджетом України, на день виплати,   яка утворилась внаслідок неправильного нарахування, з 25 лютого 2009 року, по день вступу в силу рішення суду.

6. Управлінню Пенсійного фонду України в м. Бердянську провести негайне виконання постанови в цілому.

____________________________________________

«___»  грудня 2010 року.

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 21 декабря 2010 г. в 16:37
и размещена в разделе Судові справи.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта