?> Знову законопроект №7211 від 05.10.2010! | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
20.12.2010, рубрика "Наше право"

Знову законопроект №7211 від 05.10.2010!

Законопроект не підтримує ані Головне науково-експертне управління, ані Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ані Кабінет міністрів Україні, ані Мінфін, ані міністерство соціальної політики. Всі з різних мотивів. Але законопроект виставлений...

ПОДАННЯ 05.10.2010

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї).

Доповідати зазначений проект Закону України на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Сенченко Андрій Віленович.

Додатки:

1. проект Закону України  на  2 арк.;

2. пояснювальна записка на  3 арк.;

3. порівняльна таблиця на  7 арк.;

4. проект постанови Верховної Ради України на  1 арк.;

5. електронні копії зазначених документів.

Народні депутати України:                                А.В. Сенченко

С.К. Веліжанський

Законопроект №7211 від 05.10.2010

Проект

вноситься народними депутатами України

Сенченком А.В. (посв. №239)

Веліжанським С.К.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 1999 р., № 19, ст. 174; 2001 р., № 44, ст. 230; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9, 10-11, ст. 96, № 49, ст. 485; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:

1. У статті 48:

1) назву та абзац другий частини першої цієї статті викласти в такій редакції:

„Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, виплачується в таких розмірах:”;

2) абзаци четвертий, п’ятий та шостий частини четвертої після слів "Чорнобильській АЕС" доповнити словами "інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї".

2. У статті 54:

1) абзац перший частини третьої цієї статті викласти в такій редакції:

"У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, не можуть бути нижчими:”;

2) абзац десятий частини третьої цієї статті викласти у такій редакції:

"для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими  навчаннями із застосуванням   ядерної зброї:".

3. У статті 59:

1) назву статті викласти у такій редакції:

„Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї”;

2) абзац четвертий цієї статті викласти у такій редакції:

„Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження або на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Голова Верховної Ради  України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

1.Обгрунтування необхідності прийняття акта

Чинний Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не в повній мірі захищає права та інтереси осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї. Тільки в АР Крим зареєстровано 480 громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а в цілому в Україні таких громадян близько 6 тисяч. Під дію цього законопроекту підпадає близько 1,5 тисяч осіб. Ця категорія громадян була прирівняна до учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС 1, 2, та 3 категорій, але окремі пільги та компенсації, передбачені законодавством для громадян – учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС, діючим законодавством на них не розповсюджуються. Внаслідок чого, вищезазначений Закон України потребує внесення змін та доповнень.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї) надасть можливість реалізувати право на пільги та компенсації цієї категорії громадян та у повному обсязі і у відповідності до реалій сьогодення, буде захищати значну соціальну групу громадян України, які постраждали, виконуючи свій громадянський або військовий обов'язок.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття проекту Закону дозволить підвищити рівень соціального захисту осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Прийняття проекту Закону усуне протиріччя при наданні пільг та компенсацій громадянам, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та які мають однакову категорію.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Пропонується:

викласти назву та абзац другий частини першої статті 48 у новій редакції;

внести зміни до четвертого, п’ятого, та шостого абзаців частини четвертої   статті 48;

викласти абзаци перший та десятий частини третьої статті 54 у новій редакції;

викласти назву та абзац четвертий статті 59 у новій редакції.

Ці зміни передбачають доповнення категорій одержувачів компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами, громадянам, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї  та розповсюдження на них пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Стан   нормативно-правової  бази   у   даній   сфері   правового регулювання

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. № 796-ХП, із змінами та доповненнями.

Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до діючого законодавства України.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження положень законопроекту буде здійснюватись в межах коштів передбачених державним бюджетом на 2012 рік. Реалізація запропонованих змін до законопроекту потребуватиме виділення з державного бюджету близько 115 мільйонів гривень.

Необхідні видатки можуть бути покриті шляхом збільшення надходжень від приватизації та оптимізації і збільшення ефективності використання бюджетних коштів.

5.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить забезпечити належний рівень соціального захисту осіб, що брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та усуне диспропорції, що виникли останнім часом у пенсійному забезпеченні цієї соціальної групи та громадян, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Народні депутати України:                                     А.В. Сенченко

С.К. Веліжанський

Висновок Головного науково-експертного управління 12.11.2010

До № 7211 від 05.10.2010 р.,

н.д. А.Сенченко, С.Веліжанський

ВИСНОВО К

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

У законопроекті пропонується внести зміни до статей 48, 54 та 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У них передбачаються виплати учасникам ліквідації наслідків «ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї» одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та мінімальних розмірів пенсій по інвалідності на рівні, що встановлений цим Законом для осіб, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, передбачається встановити, що пенсія по інвалідності для осіб, які брали участь в ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях під час проходження дійсної військової служби, обчислюється відповідно до цього Закону, або за їх бажанням «з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження або на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї».

У зв’язку з цим Головне управління звертає увагу на те, що у даний час громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків  інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної зброї та належать до категорій 1, 2 або 3, призначається пенсія на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірі, визначеному статтями 50 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Одноразова компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, цій категорії осіб не  виплачується.

Головне управління, не заперечуючи слушність  законодавчої ініціативи  щодо забезпечення рівних можливостей в отриманні компенсацій та пенсійних виплат для осіб, які потерпіли від ядерних аварій, випробувань та навчань, звертає увагу на наступне.

Положення частини третьої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", до якої у законопроекті  пропонується внести зміни в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 («Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»), визнано неконституційними згідно з  Рішенням  Конституційного Суду № 10-рп/2008  від 22.05.2008. На даний час розміри пенсій осіб, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. № 654. Зміни ж до статті 48 стосовно компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю особам, які стали інвалідами внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім’ям за втрату годувальника, навпаки, пропонується внести до тексту Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", який був змінений згаданим Законом № 107-VI від 28.12.2007. Зрозуміло, що у такому вигляді запропоновані зміни не можуть бути підтримані і потребують іншого викладення.

У зв’язку з можливістю призначення таких пенсій колишнім громадянам інших держав - учасниць СНД, вважаємо, що для запобігання неоднозначного трактування потребує уточнення положення про розмір мінімальної заробітної плати, яка має застосовуватися при реалізації пропозиції до статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Остання передбачає встановлення права на обчислення пенсій по інвалідності відповідно до вимог цього Закону вказаній категорії осіб з числа військовослужбовців за їх бажанням з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Реалізація законопроекту потребує більш докладного фінансово-економічного обґрунтування, як того вимагає частина друга статті 27  Бюджетного кодексу України та частина третя статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Узагальнюючий висновок: законопроект потребує доопрацювання.

Керівник Головного управління                                         В.  БОРДЕНЮК

Вик.: В Тімофєєв,  Н.Лаврухіна, Т.Макійчук, О.Петриченко

Висновок комітету 15.12.2010

До  реєстр. № 7211

від 05.10.2010 р.

ВЕРХОВНА РАДА  УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув на своєму засіданні  проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 7211 від 05.10.2010 року), внесений народними депутатами України Сенченком А.В., Веліжанським С.К.

Проектом Закону України пропонується доповнити категорію осіб, які мають право на одноразову компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічну допомогу на оздоровлення, передбачені статтею 48 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, а також на встановлення пенсії, у розмірах, передбачених положеннями статей 54 та 59 Закону, особами із числа учасників ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та тих учасників ліквідації зазначених аварій, випробувань та військових навчань, які стали інвалідами внаслідок інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та їх сім’ям.

На даний час громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків  інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної зброї та належать до категорій 1, 2 або 3, призначається пенсія на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірі, визначеному статтями 50 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Одноразова компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, цій категорії осіб не  виплачується.

До законопроекту висловлено ряд суттєвих зауважень, зокрема,  згідно із Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008  від 22.05.2008 норми частини четвертої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, до якої пропонується внести зміни, визнано неконституційними та відповідно втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України зазначеного рішення.

Стосовно змін до статті 59 законопроекту, то законодавством України не передбачено визначення “радіоактивно забруднена територія внаслідок інших ядерних аварій”, крім території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Внесення змін до частини четвертої статті 54 та статті 59 Закону призведе до неоднозначного трактування положень цих статей.

Законопроект потребує редакційного доопрацювання з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки, зокрема, в частині посилань на абзаци та частини статей 48, 54 та 59 Закону, до яких пропонується внести зміни.

За висновком Кабінету Міністрів України, внесення запропонованих змін розширює коло осіб, які матимуть право на зазначені виплати та потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету у обсязі 118,7 млн. гривень. З огляду на те, що на сьогодні Урядом здійснюються заходи для забезпечення жорстокого режиму економії бюджетних коштів, Кабінетом Міністрів України законопроект не підтримується.

Міністерство праці та соціальної політики України проект Закону  не підтримує як такий, що розширює коло пільговиків та збільшує навантаження на Державний бюджет України.

Міністерство фінансів України законопроект не підтримує.

Враховуючи, що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків за рахунок коштів Державного бюджету, Пенсійний фонд України підтримає його прийняття виключно за умови передбачення необхідних асигнувань у Держбюджеті на 2011 та наступні роки.

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, законопроект потребує доопрацювання.

За результатами обговорення законопроекту Комітет рекомендує Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 7211) повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем від Комітету при розгляді законопроекту визначено Секретаря  Комітету Глазунова Сергія Миколайовича.

Секретар  Комітету                                              С.ГЛАЗУНОВ

Проект

вноситься  народними депутатами України –

членами Комітету Верховної Ради України з

питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Глазуновим С.М. та іншими

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

(щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

Верховна Рада України  постановляє:

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 7211), внесений народними депутатами України Сенченком А.В., Веліжанським С.К., повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Голова Верховної Ради України                                                                               В.ЛИТВИН

Запись была опубликована: glavred(ом) Понедельник, 20 декабря 2010 г. в 15:35
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта