?> Заява Начальнику УП та СЗН про надання законодавчо обґрунтованих розрахунків з пільг та компенсацій | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
10.02.2015, рубрика "Наше право"

Заява Начальнику У СЗН про надання  законодавчо обґрунтованих розрахунків з пільг та компенсацій (Зразок)

Зразок: Начальнику У СЗН

________________________

Від   __________________________________,

мешкаю в _______________________________

________________________________________


Заява

про надання  законодавчо обґрунтованих розрахунків

з пільг та компенсацій.


У  зв’язку з  отриманням мною ______________ року листа за № ____ від ________.2015 року, за Вашим підписом, повідомляю:

Питання, яких торкається Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року,  в змінах законі    «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  регулюються ст.ст. 3, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 22, 27, 40, 46, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 64, 68 Конституції України. Виходячи з чого, право вибору пільг і компенсацій, відповідно до одного із  законів  може настати лише після отримання законодавчо обґрунтованих фінансових розрахунків, наданих управлінням соціального захисту населення, окремо  по  кожній статті  та підпункту закону  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  та Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Посилаючись на викладене,  у  повній  відповідності  до вимог  Конституції України, міжнародного законодавства та вищеназваних  законів, під захистом яких я перебуваю, прошу:

  1. Провести повний, законодавчо обґрунтований розрахунок  щодо  можливості надання мені  пільг і компенсацій,  щодо  кожного із  пунктів,   із  врахуванням  підзаконних  актів, які  регламентують порядок  їх виконання,    відповідно до:

1.1.             Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

1.2.             Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  1. Надати  відповідні  запити у  вищестоящі  органи соціального захисту,  про надання  законодавчо обґрунтованих  роз’яснень  про  порядок  повернення кожної  із пільг чи компенсацій, у випадку її  зміни,  за  моїм бажанням чи у  зв’язку  із  змінами у  законодавстві чи розмірах прожиткового мінімуму, тощо.

2.1.             Копію цього  запиту надати на мою адресу.

2.2.             3.   Надати мені повний та законодавчо  обґрунтований перелік  пільг та компенсацій,  які дублюються  в законі   «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  і законі «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Додаток, - пояснення  з законодавчим обґрунтуванням на ______   сторінках.

________________________

«___»_____________ 2015 р.

За зразком, підготовленим та наданим

координаційною радою ВУ громадської

організації «Чорнобиль-86».

Додаток до заяви

______________________

від _______________2015 року.

Пояснення

про порядок виконання вимог чинного законодавства

та необхідності надання законодавчо обґрунтованих розрахунків

з пільг та компенсацій.

1.  У _____________ 198_  року, я як __________________________________ відряджений в 30-кілометрову зону ліквідації катастрофи на ЧАЕС,  (як такий, що приймав присягу,    на відміну від вільнонайманих  ліквідаторів катастрофи, не мав права відмови та не був захищений  трудовим законодавством, з правом обмеженого часу роботи,  чи правом відмови у роботі  в найнебезпечніших та особливо радіаційно- забруднених місцях), де безвиїзно із 30-кілометрової зони,  ніс  службу протягом ______________________.За цей період ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________кілометровій зоні ЧАЕС, у зв’язку з чим через різке погіршення здоров’я, ___________________________________ , моє відрядження було перерване, та мене госпіталізовано в _________________________ де діагностовано ________________________________________________.

1.1.  Подальше постійне погіршення здоров’я, не зважаючи на тривале лікування,  призвело  до  визнання мене  військово-лікарською комісією, не  здатним до подальшого несення  служби  _____________,  мої захворювання  пов’язано з участю у ліквідації катастрофи на ЧАЕС.  В  ______________  року  мене визнано ліквідатором катастрофи на ЧАЕС 1-ї категорії, інвалідом війни ____ групи.    Постійна підтримка  стану здоров’я потребує значних затрат та сторонньої допомоги, яка  лягла на плечі  моєї  родини,  замість того, щоб я  міг  їм  допомагати, став додатковим тягарем.

1.2. Тривалі курси лікування  у тому числі      в спеціалізованих клініках,  відділенні  променевої  патології,  ___________________________ України, а також в мед закладах по місцю проживання не дали стійкого покращення здоров’я, а сталось  подальше його погіршення, тому________________________________  __________________________________, видана  індивідуальна програма реабілітації  №   ______, фінансування якої з боку УСЗН  ___________________________,  забезпечується у вкрай обмеженому порядку.

2.  Враховуючи вплив радіації на організм  людини, і особливості лікування хвороб пов’язаних з наслідками дії радіоактивного опромінення, які потребують інтенсивної лікарської підтримки, усі законодавчі акти, як колишнього СРСР, так і України  на початку дев’яностих років,   готувались з залученням медичних фахівців,  тому обґрунтовано виділяли учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  з інших категорій постраждалих,  при цьому військовозобов’язаних, _____________________ ( в тому числі й мене), як таких, що виконували свої  функції  в найнебезпечніших радіаційно-забруднених місцях,  при наявності захворювань пов’язаних із ліквідацією катастрофи на ЧАЕС та отриманням інвалідності,  надано статус інваліда війни.

2.1. Учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ціною свого життя і здоров'я рятували людство від згубних наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, за що заслуговують на   вдячність та шану.

2.2. Тисячі наших співвітчизників, які в перші дні і тижні приймали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, дуже часто без фактичного оформлення будь яких документів про перебування в зоні катастрофи, стали заручниками чиновницького бездушшя і свавілля. Саме для цієї категорії постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, протягом останніх 20 років постійно зменшують  рівень соціальних гарантій, скасовуються пільги і виплати. Прикладом цього є повна відмова УСЗН _______________________ у виконанні п’яти судових рішень, що вступили в законну силу, щодо  мене.

 ( Законом України №3285-XII, від 17 червня 1993 року «Про внесення змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи» фактично скасовано поняття «учасник  ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС.», і їх було прирівняні до усіх постраждалих, з однаковим порядком обчислення пенсії.  Це призвело до масового незаконного отримання статусу  інвалідів постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи. Особливо це мало місце в період розквіту продажності і корупції у 2010-2013рр. Пенсії, що незаконно отримуються такими псевдо інвалідами значним тягарем лягають на Державний бюджет.  В наслідок цього   учасники  ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС  залишені без необхідного мінімуму соціального захисту).

3. Прийняттям Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 28 грудня 2014 року внесено зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що призвело до скасування широкого кола пільг і виплат, змінено порядок їх здійснення та переглянуто рівень соціальних гарантій особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, чим фактично порушено право цих громадян на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе, своєї сім'ї, які передбачені статтями 46 та 48 Конституції України.

Така ситуація є не справедливою та потребує відповідного врегулювання,  шляхом роз’яснення, з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України, із повноцінним поверненням у конституційне русло  всіх виплат та компенсацій  інвалідам-ліквідаторам катастрофи на ЧАЕС у 1986 році, особливо  визнаним  інвалідами війни,  як  таким, що діяли на найнебезпечніших радіоактивно-забруднених позиціях та отримали важкі захворювання.

Зокрема, необхідно:

-       Відновити диференційні принципи дії ст. 54 у редакції 1992р.;

-       Надати чіткі роз’яснення ст. 60, стосовно осіб, які приймали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1986 р.,  стосовно  порядку вибору користування  пільгами та компенсаціями, що визначені одним із законів, обмеживши можливість їх одночасного використання.

(Зважаючи,  що __________________________ управління соціального захисту населення,  за  своєю функцією, має працювати  в  повному правовому полі, та в межах Конституції і міжнародного  права, ратифікованого Україною,   вважаю за обов’язок працівників даного управління, не лише  захищати мої права як інваліда –ліквідатора ЧАЕС, визнаного інвалідом війни, але  й  вийти  з  ініціативою,  про забезпечення повернення всіх моїх прав і гарантій,  у повній  відповідності до   вимог Конституції України та міжнародного права, н7адавши на  адресу  вищестоящого органу  УСЗН та на мою адресу відповідні законодавчо обґрунтовані та  фінансово розраховані пояснення).

3.1. Одноразові пільги в Україні надаються   з капітального ремонту помешкання, встановлення телефону, отримання автомобіля.

3.2. Багаторазові пільги – з оплати житлово-комунальних послуг, телефону, палива, санаторно-курортного лікування, медикаментів, зубопротезування, проїзду та компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування.

3.3. Одноразовою пільгою особа може скористатися лише раз протягом тривалого періоду часу, багаторазовими – регулярно, незалежно від терміну та кількості випадків використання.

3.4. Серед багаторазових пільг переважають одноосібні, тобто такі, що носять індивідуальний характер. Це – проїзд у транспорті, оздоровлення, протезування, купівля медикаментів. Право на ці пільги не розповсюджується на інших членів сім’ї.

            3.5. За ступенем персоніфікації соціальні пільги можна класифікувати на одноособові (наприклад, пільга щодо оплати медикаментів, забезпечення  санаторно-курортного лікуванням тощо), та сімейні (пільга на оплату житлово-комунальних послуг тощо); За періодичністю їх виплати – на одноразові (забезпечення спец автотранспортом) та щомісячні (оплата житла).
             4. Обсяг відповідних пільг за одним і тим же змістом не є однаковим для всіх соціальних груп, які мають право на пільги, виходячи з чого, повна  відміна в примусовому, чи навіть в добровільному порядку,  (без права  вибору  кожної з пільг, яка б не дублювала  право користування   пільгами та компенсаціями  одного із законів), неодмінно призведе до  цілого ряду обмежень, які стануть причиною не лише   моральних страждань, але й   більш важких наслідків.

4.1.  У Законах  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  та    «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  передбачена значна кількість соціальних пільг, які є нематеріальними послугами,  які просто  не мають фінансового навантаження   однак, щодо інвалідів із важким перебігом хвороб, мають важливе, а часом і життєво-важливе значення. До таких пільг,  наприклад, можна віднести:

- позачергове  обслуговування в аптеках; (а в іншому випадку):  - першочергове обслуговування в аптеках;

-користування при виході на пенсію та зміні роботи поліклініками, до яких вони були  прикріплені під час роботи;

-позачергове  обслуговування  підприємствами,  установами, організаціями    служби    побуту,    громадського     харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

            4.2. Вказані пільги розцінюються як складові системи соціального захисту. Однак  повне  обмеження користування пільгами будь-якого із  законів,  обмежить  можливість отримання ряду пільг, що не потребують жодної  фінансової  підтримки як з боку Держави.  Разом  з цим, така відміна  призведе не лише до моральних страждань, але й може потягнути за собою  важкі наслідки для здоров’я.  

4.3.  Виходячи із   змін в  Законі України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 28 грудня 2014 року  що  до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  при необхідності  додаткового роз’яснення чи     виділення  додаткових коштів, або зменшення фінансування програм цього Закону, відповідно до  повноважень Кабінету Міністрів України, визначених статтями 113 та 118 Конституції України, Кабінетом Міністрів України  мала б  бути прийнята відповідна  постанова,  а по скільки  вона відсутня,  то дія зміненої 28.12.2014 р. ст. 60 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  стосується лише пільг та компенсацій,  що  своїми пільгами та компенсаціями дублюються  в названих законах, таким  чином, вказаними вище змінами і передбачено право вибору пільг та компенсацій. (Див.  ст. 22   Конституції України, а також підтвердження законності повноважень Кабінету Міністрів України, викладених  у п. 2 Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 № З-рп/2012).

5. Нормативно-правова база  змін  в   сфері вибору  пільг та компенсацій.

Питання, яких торкається Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року,  в змінах законі    «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  регулюються ст.ст. 3, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 22, 27, 40, 46, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 64, 68 Конституції України. Виходячи з чого, право вибору пільг і компенсацій, відповідно до одного із  законів  може настати лише після отримання законодавчо обґрунтованих фінансових розрахунків, наданих управлінням соціального захисту населення, окремо  по  кожній статті  та підпункту закону  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  та Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування.

Право вибору  пільг і компенсацій, відповідно до одного із названих вище законів,  можливе  лише  за чітко обґрунтованого  фінансово-економічного обґрунтування,  на основі Стандарту надання послуги з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України 23.03.2012 № 158, при чому відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України   від 28.03.2013 №156 підрозділи  Міністерства   соціальної політики,    зобов’язані проводити  розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою пільг та  компенсацій,    відповідно до  Закону України "Про  статус  та  соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  Аналогічно   мають бути проведені  розрахунки видатків відповідно до Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».   (При цьому порядок  надання пільг, що не потребують  фінансового забезпечення,  залишається під контролем місцевих органів соціального захисту).

6.1.  Лише після отримання  чітких розрахунків, по  кожній  із  пільг  та компенсацій окремо, відповідно до встановлених  Законами України     «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  та  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,   в мене  може настати дійсне право вибору  тих пільг та компенсацій, одного із названих законів, які не обмежують моє  право  вибору та не зменшують  мою соціальну захищеність і право на отримання належного безкоштовного  лікування із забезпеченням  отримання  необхідних  ліків, відповідно до медичних показань, по рецептам лікарів, а також  безоплатну діагностику  і виділення  коштів на лікарські препарати в стаціонарних закладах лікування  та забезпечення  харчування в спеціалізованих клініках. ( див. постанову Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 р. № 258) .

(Лікувально-профілактичне харчування   є засобом підвищення опірності організму людини до впливу шкідливих виробничих факторів, зниження захворюваності, допомагає зміцненню організму  потерпілого від ЧАЕС,  підвищення його опору дії шкідливих радіаційних факторів, що продовжують діяти на організм шляхом подальшого розпаду.  Це сприяє підвищенню опірності організму робітника дії радіоізотопів, які можуть викликати порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення  щитовидної залози та виникнення супутніх хвороб).                                                                                                                                                                                                     7.  Запобігання дискримінації.

У  випадку неконтрольованого  зобов’язання мене, як  потерпілого від ЧАЕС ліквідатора 1986 року, 1-ї категорії, визнаного інвалідом війни,  або  надання пільг і компенсацій лише як учаснику  ліквідації аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, з Вашим посиланням на лист  Департаменту  соціального захисту населення облдержадміністрації від ___________ року №________виникають  явні ознаки дискримінації, що суперечить вимогам ст.ст.  1, 3, 6, 8, 9, 16, 19, 21,22 , 40, 46, 49 Конституції України,  п. 1 п.п. b). d).e). i), ст. 4, п.3 ст. 5, ст. 10, ст. 11, п.п. 4, 5 ст. 12, п.п.  b ) ст. 19,  п.п. b),  c ),  f) ст. 25,  п.п. а) ст. 26.   Конвенції про права інвалідів. {Додатково див. Факультативний Протокол до Конвенції ( 995_g72 ) від 13.12.2006 }. {Конвенцію ратифіковано Законом  N 1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 }.

( Свобода вибору людини в цьому випадку полягає лише в тому щоб не погодитися з висновком  та, відповідно – втратити можливість отримати певні види допомоги. Це можна вважати своєрідним дискримінаційним    моментом, тому що такий підхід фактично обмежує „доступ на власний вибір»).


8.  Запобігання корупції

У  листі   за №________ від ________2015 року, за Вашим підписом,   відсутнє підтвердження  законодавчого обґрунтування  повної відміни пільг та компенсацій  одного  із законів, та  вчинена  погроза, щодо  повного і беззаперечного анулювання  пільг і компенсацій,  наданих мені, як інваліду війни,  при цьому  будь-який  фінансовий  розрахунок  не  наданий. Таким чином  вказаний вище лист-погроза має ознаки не лише психологічного тиску та дискримінації, а містить явні  ознаки  ризику вчинення корупційних правопорушень.

9.  Соціально-економічні та інші наслідки, у випадку застосування силового варіанту вказаного в листі отриманого мною за № _____ від ______2015 року, за Вашим підписом:

9.1. У випадку силового варіанту застосування анулювання пільг і компенсацій, визначених Законом України   «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  щодо мене,  я можу втратити можливість отримати належні консультації і діагностику в поліклініках ________  та відділенні променевої патології цього ж міністерства,  можливе часткове зниження  пільг на комунальні послуги, знижено право позачергового доступу в транспорт, підприємства, тощо...

9.2. Обмеження мого права на отримання пільг і компенсацій може призвести до:

- повного чи часткового  блокування виконання  моєї індивідуальної програми реабілітації  від 15.02.  2012 р.  № 116,  чим  не забезпечено виконання Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Уряду від 8 грудня 2006 року № 1686,яка  спрямована на забезпечення системного підходу до організації реабілітації, послідовності та наступності у проведенні багато профільних реабілітаційних заходів, запровадження державних реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю реабілітаційних послуг.
-  обмеження  виконання Закону України «Про соціальні послуги»
термінологічним визначенням «послуги з професійної реабілітації осіб з
обмеженими фізичними можливостями», який передбачатиме комплекс
медичних, психологічних, інформаційних заходів

- обмеження виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні.

9.3. Змушений нагадати,  що цими днями Президент України  Петро Порошенко заявив, що Укрїні   загрожує техногенна  катастрофа і вона буде мати глобальні масштаби через те, що одна з найбільших атомних станцій в Энергодарі, розташована в 280 км від Маріуполя.  Глава держави підкреслив, що «був відритий ящик Пандори»...   «  Про заморожування мовлення не йде. Якщо Україна не підсилить свою територіальну цілісність, то тоді гуманітарна й техногенна катастрофа, тероризм буде тривати й далі», - додав він.  (Джерело: УНН).

9.3.1. Розуміючи складність нинішньої ситуації як в Європі, так і за її межами щодо фінансової та економічної кризи, тероризму, загрози глобального потепління тощо. Мені відомо, що цим і багатьом іншим проблемам приділяється величезна та безперестанна увага.

9.3.2.   В Україні, в густозаселеній частині Європи працюють ще 15 ядерних реакторів. І це в країні, яка з найбільш економічно розвинених республік колишнього СРСР перетворилась на скупчення небезпечних непрацюючих та напівпрацюючих промислових велетнів та карликів, не захищених сучасними системами безпеки.

9.3.3.А виходячи із сказаного, крайня небезпека  загрожує і нам з Вами!   Вдумайтесь,  - хто піде  захищати батьківщину чи ліквідовувати чергову техногенну катастрофу, якщо  бачитиме як продовжується  виморювання  учасників ліквідації катастрофи у 1986 році, котрі визнані інвалідами війни, однак їх  змушують  обмежувати свій захист,  лікування та матеріальне забезпечення?

Тут  не  треба  бути  проросійським чи ще яким диверсантом,  досить  бути  чиновником Кабінету Міністрів чи й просто якогось із підрозділів Міністерства соціальної політики,  який  начебто  дбає  про  збереження  матеріального ресурсу ...  А насправді, без всякого замовлення  іноземних спецслужб створюються паніка й нагнітається істерія в суспільстві що невпинно зламує волю українців до перемоги. І  залишаються поза увагою  одні з  вимог декларації ООН ратифікованої Україною:

-  Стаття 11  Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації.

Держави-учасниці вживають відповідно до своїх зобов’язань за
міжнародним правом, зокрема міжнародним гуманітарним правом та
міжнародним правом з прав людини, усіх необхідних заходів для
забезпечення захисту й безпеки інвалідів у ситуаціях ризику,
зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях
та під час стихійних лих.

-   Стаття 4  Загальні зобов’язання.

П.4. Ніщо в цій Конвенції не зачіпає будь-яких положень, які
більшою мірою сприяють реалізації прав інвалідів і можуть
міститися в законах держави-учасниці або нормах міжнародного
права, що є чинними в цій державі. Не допускається жодне обмеження
чи применшення будь-яких прав людини й основоположних свобод, що
визнаються або існують у будь-якій державі – учасниці цієї
Конвенції на підставі закону, конвенцій, правил або звичаїв, під
приводом, що в цій Конвенції не визнаються такі права чи свободи
або що в ній вони визнаються в меншому обсязі.


При наданні розрахунків та відповіді на мою заяву, прошу  прийняти до уваги всі викладені вище обґрунтування


____________________________.


_______________ 2015 р.

Зразок підготовлено та надано

координаційною радою ВУ громадської

організації «Чорнобиль-86».

Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 10 февраля 2015 г. в 14:02
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Заява Начальнику УП та СЗН про надання законодавчо обґрунтованих розрахунків з пільг та компенсацій" Один комментарий

  1. ВИТАЛИЙ сказал(а):

    РЕБЯТУШКИ, В ПОНЕДЕЛЬНИК МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, И ВСЕМ ЛИКВИДАТОРАМ ДО 60 ЛЕТ НУЖНО БУДЕТ ПРОЙТИ ВОЕННУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРОХОЖДЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ. ТУ КОМИССИЮ ВРЯДЛИ КТО-ТО КУПИТ. ВОТ ТАМ И БУДЕМ ПОЛУЧАТЬ ТО ЧТО КАЖДЫЙ И ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ СОГЛАСНО ЗВАНИЯ И ДОЛЖНОСТИ. ВОТ И СТРЕТИМСЯ СО МНОГИМИ ЗАОЧНО ЗНАКОМЫМИ ( Партизан 86, Ликвидатор, и другие алики). Дома останутся только те кому за 60, но и они будут привлечены к обороне своих городов, районов и т.д.
    НУ А ТЕПЕРЬ НАПИШИТЕ МНЕ ЧТО Я НЕ ПРАВ, И ПРОВОКАТОР, КАК НЕКОТОРЫЕ ТУТ ОСОБО ДЕМОКРАТИЧНЫЕ И УМНЫЕ.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта