?> Зразок заяви від “Луганської правозахисної групи” | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
12.05.2012, рубрика "Судові справи"

Зразок заяви від "Луганської правозахисної групи"

ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДУ УКРАЇНИ

01029,м.Київ, вул.Московська,буд.8

Позивач: __________________________________________

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________

Позивача звільнено від оплати судового збору на

підставі ст.5 Закону України «Про судовий збір»

як учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 1 категорії

Відповідач :Президент України,Янукович Віктор Федорович

Адреса відповідача:01220, м. Київ, вул. Банківська, 11

тел.:(044) 255-70-42; факс: (044) 255-70-51

Адміністративний позов

про визнання незаконними дій і бездіяльності відповідачів

Я є особою постраждалою внаслідок аварії на Чорнобильсікій атомній електорстанції і є інвалідом  ___групи внаслідок цього.(доказ див.додаток)

28 лютого 1991 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), яким встановила чіткий перелік пільг, компенсацій та інших державних соціальних гарантій потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема інвалідам-чорнобильцям, ліквідаторам, евакуйованим із зони відчуження та іншим.

Постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, відповідно до статті 49 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються пенсії у вигляді:

державної пенсії;

додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Особам, віднесеним до категорії 1, державні пенсії призначаються відповідно до статті 54 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це пенсія по інвалідності та пенсія у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію, особам, віднесеним до категорії 1, призначається у розмірах, встановлених статтею 50 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а особам, віднесеним до категорії 2, 3, 4, – статтею 51 зазначеного Закону.

Частиною четвертою статті 54 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) встановлено, що в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

В 1996 році Україна прийняла основний закон Конституцію України.

В преамбулі Конституції вказано,що Україна є правовою державою (доказ дивись ст.1 Конституції України),тобто це означає, що вона не є авторіторітаною державою чи адміністративно-корупціонною діктатурою.

Статтею 8 Конституції України закріплено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно із ст. 19 Конституції України орган державної влади або посадова особа, у тому числі, відповідачі, повиннi діяти тільки на підставах і способами, прямо передбаченими в чинному законодавстві України.

Стаття 22 Конституції України наголошує , що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Таким чином народ України у Конституції України закріпив принцип згідно якого не можна скасувати , обмежити чи звузити обсяг існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Оскільки норми Конституції України є нормами прямого застосування,  то будь-які дії будь-кого (чиновників,депутатів,міністрів та інших осіб) щодо прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів де допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод  -- є незаконними оскільки внаслідок скасування , обмеження чи звуження обсяг існуючих прав і свобод – порушується  стаття  22 Конституції України.

14 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 3491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», який набрав чинності 19 червня 2011 року.

Пунктом 7 частини першої зазначеного Закону Прикінцеві положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доповнено пунктом 4, яким встановлено, що у 2011 році, зокрема, норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік.

Кабінет Міністрів України видав постанови від 6 липня 2011 року № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» та від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», чим обмежено мої права, як інваліда внаслідок аварії на ЧАЕС на отримання основної пенсії в розмірі , що не може бути нижчими:

по I групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком;

Та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю , що призначається у розмірах:

- інвалідам I групи - 100 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам II групи - 75 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

А також Кабінетом Міністрів України порушено статтю 22 Конституції України, яка не допускає такого обмеження моїх прав у вигляді зменшення розміру основної пенсії та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю визначеного Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених статтями 85, 87 Конституції України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання (частини друга, третя статті 113, частина перша статті 117 Основного Закону України).

Зауважу, що держава в особі органів пенсійного фонду порушувала мої права і норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54, 67 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо розміру основної пенсії та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю у зв’язку з чим я вимушений був  звернутися до суду для захисту своїх прав. І отримав рішення суду,що набуло статус остаточного.(доказ див.додаток)

Незважаючи на те, що Закон України № 3491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», набрав чинності 19 червня 2011 року органи пенсійного фонду виконували рішення судів  до 01.11.2011. Але після 01.11.2011 виконання рішень судів винесених на користь інвалідів було припинено внаслідок усних та розпоряджень уряду та письмових листів та розпоряджень міністрів та відповідних державних установ чи чиновників.

Чим порушено принципи правової визначеності , тому що люди звертаючись до суду мали правову впевненість, в тому що згідно статті 22 Конституції їхні права не будуть обмежені чи взагалі припинені і рішення винесені на їх користь будуть виконуватись , оскільки пенсія є довічною виплатою.

Згідно з установленою прецедентною практикою Європейського суду з прав людини , однією з вимог, що випливають зі слів "встановлений законом", є вимога передбачуваності.

Я був здатний - передбачити, достатньою за даних обставин мірою, наслідки, захисту проушеного права  і неприпустимості в подальшому невиконання рішення суду внаслідок непередбаченності грошей в державному бюджеті на ці цілі або прийняття нормативних актів , які б виправдовували невиконання рішень судів винесених на користь заявників та дозволяли б не виконувати рішення суду.

Оскільки згідно практики Європейського суду з прав людини невиконання рішення суду з боку держави у особі відповідних органів становить порушення п.1.ст.6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод».

Підкреслюю що в Україні ні в одного державного органу ні в Уряду ні у Верховної Ради немає повноваженьзвуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС , встановлених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) , а саме розміру основної пенсії та додаткової.

Президент України ,  згідно статті 102 Конституції України є главою держави і виступає від її імені, він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

В повноваження Президента України згідно статті 106 Конституції України входить :

16) скасування актів Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

29) підписання законів, прийнятих Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України на основі та на виконаннi Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Тобто Президент України має повноваження видавати укази та розпорядження , які повинні виконувати Кабінет Міністрів України, органи пенсійного фонду України,також відповідач має право скасування актів Кабінету Міністрів України. Не виконуючи покладених на нього , як гаранта Конституції України обов’язків – відповідач Президент України проявляє бездіяльність у вигляді  нескасування постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» та від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» -- які є звуженням та обмеженням існуючих прав інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС на отримання основної пенсії згідно частини четвертої статті 54 Законупро статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) де встановлено, що в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

Та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю  у відповідності статті 50 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) де встановлено, що щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 призначається у розмірах:

- інвалідам I групи - 100 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам II групи - 75 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

Тобто Кабінетом Міністрів України порушено статтю 22 Конституції України, яка не допускає такого обмеження моїх прав у вигляді зменшення розміру основної пенсії та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю визначеного Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР. Порушення допущено шляхом видання Кабінетом Міністрів України нормативних актів, які обмежують права на отримання розміру пенсії встановленого законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція). А постанови від 6 липня 2011 року № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» та від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» -- не скасовані відповідачем  – Президентом України.

Згідно статті 55 Конституції України, я маю право на звернення до суду для захисту порушеного права , а саме захисту від порушення статті 22 Конституції України з боку відповідача, а також притягнення до відповідальності за бездіяльність відповідну особу,що має повноваження надані Конституцієй – Президента України – відповідача .

Докази порушення мого права – дивись додаток - довідка пенсійного фонду ,що посвідчує факт виплати мені пенсії до 01.11.2011 в розмірі передбаченому  Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». а після 01.11.2011 в меншому розмірі ніж це встановлено законом.

Щодо можливої Вашої незаконної вимоги суду  звернутися до президента зі зверненням, щодо порушення ст.22 Конституції та надати відповідь на таке звернення суду – пояснюю ,що ці  вимоги незаконні, оскільки згідно статті 55 Конституції України, я у разі порушення мого права не зобов’язаний звертатись до президента України і маю право звернутись до суду напряму для захисту своїх прав – суди України не мають прав відмовляти людині в розгляді її заяви або позову.

Нагадую , що стаття 8 КАС України встановлює  норму верховенства права, а саме:

«Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України (254к/96-ВР) гарантується.

Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.»

Вищому адміністративному суду України, оскільки там працюють судді ,які знають КАС України та мають необхідний фаховий рівень -- відомо , що в ч.2 статті 71 КАС України , обов'язок доказування покладено на відповідача – Президента України: « В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову».Тому Вищий адміністративний суд України повинен надати Президенту України можливість визнати позов чи надати заперечення, в яких повинні бути докази того ,що Президент України вжив всіх небхідних заходів, щодо скасування норм Кабінету Міністрів України які  порушують Конституцію України, а саме зменшують розмір пенсії порівняно з розміром раніш встановленим законом що є звуженням та обмеженням існуючих прав інвалідіввнаслідок аварії на ЧАЕС на отримання основної пенсії згідно частини четвертої статті 54 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) де встановлено, що в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

Та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю  у відповідності статті 50 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) де встановлено, що щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 призначається у розмірах:

- інвалідам I групи - 100 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам II групи - 75 процентів мінімальної пенсії за віком;

-інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 55 Конституції України, ст.ст. 6, 73, 105, 106, 162 КАС України, -

ПРОШУ:

1.                Визнати незаконною бездіяльність відповідача , яка виразилася в негарантуванні додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а саме негарантуванні статті 22 Конституції України шляхом нескасування постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» та від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» оскільки Кабінетом Міністрів України порушено статтю 22 Конституції України, яка не допускає такого обмеження моїх прав у вигляді зменшення розміру основної пенсії та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю визначеного Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР.

2.                Зобов’язати  відповідача виконувати сумлінно свої обов’язки та практично здійснювати гарантуваннядодержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, шляхом скасування всіх норматиних актів Кабінету Міністрів України в тому разі постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» та від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими порушується стаття 22 Конституція України, а саме  які є звуженням та обмеженням існуючих прав інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС на отримання основної пенсії згідно частини четвертої статті 54 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) де встановлено, що в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

Та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю  у відповідності статті 50 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у редакції Закону від 6 червня 1996 року № 230/96-ВР (чинна редакція) де встановлено, що щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 призначається у розмірах:

- інвалідам I групи - 100 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам II групи - 75 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

3.Розглянути справу у письмовому провадженні  у відсутність позивача.

4.Викликати для дачі пояснень ,щодо бездіяльності – Президента України Януковіча В.Ф.

Додаток:

1.      Копія адміністративного позову – 2прим.

2.      Копія паспорту  - 2 прим;

3.       Копія посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  1 категорії – 2 прим;

4.Копія документу підтверджуючого остаточність судового рішення 2 прим;

5.Копія довідки пенсійного фонду про розмір моєї пенсії – цей документ підтверджує звуження та обмеження мого права, як інваліда внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхом зменшення розміру основної пенсії та додаткової пенсії за шкоду здоров’ю з 01.11.2011  - 2 прим;.

«____» __________________ 2012р.                   _______________________

Запись была опубликована: glavred(ом) Суббота, 12 мая 2012 г. в 8:37
и размещена в разделе Судові справи.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта